Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Συλλογή Βιβλιοθήκης - Νέοι Τίτλοι
 Αποτελέσματα για (έτος - μήνας): 2009 - 11
Μεταφόρτωση (download as) σε αρχείο μορφής .doc
  
Αριθμός αποτελεσμάτων: 369


4, 6-διδεοξύ-2-κετοακόρεστα-3 -φθορο-β-d- Γλυκοπυρανονουκλεοσίδια Της Ν6-βενζοήυλοαδενίνης Και Της Ν4-βενζοήυλοκυτοσίνης : Σύνθεση Και Βιολογική Αποτίμηση / Λενίτσα Ζήνγκου ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Κομιώτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Θέμα: ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ
Θέμα: ΧΗΜΕΙΑ *, ΟΡΓΑΝΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΖΗΝ $7 10087920 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Absolute Beginner's Guide To Ipod And Itunes / Brad Miser
Δημοσίευση: Indianapolis : Que , c2007

Θέμα: IPOD (ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 006.5 MIS $7 10087901 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAdobe Flash Cs4 Professional : Βήμα Προς Βήμα / Απόδοση: Ε. Γκαγκάτσιου
Δημοσίευση: Αθήνα : Μ. Γκιούρδας , 2009

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΑΡΧΕΙΑ (FLASH)
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΓΡΑΦΙΚΑ
Θέμα: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 006.786 ADO $7 10087604 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , TEFAA , CMC $K CD-ROM , 006.786 ADO $7 10087$N -(ΑΡ.ΕΙΣ.97488)- $P 004000102537 $T 1 , IN LIBRARY
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 006.786 ADO $7 10087606 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAdobe Premiere Pro Cs4 : Βήμα Προς Βήμα / Απόδοση: Μαίρη Γκλάβα
Δημοσίευση: Αθήνα : Μ. Γκιούρδας , 2009

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 006.7 ADO $7 10087609 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC DVD-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 006.7 ADO $7 10087610 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAdolescent Health : Understanding And Preventing Risk Behaviors / Ralph J. Diclemente, John S. Santelli, Richard A. Crosby, Editors
Δημοσίευση: [san Francisco] : Jossey-bass , c2009

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ *
Θέμα: ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ *
Θέμα: ΥΓΕΙΑ , ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.043 3 DIC $7 10087984 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAdvances In Language And Education / Edited By Anne Mccabe, Mick O'donnell And Rachel Whittaker
Δημοσίευση: London : Continuum , 2009

Θέμα: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ *
Θέμα: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
Θέμα: ΓΡΑΠΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 407 ADV $7 10087968 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAnalytical Methods And Approaches For Water Resources Project Planning / Panel On Methods And Techniques Οf Project Analysis...[et Al.]
Δημοσίευση: Washington, D.c. : National Academies , c2004

Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΣΤΡΑΤΟΣ , ΣΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Θέμα: ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέμα: ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΡΕΥΝΑ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.911 709 73 NAT $7 10087844 - ΣΤΟ ΡΑΦΙApples From Heaven : Multicultural Folktales About Stories And Storytellers / Naomi Baltuck
Δημοσίευση: Deadwood, Or. : Apple Boat , 2007

Θέμα: ΛΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ *
Θέμα: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ , ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ , ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.2 BAL $7 10087858 - ΣΤΟ ΡΑΦΙApplied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics / Leon Shargel, Susanna Wu-pong, Andrew B.c. Yu
Δημοσίευση: Boston : Mcgraw-hill , [2005]

Θέμα: ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 615.7 SHA $7 10087565 - ΣΤΟ ΡΑΦΙApproximate Dynamic Programming : Solving The Curses Of Dimensionality / Warren B. Powell
Δημοσίευση: Hoboken, N.j. : Wiley-interscience , c2007

Θέμα: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.703 POW $7 10087667 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAquaculture : Farming Aquatic Animals And Plants / Edited By John S. Lucas, Paul C. Southgate
Δημοσίευση: [oxford] : Fishing News Books , [2003]

Θέμα: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.8 AQU $7 10087687 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAsperger's Syndrome And Sexuality : From Adolescence Through Adulthood / Isabelle Henault ; Foreword By Tony Attwood
Δημοσίευση: London ; Philadelphia : Jessica Kingsley , 2006

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER
Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΣΕΞ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 588 32 HEN $7 10087936 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAssessment For Learning In Physical Education / Crichton Casbon And Lynne Spackman
Δημοσίευση: [leeds] : Published On Behalf Of Baalpe By Coachwise Business Solutions , c2005

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087854 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , TEFAA , 796.07 CAS $7 0087879 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.9856)- $P 00400002$T , USING CORE TASKS TO TRACK PUPILS' PROGRESS IN PE , IN LIBRARY
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087879 $X USING CORE TASKS TO TRACK PUPILS' PROGRESS IN PE - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , TEFAA , 796.07 CAS $7 10087880 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.98157)- $P 004000102601 $T 1 , CASE STUDY 1: SWIMMING ACTIVITIES AND WATER SAFETY (NON-SWIMMERS, YEAR 1, NOAH'S ARK CORE TASK) , IN LIBRARY
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087880 $X CASE STUDY 1: SWIMMING ACTIVITIES AND WATER SAFETY (NON-SWIMMERS, YEAR 1, NOAH'S ARK CORE TASK) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087881 $X CASE STUDY 2: SWIMMING ACTIVITIES AND WATER SAFETY (YEAR 2, ROCKING AND ROLLING CORE TASK) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087883 $X CASE STUDY 3: GYMNASTIC ACTIVITIES (YEAR 3, UNIT 4, CORE TASKS 2) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087884 $X CASE STUDY 4: DANCE ACTIVITIES (YEAR 5, UNIT 5, CORE TASK 2) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087886 $X CASE STUDY 5: GAMES ACTIVITIES: INVASION GAMES (YEAR 6, UNIT 4, CORE TASK 2) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , TEFAA , 796.07 CAS $7 10087887 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.98162)- $P 004000102$T 1 , CASE STUDY 6: GYMNASTIC ACTIVITIES (YEAR 6, LINK UNIT, CORE TASK 1) , IN LIBRARY
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087887 $X CASE STUDY 6: GYMNASTIC ACTIVITIES (YEAR 6, LINK UNIT, CORE TASK 1) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , TEFAA , 796.7 CAS $7 187888 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.98163)- $P 412$T 1 , CASE STUDY 7: ATHLETIC ACTIVITIES: JUMPING (YEAR 7, DEVELOPMENT UNIT, CORE TASK 2) , IN LIBRARY
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087888 $X CASE STUDY 7: ATHLETIC ACTIVITIES: JUMPING (YEAR 7, DEVELOPMENT UNIT, CORE TASK 2) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087889 $X CASE STUDY 8: GAMES ACTIVITIES: STRIKING AND FIELDING GAMES (YEAR 7, DEVELOPMENT UNIT, CORE TASK 1) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087890 $X CASE STUDY 9: GAMES ACTIVITIES: INVASION GAMES (YEAR 8, DEVELOPMENT UNIT, CORE TASK 1, 2 AND 3) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087891 $X CASE STUDY 10: OUTDOOR AND ADVENTUROUS ACTIVITIES: ORIENTEERING (YEAR 9, INTERMEDIATE UNIT, CORE TASK 1) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087892 $X CASE STUDY 11: OUTDOOR AND ADVENTUROUS ACTIVITIES: TEAM CHALLENGES (YEAR 9, DEVELOPMENT UNIT, CORE TASK 2) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087893 $X CASE STUDY 12: GAMES ACTIVITIES: NET GAMES (YEAR 10, ADVANCED UNIT, CORE TASK) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087895 $X CASE STUDY 13: ATHLETIC ACTIVITIES (YEAR 10, ADVANCED UNIT, CORE TASK) - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 CAS $7 10087878 $X CORE TASK CASE STUDIES - ΣΤΟ ΡΑΦΙAssessment Of Autism Spectrum Disorders / Edited By Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff
Δημοσίευση: New York ; London : Guilford , c2009

Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ * , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 588 2 ASS $7 10087918 - ΣΤΟ ΡΑΦΙAutistic Spectrum Disorders In The Secondary School / Lynn Plimley, Maggie Bowen
Δημοσίευση: London : Paul Chapman , 2006

Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.94 PLI $7 10087885 - ΣΤΟ ΡΑΦΙBasic Attending Skills / Allen E. Ivey, Norma Gluckstern, And Mary Bradford Ivey
Δημοσίευση: [north Amherst, Mass.] : Microtraining , c1997

Θέμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.6 IVE $7 10087859 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.6 IVE $7 10087862 $X ΣΥΡΡΑΜΈΝΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΊΕΣ - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [VC] ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.6 IVE $7 10087861 - ΣΤΟ ΡΑΦΙBasic Influencing Skills / Allen E. Ivey, Norma B. Gluckstern, And Mary Bradford Ivey
Δημοσίευση: [north Amherst, Mass.] : Microtraining , c1997

Θέμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.6 IVE $7 10087962 $X ΣΥΡΡΑΜΈΝΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΊΕΣ - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.6 IVE $7 10087960 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [VC] ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.6 IVE $7 10087961 - ΣΤΟ ΡΑΦΙBiotechnology Demystified : A Self - Teaching Guide / Sharon Walker
Δημοσίευση: New York ; Chicago : Mcgraw-hill , c2007

Θέμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087700 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087701 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087702 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087703 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087704 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087705 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087706 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087707 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087708 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 660.6 WAL $7 10087709 0 - ΣΤΟ ΡΑΦΙBlindness : The History Of A Mental Image In Western Thought / Moshe Barasch
Δημοσίευση: New York : Routledge , 2001

Θέμα: ΤΥΦΛΟΙ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΤΥΦΛΟΙ * , ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Θέμα: ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Θέμα: ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΗ ΛΟΓΟΕΧΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.908 1 BAR $7 10087978 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.908 1 BAR $7 10087979 - ΣΤΟ ΡΑΦΙBody Extremities : Preoccupations With The Human Body In Early Modern European Culture / Edited By Florike Egmond And Robert Zwijnenberg
Δημοσίευση: [aldershot ; Burlinton] : Ashgate , c2003

Θέμα: ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Θέμα: ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ *, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , 17ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.45 BOD $7 10087762 - ΣΤΟ ΡΑΦΙBread, Bread, Bread / Ann Morris ; Photographs By Ken Heyman
Δημοσίευση: [s.l.] : Harper Collins , 1993

Θέμα: ΨΩΜΙ
Θέμα: ΨΩΜΙ , ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 641.815 MOR $7 10087855 - ΣΤΟ ΡΑΦΙCanine Behavior : Insights And Answers / Bonnie V. Beaver
Δημοσίευση: [st. Louis, Mo.] : Saunders Elsevier , c2009

Θέμα: ΣΚΥΛΟΙ * , ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 636.708 968 9 BEA $7 10087638 - ΣΤΟ ΡΑΦΙComing Of Age In Second Life : An Anthropologist Explores The Virtually Human / Tom Boellstorff
Δημοσίευση: Princeton ; Oxford : Princeton University Press , c2008

Θέμα: ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)
Θέμα: ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.8 BOE $7 10087806 - ΣΤΟ ΡΑΦΙCommunication Options In The Education Of Deaf Children / Wendy Lynas
Δημοσίευση: London : Whurr , 2004

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ *, ΚΩΦΑ
Θέμα: ΚΩΦΟΙ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
Θέμα: ΚΩΦΟΙ * , ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.912 LYN $7 10087970 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.912 LYN $7 10087972 - ΣΤΟ ΡΑΦΙComputer Science : An Overview / J. Glenn Brookshear
Δημοσίευση: Boston : Pearson/addison Wesley , c2009

Θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 004 BRO $7 10087900 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA Coptic Dictionary / Compiled With The Help Of Many Scholars By W.e. Crum ; With A Foreword By James M. Robinson
Δημοσίευση: Eugen, Oregon : Wipf And Stock , c2005

Θέμα: ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΛΕΞΙΚΑ , ΑΓΓΛΙΚΑ
Θέμα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΛΕΞΙΚΑ , ΚΟΠΤΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 493.2 CRU $7 10087808 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙCost Action G2 : Ancient Landscapes And Rural Structures : On The Good Use Of Geographic Information Systems In Archaeological Landscape Studies : Proceedings Of The Cost G2 Wg2 Round Table, Ljubljana, 18 To 20 December 1998 : Paysages Antiques Et Structures Rurales / Edited By Bozidar Slapsak.
Δημοσίευση: Luxembourg : Office For Official Publications Of The European Communities , 2001

Θέμα: ΤΟΠΙΟ * , ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ * , ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 930.102 85 COS $7 10087579 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙCram101 Textbook Outlines To Accompany : Physical Education For Elementary School Children, Kirchner & Fishburne, 10th Ed.
Δημοσίευση: [u.s.] : Academic Internet Publishers , c2007

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.86 CRA $7 10087636 - ΣΤΟ ΡΑΦΙCreating Our Own : Folklore, Performance, And Identity In Cuzco, Peru / Zoila S. Mendoza
Δημοσίευση: Durham ; London : Duke University Press , 2008

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΠΕΡΟΥ , ΚΟΥΣΚΟ
Θέμα: ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΑ
Θέμα: ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ * , ΠΕΡΟΥ , ΚΟΥΣΚΟ
Θέμα: ΚΟΥΣΚΟ (ΠΕΡΟΥ) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.209 85 MEN $7 10087755 - ΣΤΟ ΡΑΦΙCultural Memory And The Construction Of Identity / Edited By Dan Ben-amos And Liliane Weissberg
Δημοσίευση: Detroit : Wayne State University Press , c1999

Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΜΝΗΜΗ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 901 CUL $7 10087831 - ΣΤΟ ΡΑΦΙCulture-led Urban Regenetation / Edited By Ronan Paddison, Steven Miles
Δημοσίευση: London ; New York : Routledge , c2007

Θέμα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ *
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 307.141 6 CUL $7 10087971 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ 004000101158Death, Mourning, And Burial : A Cross-cultural Reader / Edited By Antonius C. G. M. Robben
Δημοσίευση: [malden] : Blackwell , c2004

Θέμα: ΝΕΚΡΩΣΙΜΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ * , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΠΕΝΘΟΣ , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΘΑΝΑΤΟΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ * , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 393 DEA $7 10087833 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDelectus Ex Iambis Et Elegis Graecis / Edidit M. L. West
Δημοσίευση: Oxonii : E Typographeo Clarendoniano , c1980

Θέμα: ΕΛΕΓΕΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 881.21 DEL $7 10087934 - ΣΤΟ ΡΑΦΙThe Design Dimension Of Planning : Theory, Content And Best Practice For Design Policies / John Punter, Matthew Carmona
Δημοσίευση: London ; New York : E & Fn Spon , c1997

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ * , ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 720.941 PUN $7 10087863 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDifferentiated Assessment Strategies : One Tool Doesn't Fit All / Carolyn Chapman, Rita King ; Foreword By Marti Richardson
Δημοσίευση: Thousand Oaks, Calif. : Corwin , c2005

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Θέμα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.26 CHA $7 10087811 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.26 CHA $7 10087814 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDifferentiated Instructional Strategies : One Size Doesn't Fit All / Gayle H. Gregory, Carolyn Chapman
Δημοσίευση: Thousand Oaks, Calif. : Corwin , c2007

Θέμα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.394 GRE $7 10087818 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.394 GRE $7 10087819 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.394 GRE $7 10088417 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDifferentiating Instruction In The Regular Classroom : How To Reach And Teach All Learners, Grades 3-12 / Diane Heacox
Δημοσίευση: Minneapolis, Mn. : Free Spirit , 2002

Θέμα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.394 HEA $7 10087836 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.394 HEA $7 10087837 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDisability & The Politics Of Education : An International Reader / Edited By Susan L. Gabel & Scot Danforth
Δημοσίευση: New York : Peter Lang , c2008

Θέμα: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.904 DIS $7 10087980 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.904 DIS $7 10087981 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDiscourse Analysis : An Introduction / Brian Paltridge
Δημοσίευση: London ; New York : Continuum , c2006

Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 401.41 PAL $7 10087894 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDomestic Dangers : Women, Words And Sex In Early Modern London / Laura Gowing
Δημοσίευση: Oxford : Clarendon , c1998

Θέμα: ΓΥΝΑΙΚΕΣ * , ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΝΟΜΟΙ ΚΛΠ. , ΑΓΓΛΙΑ , ΛΟΝΔΙΝΟ
Θέμα: ΣΕΞ , ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ * , ΑΓΓΛΙΑ , ΛΟΝΔΙΝΟ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΛΟΝΔΙΝΟ (ΑΓΓΛΙΑ) , ΗΘΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.409 421 GOW $7 10087794 - ΣΤΟ ΡΑΦΙElastic Waves In Composite Media And Structures : With Applications To Ultrasonic Nondestructive Evaluation / Subhendu K. Datta, Arvind H. Shah
Δημοσίευση: Boca Raton : Crc , c2009

Θέμα: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Θέμα: ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
Θέμα: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 620.118 7 DAT $7 10087864 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 620.118 7 DAT $7 10087865 - ΣΤΟ ΡΑΦΙEncountering The Sacred : The Debate On Christian Pilgrimage In Late Antiquity / Brouria Bitton-ashkelony
Δημοσίευση: Berkeley : University Of California Press , c2005

Θέμα: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ , ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ , ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Π.30-600
Θέμα: ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ , ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Π.3-6
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 263.042 569 409 015 BIT $7 10087921 - ΣΤΟ ΡΑΦΙEthnic And Racial Studies , [περιοδικό]
Δημοσίευση: Abingdon, Oxford : Routledge , 1978-

Θέμα: ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CPER $7 10087846 BSM ISS: VOL.15:NO.3(1992:JUL)-VOL.20:NO.4(1997:OCT) VOL.21:NO.1(1998:JAN)-VOL.21:NO.5(1998:SEP),VOL.22:NO.1(1999:JAN)-VOL.24:NO.4(2001:JUL),VOL.24:NO.6(2001:NOV)-VOL.25:NO.3(2002:MAY),VOL.25:NO.5(2002:SEP)-VOL.26:NO.4(2003:JUL),VOL.26:NO.6(2003:NOV) LAST REC'D: VOL.26:NO.6(2003:NOV) ON NOV 19, 2009Exploiting Reconfigurable Heterogenous Parallel Architectures In A Multitasking Context : A Systems Approach / By Dimitris Syrivelis ; Chairperson Dr. Spyros Lalis
Δημοσίευση: Volos : [s.n.] , 2009

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΔΙΚΤΥΑ , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 004.3 ΣΥΡ $7 10087770 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙFolk Groups And Follkore Genres : An Introduction / Elliott Oring [editor]
Δημοσίευση: Logan, Utah : Utah State University Press , c1986

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ *
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΗΝΩΜΕΜΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398 FOL $7 10087567 - ΣΤΟ ΡΑΦΙFolklore Matters / Alan Dundes
Δημοσίευση: Knoxville : University Of Tennessee Press , c1989

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398 DUN $7 10087623 - ΣΤΟ ΡΑΦΙFood Microbiology / Martin R. Adams And Maurice O. Moss
Δημοσίευση: Cambridge : Royal Society Of Chemistry , c2008

Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 664.001 579 ADA $7 10088026 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.98103)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 664.001 579 ADA $7 10088027 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:09/12/15 20:00 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.98103)From Cover To Cover : Evaluating And Reviewing Children's Books / Kathleen T. Horning
Δημοσίευση: New York : Harper Collins , c1997

Θέμα: ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ *
Θέμα: ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 028.162 HOR $7 10087876 - ΣΤΟ ΡΑΦΙFulfilling The Promise Of The Differentiated Classroom : Strategies And Tools For Responsive Teaching / Carol Ann Tomlinson
Δημοσίευση: Alexandria, Va. : Association For Supervision And Curriculum Development , c2003

Θέμα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.394 TOM $7 10087845 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGame Theoretic Risk Analysis Of Security Threats / Edited By Vicki M. Bier, M. Nacuer Azaiez
Δημοσίευση: New York : Springer , c2009

Θέμα: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.3 GAM $7 10087669 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGenetics Of Populations / Philip W. Hedrick
Δημοσίευση: Boston ; Toronto : Jones And Bartlett , c2005

Θέμα: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 576.58 HED $7 10087654 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGeorgis' Parasitology For Veterinarians / Dwight D. Bowman
Δημοσίευση: [st. Louis, Mo.] : Saunders Elsevier , c2009

Θέμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 636.089 696 BOW $7 10087902 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGood Mentoring : Fostering Excellent Practice In Higher Education / Jeanne Nakamura, David J. Shernoff With Charles H. Hooker ; Foreword By Mihaly Csikszentmihalyi
Δημοσίευση: [san Francisco, Calif.] : Wiley , c2009

Θέμα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΑΝΩΤΑΤΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.102 NAK $7 10087666 - ΣΤΟ ΡΑΦΙThe Gospel And Epistles Of John : A Concise Commentary / Raymond E. Brown
Δημοσίευση: Collegeville, Minn. : Liturgical Press , 1988

Θέμα: ΒΙΒΛΟΣ.Κ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΒΙΒΛΟΣ.Κ.Δ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΒΙΒΛΟΣ.Κ.Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 226.506 BRO $7 10087665 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGreek Diaspora And Migration Since 1700 : Society, Politics And Culture / Edited By Dimitris Tziovas
Δημοσίευση: [farnham ; Burlington] : Ashgate , c2009

Θέμα: ΤΕΧΝΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , 20ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΗΣΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 304.809 495 GRE $7 10087761 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGreetings In The Lord : Early Christians And The Oxyrhynchus Papyri / Annemarie Luijendijk
Δημοσίευση: [cambridge] : Harvard Theological Studies, Harvard Divinity School , c2008

Θέμα: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Π.30-600
Θέμα: ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ *, ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΑΠΥΡΟΙ) * , ΑΙΓΥΠΤΟΣ , BAHNASA
Θέμα: BAHNASA (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 276.220 1 LUI $7 10087869 - ΣΤΟ ΡΑΦΙGroup Interventions For Children With Autism Spectrum Disorders : A Focus On Social Competency And Social Skills / Albert J. Cotugno
Δημοσίευση: London ; Philadelphia : Jessica Kingsley , 2009

Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ *
Θέμα: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ *, ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 915 2 COT $7 10087795 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA Guide To Self-review In Physical Education / [author Eileen Marchant] ; [editor Jennifer Smith] ; [designer Sandra Flintham]
Δημοσίευση: [leeds] : Published On Behalf Of Baalpe By Coachwise Business Solutions , c2006

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 MAR $7 10087783 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 MAR $7 10087784 - ΣΤΟ ΡΑΦΙHadrian And The City Of Rome / Mary Taliaferro Boatwright
Δημοσίευση: Princeton, New Jersey : Princeton University Press , c1987

Θέμα: ΑΔΡΙΑΝΟΣ , ΠΟΠΛΙΟΣ ΑΙΛΙΟΣ , 76 Μ.Χ.-38 Μ.Χ.
Θέμα: ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΕΧΡΙ ΤΟ 476
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 937.06 BOA $7 10087835 - ΣΤΟ ΡΑΦΙHaicta 2006 Conference : 3rd Haicta International Conference On Information Systems In Sustainable Agriculture, Agroenvironment And Food Technology : Proceedings : Volos, Greece, 20-23 September 2006 / Edited By Nicolas Dalezios...[et Al.]
Δημοσίευση: Thessaloniki : A.t.e.i. Of Thessaloniki , 2006

Θέμα: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087903 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087903 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087903 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.3
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087904 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087904 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087905 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087905 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087906 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087906 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087907 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΙΝΤ $7 10087907 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2Die Handgemachte Geglattete Keramik Mykenischer Zeitstellung / Klaus Kilian ; Bearbeitet Von Tobias Muhlenbruch
Δημοσίευση: Wiesbaden : Reichert , 2007

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΙΡΥΝΘΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέμα: ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ * , ΤΙΡΥΝΘΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέμα: ΤΙΡΥΝΘΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.25 KIL $7 10087570 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.25 KIL $7 10095058 - ΣΤΟ ΡΑΦΙHealth Behavior And Health Education : Theory, Research, And Practice / Karen Glanz, Barbara K. Rimer, K. Viswanath Editors ; Foreword By C. Tracy Orleans
Δημοσίευση: [san Francisco] : Jossey-bass , c2008

Θέμα: ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ *
Θέμα: ΥΓΕΙΑ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΥΓΕΙΑ , ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 613 ΗΕΑ $7 10087987 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 613 ΗΕΑ $7 10098213 - $X ΔΩΡΕ’ ΠΜΣ SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY (ERASMUS MUNDUS) - ΣΤΟ ΡΑΦΙHealth Maintenance And Principal Microbial Diseases Of Cultured Fishes / John A. Plumb
Δημοσίευση: Ames : Iowa State University , c1999

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 PLU $7 10088051 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:08/10/15 20:00Health Studies : A Critical And Cross-cultural Reader / Edited By Colin Samson
Δημοσίευση: [malden] : Blackwell , c1999

Θέμα: ΥΓΕΙΑ , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ * , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.461 HEA $7 10087568 - ΣΤΟ ΡΑΦΙHellenistic Pottery : Athenian And Imported Wheelmade Table Ware And Related Material / By Susan I. Rotroff
Δημοσίευση: Princeton, New Jersey : The American School Of Classical Studies At Athens , 1997

Θέμα: ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέμα: ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.241 ROT $7 10087959 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.241 ROT $7 10087959 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2Herakles = Herkules / Herausgeben Raimund Wunsche
Δημοσίευση: Munchen : Staatliche Antikensammlungen , c2003

Θέμα: ΗΡΑΚΛΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Θέμα: ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 704.947 HER $7 10087908 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA History Of Hope : When Americans Have Dared To Dream Of A Better Future / James W. Fraser
Δημοσίευση: [new York] : Palgrave Macmillan , c2004

Θέμα: ΕΛΠΙΔΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ * , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Θέμα: ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ , ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ , ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 973 FRA $7 10087624 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA History Of Murder : Personal Violence In Europe From The Middle Ages To The Present / Pieter Spierenburg
Δημοσίευση: [campridge ; Malden] : Polity , c2008

Θέμα: ΕΓΚΛΗΜΑ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΒΙΑ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 364.152 309 4 SPI $7 10087838 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA History Of Rome / Marcel Le Glay, Jean-louis Voisin, Yann Le Bohec ; Translated By Antonia Nevill
Δημοσίευση: Malden, Ma : Wiley-blackwell , 2009

Θέμα: ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 937 LEG $7 10087801 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA History Of The Late Roman Empire Ad 284-641 : The Transformation Of The Ancient World / Stephen Mitchell
Δημοσίευση: [malden, Usa] : Blackwell , c2007

Θέμα: ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 284-476
Θέμα: ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ, 3ΟΣ-6ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 527-565
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 392-814
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 937.09 MIT $7 10087766 - ΣΤΟ ΡΑΦΙHoly Land Pilgrimage In The Later Roman Empire, Ad 312-460 / E.d. Hunt
Δημοσίευση: Oxford : Clarendon , 1982

Θέμα: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ , ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 263.042 569 4 HUN $7 10087793 - ΣΤΟ ΡΑΦΙImage Et Religion Dans L'antiquite Greco-romaine : Actes Du Colloque De Rome, 11-13 Decembre 2003 / Organise Par L'ecole Francaise De Rome...[et Al.] ; Publies Sous La Direction De S. Estienne...[et Al.]
Δημοσίευση: Naples : Centre Jean Berard : Ecole Francaise D'athenes , 2008

Θέμα: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ , ΙΤΑΛΙΑ , ΡΩΜΗ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ , ΙΤΑΛΙΑ , ΡΩΜΗ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 701.04 IMA $7 10087768 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙImages In Mind : Statues In Archaic And Classical Greek Literature And Thought / Deborah Tarn Steiner
Δημοσίευση: Princeton ; Oxford : Princeton University Press , c2001

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέμα: ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 880.935 7 STE $7 10087927 - ΣΤΟ ΡΑΦΙImagined States : Nationalism, Utopia, And Longing In Oral Cultures / Edited By Luisa Del Giudice And Gerald Porter
Δημοσίευση: Logan, Utah : Utah State University Press , c2001

Θέμα: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ *
Θέμα: ΟΥΤΟΠΙΕΣ
Θέμα: ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.42 IMA $7 10087566 - ΣΤΟ ΡΑΦΙInconsistencies In Greek And Roman Religion / By H. S. Versnel
Δημοσίευση: Leiden : Brill , 1998

Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΡΧΑΙΑ , ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Θέμα: ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ , ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 292 VER $7 10087868 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1Information Technology And Constructivism In Higher Education : Progressive Learning Frameworks / Carla R. Payne
Δημοσίευση: Hershey : Information Science Reference , c2009

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΑΝΩΤΑΤΗ * , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 378.17 PAY $7 10087986 - ΣΤΟ ΡΑΦΙInteger Programming And Network Models / H. A. Eiselt, C. L. Sandblom ; With Contributions By K. Spielberg...[et Al.]
Δημοσίευση: [berlin] : Springer , c2000

Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.77 EIS $7 10087619 - ΣΤΟ ΡΑΦΙIntegrating Differentiated Instruction And Understanding By Design : Connecting Content And Kids / Carol Ann Tomlinson And Jay Mctighe
Δημοσίευση: Alexandria, Va. : Association For Supervision And Curriculum Development , c2006

Θέμα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΜΑΘΗΣΗ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.102 TOM $7 10087873 - ΣΤΟ ΡΑΦΙInterpreting Folklore / Alan Dundes
Δημοσίευση: Bloomington : Indiana University Press , c1980

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ *
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΗΝΩΜΕΜΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.01 DUN $7 10087799 - ΣΤΟ ΡΑΦΙJesus As Mother : Studies In The Spirituality Of The High Middle Ages / Caroline Walker Bynum
Δημοσίευση: Berkeley : University Of California Press , c1982

Θέμα: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ , ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, 600-1500
Θέμα: ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, 600-1500
Θέμα: ΘΕΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 255 BYN $7 10087809 - ΣΤΟ ΡΑΦΙThe Labyrinth Of The World And The Paradise Of The Earth / John Comenius ; Translated And Introduced By Howard Louthan And Andrea Sterk ; Preface By Jan Milic Lochman
Δημοσίευση: New York : Paulist , c1998

Θέμα: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 248.4 COM $7 10087615 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLanguage And National Identity In Greece 1766-1976 / Peter Mackridge
Δημοσίευση: [oxford ; New York] : Oxford Univesity Press , c2009

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.449 095 09 MAC $7 10087756 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLinear Programming : Foundations And Extensions / Robert J. Vanderbei
Δημοσίευση: New York : Springer , 2008

Θέμα: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.7 VAN $7 10087592 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLiving Folklore : An Introduction To The Study Of People And Their Traditions / Martha C. Sims, Martine Stephens
Δημοσίευση: Logan : Utah State University Press , c2005

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΤΕΛΕΤΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.072 SIM $7 10087697 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLove And The Idea Of Europe / Luisa Passerini ; Translated By Juliet Haydock With Allan Cameron
Δημοσίευση: New York ; Oxford : Berghahn Books , c2009

Θέμα: ΑΓΑΠΗ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΦΙΛΙΑ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ * , ΕΥΡΩΠΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.709 4 PAS $7 10087739 - ΣΤΟ ΡΑΦΙMaterials For Design / Victoria Ballard Bell With Partick Rand
Δημοσίευση: New York : Princeton Architectural , c2006

Θέμα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ *
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 721.044 BEL $7 10087916 - ΣΤΟ ΡΑΦΙMedicine And Morality In Haiti : The Contest For Healing Power / Paul Brodwin
Δημοσίευση: Cambridge : Cambridge University Press , c1996

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΑΙΤΗ
Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΑΙΤΗ , ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΑΙΤΗ , ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.461 097 294 BRO $7 10087804 - ΣΤΟ ΡΑΦΙMentor Development For Teacher Training : A Scenario-based Approach / Edited By Anne Punter
Δημοσίευση: [hertfordshire] : Universtity Of Hertfordshire Press , c2007

Θέμα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.102 MEN $7 10087663 - ΣΤΟ ΡΑΦΙMercenaries, Pirates, And Sovereigns : State-building And Extraterritorial Violence In Early Modern Europe / Janice E. Thomson
Δημοσίευση: Princeton, New Jersey : Princeton University Press , c1994

Θέμα: ΒΙΑ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Θέμα: ΕΜΠΟΡΙΟ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΠΕΙΡΑΤΕΣ * , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 355.35 THO $7 10087840 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.8003)-Mindset : The New Psychology Of Success : [how We Can Learn To Fulfill Our Potential: Parenting, Business, School, Relationships] / Carol S. Dweck
Δημοσίευση: [new York] : [ballantine Books] , [2008]

Θέμα: ΕΠΙΤΥΧΙΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΚΙΝΗΤΡΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 153 DWE $7 10087659 - ΣΤΟ ΡΑΦΙMultiple Intelligences : New Horizons / Howard Gardner
Δημοσίευση: New York : Basic Books , c2006

Θέμα: ΝΟΗΣΗ
Θέμα: ΜΑΘΗΣΗ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 153.9 GAR $7 10087977 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙNational Monuments And Nationalism In 19th Century Germany / Hans A. Pohlsander
Δημοσίευση: Oxford : Peter Lang , c2008

Θέμα: ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ * , ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΓΕΡΜΑΝΙΑ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ *, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 943.07 POH $7 10087933 - ΣΤΟ ΡΑΦΙNetwork Optimization : Continuous And Discrete Models / Dimitri P. Bertsekas
Δημοσίευση: Belmont, Mass. : Athena Scientific , c1998

Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)
Θέμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 004.6 ΜΠΕ $7 10087677 - ΣΤΟ ΡΑΦΙNostalgia For The Modern : Stage Secularism And Everyday Politics In Turkey / Esra Ozyurek
Δημοσίευση: Durham ; London : Duke University Press , 2006

Θέμα: ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ , ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Θέμα: ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέμα: ΤΟΥΡΚΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 2ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 956.102 OZY $7 10087763 - ΣΤΟ ΡΑΦΙNumerical Methods For Partial Differential Equations / G. Evans, J. Blackledge, And P. Yardley
Δημοσίευση: London : Springer , 2000

Θέμα: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ , ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.353 EVA $7 10087586 - ΣΤΟ ΡΑΦΙNumerical Optimization / Jorge Nocedal, Stephen J. Wright
Δημοσίευση: New York : Springer , c2006

Θέμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , 59.6 NOC $7 0087$P 0040000632 $T , IN LIBRARY $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.6 NOC $7 10087600 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.Oligosaccharides In Food And Agriculture / Editors Gillian Eggleston, Gregory L. Cote
Δημοσίευση: Washington : American Chemical Society , 2003

Θέμα: ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.565 AME $7 10087765 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙOn The Medieval Origins Of The Modern State / Joseph R. Strayer ; With New Forewords By Charles Tilly And William Chester Jordan
Δημοσίευση: Princeton ; Oxford : Princeton University Press , c1970

Θέμα: ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.110 94 STR $7 10087813 - ΣΤΟ ΡΑΦΙOntology Alignment : Bridging The Semantic Gap / By Marc Ehrig
Δημοσίευση: New York : Springer , c2007

Θέμα: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 004.6 EHR $7 10087735 - ΣΤΟ ΡΑΦΙOrdering Medieval Society : Perspectives On Intellectual And Practical Modes Of Shaping Social Relations / Edited By Bernhard Jussen ; Translated By Pamela Selwyn
Δημοσίευση: Philadelphia : University Of Pennsylvania Press , c2001

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, 500-1500
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1492
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.090 2 ORD $7 10087571 - ΣΤΟ ΡΑΦΙOriental Foods And Herbs : Chemistry And Health Effects / Editors Chi-tang Ho, Jen-kun Lin, Qun Yi Zheng
Δημοσίευση: Washington : American Chemical Society , 2003

Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ
Θέμα: ΒΟΤΑΝΑ , ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ *
Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΑΣΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Θέμα: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.2 AME $7 10087788 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙPlasticity Of Cold Worked Metals : A Deductive Approach / A. Paglietti
Δημοσίευση: Southampton, Boston : Wit Press , c2007

Θέμα: ΜΕΤΑΛΛΑ , ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΛΛΑ , ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 620.163 3 PAG $7 10087724 - ΣΤΟ ΡΑΦΙPlatonis Opera / [πλάτων] ; Recognoverunt Brevique Adnotatione Critica Instruxerunt E. A. Duke...[et Al.]
Δημοσίευση: Oxonii : E Typographeo Clarendoniano , c1995

Θέμα: ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087738 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087738 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087738 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.3
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087738 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.4
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087738 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.5Platonis Rempublicam / [πλάτων] ; Recognovit Brevique Adnotatione Critica Instruxit S. R. Slings
Δημοσίευση: Oxonii : E Typographeo Clarendoniano , c2003

Θέμα: ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087842 - ΣΤΟ ΡΑΦΙPortofolios Im Elementarereich / Autoren Wassilios E. Fthenakis, Marike Daut ; Herausgeber Wassilios E. Fthenakis
Δημοσίευση: Troisdorf : Bildungsverlag Eins , c2009

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ * , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ * , ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.943 ΦΘΕ $7 10088713 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ Μ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.943 ΦΘΕ $7 10088713 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ Μ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.943 ΦΘΕ $7 10088714 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Μ.1-2Professional Joomla! / Dan Rahmel
Δημοσίευση: [indianapolis] : Wiley , 2007

Θέμα: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΑΡΧΕΙΑ (JOOMLA!)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 006.78 RAH $7 10087899 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:02/12/15 11:27Professional Visual Basic 2008 / Bill Evjen...[et Al.]
Δημοσίευση: [indianapolis] : Wiley , c2008

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα: ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 005.133 PRO $7 10087973 - ΣΤΟ ΡΑΦΙPublication Manual Of The American Psychological Association
Δημοσίευση: Washington, D.c. : American Psychological Association , c2010

Θέμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ * , ΣΥΓΓΡΑΦΗ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ * , ΣΥΓΓΡΑΦΗ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΚΛΠ.
Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.066 15 PUB $7 10089068 - REΠΕΡ VER BY TEACHER
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.066 15 PUB $7 10089069 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.066 15 PUB $7 10089070 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.066 15 PUB $7 10087820 - ΣΤΟ ΡΑΦΙReel Diversity : A Teacher's Sourcebook / Brian C. Johnson, Skyra C. Blanchard
Δημοσίευση: New York : P. Lang , c2008

Θέμα: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 370.117 097 3 JOH $7 10087870 - ΣΤΟ ΡΑΦΙRethinking Multicultural Education : Teaching For Racial And Cultural Justice / Edited By Wayne Au
Δημοσίευση: [milwaukee] : Rethinking Scholls , c2009

Θέμα: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 370.117 097 3 RET $7 10087815 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:14/12/15 20:00Roman Pottery : Fine-ware Imports / By John W. Hayes
Δημοσίευση: Princeton, New Jersey : The American School Of Classical Studies At Athens , 2008

Θέμα: ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΡΩΜΑΪΚΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΘΗΝΑ
Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέμα: ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 738.309 370 938 5 HAY $7 10087947 - ΣΤΟ ΡΑΦΙDie Ruckkehr Der Gotter : Berlins Verborgener Olymp / Dagmar Grassinger, Tiago De Oliveira Pinto, Andreas Scholl (hrsg.) ; Mit Aufnahmen Von Johannes Laurentis
Δημοσίευση: [regensburg] : Schnell & Steiner , c2008

Θέμα: ΓΛΥΠΤΙΚΗ *
Θέμα: ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 730.093 8 RUC $7 10087590 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 730.093 8 RUC $7 10087591 - ΣΤΟ ΡΑΦΙSelf-evaluation In Physical Education : Developing The Process / Gillian Salter-smith, John Pearson
Δημοσίευση: [leeds] : [published On Behalf Of Baalpe And Afpe By Coachwise Business Solutions] , c2006

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 SAL $7 10087772 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC DVD-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 SAL $7 10087773 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC DVD-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 SAL $7 10087774 - ΣΤΟ ΡΑΦΙSelf, Peer, And Group Assessment In E-learning / Tim S. Roberts
Δημοσίευση: Hershey : Information Science , c2006

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 378.166 ROB $7 10087684 - ΣΤΟ ΡΑΦΙSmall Animal Oncology : An Introduction / Susan M. North, Tania A. Banks ; With Foreword By Rodney C. Straw
Δημοσίευση: Edinburgh ; London : Saunders Elsevier , 2009

Θέμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΟΓΚΟΙ ΣΤΑ ΖΩΑ
Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΑ ΖΩΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 636.089 699 4 NOR $7 10087578 - ΣΤΟ ΡΑΦΙStatistics For Aquaculture / Ram C. Bhujel
Δημοσίευση: [ames, Iowa] : Wiley-blackwell , [2008]

Θέμα: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.807 27 BHU $7 10087717 - ΣΤΟ ΡΑΦΙSylloge Nummorum Graecorum : Greece 5 : Numismatic Museum, Athens The A.g. Soutsos Collection / By Eos Tsourti & Maria Daniela Trifiro
Δημοσίευση: [athens] : Academy Of Athens , 2007

Θέμα: ΣΟΥΤΣΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , 803-863 , ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ *
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ * , ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 737.493 8 TSO $7 10087857 - ΣΤΟ ΡΑΦΙSymposium / Plato ; Edited By Sir Kenneth Dover
Δημοσίευση: Cambridge : Cambridge University Press , c1980

Θέμα: ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 184 ΠΛΑ $7 10087810 - ΣΤΟ ΡΑΦΙTeaching Writing Through Differentiated Instruction With Leveled Graphic Organizers / Nancy L. Witherell And Mary C. Mcmackin
Δημοσίευση: New York : Scholastic , 2005

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΣΗ , ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΣΗ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέμα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.47 WIT $7 10087841 - ΣΤΟ ΡΑΦΙThe Tourists Gaze, The Gretans Glance : Archaeoloy And Tourism On A Greek Island / Philip Duke
Δημοσίευση: Walnut Creek, Ca : Left Coast Press , c2007

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΙΝΩΙΚΟΣ
Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΡΗΤΗ
Θέμα: ΚΡΗΤΗ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.28 DUK $7 10087730 - ΣΤΟ ΡΑΦΙThe Vampire : A Casebook / Edited By Alan Dundas
Δημοσίευση: [madison] : University Of Wisconsin Press , c1998

Θέμα: ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ
Θέμα: ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.21 VAM $7 10087867 - ΣΤΟ ΡΑΦΙWell-being : The Foundations Of Hedonic Psychology / Daniel Kahneman, Ed Diener, And Norbert Schwarz Editors
Δημοσίευση: [new York] : Russell Sage Foundation , c1999

Θέμα: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Θέμα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ *
Θέμα: ΕΥΤΥΧΙΑ
Θέμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 152.4 WEL $7 10087612 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑθήνα : Μεταμορφώσεις Του Αστικού Τοπίου : Από Τη Νεοελληνική Ιστορική Συλλογή Κωνσταντίνου Τρίπου / Σχόλια Μάρω Καρδαμίτση-αδάμη
Δημοσίευση: Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη , 2009

Θέμα: ΑΤΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 779.364 951 2 ΑΘΗ $7 10087797 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑίλουρος Ανεμος / Ειρήνη Γαλανού
Δημοσίευση: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 2001

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.18 ΓΑΛ $7 10087662 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑιμοποιητικά Προγονικά Κύτταρα, Στρωματικά Κύτταρα, Δείκτες Κυτταρικής Ενεργοποίησης Και Απόπτωσης Στον Μυελό Των Οστών Ασθενών Με Αυτοάνωση Ηπατίτιδα Τύπου Ι Και Πρωτοπαθή Χολική Κίρρωση / Αικατερίνη Ν. Τσικρικώνη ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Δ. Κυριάκου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ *, ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ
Θέμα: ΧΟΛΗ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ , ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.36 ΤΣΙ $7 10088054 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤα Ακρόπρωρα Του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου / Ι. Κ. Μαζαράκης-αινιάν
Δημοσίευση: Αθήνα : [ιστορική Και Εθνολογική Εταιρεία Της Ελλάδος] , 2007

Θέμα: ΠΛΟΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑ
Θέμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 623.83 ΜΑΖ $7 10087727 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑλλοίωση Και Εμπορικός Χρόνος Ζωής Της Καραβίδας (nephrops Norvegicus) Κατά Την Αποθήκευσή Της Σε Διάφορες Θερμοκρασίες / Αικατερίνη Ι. Κορδιλά ; Επιβλέπων Καθηγητής Μποζιάρης Ιωάννης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Θέμα: ΑΣΤΑΚΟΙ
Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΚΟΡ $7 10087758 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάγνωση Και Επέμβαση Της Παραλιακής Ζώνης Πλάκες, Βόλου Μαγνησίας / Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα, Κυριαζή Αφροδίτη ; Επιβλέποντες Καθηγητές Γαβρήλου Εβελυν, Φιλιππιτζής Δημήτρης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΚΟΛ $7 10088043 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΚΟΛ $7 10088042 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάλυση Μικροδορυφορικού Dna Σε Νεοπλασίες Του Μαστού / Γάκη Γ. Βασιλική ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Σπαντίδοσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 49 ΓΑΚ $7 10087909 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑναπλάσεις Παραλιακών Μετώπων : Η Περίπτωση Της Πάτρας / Βαρβαρέσος Χρήστος ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γοσποδίνη Ασπα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΑΤΡΑ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΑΤΡΑ
Θέμα: ΠΑΤΡΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2009 ΒΑΡ $7 10087594 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ $Z ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΑνάπλαση Παραλιακού Μετώπου Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης [περιοχή Ποσειδώνιο-μέγαρο] / Αναγνωστόπουλος Γιάννης, Νάστου Κωνσταντίνος ; Επιβλέπων Γίωργος Τριανταφυλλίδης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΛΙΜΑΝΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΛΙΜΑΝΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΑΝΑ $7 10112960 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΑΝΑ $7 10088020 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάπλαση Παραλιακού Μετώπου Στη Θεσσαλονίκη : Από Το Μέγαρο Μουσικής Εως Το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης / Αντωνία-λαμπρινή Βλάχου, Μαρία-αγγελική Καραλάκη ; Επιβλέπων Διδάσκων Γίωργος Τριανταφυλλίδης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΛΙΜΑΝΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΛΙΜΑΝΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΒΛΑ $7 10088017 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΒΛΑ $7 10088016 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάπλαση Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας : Η Περίπτωση Των Κουντουριώτικων Και Του Γηπέδου / Κωνσταντόπουλος Διονύσιος ; Επιβλέπων Καθηγητής: Σαπουνάκης Αρης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2009

Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΘΗΝΑ
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΘΗΝΑ
Θέμα: ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2009 ΚΩΝ $7 10087588 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάπλαση Του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Της Πόλης Της Θεσσαλονίκης / Δέσποινα Βαρδοπούλου ; Επιβλέπων Καθηγητής Γιώργος Τριανταφυλλίδης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΒΑΡ $7 10088029 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΒΑΡ $7 10088028 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάπτυξη Της Μεθόδου Διαχωρισμού Δυο Φάσεων Για Την Ανίχνευση Εντεροϊών Με Semi-nested Pcr Σε Περιβαλλοντικά Δείγματα / Χρυσαυγή Μαντζιάρα ; Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Μαρκουλάτος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ
Θέμα: ΙΟΙ RNA
Θέμα: ΙΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΜΑΝ $7 10087679 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Αναστολή Της Αποικοδόμησης Της Πολυ(α) Ουράς Από Συνθετικά Ανάλογα Νουκλεοσιδίων Και Υποστρωμάτων / Βασιλική Χατζηγεωργίου ; Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Μπαλατσός
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ RNA
Θέμα: ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΧΑΤ $7 10087926 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Ανθεκτικότητα Εντόμων Αποθηκευμένων Προϊόντων Στη Φωσφίνη : Η Περίπτωση Του Lasioderma Serricorne (coleoptera: Anobiidae) Που Προσβάλλει Συστατικά Ιχθυοτροφών / Τριανταφυλλιά Ορφανίδου ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Σταμόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΝΤΟΜΑ *, ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ * , ΕΛΕΓΧΟΣ
Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θέμα: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ * , ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2008 ΟΡΦ $7 10087742 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνίχνευση Επιπέδων Ακυλοκαρνιτινών Και Αμινοξέων Για Τη Διερεύνηση Δευτεροπαθών Μεταβολικών Διαταραχών Με Φασματογράφο Μάζας / Αγγελική Μακρή ; Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Ευαγγελίου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Θέμα: ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.65 ΜΑΚ $7 10087803 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Ανίχνευση Και Μελέτη Των Αλληλεπιδράσεων In Vivo Μιας Ισομορφής Της Ανθρώπινης Κινάσης Srpk1 Με Την Τεχνική Των Δυο Υβριδίων Στον Saccharomyces Cerevisiae / Κοέν Ρασέλ ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Γεωργάτσου Ελενα]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
Θέμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ *
Θέμα: SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΚΟΕ $7 10087674 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνίχνευση Μεταλλάξεων Σε Μιτοχονδριακά Trna Γονίδια Σε Ασθενείς Με Ασθμα / Ελευθερία Σκουμή ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Αιμιλία Ζίφα
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ
Θέμα: ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΣΘΜΑ * , ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *

Δημοσίευση: 852 Gr-voptk , Uthes , Biochem , Cgl $k Cd-rom $k Thesis , 571.657 Σκο $7 10113$n -(αρ.εισ.7646/2)- $p 004000123004 $t 1 $y In Library

Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.657 ΣΚΟ $7 10113210 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.657 ΣΚΟ $7 10087805 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:02/03/15 13:05 -Η Ανίχνευση Των Πρωτεϊνών Θερμικού Σοκ 70 Και Της P53 Στα Σαρκώματα Ewing Και Η Κλινική Τους Συσχέτιση Με Την Πρόγνωση Της Νόσου / Στέφανος Π. Λαζαρίδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Αρβανίτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ
Θέμα: ΣΑΡΚΩΜΑ EWING
Θέμα: ΟΣΤΑ , ΟΓΚΟΙ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΛΑΖ $7 10087778 - - ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΑνοσοφαινοτυπική Και Μοριακή Μελέτη Της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας / Tatjana Smilevska ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Νικόλαος Σταθάκης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 19 SMI $7 10087790 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Αντιλαμβανόμενη Επιθετική Συμπεριφορά Και Το Επικοινωνιακό Στυλ Των Καθηγητών Σε Σχέση Με Την Ευχαρίστηση Των Μαθητών Στο Μάθημα Της Φυσικής Αγωγής / Της Αναγνώστου Μαρίας ; [επιβλέποντες Καθηγητέσ] Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Μουρατίδης Ιωάννης, Σακελλαρίου Κίμων
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΜΕΣΗ)
Θέμα: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ *, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
Θέμα: ΔΑΣΚΑΛΟΙ * , ΣΧΕΣΕΙΣ , ΜΑΘΗΤΕΣ
Θέμα: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΜΑΘΗΤΕΣ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.071 ΑΝΑ $7 10087828 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.071 ΑΝΑ $7 10087827 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑξιολόγηση Επιλεγμένων Μυκήτων Για Την Αποδόμηση Γεωργικών Φαρμάκων Σε Υγρά Απόβλητα Της Αγροτικής - Μεταποιητικής Βιομηχανίας / Παναγιώτης Καράς ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Καρπούζας
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΜΥΚΗΤΕΣ * , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέμα: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 632.952 ΚΑΡ $7 10087800 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Αξιολόγηση Της Ορολογικής Μεθόδου Φθορίζουσας Πόλωσης Του Φωτός (fluorescence Polarization Assay-fpa) Στη Διάγνωση Της Βρουκέλλωσης Του Ανθρώπου / Αθανάσιος Π. Κωνσταντινίδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Χ. Χατζηχριστοδούλου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.957 075 ΚΩΝ $7 10088062 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.957 075 ΚΩΝ $7 10088061 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.957 075 ΚΩΝ $7 10097575 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑξιοποίηση Αποβλήτων Παραγωγής Ελαιόλαδου Επιτραπέζιου Ελαιόκαρπου Και Χυμό Μήλου Με Σκοπό Την Παραλαβή Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων / Ανδρομάχη Ξυπνητού ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Θέμα: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΞΥΠ $7 10087711 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Απειροστικός Λογισμός / George B. Thomas ; Αναθεωρημένο Από Τους Rosss L. Finney, Maurice D. Weir, Frank R. Giordano ; Απόδοση Στα Ελληνικά - Επιστημονική Επιμέλεια Μανώλης Αντωνογιαννάκης
Δημοσίευση: Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , 2009-2012

Θέμα: ΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10095806 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10102197 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10102197 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10102198 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:20/11/15 20:00 Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10102198 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10099363 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:02/12/15 20:00 Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10099363 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10100112 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10099110 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10099110 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10099108 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10099108 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10103547 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10088031 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.97848)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10088031 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.97848)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 515.15 THO $7 10096242 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1Αποδέσμευση Από Την Εξωσωματική Κυκλοφορία Και Ιόντα Ασβεστίου / Θεοδώρας Στ. Αστέρη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Παναγιώτης Σπύρου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Θέμα: ΙΟΝΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ , ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Θέμα: ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.412 01 ΑΣΤ $7 10087974 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑπομνημονεύματα Σ. Σπαθάρη Και Η Τέχνη Του Καραγκιόζη / [σ. Σπαθάρη]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Βέργος , [1976]

Θέμα: 0 ΣΠΑΘΑΡΗΣ , ΣΩΤΗΡΗΣ , 892-974
Θέμα: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 791.530 92 ΣΠΑ $7 10087911 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑποτελεσματικότητα Της Χρήσεως Ορθωτικών Στη Διόρθωση Ασυμμετριών Του Ακρου Ποδός Δρομέων-αθλητών / Σπυρίδων Ι. Τσιριγκάκης ; Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης
Δημοσίευση: [χ.τ.] : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΑΚΡΑ, ΚΑΤΩ
Θέμα: ΑΚΡΑ, ΚΑΤΩ , ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Θέμα: ΔΡΟΜΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2004 ΤΣΙ $7 10087752 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑργαλειός Και Γυναίκα Μια Δημιουργική Αφήγηση / Ρουκά Πελαγία ; Επιβλέποντες Καθηγητές Βιδάλη Αννα, Δεληγιάννης Δημήτριος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΓΥΝΑΙΚΑ , ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Θέμα: ΑΡΓΑΛΕΙΟΙ
Θέμα: ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΡΟΥ $7 10087856 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΑρετές Και Αξίες / Laura Blanco, Silvia Carbonell ; Επιστημονική Επιμέλεια Φαίη Χανή
Δημοσίευση: [αθήνα] : Σαββάλας , c2006

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.21 BLA $7 10087699 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕατλαντας Ιστολογίας Του Λαβρακιού (dicentrarchus Labrax) / Παναγιώτης Ε. Παπαδόπουλος ; Επιβλέπων Καθηγητής Δ. Τόντης
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ * , ΑΤΛΑΝΤΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 597.736 ΠΑΠ $7 10087965 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Ατμοσφαιρικοί Χώροι Των Λουτρών - Σημερινά Μουσεία / Θεοδώρας Καλλιανίδη ; Εποπτεύοντες Καθηγητές: Ζαχείλας Λουκάς, Μπίχτα Αικατερίνη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2005 ΚΑΛ $7 10088001 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2005 ΚΑΛ $7 10088000 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΤο Βαμμένο Πουλί / Γιέρζι Κοζίνσκι ; Μετάφραση Τρισεύγενη Παπαϊωάννου
Δημοσίευση: Αθήνα : Μεταίχμιο , c2006

Θέμα: ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 891.85 KOS $7 10088023 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Βιβλιαράκι Των Αντιθέτων / Ηλίας Στεφανάκης ; Παιδαγωγική Επιμέλεια Βασιλική Νίκα
Δημοσίευση: [αθήνα] : Πατάκη , [2005]

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ *
Θέμα: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.241 ΣΤΕ $7 10087587 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒίοι Ελάσσονες / Pierre Michon ; Μετάφραση Κατερίνα Κολλέτ
Δημοσίευση: Αθήναι : Ίνδικτος , 2000

Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 843 ΜΙC $7 10088038 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒιοχημική Σύσταση Και Οργανοληπτική Ανάλυση Εκτρεφόμενης Συμβατικής Και Εκτρεφόμενης Βιολογικής Τσιπούρας (sparus Aurata L.) / Νικολέττα Μαντή ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μεντέ Ελενα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΕΚΤΡΟΦΗ
Θέμα: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΜΑΝ $7 10087939 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Γενετική Βάση Του Συνδρόμου Υπερανδρογοναιμίας Στη Γυναίκα / Νεκταρία Β. Ξήτα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αγαθοκλής Τσατσούλης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.11 ΞΗΤ $7 10087777 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓενετική Και Μοριακή Μελέτη Της Κυστινουρίας / Ανθούλα Λ. Χατζηκυριακίδου ; [επιβλέπων Καθηγητής Γιαννακόπουλος Ξενοφών]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό] , 2004

Θέμα: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.6 ΧΑΤ $7 10087913 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓενετική Παραλλακτικότητα Σειρών Εκτρεφόμενης Τσιπούρας Από Ιχθυοκαλλιέργειες / Βασιλική Ιωαννίδη ; Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΙΩΑ $7 10087967 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓεωχημεία / Στέργιος Σ. Θεοδωρίκας
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : [σαούλη] , 2005

Θέμα: ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 551.9 ΘΕΟ $7 10087661 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 551.9 ΘΕΟ $7 10088096 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓια Μια Μέρα Ακόμα / Τάνια Χαροκόπου
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , c2008

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΧΑΡ $7 10088022 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:02/01/13 20:00Για Μια Νέα Ζωή! : Το Κλειδί Για Την Ευτυχία, Την Εσωτερική Γαλήνη, Την Ανακάλυψη Και Κορύφωση Των Ονείρων Σου / Εκχαρτ Τόλε ; Μετάφραση Ρένα Καρακατσάνη
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , c2008

Θέμα: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
Θέμα: ΕΓΩ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 204.4 TOL $7 10087584 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓιατί Οι Οικογένεις Διαφέρουν; : Ερωτήσεις Που Κάνουν Τα Παιδιά Για Τις Οικογένειες / Σύμβουλος Νταϊάν Μέλβιν ; [απόδοση Βασιλική Κοκκίνου]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ελληνικά Γράμματα , c2003

Θέμα: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ * , ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέμα: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.24 ΓΙΑ $7 10087668 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓιατί Τα Ηλιοτρόπια Κοιτάζουν Τον Ήλιο; : Ερωτήσεις Που Κάνουν Τα Παιδιά Για Τη Φύση ; [απόδοση Βασιλική Κοκκίνου]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ελληνικά Γράμματα , c2003

Θέμα: ΦΥΣΗ , ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέμα: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.24 ΓΙΑ $7 10087670 - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΟ Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον / Richard Bach ; Φωτογραφίες: Russel Munson ; Μετάφραση: Γ. Κυπραίος
Δημοσίευση: [αθήνα] : Διόπτρα , c1992

Θέμα: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέμα: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 813 BAC $7 10087581 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓυναικεία Παραδοσιακή Φορεσιά Μαγνησίας / Βασιλική Σαμαρά-κραβαρίτου ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Δεληγιάννης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Θέμα: ΛΑΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΣΑΜ $7 10087695 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΔημογραφικά Χαρακτηριστικά Ασθενών Με Χρόνια Λοίμωξη Από Τον Ιό Της Ηπατίτιδας Β Στην Περιοχή Της Κεντρικής Ελλάδας / Εαγγελος Κ. Στέφος ; [επιβλέπων Καθηγητής Νταλέκος Ν. Γεώργιοσ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 300 949 54 ΣΤΕ $7 10088055 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιάγραμμα Της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας / Ι. Κ. Μαζαράκης-αινιάν
Δημοσίευση: Αθήνα : [ιστορική Και Εθνολογική Εταιρεία Της Ελλάδος] , 2007

Θέμα: ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938 ΜΑΖ $7 10087726 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιαμερισματοποίηση Της Μυϊκής Ατροφίας Σε Αιμοκαθαιρόμενους Ασθενείς / Σάλτη Μαρία ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Σακκάς Γεώργιος, Καρατζαφέρη Χριστίνα
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΜΥΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Θέμα: ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΑΚΡΑ, ΚΑΤΩ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2008 ΣΑΛ $7 10087753 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Βραχυπρόθεσμων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Του Ευρύτερου Κέντρου Της Πόλεως Του Αλμυρού Του Νομού Μαγνησίας / Επιμέλεια Ξηντάρης Δήμος, Σκουλάς Εμμανουήλ ; Επιβλέπων Καθηγητής Ηλιού Νικόλαος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ *
Θέμα: ΔΡΟΜΟΙ * , ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΜΥΡΟΣ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , CGL $K DISS , ΠΜ/2009 ΞΗΝ $7 10087601 $M BSM $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.7640/1)- $U NOCIRC $P 004000101125 $T 1 , ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ , ΔΕ ΔΑΝΕΊΖΕΤΑΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΜ/2009 ΞΗΝ $7 10087601 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΔιερεύνηση, Ομαδοποίηση, Σύνθεση Και Εφαρμογή Στη Διαχείριση Της Μέχρι Τώρα Ερευνητικής Δραστηριότητας Στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Της Αλοννήσου, Βόρειες Σποράδες / Επιμέλεια Φοσές Παναγιώτης ; Επιβλέπων Καθηγητής Νεοφύτου Χρήστος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ * , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΦΟΣ $7 10087698 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Της Αντίληψης Επικινδυνότητας Των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Οδού Από Τους Οδηγούς / Αγγέλης Χρήστος ; Επιβλέπων Καθηγητής Ηλιού Νικόλαος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ *
Θέμα: ΔΡΟΜΟΙ * , ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , CGL $K DISS , ΠΜ/29 ΑΓΓ $7 187$M BSM $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.7574/1)- $U NOCIRC $P 411128 $T 1 , ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ , ΔΕ ΔΑΝΕΊΖΕΤΑΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΜ/2009 ΑΓΓ $7 10087607 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΔιερεύνηση Της Στένωσης Των Νεφρικών Αρτηριών Με Εγχρωμη Υπερηχοτομογραφία (color Doppler U/s), Αξονική Αγγειογραφία (cta), Μαγνητικά Αγγειογραφία (mra) Και Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία (dsa) Σε Υπερτασικούς Ασθενείς / Ρούντας Δ. Χρήστος ; [επιβλέποντες Καθηγητέσ] Ι. Φεζουλίδης, Ι. Στεφανίδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.130 75 ΡΟΥ $7 10088063 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Των Δυνατοτήτων Φυσικού Εμπλουτισμού Της Φραγμαλίμνης Σμοκόβου, Νομού Καρδίτσας Προς Εκμετάλλευσή Της / Μαρία Ανδρέου ; Επιβλέπων Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Θέμα: ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΑΝΔ $7 10087944 - - ΑΠΩΛΕΣΘΈΝΤα Δίθυρα (μαλάκια) Των Ελληνικών Θαλασσών / Επιμέλειας Μαλλιάς Νικόλαος ; Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΔΙΘΥΡΑ (ΜΑΛΑΚΙΑ) , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΜΑΛΑΚΙΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΜΑΛ $7 10087746 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔράκος Στο Χιόνι / Καίτη Οικονόμου
Δημοσίευση: Αθήνα : Ωκεανίδα , 2009

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΟΙΚ $7 10088011 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΟΙΚ $7 10090619 - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΟΙΚ $7 10102715 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Δρόμος Που Μας Χώριζε : Μυθιστόρημα / Λεία Χατζοπούλου - Καραβία
Δημοσίευση: [αθήνα] : Έαγκυρα , c2007

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.36 ΧΑΤ $7 10087574 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Δυναμική Της Προσφοράς Των Ελληνικών Σαλιγκαριών Στην Αγορά Της Ε.ε. / Ηλίας Α. Μάνδαλος ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολύμερος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΞΑΓΩΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2008 ΜΑΝ $7 10087743 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:26/11/15 20:00Η Δυναμική Της Προσφοράς Των Ελληνικών Χελιών Στην Αγορά Της Ευρωπαϊκής Ενωσης / Στέφανος Καλτσώνης ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολύμερος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΧΕΛΙΑ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΧΕΛΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΞΑΓΩΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ANGUILLA (ΨΑΡΙ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΚΑΛ $7 10087943 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔυναμική Του Γόνου Του Εκτρεφόμενου Μυδιού Mytilus Galloprovincialis, Lamarck, 1819 Στον Βδ Κόλπο Θεσσαλονίκης / Φασούλας Θεόδωρος ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Γαληνού-μητσούδη Σοφία
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.42 ΦΑΣ $7 10087613 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕγχειρίδιο Μελέτης Του Φυσικού Περιβάλλοντος : Εξέλιξη, Κατάσταση, Ιδεολογίες, Προστασία, Πιέσεις, Νομικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντικές Μελέτες / Γιώργος Βαβίζος, Γιώργος Βερροιόπουλος, Φρεντερίκ Μπενταλί
Δημοσίευση: Αθήνα : Παπασωτηρίου , 2008

Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ *
Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέμα: ΑΝΘΡΩΠΟΣ , ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 363.7 ΒΑΒ $7 10087940 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 363.7 ΒΑΒ $7 10087941 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 363.7 ΒΑΒ $7 10101906 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕδαφικές Συναρμογές, Η Τοπογραφία Της Οικειοποίησης : Σχολικό Συγκρότημα Στο Κορωπί = Playground, Appropriation Topography : High School Complex In Koropi / Καβουκλή Εύα, Σταμούλη Χριστίνα ; Επιβλέποντες Καθηγητές Παπαδόπουλος Σπύρος, Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ * , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΡΩΠΙ (ΑΤΤΙΚΗ)
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΡΩΠΙ (ΑΤΤΙΚΗ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΚΑΒ $7 10088007 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΚΑΒ $7 10088005 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕθνολογικό Μουσείο Θράκης / Πετράκη Ελένη ; Επιβλέποντες Καθηγητές Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Φωτεινή Λέκκα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , [2004]

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ * , ΘΡΑΚΗ
Θέμα: ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΘΡΑΚΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΠΕΤ $7 10087877 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕικόνες Με Την Υπογραφή "χειρ Αγγέλου" : Η Τεχνική Ενός Κρητικού Ζωγράφου Του 15ου Αιώνα = Icons By The Hand Of Angelos : The Painting Method Of A Fifteenth-century Ctetan Painter / Επιμέλεια Και Συντονισμός Εκδοσης Καλυψώ Μιλάνου ... [κ.ά.]
Δημοσίευση: Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη , 2008

Θέμα: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙ , 15ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 759.021 4 EIK $7 10087796 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα : "δέκα Παραμύθια Για Την Τέχνη" / Κραβαρίτη Αιμιλία ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Αναγνωστόπουλος Βασίλειος, Λία Γυϊόκα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΚΡΑ $7 10087997 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-μουσείο Γ.ι. Κατσίγρα, Σχεδιασμός-εφαρμογή-αξιολόγηση / Μουσουλή Ελένη ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Κοντογιάννη Αλκηστις, Μπονώτη Φωτεινή
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΜΟΥ $7 10087757 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕκτίμηση Ψυχολογικών Παραγόντων Στη Χρήση Παράνομων Σξαρτησιογόνων Ουσιών / Ζλατάνος Δημήτριος ; [επιβλέπων Καθηγητής Δαμίγος Δημήτριοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΑ * , ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 362.29 ΖΛΑ $7 10087882 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕκτροφή Και Παθολογία Ιχθύων / Γεώργιος Δ. Φώτης, Παναγιώτης Γ. Αγγελίδης
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Σύγχρονη Παιδεία , 2003

Θέμα: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΕΚΤΡΟΦΗ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΦΩΤ $7 10105436 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΦΩΤ $7 10100871 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΦΩΤ $7 10087994 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΦΩΤ $7 10096467 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΦΩΤ $7 10106671 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΦΩΤ $7 10102342 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1Εκφραση, Καθαρισμός Και Δομικές Μελέτες Της Ανασυνδυασμένης Poly(a) -specific Ribonuclease (parn) / Αικατερίνη Καραγιώργου ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Δ. Λεωνίδας
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΚΑΡ $7 10087682 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Ελευσίνα, Το Ιερό Της Θεάς Δήμητρας Στην Ελευσίνα, Τα Μνημεία - Το Μουσείο : Ο Μύθος-η Λατρεία-τα Μυστήρια-ο Εξαγνισμός / Σπηλιόπουλος Ηλίας ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Αλκηστις Κοντογιάννη, Τασούλα Τσιλιμένη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θέμα: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΣΠΗ $7 10087853 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΤο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Και Η Αξιοποίηση Του Χώρου Του Ως Πεδίο Αγωγής Και Μάθησης / Αθανασίου Αγλαϊα ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Δόμνα-μίκα Κακανά, Φένια Λέκκα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ *
Θέμα: ΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2005 ΑΘΑ $7 10087935 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΟ Εμπλουτισμός Της Διδασκαλίας Της Ιστορίας Σε Διαπολιτισμικά Γυμνάσια Μέσω Της Μουσειακής Αγωγής Και Της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / Αρετής Μήλιου ; Επιβλέποντες Καθηγητές Σολομωνίδου Χριστίνα, Παντίδης Σταμάτης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ * , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΜΗΛ $7 10088045 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΤα Εμπορικά Ασπόνδυλα Του Αιγαίου / Κατσινίκας Κωνσταντίνος ; Επιβλέπων Καθηγητής Βαφείδης Δημήτριος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ, ΥΔΡΟΒΙΑ , ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Θέμα: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ * , ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΚΑΤ $7 10087949 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕνα Βυζαντινό Χωριό Αφηγείται Το Μεγαλείο Του / Τζιαμούρτας Ζήσης
Δημοσίευση: [χ.τ.] : [χ.ό.] , c2005

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θέμα: ΧΩΡΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Θέμα: ΜΑΡΚΟ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 390.094 954 ΤΖΙ $7 10087651 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕνα Ζευγάρι Κόκκινα Αθλητικά Παπούτσια / Ελενα Αρτζανίδου ; Εικονογράφηση Κώστας Αρώνης
Δημοσίευση: Αθήνα : Μικρή Μίλητος , 2003

Θέμα: ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ *, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.899 282 ΑΡΖ $7 10087576 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:04/12/15 20:00Ενα "περιέργο" ... Ταξίδι / Ευδοκία Μητροπούλου ; Επιστημονική Επιμέλεια Σοφία Μαυροπούλου ; Εικονογράφηση Κατερίνα Μητρούδα
Δημοσίευση: Βόλος : Υπ.ε.π.θ.-ε.πε.α.ε.κ , 2007

Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.94 ΜΗΤ $7 10087843 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕνα Τρένο Ταξιδεύει Σε Τόπους ...αρχαίους : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατά Τη Διάρκεια Ανασκαφικού Εργου Στη Θέση Τρία Πλατάνια Στον Πλαταμώνα Πιερίας / Γεωργία Γκαβανούδη ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Ειρήνη Νάκου, Φωτεινή Λέκκα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ (ΠΙΕΡΙΑ)
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2005 ΓΚΑ $7 10088044 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕντοπισμός Ανασυνδυασμών Στις 2c Και 3d Γενωμικές Περιοχές Εμβολιακών Στελεχών Πολιοϊών / Κατερίνα Μπιρλή ; Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Μαρκουλάτος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
Θέμα: ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΜΠΙ $7 10087608 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Εντοπισμός Γενετικών Ανασυνδυασμών Και Μεταλλάξεων Και Σύνδεσή Τους Με Την Αντιγραφική Λειτουργία Εμβολιακών Στελεχών Πολιοϊών / Γεωργία Παπαδή ; Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Μαρκουλάτος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
Θέμα: ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΠΑΠ $7 10087605 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Εντοπισμός Και Μορφολογική Ταυτοποίηση Των Μυξοσποριδίων Και Εκτίμηση Της Επίδρασης Της Κατάψυξης Και Της Χρώσης Giemsa Στο Μέγεθος Των Σπόρων Των Μυξοσποριδίων / Κωνσταντίνα Α. Γκατζιά ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Αθανασοπούλου Φωτεινή
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό] , 2008

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΓΚΑ $7 10087583 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Εξέλιξη Της Παιδοψυχιατρικής Στην Ευρώπη (αγγλία, Γαλλία Και Γερμανία) Κατά Το 19ο Αιώνα / Αικατερίνη Δ. Κονδύλη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Στέφανος Γερουλάνος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΥΡΩΠΗ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 900 94 ΚΟΝ $7 10087718 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπαναπατρισθέντα Αριστουργήματα : Nostoi : Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, 24-9 Εως 31-12-2008 / Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Και Πολιτιστικής Κληρονομιάς , 2008

Θέμα: ΤΕΧΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ * , ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Θέμα: ΑΓΓΕΙΑ *, ΕΛΛΗΝΙΚΑ * , ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709.38 ΕΛΛ $7 10087875 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Ανάλογων Νουκλεοσιδίων Στην Ενζυμική Δραστικότητα Της Παγκρεατικής Ριβονουκλεάσης Α (rnase A) Από Βοοειδή / Βασιλική Ζερβακάκη ; Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Μπαλατσός
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ
Θέμα: ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΖΕΡ $7 10087678 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Επίδραση Συνθετικών Νουκλεοτιδίων Στην Πολυ(α) Εξειδικευμένη Ριβονουκλεάση (parn) / Δήμητρα Λεβέντη ; Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Μπαλατσός
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΪΚΟ ΟΞΥ
Θέμα: ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ
Θέμα: ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΛΕΒ $7 10087681 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Επίδραση Της Αλατότητας Στην Ανάπτυξη Και Την Αναπαραγωγή Του Αυτόχθονου Καλανοειδούς Κωπήποδου Calanipeda Aquaedulcis (kritschagin 1873) / Παναγιώτα Ι. Αηδόνη ; Επιβλέπων Καθηγητής Κλαδάς Ιωάννης
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 592.177 6 ΑΗΔ $7 10087919 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Της Εναλλασσόμενης Διατροφής Στην Ανάπτυξη Του Χρυσόψαρου (carassius Auratus, Linnaeus 1758) / Ευαγγελίδης Παναγιώτης ; Επιβλέπουσα Καθηγήτριας Παναγιώτα Παναγιωτάκη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΕΥΑ $7 10087696 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΕΥΑ $7 10087694 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Της Ενεργητικής Και Παθητικής Αποκατάστασης Στα Επίπεδα Του Γαλακτικού Οξέος Επειτα Από Εντονη Ασκηση / Ματσάγκου Σοφία ; [επιβλέπων Καθηγητής Τζιαμούρτας Αθανάσιοσ]
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΙΜΑ , ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΜΑΤ $7 10087749 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Της Κόπωσης Και Της Χρόνιας Αστάθειας Της Ποδοκνημικής Στο Δυναμικό Ελεγχο Της Θέσης Του Σώματος / Της Αντωνίου Βαρσάμω ; Επιβλέπων Καθηγητής Γιάκας Ιωάννης
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ , ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Θέμα: ΑΚΡΑ, ΚΑΤΩ , ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.76 ΑΝΤ $7 10087834 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.76 ΑΝΤ $7 10087829 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Της Κουιναπρίλης Στο Φαινόμενο Της Ισχαιμικής Προετοιμασίας Του Μυοκαρδίου Σε Ασθενείς Με Στεφανιαία Νόσο / Αικατερίνη Χαμαϊδή ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.124 ΧΑΜ $7 10087823 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Της Συμπληρωματικής Λήψης Αντιοξειδωτικών Βιταμινών C & E Στην Αντιοξειδωτική Ικανότητα Νεαρών Ανδρών / Του Οικονόμου Νεκτάριου Δημήτριου ; Επιβλέπων Καθηγητής: Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Δημοσίευση: [χ.τ.] : [χ.ό.] , [2009;]

Θέμα: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Θέμα: ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Θέμα: ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
Θέμα: ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΟΙΚ $7 10087751 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Της Υποξίας Στη Γήρανση Ανθρώπινων Ινοβλαστών / Ευθύμιος Πούλιος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Σοφία Μπονάνου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό] , 2006

Θέμα: ΓΗΡΑΝΣΗ , ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΥΠΟΞΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.878 ΠΟΥ $7 10087649 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Του Διαλύματος Γλυκόζης-ινσουλίνης-καλίου (gik) Στην Ισορροπία Του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος Στα Οξέα Ισχαιμικά Σύνδρομα Χωρίς Ανάσπαση Του St / Αθανασίου Χρήστος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 ΑΘΑ $7 10087915 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Του Ινοτρόπου Παράγοντα Λεβοσιμενδάνης Σε Ασθενείς Με Συστολική Δυσλειτουργία Της Αριστερής Κοιλίας Σε Διάφορες Αιμοδυναμικές Μετρήσεις / Θεμιστοκλής Θ. Κυρλίδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 ΚΥΡ $7 10087930 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Του Μεγέθους Στην Ανάπτυξη Του Χρυσόψαρου (carassius Auratus Auratus) Σε Εργαστηριακές Συνθήκες / Τσακωνίτη Καλλιόπη ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Π. Παναγιωτάκη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΤΣΑ $7 10087741 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Των Διαταραχών Του Ύπνου Στους Υποπληθυσμούς Των Ανοσοδραστικών Κυττάρων Του Αίματος Σε Ασθενείς Με Σύνδρομο Αποφρακτικής Απνοιας Στον Ύπνο / Φανή Ι. Καλαλά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αναστάσιος Ε. Γερμενής
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ *
Θέμα: ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.24 ΚΑΛ $7 10087781 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Των Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων Στην Αυτοαντίληψη Των Προεφήβων / Φουστέρης Χριστόφορος ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Λεοντάρη Αγγελική
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΦΟΥ $7 10087897 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕπιπολασμός Λοίμωξης Από Ελικοβακτηρίδιο Του Πυλωρού Σε Ασθενείς Με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια / Αναστάσιος Γ. Ρούσσος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Κ. Ι. Γουργουλιάνης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ
Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.330 14 ΡΟΥ $7 10087780 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕργασιακές Αθλητικές Σχέσεις : Πανεπιστημιακές Παραδόσεις / Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος ; Με Την Ειδική Συμβολή Και Συνεργασία Των: Αντωνίου Ταμπάκη, Μιχαήλ Φεφέ, Ιωάννη Αναγνωστόπουλου
Δημοσίευση: [χ.τ.] : Τελέθριον , c2000

Θέμα: ΑΘΛΗΜΑΤΑ * , ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΛΥ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 344.099 ΠΑΝ $7 10087640 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕρωτικά Ροδάγκαθα : Ποιήματα / Βιολέττα Χ. Κωνσταντινίδου
Δημοσίευση: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 1998

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.17 ΚΩΝ $7 10087671 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕστω Μια Φορά / Πασχαλία Τραυλού
Δημοσίευση: Αθήνα : Ψυχογιός , c2009

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.38 ΤΡΑ $7 10087991 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕυαίσθητο Δέρμα : Ενδογενείς Και Εξωγενείς Αιτιοπαθογενετικοί Παράγοντες / Ευτέρπη Κ. Ζαφειρίου ; [επιβλέπουσσα Καθηγήτρια] Α.β. Ρουσσάκη
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΔΕΡΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ * , ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.507 1 ΖΑΦ $7 10106929 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.507 1 ΖΑΦ $7 10087779 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΘεραπεία Κοιλιακής Ταχυκαρδίας Με Διακαθετήρια Κατάλυση Με Υψίσυχνο Ρεύμα (radiofrequency-rf Ablation) : Μακροχρόνια Αποτελέσματα / Ευτυχία Δ. Συμεωνίδου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αντώνης Σ. Μανώλης
Δημοσίευση: Πάτρα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΑΡΡΥΘΜΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.128 ΣΥΜ $7 10087723 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΘερμοκρασιακές Κατανομές Και Υπολογισμός Ζώνης Μερικής Τήξης (ζμτ) Και Θερμοεπηρεασμένης Ζώνης (θεζ) Σε Συγκολλήσεις Αλουμινίου / Πολυζωγοπούλου Γεωργία ; Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2009

Θέμα: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ , ΚΡΑΜΑΤΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΛΛΑ , ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΜ/2009 ΠΟΛ $7 10087650 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΘεωρητικές Καταβολές Στο Εργο Του Κ.α. Δοξιάδη : Η Εννοια Του "ekistics" / Παναγιώτα Νάκου ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Νικολός Βογιατζίδης, Βύρων Κοτζαμάνης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΔΟΞΙΑΔΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. , 93-975
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ * , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2009 ΝΑΚ $7 10087628 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΙνότροπη Θεραπεία Με Δοβουταμίνη Σε Ασθενείς Με Καρδιακή Ανεπάρκεια Που Λαμβάνουν Καρβεδιλόλη : Επίδραση Του Διαλύματος Γλυκόζης-ινσουλίνης-καλίου / Δαλαμπύρα Παναγιώτη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Τρυποσκιάδης Φίλιππος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 ΔΑΛ $7 10087914 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Ιστορία Της Ελληνικής Ακτινολογίας / Υπό Χρήστου Σωτ. Μπαλτά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Φεζουλίδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΜΠΑ $7 10087754 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΙστορία Των Νοοτροπιών Στα Χωριά Του Νοτίου Πηλίου / Μάνη Σ. Βασιλική ; Επιβλέποντες Καθηγητές Σακκής Δημήτριος, Δεληγιάννης Δημήτριος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ (ΟΡΟΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΜΑΝ $7 10087849 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΤο Ιστορικό Μουσείο Ιστορίας Και Τέχνης Ι.π. Μεσολογγίου / Γαβρίνα Δήμητρα ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Β. Βέμη ; Εξεταστής-καθηγητής: Δ. Σακκής
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΓΑΒ $7 10087712 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΙταλική Αναγέννηση Και Ελλάδα : Το Φως Του Απόλλωνα / Δεληκωστοπούλου Κων/νας ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Δεληγιάννης Δημήτρης, Λέκκα Φωτεινή
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ * , ΙΤΑΛΙΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα: ΙΤΑΛΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΔΕΛ $7 10087807 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΚαινοτόμες Εφαρμογές Της Πληροφορικής Στον Αγροτικό Τομέα Και Στο Περιβάλλον : Τόμος Ερευνητικών Εργασιών / Επεγε - Παράρτημα Β. Ελλάδος ; Επιμέλεια Εκδοσης Μπάτζιος Χ.,...[κ.ά.]
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Σύγχρονη Παιδεία , 2008

Θέμα: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΕΛΛ $7 10087912 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΕΛΛ $7 10087922 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΕΛΛ $7 10087923 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΕΛΛ $7 10087924 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.16 ΕΛΛ $7 10087925 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚαρδιοπροστατευτική Δράση Διαλύματος G.i.k. : Εκτίμηση Με Υπερηχοκαρδιογράφημα Φόρτισης Σε Ασθενείς Με Χρόνια Στεφανιαία Νόσο / Στεφανία Στασινοπούλου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ
Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.124 ΣΤΑ $7 10087824 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚατάρτιση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Για Παιδιά Δημοτικού Με Αναφορά Το Εικαστικό Εργο Του Δημήτρη Γιολδάση / Παπαστολοπούλου Κωνσταντίνας ; Επόπτες Καθηγητές: Αναγνωστόπουλος Βασίλης, Τσιλιμένη Τασούλα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)*
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΠΑΠ $7 10087932 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΚατασκευή Κωνικής Κατοικίας Με Αφορμή Το Βιβλίο [διόρθωση] Του Thomas Bernhard / Μαργαρίτα Μίχα ; Διδάσκων Καθηγητής Ζήσης Κοτιώνης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ * , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΟΙΚΙΑΚΗ * , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΙΧ $7 10088033 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ON-LINE GL [ΠΤ] $7 10113810 - $P N10010884 - ON-LINEΚέντρο Ερευνας, Μελέτης Και Εφαρμογής Ειδικών Κατασκευών (μ.152) / Μπαγιαρτάκη Σοφία, Θεοδούλου Νέαρχος ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Βροντίση Μαρία.
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΠΑ $7 10088025 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΠΑ $7 10088024 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Κεφάλι Της Γάτας : Μυθιστόρημα / Βασίλης Αλεξάκης
Δημοσίευση: Αθήνα : Μίνωας , 2006

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.37 ΑΛΕ $7 10087660 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤα Κορίτσια Του Σίτυ Μπουμ-μπουμ : Μυθιστόρημα / Βασίλης Αλεξάκης
Δημοσίευση: Αθήνα : Μίνωας , 2007

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.37 ΑΛΕ $7 10087593 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚρυοδιατήρηση Σπέρματος Και Τεχνικές Εκτίμησης Ποιότητας Σπέρματος Ιχθύων / Τέφας Ηλίας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ναθαναηλίδης Κοσμάς
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ *
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Θέμα: ΣΠΕΡΜΑ , ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΤΕΦ $7 10087872 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΛαϊκά Δρώμενα - Το Εθιμο Της Περπερούνας Στην Ελληνική Κοινωνία Και Εκπαίδευση : Βιβλιογραφικη Ερευνα Και Πρώτη Διερεύνηση Προγράμματος Εφαρμογής Με Την Τεχνική Της Αφήγησης Και Του Παιχνιδιού Ρόλων / Ελένη Νάκη ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Εαλκηστις Κοντογιάννη, Ευάγγελος Αυδίκος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2004

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΝΑΚ $7 10087898 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΛαϊκός Πολιτισμός Και Τουρισμός : Το Παράδειγμα Του Λευκαδίτικου Γάμου / Ζακυνθινού Αλεξάνδρας ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Αυδίκος Ευάγγελος, Αναγνωστόπουλος Βασίλειος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2004

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΓΑΜΟΣ * , ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΗΣΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΖΑΚ $7 10087816 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΛεξικό Στατιστικής Ορολογίας : Αγγλο-ελληνικό Και Ελληνο-αγγλικό Λεξικό Στατιστικών Όρων = English-greek And Greek-english Dictionary Of Statistical Terms / Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Δημοσίευση: Αθήνα : [εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών] , c2009

Θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.503 ΕΛΛ $7 10087785 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.503 ΕΛΛ $7 10087786 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.503 ΕΛΛ $7 10087787 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.503 ΕΛΛ $7 10113496 - $X ΔΩΡΕ’: EMSEP - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.503 ΕΛΛ $7 10113498 - $X ΔΩΡΕ’: EMSEP - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ REF [ΛΕΞ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.503 ΕΛΛ $7 10113500 - $X ΔΩΡΕ’: EMSEP - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΛεξοσκανταλιές / Θέτη Χορτιάτη ; Εικονογράφηση Τζώρζης Παρμενίδης
Δημοσίευση: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 2002

Θέμα: ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.899 282 ΧΟΡ $7 10087675 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Μαθητές Του Δημοτικού Συναντούν Την Τέχνη (νεοελληνική Ζωγραφική) / Κυρατσώ Μπαρτζιώκα ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Δημήτρης Δεληγιάννης, Λία Γυιόκα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)*
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΜΠΑ $7 10087871 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜεγάλα Καλύβια : Η Επώνυμη Ιστορία Των ...ανωνύμων / [ευθύμιος Αθ. Κουφογιάννησ]
Δημοσίευση: [τρίκαλα] : [τύποις] , [2007]

Θέμα: ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.933 ΚΟΥ $7 10087635 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Μέθοδοι Της Αποκλίνουσας Παραγωγικότητας Και Του Παραγγέλματος Στο Δημοτικό / Της Καραγεώργου Αναστασία ; [επιβλέποντες Καθηγητέσ] Διγγελίδης Νικόλαος, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Γούδας Μάριος
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΜΑΘΗΤΕΣ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.86 ΚΑΡ $7 10087822 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.86 ΚΑΡ $7 10087821 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.86 ΚΑΡ $7 10104808 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜέθοδος Project Και Μουσειακή Εκπαίδευση Σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας : Εφαρμογή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Με Τη Μέθοδο Project Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Και Ιστορίας Πηλίου / Κερασίας Συλλογίστου ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κατερίνα Μιχαλοπούλου ; Συνεπιβλέπουσα Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ-2004 ΣΥΛ $7 10087759 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜελέτη Ακανθοκέφαλων Παρασίτων Σε Λαβράκια (dicentrarchus Labrax) Στην Λιμνοθάλασσα Της Βάσσοβας Καβάλας / Κωνσταντίνος Ουρεϊλίδης ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Φωτεινή Αθανασοπούλου
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό] , 2008

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΟΥΡ $7 10087582 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Αναδιατάξεων Των Γονιδίων Της Κ-ελαφριάς Αλυσίδας Των Ανοσοσφαιρινών Σε Ασθενείς Με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία Και Πολλαπλούν Μυέλωμα / Αναστασία Χατζηδημητρίου ; [επιβλέπουσσα Καθηγήτρια Κόλλια Π.]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 19 ΧΑΤ $7 10087791 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Αντιοξειδωτικής Ικανότητας Νουκλεοσιδικών Αναλόγων Και Κλασμάτων Καθαρών Μορίων Από Το Φυτό Vicia Faba / Αλμπιόνα Ντερβίση ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΨΥΧΑΝΘΗ
Θέμα: ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΝΤΕ $7 10087910 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Μελέτη Της Βιολογίας Του Μελανουριού, Oblada Melanura L., Στο Παγασητικό Κόλπο / Γκάφας Γιώργος ; Επιβλέπων Καθηγητής Νεοφύτου Χ.
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΛΙΕΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ, ΚΟΛΠΟΣ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΖΠΥΠ/2003 ΓΚΑ $7 10087713 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Δυναμικής Της Ζωοπλαγκτικής Κοινωνίας Και Των Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Στον Υγρότοπο Καλοδικίου (ν. Θεσπρωτίασ) / Κοσιώρη Αλεξία ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κάγκαλου Ι.
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ *
Θέμα: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ , ΕΡΕΥΝΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΛΟΔΙΚΙ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 592.176 ΚΟΣ $7 10087634 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Εκφρασης Της Πρωτεϊνης P53 Στον Καρκίνο Του Πνεύμονα / Αρτεμις Μπασγιουράκη ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαϊτογλου
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ , ΔΟΜΗ
Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΜΠΑ $7 10087680 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Μελέτη Της Οικονομικής Εκμετάλλευσης Και Διαχείρισης Του Αχινού "paracentrotus Lividus (de Lamarck, 1816)" Στον Παγασητικό Κόλπο / Τσούτσου Αικατερίνη ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Στεριανή Ματσιώρη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΧΙΝΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ, ΚΟΛΠΟΣ
Θέμα: ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ, ΚΟΛΠΟΣ
Θέμα: ΑΛΙΕΙΑ * , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.372 395 ΤΣΟ $7 10087966 - - ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΟ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.372 395 ΤΣΟ $7 10087963 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Τρισδιάστατης Κατανομής Δόσης Στην Ακτινοθεραπεία, Παρουσία Ετερογενειών Στο Ανθρώπινο Σώμα Με Τη Χρήση Προγραμμάτων Προσομοίωσης Σε Η/υ Και Σύγκριση Υπαρχόντων Αλγορίθμων Υπολογισμού Δόσης Με Τεχνικές Monte Carlo / Τσιάκαλος Ευάγγελος Μιλτιάδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Κωνσταντίνος Κάππας
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΣ MONTE CARLO
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 615.842 ΤΣΙ $7 10087672 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Του Βιολογικού Κύκλου Και Της Παθολογίας Του Ισοπόδου Παρασίτου Ceratothoa Oestroides (risso, 1836) Σε Λαβράκι (dicentrarchus Labrax) Και Τσιπούρα (sparus Aurata) Εκτρεφόμενα Κάτω Από Πειραματικές Συνθήκες / Στυλιανή Σπ. Βαγιάνου ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΒΑΓ $7 10087614 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεσογειακό Χωριό [βόλος 2013] / Κατσαδούρου Δήμητρα, Νικολάου Αλίκη ; Επιβλέποντες Καθηγητές Παπαδόπουλος Σπύρος, Τριανταφυλλίδης Γιώργος, Τσαγκρασούλης Εαρης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΚΑΤ $7 10088039 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΗ Μεταβλητή Πληθυσμός Στο Χωρικό Σχεδιασμό / Παπαθωμάς Θωμάς ; Επιβλέπων Καθηγητής Κοτζαμάνης Βύρων
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ *
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ *
Θέμα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ , ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2009 ΠΑΠ $7 10087598 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεταβολές Της Λεπτίνης Στον Ορό Ασθενών Με Χρόνιες Ιογενείς Ηπατίτιδες Πριν, Κατά Και Μετά Το Τέλος Της Αντι-ιικής Αγωγής : Συσχέτιση Με Κλινικοεργαστηριακά Χαρακτηριστικά / Ηλίας Β. Τογκουσίδης ; [επιβλέπων Καθηγητής Νταλέκος Γεώργιοσ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ *, ΙΟΓΕΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 3 ΤΟΓ $7 10087719 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεταβολή Κυτταροκινών Και Πρωτεολυτικών Ενζύμων Κατά Την Εξέλιξη Της Οξείας Ιογενούς Ηπατίτιδας / Μαίρη Ε. Κουλεντάκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Ηλίας Κουρούμαλησ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ *, ΙΟΓΕΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 3 ΚΟΥ $7 10087720 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορική Δημογραφία 2004-2010 / Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας ; Συνεργαζόμενοι Φορείς: Τ.ε.ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών-συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Και Οργανώσεων Και Το Τ.ε.ι. Καλαμάτας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Και Πρόνοιας ; Επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου
Δημοσίευση: Κέρκυρα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΛΥ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 304.6 ΙΟΝ $7 10087596 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜετέωρα : Αρχιτεκτονική-ζωγραφική / Σουζάνα Χούλια, Τζένη Αλμπάνη
Δημοσίευση: [αθήνα] : Adam , c1999

Θέμα: ΤΕΧΝΗ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ *
Θέμα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ * , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΕΤΕΩΡΑ
Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709.021 4 XOY $7 10087851 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:27/11/15 20:00Μετρήσεις Της Μικροσκληρότητας Και Του Μέτρου Ελαστικότητας Στο Ανθρώπινο Σμάλτο Και Στην Οδοντίνη Με Την Χρήση Τεχνικής Με Διείσδυση / Παναγιώτα Καραστογιάννη ; Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2009

Θέμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ *
Θέμα: ΔΟΝΤΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ
Θέμα: 676 617.601 $V 21 ΕΚΔ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΜ/2009 ΚΑΡ $7 10087652 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜοριακή Ανάλυση Των Απλότυπων Του Παράσιτου Leismania Σε Ανθρώπινο Πληθυσμό Της Θεσσαλίας / Αγγελική Κυριαζού ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΚΥΡ $7 10087646 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Μοριακή Ανίχνευση Του Φύλου Στο Σημαντικότερο Παράσιτο Της Ελιάς, Bactrocera Oleae / Αντωνία Χρόνη ; Επιβλέπων Καθηγητής Giuliano Gasperi
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΛΑΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέμα: ΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΧΡΟ $7 10087611 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Μοριακή - Γενοτυπική Ταυτοποίηση Ειδών Καρχαριών Στον Ελλαδικό Χώρο / Οικονόμου Γεώργιος ; Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΧΟΝΔΡΙΧΘΥΕΣ , ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ
Θέμα: ΧΟΝΔΡΙΧΘΥΕΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Θέμα: ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΟΙΚ $7 10087964 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜοριακή Διαγνωστική / Edited By George P. Patrinos, Wilhelm Ansorge ; Μετάφραση Δημήτριος Χαρβάτης
Δημοσίευση: Αθήνα : Παρισιάνος , c2008

Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΛΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.075 6 ΜΟΡ $7 10087692 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.075 6 ΜΟΡ $7 10102741 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.075 6 ΜΟΡ $7 10108693 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.075 6 ΜΟΡ $7 10111506 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜοριακός Χαρακτηρισμός Των Γονιδίων Dqa Και Drb1 Του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (mhc) Τάξης Ιι Σε Καθαρόαιμες, Εκτρεφόμενες Φυλές Χοίρων / Χρύσα Κόκκαλη ; Επιβλέπων Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ , ΜΕΛΕΤΗ
Θέμα: ΕΞΕΛΙΞΗ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΧΟΙΡΟΙ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΚΟΚ $7 10087641 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Μουσεία Και Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες : Εφαρμογή Ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Στο "λαογραφικό Κέντρο Κίτσος Μακρήσ" / Ρέντα Χρυσούλας ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Λεοντάρη Αγγελική, Απόστολος Μαγουλιώτης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΜΟΥΣΕΙΑ
Θέμα: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΡΕΝ $7 10087982 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΗ Μουσειακή Εμπειρία / Δαμιανάκου Κωνσταντίνα ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Σταυρίδου Ελένη, Σολωμονίδου Χριστίνα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2005 ΔΑΜ $7 10087938 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜουσείο, Δημιουργικότητα Και Παιδί / Σταυρούλας Φώτου-κορώνα ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κατερίνα Μιχαλοπούλου ; Συνεπιβλέπουσα Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΦΩΤ $7 10087691 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜουσείο - Σχολείο : Η Περίπτωση Της Ε' Και Στ' Δημοτικού Σχολείου : Η Ελληνική Πραγματικότητα Και Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία / Αναστασίας Θ. Οικονόμου ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Ναπολέων Μήτησς, Κ. Μπίχτα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΕΥΡΩΠΗ
Θέμα: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΟΙΚ $7 10087714 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜουσειολογική Προσέγγιση Του Μουσείου Στον Πύργο Της Ουρανούπολης / Νικόλαος Αλιμπέρτης ; Επιβλέποντες Καθηγητές: Δημήτρης Δεληγιάννης, Απόστολος Μαγουλιώτης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΑΛΙ $7 10087710 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜουσική Τεχνολογία Και Μουσειακή Εκπαίδευση / Αλκηστις Στεφανίδου ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Χριστίνα Σολομωνίδου, Μπίλη Βέμη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΣΤΕ $7 10088010 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΗ Μυθοπλασία Στο Χώρο Του Μουσείου : Θεωρητική Και Πρακτική Προσέγγιση : Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου Ν. Μαγνησίας / Τσιαμάγκα Ευμορφία ; Επιβλέπουσα: Τσιλιμένη Τασούλα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , [2003]

Θέμα: ΑΦΗΓΗΣΗ (ΡΗΤΟΡΙΚΗ)
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΣΕΣΚΛΟ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΤΣΙ $7 10087975 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜυθοπλασία Στο Χώρο Του Μουσείου : Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (λαογραφικό-ιστορικό Μουσείο Αμπελακίων) / Πιπίνη Μαρία ; Επιβλέποντες: Τσιλιμένη Τασούλα, Αναγνωστόπουλος Βασίλης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2004

Θέμα: ΑΦΗΓΗΣΗ (ΡΗΤΟΡΙΚΗ)
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΠΙΠ $7 10087850 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΜυστήριο Στην Κέρκυρα / Ρόνιτ Νόϊμαν ; Μετάφραση Από Τα Γερμανικά Σοφία Μαριάτου
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , c2008

Θέμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 833 NEU $7 10088004 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Νέα Οικονομική Γεωγραφία Της Ευρώπης : Διερεύνηση Των Μηχανισμών Της Οικονομικής Ανάπτυξης Και Των Ανισοτήτων Στις Περιφέρειες Της Ευρωπαϊκής Ενωσης Με Χρήση Τεχνικών Στατιστικής Και Οικονομετρικής Χωρικής Ανάλυσης / Αρτελάρης Παναγιώτης ; Επιβλέπον Καθηγητής Πετράκος Γιώργος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΥΡΩΠΗ
Θέμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ * , ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 337.142 ΑΡΤ $7 10087626 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΝέο Μοναστήρι Τζιάναμ : Νέο Μοναστήρι Ψυχή Μου / Κυριάκος Παπαδημητρίου
Δημοσίευση: Νέο Μοναστήρι : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Θέμα: ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 390.094 951 5 ΠΑΠ $7 10087645 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Νησί Των Απειρων Ερώτων / Νταέϊνα Τσαβιάνο ; Μετάφραση Από Τα Ισπανικά Χρύσα Μπανιά
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , c2008

Θέμα: ΚΟΥΒΑΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 863 CHA $7 10088006 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:04/12/15 20:00Η Νύχτα Της Λώρας / Μένιος Σακελλαρόπουλος
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , c2008

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΣΑΚ $7 10087585 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟδηγός Για Την Εκπόνηση Και Τη Σύνταξη Γραπτής Ερευνητικής Εργασίας : Σεμιναριακής, Πτυχιακής, Διπλωματικής / Νικόλαος Σ. Ανδρεαδάκης, Μιχαήλ Ι. Βαμβούκας
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ατραπόσ

Θέμα: ΓΡΑΦΗ * , ΤΕΧΝΙΚΗ
Θέμα: ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ , ΤΕΧΝΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.066 378 ΑΝΔ $7 10087655 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟίδα / Αθανάσιος Σ. Πανταζόπουλος
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , c2008

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.39 ΠΑΝ $7 10087676 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Οικολογική Εκτίμηση Της Λίμνης Βιστονίδας / Επιμέλεια Σερετίδου Γεωργία ; Επιβλέπων Καθηγητής Κλαουδάτος Σπυρίδων
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΛΙΜΝΕΣ * , ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΟΝΙΔΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2008 ΣΕΡ $7 10087744 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟπιοειδές Σύστημα Και Καρκίνος Του Προστάτη / Μαρία-ελένη Καμπά ; [επιβλέπων Καθηγητής Ηλίας Καστανάσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό] , 2002

Θέμα: ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 63 ΚΑΜ $7 10087740 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟρολογικός Ομαδικός Ελεγχος Για Την Κοιλιοκάκη Στον Ενήλικα Πληθυσμό Της Θεσσαλίας / Βιολέτα Σ. Ρόκα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Σ. Ποταμιάνος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
Θέμα: ΕΝΤΕΡΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.34 ΡΟΚ $7 10087617 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟρυκτολογία, Πετρολογία / Στέργιος Σ. Θεοδωρίκας
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : [σαούλη] , 2002

Θέμα: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
Θέμα: ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 549.1 ΘΕΟ $7 10087657 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 549.1 ΘΕΟ $7 10088098 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕοταν Τα Δάχτυλα Παίζουν Θέατρο : Αστεία Και Διασκεδαστικά Δαχτυλοπαίγνια Για Παιδιά Από 3 Μηνών Εως 6 Ετών / Ελένη Χρυσαφίνη
Δημοσίευση: [αθήνα] : Πατάκη , c2006

Θέμα: ΔΑΧΤΥΛΟΠΑΙΓΝΙΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.66 ΧΡΥ $7 10088021 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠαγκόσμια Ημέρα Βιβλίου : 23 Απριλίου 1999 / [επιμέλεια Ελένη Κρητικά-τσίρμπα]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών , [1999]

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.08 ΠΑΓ $7 10087690 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠανεπιστημιακό Πολιτιστικό Κέντρο Λευκωσίας / Σταυρούλα Χαριτίνη ; Επιβλέποντες Καθηγητές Γαβρήλου Εβελυν, Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ , ΚΥΠΡΟΣ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΚΥΠΡΟΣ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΧΑΡ $7 10088013 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΧΑΡ $7 10088012 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠαράγοντες Που Επηρεάζουν Την Συμμετοχή Των Ελεύθερα Αθλούμενων Σε Δραστηριότητες Γυμναστηρίου / Του Παλάσχα Πέτρου ; Επιβλέποντες Καθηγητές Σακκάς Γεώργιος, Καρατζαφέρη Χριστίνα
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2008 ΠΑΛ $7 10087830 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠαραγωγή Επιστημονικού Λόγου Από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας / Χρυσούλα Παπαδήμα ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Μαρία Παπαδοπούλου, Βασιλεία Χρηστίδου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΓΛΩΣΣΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.63 ΠΑΠ $7 10087760 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΠαράμετροι Του Χώρου Που Επηρεάζουν Την Μουσειοπαιδαγωγική Πράξη / Παπαργυρούδη Φωτεινή ; Υπέυθυνοι Καθηγητές Λία Γυιόκα, Θεόδωρος Χρηστίδης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΠΑΠ $7 10087812 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΠεπτιδικοί Αναστολείς Του Υποδοχέα Των Αιμοπεταλίων Gpiib/iiia : Μελέτη Σε Ασθενείς Με Καρδιαγγειακή Νόσο / Κυπριανός Νικολαέϊδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Σιδερής
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 ΝΙΚ $7 10087722 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠεριβαλλοντικές Επιπτώσεις Από Την Κατασκευή Και Λειτουργία Χιονοδρομικών Κέντρων : Η Περίπτωση Του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού / Παλάγγα Γεωργία ; Επιβλέπων Καθηγητής: Κούγκολος Αθανάσιος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΟΡΟΣ
Θέμα: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2009 ΠΑΛ $7 10087630 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ $Z ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΟι Περιπλανώμενοι / Γιαν Χένρικ Σβαν ; Μετάφραση Θεοφανώ Καλογιάννη
Δημοσίευση: Αθήνα : Κέδρος , c2007

Θέμα: ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 839.73 SWA $7 10088032 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠετρούλες Για Τον Πέτρο : Μια Ιστορία Για Ενα Παιδί Με Αυτισμό / Ευαγγελία Μαγαλιού ; Επιστημονική Επιμέλεια Σοφία Μαυροπούλου ; Εικονογράφηση Κατερίνα Μητρούδα
Δημοσίευση: Βόλος : Υπ.ε.π.θ.-ε.π.ε.α.ε.κ. , 2007

Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.94 ΜΑΓ $7 10087839 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Πιο Μεγάλη Αγάπη / Αντουανέτ Μέϊ ; Μετάφραση Γιάννης Σπανδωνης
Δημοσίευση: Αθήνα : Ωκεανίδα , c2006

Θέμα: ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 MAY $7 10087658 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Πλήρης Οδηγός Για Την Ανατροφή Και Την Ευτυχία Των Παιδιών Σας : Όσα Θέλει Ενα Παιδί 0-11 Ετών Να Γνωρίζουν Οι Γονείς Του / Jan Parker - Jan Stimpson ; Πρόλογος Dorothy Rowe ; Μετάφραση Μελανία Κάκουρου, Σωτηρούλα Καλιοντζοπούλου
Δημοσίευση: [αθήνα] : Πατάκη , [2007]

Θέμα: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ *
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 649.1 PAR $7 10087633 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠνευμονική Δυσλειτουργία Και Μόρια Προσκόλλησης Στο Σακχαρώδη Διαβήτη / Μαρία Σ. Μπούλμπου ; [επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνησ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΔΙΑΒΗΤΗΣ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.462 ΜΠΟ $7 10087983 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠοιότητα Υπηρεσιών & Ανάμιξη Πελατών Αθλητικών Κέντρων / Κάσσου Χαρούλα ; Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Κουστέλιος
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ * , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2008 ΚΑΣ $7 10087747 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠοιότητα Υπηρεσιών & Ικανοποίηση Πελατών Αθλητικών Κέντρων / Σάββα Μαρία ; Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Κουστέλιος
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ * , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2008 ΣΑΒ $7 10087729 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠολυκατοικία Storyboard / Αλεξάνδρα Σκανδάλη ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωστής Πανηγύρης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΟΙΚΙΑΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΣΚΑ $7 10087999 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΣΚΑ $7 10087998 - - ΑΠΩΛΕΣΘΈΝΤα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας / Colleen Mccullough ; Μετάφραση Βικτώρια Τράπαλη
Δημοσίευση: Αθήνα : Bell , 2006

Θέμα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 MCC $7 10087685 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 MCC $7 10097746 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠρακτικά Της 53ης Συνάντησης Του Ενδυματολογικού Τμήματος Του Icom = Report Of The 53rd Annual Meeting Of The Costume Committee Of The Icom / Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα ; Επιμέλεια Εκδοσης Ποθούλα Καψαμπέλη
Δημοσίευση: Ναύπλιο : [το Ίδρυμα] , 2001

Θέμα: ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΠΡΟΙΚΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 391.009 495 ΠΕΛ $7 10087942 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠρόβλεψη Της Πρόθεσης Για Ασκηση Και Κάπνισμα Μέσα Από Τη Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς Σε Φοιτητές Του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού / Κωνσταντοπούλου Εύη ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Ζήση
Δημοσίευση: [χ.τ.] : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ
Θέμα: ΚΑΠΝΙΣΜΑ *
Θέμα: ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Θέμα: ΥΓΕΙΑ , ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΚΩΝ $7 10087580 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Προσανατολισμοί Στόχων Επίτευξης Ως Παράγοντας Πρόβλεψης Συμπεριφορών Τίμιου Παιχνιδιού Στο Μάθημα Της Φυσικής Αγωγής / Από Την Σαμαρά Ευδοξία ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Χασάνδρα Μαρία]
Δημοσίευση: [χ.τ.] : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2008 ΣΑΜ $7 10087750 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:14/12/15 20:00Προσδιορισμός Της Οικονομικής Αξίας Της Μεσογειακής Φώκιας Monachus Monachus Με Τη Χρήση Της Μεθόδου Της Εξαρτημένης Αξιολόγησης / Σταμκόπουλος Ζήσης ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Ματσιώρη Στεργιανή
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΦΩΚΙΕΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ
Θέμα: ΦΩΚΙΕΣ (ΖΩΑ) , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΣΤΑ $7 10087969 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠροσεγγίζοντας Το Νόημα Σε Εξώφυλλα Παραμυθιών : Μία Ερευνα Με Παιδιά 4-7 Ετών / Κούκα Αντωνία ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Μαρία Παπαδοπούλου, Δόμνα-μίκα Κακανά
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΓΡΑΦΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ) *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2009 ΚΟΥ $7 10087764 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΠροσέγγιση Σχολείου - Μουσείου Και Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Σταματίας Σπύρου ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Νάκου Ειρήνη, Τσιλιμένη Αναστασία
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2005 ΣΠΥ $7 10087985 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΠροτάσεις Για Ενσωμάτωση Στον Ευρωκώδικα 3 Των Χαλύβδινων Διατμητικών Τοιχωμάτων (χδτ) Ως Ιδιαίτερο Σύστημα Ανάλυψης Πλευρικών Δυνάμεων Σε Νέες Και Υφιστάμενες Χαλύβδινες Πλαισιωτές Κατασκευές / Μαρία Ντίνα ; Επιβλέπων Καθηγητής Δ. Σοφιανόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ , ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Θέμα: ΧΑΛΥΒΑΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΜ/2009 ΝΤΙ $7 10087603 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΠρόταση Για Ενα Σχέδιο Εργασίας Για Παιδιά Νηπιαγωγείου : "το Ψωμί" / Ελένη Ζανέτα ; Επιβλέποντες Καθηγητές Β.δ. Αναγνωστόπουλος, Τ. Τσιλιμένη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΑΡΙΣΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΖΑΝ $7 10088030 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΤο Πρωινό Της Μέθης : Μυθιστόρημα / Φατανέ Χατζ Σεγιέντ Τζαβαντί ; Μετάφραση Από Τα Γερμανικά Φωτεινή Σιδηροπούλου ; Αντιπαραβολή Με Το Περσικό Πρωτότυπο Τουράτζ Γιαζντανί
Δημοσίευση: Αθήνα : Καστανιώτη , c2005

Θέμα: ΙΡΑΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΙΡΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 891.553 JAV $7 10087664 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠρωτεομική Ανάλυση Αγριου Και Μεταλλαγμένου Στελέχους Του Γένους Pseudomonas Entomophila / Αναστασία Καντσάδη ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μαρία Κοντού
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΚΑΝ $7 10087683 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Πώς Και Γιατί; : Πλανήτης Γη / Kathy Wollard ; Εικονογράφηση Debra Solomon
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ελληνικά Γράμματα , c2004

Θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ * , ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.3 WOL $7 10087656 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠως Να Διηγούμαστε Ενα Παραμύθι ... Και Να Επινοούμε Αλλα Εκατό / Πάολα Σανταγκοστίνο ; Μετάφραση Ελένη Γεωργιάδου
Δημοσίευση: [αθήνα] : Καστανιώτη , c2003

Θέμα: ΑΦΗΓΗΣΗ (ΡΗΤΟΡΙΚΗ)
Θέμα: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 808.543 SAN $7 10087625 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΡοές Αερίων Σε Μικροαγωγούς : Συγκριτική Μελέτη Μεταξύ Πειραματικών Και Υπολογιστικών Αποτελεσμάτων / Αριστέα Μανιού ; Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Βαλουγεώργης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΕΡΙΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ
Θέμα: ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΜ/2009 ΜΑΝ $7 10087643 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Ghrelin Στην Εκκριση Της Προλακτίνης Και Των Γοναδοτροφίνων Ορμονών Σε Γυναίκες / Χριστίνα Ι. Μεσσήνη ; [επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Καλλιτσάρησ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΓΚΡΕΛΙΝΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΜΕΣ $7 10087621 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΜΕΣ $7 10087618 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της L-αργινίνης Στο Σύνδρομο Επαναιμάτωσης Σε Δερματικούς Κρημνούς Στον Επίμυ / Δημήτριος Μαστοράκος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Ανδρουλάκης
Δημοσίευση: Πάτρα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ *, ΠΛΑΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.95 ΜΑΣ $7 10087737 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Αποπτωτικής Οδού Fas-fas Ligand Στην Οζώδη Θυρεοειδική Νόσο / Μαρία Ι. Ανδρικούλα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αγαθοκλής Τσατσούλης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό] , 2003

Θέμα: ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
Θέμα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.44 ΑΝΔ $7 10087745 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Μοδαφιλίνης Στον Βασικό Μεταβολισμό / Της Καλογεράκη Αικατερίνης ; [επιβλέποντες Καθηγητέσ] Καρατζαφέρη Χριστίνα, Σακκάς Γεώργιος
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΜΟΔΑΦΙΛΙΝΗ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2008 ΚΑΛ $7 10087734 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Ποιότητας Των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Μιας Επαγγελματικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης Στην Αναγνωρισιμότητα Και Αντίληψη Των Θεατών Για Τον Χορηγό / Της Σιντόρκινα Κατερίνας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Κουστέλιος Αθανάσιος
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ * , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ * , ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΟΙ
Θέμα: ΘΕΑΤΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΣΙΝ $7 10087686 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Των Οιστρογόνων Στην Εκκριση Της Ghrelin, Adiponectin Και Resistin Σε Γυναίκες / Νεκτάριος Ε. Χαλβατζάς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Ε. Μεσσήνης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
Θέμα: ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΧΑΛ $7 10087629 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΧΑΛ $7 10087627 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣενάριο Εναλλακτικής Κατοίκησης : Ημερολόγιο Και Επανασυναρμολόγηση Αστικών Ευρημάτων Στην Πόλη Του Βόλου / Κουρμπέτη Μένη, Μητούση Εαννα ; Επιβλέπων Καθηγητής Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ * , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΟΙΚΙΑΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΚΟΥ $7 10088046 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΗ Σημασία Της Τοπικής Ιστικής Οξυγόνωσης Του Εγκεφάλου Στη Εκβαση Των Ενδοεγκεφαλικών Αιματωμάτων / Απόστολος Γ. Κομνός ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αντώνιος Καραβέλης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΕΓΚΕΦΑΛΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.481 ΚΟΜ $7 10087736 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣταθερή Κτιριακή Εγκατάσταση Για Την Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης / Κωνσταντίνα Μανουσαρίδου ; Επιβλέπων Καθηγητής Αριστείδης Αντονάς
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΚΤΗΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΑΝ $7 10087993 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΑΝ $7 10087992 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΣτάσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ως Προς Την Εκπαίδευση Μαθητών Με Αναπηρίες / Μπρούπη Αλεξάνδρα-ελευθερία ; Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοκαρίδας Δημήτρης
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ *, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΜΠΡ $7 10087748 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣτο Δρόμο / Κείμενο Annie Pimont ; Εικόνες Marie-anne Didierjean ; [μετάφραση Εαννα Πατάκη]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Πατάκη , [2004]

Θέμα: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.242 PIM $7 10087693 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣτο Δρόμο Της Βενετικής Ισχύος : Τα Δίδυμα Κάστρα Του Ρίου Και Αντιρίου / Αγγελική Αλεξίου-γεωργίου ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Μπίλη Βέμη, Κατερίνα Μπίχτα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΚΑΣΤΡΑ *
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΑΛΕ $7 10087817 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΣύγκριση Οξέων Αιμοδυναμικών Επιδράσεων Μετοπρολόλης Ή Νεμπιβολόλης Σε Ασθενείς Με Συστολική Καρδιακή Ανεπάρκεια / Γρηγόριος Δ. Γιαμούζης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 ΓΙΑ $7 10087792 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣύγκριση Της Διεγερσιμότητας Νευρώνων Του Ραχιαίου Και Κοιλιακού Ιππόκαμπου Που Εχουν Αναγνωρισθεί Μορφολογιακά / Ευάγγελος Κουβαράς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ν. Σακελλαρίδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ) , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.82 ΚΟΥ $7 10087632 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.82 ΚΟΥ $7 10087631 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Ανοσοϊστοχημική Μελέτη Της Εκφρασης Των Πρωτεϊνών 70 Και 90 Του Θερμικού Σοκ -(heat Shock Proteins P70 & P 90)- Στις Χοριακές Λάχνες Του Πλακούντα, Στις Παλίνδρομες Και Στις Φυσιολογικές Τελειόμηνες Κυήσεις / Σωτήριος Χριστοφ. Σωτηρίου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Αρβανίτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ
Θέμα: ΑΜΒΛΩΣΗ *, ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Θέμα: ΚΥΗΣΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΣΩΤ $7 10087775 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Μελέτη Κριτηρίων Κατεργαστικότητας Υλικών / Κατσαούνης Ευάγγελος ; Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πετρόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2009

Θέμα: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΛΛΑ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΜ/2009 ΚΑΤ $7 10087647 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Μελέτη Της Επίδρασης Της Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής Στο Δείκτη Τοιχωματικής Κινητικότητας Της Αριστερής Κοιλίας Σε Ασθενείς Με Οξέα Ισχαιμικά Σύνδρομα Χωρίς Ανάσπαση Του St Διαστήματος / Παναγιώτη Γρ. Ταρενίδη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φίλιππος Κ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 ΤΑΡ $7 10087931 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣύγχρονη Εκτροφή Του Ευρωπαϊκού Χελιού / Καρίπογλου Κωνσταντίνος ; Επιβλέπων Καθηγητής Π. Δενδρινός
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΧΕΛΙΑ , ΕΚΤΡΟΦΗ
Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.374 32 ΚΑΡ $7 10087946 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυμβολή Στη Μελέτη Της Ανοσιακής Λειτουργίας Ασθενών Με Κατάθλιψη / Βασιλική Δ. Ζήση ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Νικηφόρος Β. Αγγελόπουλος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΨΥΧΙΚΗ
Θέμα: ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: 676 616.7 $V 22 ΈΚΔ.
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.7 ΖΗΣ $7 10087976 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυμβολή Στην Ιστορία Της Ελληνικής Αναρρίχησης (1913 - 1962) / Γιώργος Μιχαηλίδης ; Επιμέλεια - Σχόλια Νίκος Νέζης
Δημοσίευση: Αθήνα : Ε.ο.ο.α. , 2004

Θέμα: ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.522 309 04 ΜΙΧ $7 10087716 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Συμβολή Της Βραχυπρόθεσμης Και Μακρόχρονης Μνήμης Στην Απόκτηση Λεξιλογίου Στην Ξένη Γλώσσα / Βογιατζάκη Πασχαλία ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Ανδρέου Γεωργία, Γκανά Ελένη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΜΑΘΗΣΗ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΜΝΗΜΗ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ , ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΕΑ/2009 ΒΟΓ $7 10087771 - - ΑΜΦΊΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣυναρμοστικές Ικανότητες : Ανάπτυξη Και Προπόνηση : Στο Νηπιαγωγείο, Στο Δημοτικό Σχολείο, Στο Σύλλογο / Αντώνης Καμπάς
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Univesrity Studio Press , 2003

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 155.412 ΚΑΜ $7 10087653 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 155.412 ΚΑΜ $7 10104755 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $Z ΔΩΡΕ’ ΘΕΟΔΩΡ’ΚΗ ΓΙ’ΝΝΗΣυνεδριακό Κέντρο Στο Λατομείο Της Γορίτσας Στο Βόλο / Μίχαλος Θεόδωρος ; Επιβλέπων Καθηγητής Μανωλίδης Κων/νος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΙΧ $7 10110240 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Μ.1-3
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΙΧ $7 10088018 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ Μ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΙΧ $7 10088018 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ Μ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΜΙΧ $7 10088018 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ Μ.3Σύνθεση Νουκλεοζιτικών Αναλόγων Της Λυξόζης Και Της Αραβινόζης Και Μελέτη Της Αντιοξειδωτικής Τους Δράσης / Παναγιώτης Μάργαρης ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Κομιώτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ , ΣΥΝΘΕΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.854 5 ΜΑΡ $7 10087798 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Συνοπτική Παρουσίαση Και Αξιολόγηση Των Σπουδαιότερων Συσκευών Απορρόφησης Ενέργειας Δομοστατικών Κατασκευών / Γρηγόρης Σεβαστός ; Επιβλέπων Καθηγητής Δ. Σοφιανόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
Θέμα: ΔΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΜ/2009 ΣΕΒ $7 10087599 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΣύσταση Αθηρωματικής Πλάκας Σε Σταθερή Και Ασταθή Στεφανιαία Νόσο / Ιωάννη Χ. Κωστούλα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.13 ΚΩΣ $7 10087826 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυστήματα Γνώσης Στη Διάγνωση Και Πρόγνωση Της Οστεονέκρωσης / Αθανάσιος Ε. Μπασούνας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Γλάρος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΟΣΤΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ * , ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.710 75 ΜΠΑ $7 10087776 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυσχέτιση Κυτταρογενετικών Ανωμαλιών Με Ανοσοφαινοτυπικά Και Γονοτυπικά Χαρακτηριστικά Ασθενών Με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία : Συμβολή Στη Διαμόρφωση Προγνωστικών Υποκατηγοριών / Αναστασία Αθανασιάδου ; [επιβλέπουσσα Καθηγήτρια Ασπασία Τσέζου]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 190 75 ΑΘΑ $7 10087789 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυχνότητα Αντιγόνων Του Μείζονος Συστήματος Ιστοσυμβατότητος Σε Ειδικούς Πληθυσμούς Του Διαμερίσματος Της Θεσσαλίας / Σοφία Αθ. Αλευρά-κόκκαλη ; [επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Σκεντέρησ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA
Θέμα: ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC)
Θέμα: ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.964 ΑΛΕ $7 10087616 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣχέση Των Τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Με Την Εξέλιξη Του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, Βορείων Σποράδων / Διονυσοπούλου Νικολέττα ; Επιβλέπων Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ * , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ *
Θέμα: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΔΙΟ $7 10087929 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣωφρονιστική Αρχιτεκτονική : Ειδικό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Εξαρτημένων Ατόμων / Αδαμίδης Πέτρος, Παντελόπουλος Γίωργος ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Γαβρήλου Εβελυν, Λυκουριώτη Ίρις
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΦΥΛΑΚΕΣ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΑΔΑ $7 10088003 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΑΔΑ $7 10088002 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΤαυτοποίηση Πολυμορφισμών Σε Γονίδια Της Τρανσφεράσης Της Γλουταθειόνης / Αγγελος Χ. Κοτσίφης ; Επιβλέπων Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ , ΜΕΛΕΤΗ
Θέμα: ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΚΟΤ $7 10087644 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Η Τελευταία Λεγεώνα / Βαλέριο Μάσιμο Μανφρέντι ; Μετάφραση Από Τα Ιταλικά Ευάγγελος Κεφαλλονίτης
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , 2002

Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΙΤΑΛΙΚΟ
Θέμα: ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 853 ΜΑΝ $7 10087673 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:27/11/15 20:00Τέχνη Και Επιστήμη : Για Τους Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Umberto Eco, Italo Calvino / Ελ. Ευδωρίδου, Θ. Καρακασίδης
Δημοσίευση: [βόλος] : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας , [χ.χ.]

Θέμα: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10087782 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10095586 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10101762 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10101764 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10099091 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10103720 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10101370 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10101371 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 700.105 ΕΥΔ $7 10106885 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Πλίτση Αναστασίας ; Επιβλέποντες Καθηγητές Σταυρίδου Ελένη, Χρηστίδης Θεόδωρος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΠΛΙ $7 10087896 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΗ Τεχνολογία Στο Νεολιθικό Διμήνι : Σχεδιασμός, Εφαρμογή Και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού Και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Για Το Δημοτικό Σχολείο Σύμφωνα Με Τη Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης / Ελένης Βαρουξή ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες Σολωμονίδου Χριστίνα, Σταυρίδου Ελένη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ * , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2004 ΒΑΡ $7 10087769 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΟ Τόπος Μου / Παρασκευή Βασάλα
Δημοσίευση: [αθήνα] : Καλειδοσκόπιο , c2007

Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.357 ΒΑΣ $7 10087 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤρίκαλα : Ασκληπιείο-βαρούσι-βυζαντινό Φρούριο : Δρόμοι Του Πολιτισμού (εκπόνηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Για Παιδιά Νηπιαγωγείου) / Κορομηλά Αικατερίνη ; Επόπτες Καθηγητές: Δημήτρης Δεληγιάννης, Δ. Σακκής
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΣΕ-ΜΕ/2003 ΚΟΡ $7 10088014 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΥπερέκφραση, Απομόνωση Και Δομική Μελέτη Του Καρβοξυτελικού Τμήματος 348-826 Με Μια Αντικατάσταση S-e Στη Θέση 641 Του Επαγόμενου Από Την Υποξία Παράγοντα 1α (hif1α) / Ευα Μαρκάκη ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μαρία Κοντού
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΥΠΟΞΙΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΜΑΡ $7 10087928 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Υποστηρικτικές Μελέτες Των Γπσ/σχοοαπ : Θεσμικό Πλαίσιο-περιεχόμενο-εφαρμογή / Σεραφείμ Σταλήμερος ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Γιαννακούρου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2009

Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ *
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2009 ΣΤΑ $7 10087595 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Φάντασμα Της Όπερας / Gaston Leroux ; Μετάφραση Εαντα Κλαμπατσέα
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , 2005

Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 843.912 LER $7 10087688 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Φιλική Εταιρία / Ι. Κ. Μαζαράκης-αινιάν
Δημοσίευση: Αθήνα : Ιστορική Και Εθνολογική Εταιρεία Της Ελλάδος , 2007

Θέμα: ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 , ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.487 ΜΑΖ $7 10087725 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΦυλογενετική Ανάλυση Των Ε6 Και Ε7 Γενωμικών Περιοχών Των Ιών Hpv 16 / Γεωργία Κοντοστάθη ; Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Μαρκουλάτος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΠΑΠΙΛΟΜΑΙΟΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΚΟΝ $7 10087642 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Η Φυσική Αγωγή Ως Παράγων Κοινωνικοποίησης Παιδιών Πρωτοσχολικής Ηλικίας / Βαρδούλη-λάππα Κωνσταντίνα ; [επιβλέπων Καθηγητής: Θεοδωράκης Ιωάννησ]
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ * , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.07 ΒΑΡ $7 10087825 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Φώτης Και Η Φωτεινή : Μια Ιστορία Για Ενα Παιδί Με Αυτισμό / Καλλιόπη Τσακπίνη ; Επιστημονική Επιμέλεια Σοφία Μαυροπούλου ; Εικονογράφηση Κατερίνα Μητρούδα
Δημοσίευση: Βόλος : Υπ.ε.π.θ. - Ε.π.ε.α.ε.κ. , 2007

Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.94 ΤΣΑ $7 10087832 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧιονοδρομία : Ιστορία Και Ιστορίες / Γεώργιος Ανδρέου Μαρτζούκος
Δημοσίευση: Αθήνα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΣΚΙ *
Θέμα: ΣΚΙ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 796.930 9 ΜΑΡ $7 10087715 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Χορός Και Το Τραγούδι Μέσα Από Τα Κοινωνικά Δρώμενα, Στον Αυλώνα Αττικής / Της Μπουγιέση Μαρίας ; Επιβλέποντες: Γιάννης Δήμας, Γιάννης Κώτης, Χαρίλαος Κουθούρης
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΤΤΙΚΗ
Θέμα: ΛΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ *, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ *
Θέμα: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ *
Θέμα: ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΜΠΟ $7 10087731 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Χορός Στην Παράδοση : Η Περίπτωση Του Πενταλόφου Κοζάνης / Του Τσιαφιλλή Ευάγγελου ; Επιβλέποντες: Γιάννης Δήμας, Γιάννης Κώτης, Χαρίλαος Κουθούρης
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΖΑΝΗ
Θέμα: ΛΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ *, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ *
Θέμα: ΧΟΡΟΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
Θέμα: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ *
Θέμα: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΤΕΦΑΑ/2009 ΤΣΙ $7 10087728 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧρήση Ανοσοενισχυτικών Ουσιών Στις Ιχθυοκαλλιέργειες / Παπαδοπούλου Εαννα ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Παναγιωτάκη Παναγιώτα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΠΡΟΛΗΨΗ
Θέμα: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΠΡΟΛΗΨΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΙΥΠ/2009 ΠΑΠ $7 10087937 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧρονική Και Οικονομική Διαχείριση Τεχνικού Εργου / Αντώνης Εξαρχος, Γιάννης Τσιαμπούλας ; Επιβλέπων Βαγγέλης Χρητάκος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ * , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ * , ΚΟΣΤΟΣ *
Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Θέμα: ΚΤΙΡΙΑ * , ΚΟΣΤΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΜ/2009 ΕΞΑ $7 10087602 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ $Z ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΤο Χρυσάφι Των Αρπακτικών / Φίλιπ Ριβ ; Μετάφραση Αναστασία Λαμπροπούλου
Δημοσίευση: Αθήνα : Μίνωας , 2005

Θέμα: ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 REE $7 10087589 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 0 Χωρο-ηχητικά Περιβάλλοντα = Sound -spatial Environments / Ζαρμπάλης Θεόδωρος ; Επιβλέπων Καθηγητής Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 21ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
Θέμα: ΗΧΟΣ , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Θέμα: ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΖΑΡ $7 10087996 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΑΜ/2009 ΖΑΡ $7 10087995 BSM - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ON-LINE GL [ΠΤ] $7 10104503 $P N10004324 - ON-LINE  

© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

γραφικό