Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Παράρτημα Τμήματος Ιατρικής - Νέοι Τίτλοι
 Αποτελέσματα για (έτος - μήνας): 2009 - 11
Μεταφόρτωση (download as) σε αρχείο μορφής .doc
  
Αριθμός αποτελεσμάτων: 50


Αιμοποιητικά Προγονικά Κύτταρα, Στρωματικά Κύτταρα, Δείκτες Κυτταρικής Ενεργοποίησης Και Απόπτωσης Στον Μυελό Των Οστών Ασθενών Με Αυτοάνωση Ηπατίτιδα Τύπου Ι Και Πρωτοπαθή Χολική Κίρρωση / Αικατερίνη Ν. Τσικρικώνη ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Δ. Κυριάκου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ *, ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ
Θέμα: ΧΟΛΗ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ , ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.36 ΤΣΙ $7 10088054 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάλυση Μικροδορυφορικού Dna Σε Νεοπλασίες Του Μαστού / Γάκη Γ. Βασιλική ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Σπαντίδοσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 49 ΓΑΚ $7 10087909 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνίχνευση Και Μελέτη Των Αλληλεπιδράσεων In Vivo Μιας Ισομορφής Της Ανθρώπινης Κινάσης Srpk1 Με Την Τεχνική Των Δυο Υβριδίων Στον Saccharomyces Cerevisiae / Κοέν Ρασέλ ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Γεωργάτσου Ελενα]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
Θέμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ *
Θέμα: SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΚΟΕ $7 10087674 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Ανίχνευση Των Πρωτεϊνών Θερμικού Σοκ 70 Και Της P53 Στα Σαρκώματα Ewing Και Η Κλινική Τους Συσχέτιση Με Την Πρόγνωση Της Νόσου / Στέφανος Π. Λαζαρίδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Αρβανίτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ
Θέμα: ΣΑΡΚΩΜΑ EWING
Θέμα: ΟΣΤΑ , ΟΓΚΟΙ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΛΑΖ $7 10087778 - - ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΑνοσοφαινοτυπική Και Μοριακή Μελέτη Της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας / Tatjana Smilevska ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Νικόλαος Σταθάκης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 19 SMI $7 10087790 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑξιολόγηση Της Ορολογικής Μεθόδου Φθορίζουσας Πόλωσης Του Φωτός (fluorescence Polarization Assay-fpa) Στη Διάγνωση Της Βρουκέλλωσης Του Ανθρώπου / Αθανάσιος Π. Κωνσταντινίδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Χ. Χατζηχριστοδούλου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.957 075 ΚΩΝ $7 10088062 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.957 075 ΚΩΝ $7 10088061 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.957 075 ΚΩΝ $7 10097575 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑποδέσμευση Από Την Εξωσωματική Κυκλοφορία Και Ιόντα Ασβεστίου / Θεοδώρας Στ. Αστέρη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Παναγιώτης Σπύρου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Θέμα: ΙΟΝΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ , ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Θέμα: ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.412 01 ΑΣΤ $7 10087974 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Γενετική Βάση Του Συνδρόμου Υπερανδρογοναιμίας Στη Γυναίκα / Νεκταρία Β. Ξήτα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αγαθοκλής Τσατσούλης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.11 ΞΗΤ $7 10087777 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓενετική Και Μοριακή Μελέτη Της Κυστινουρίας / Ανθούλα Λ. Χατζηκυριακίδου ; [επιβλέπων Καθηγητής Γιαννακόπουλος Ξενοφών]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό] , 2004

Θέμα: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.6 ΧΑΤ $7 10087913 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔημογραφικά Χαρακτηριστικά Ασθενών Με Χρόνια Λοίμωξη Από Τον Ιό Της Ηπατίτιδας Β Στην Περιοχή Της Κεντρικής Ελλάδας / Εαγγελος Κ. Στέφος ; [επιβλέπων Καθηγητής Νταλέκος Ν. Γεώργιοσ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 300 949 54 ΣΤΕ $7 10088055 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Της Στένωσης Των Νεφρικών Αρτηριών Με Εγχρωμη Υπερηχοτομογραφία (color Doppler U/s), Αξονική Αγγειογραφία (cta), Μαγνητικά Αγγειογραφία (mra) Και Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία (dsa) Σε Υπερτασικούς Ασθενείς / Ρούντας Δ. Χρήστος ; [επιβλέποντες Καθηγητέσ] Ι. Φεζουλίδης, Ι. Στεφανίδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.130 75 ΡΟΥ $7 10088063 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔράκος Στο Χιόνι / Καίτη Οικονόμου
Δημοσίευση: Αθήνα : Ωκεανίδα , 2009

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΟΙΚ $7 10088011 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΟΙΚ $7 10090619 - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.3 ΟΙΚ $7 10102715 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕκτίμηση Ψυχολογικών Παραγόντων Στη Χρήση Παράνομων Σξαρτησιογόνων Ουσιών / Ζλατάνος Δημήτριος ; [επιβλέπων Καθηγητής Δαμίγος Δημήτριοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΑ * , ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 362.29 ΖΛΑ $7 10087882 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Εξέλιξη Της Παιδοψυχιατρικής Στην Ευρώπη (αγγλία, Γαλλία Και Γερμανία) Κατά Το 19ο Αιώνα / Αικατερίνη Δ. Κονδύλη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Στέφανος Γερουλάνος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΥΡΩΠΗ , 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 900 94 ΚΟΝ $7 10087718 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Της Κουιναπρίλης Στο Φαινόμενο Της Ισχαιμικής Προετοιμασίας Του Μυοκαρδίου Σε Ασθενείς Με Στεφανιαία Νόσο / Αικατερίνη Χαμαϊδή ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.124 ΧΑΜ $7 10087823 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Της Υποξίας Στη Γήρανση Ανθρώπινων Ινοβλαστών / Ευθύμιος Πούλιος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Σοφία Μπονάνου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό] , 2006

Θέμα: ΓΗΡΑΝΣΗ , ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΥΠΟΞΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.878 ΠΟΥ $7 10087649 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Του Διαλύματος Γλυκόζης-ινσουλίνης-καλίου (gik) Στην Ισορροπία Του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος Στα Οξέα Ισχαιμικά Σύνδρομα Χωρίς Ανάσπαση Του St / Αθανασίου Χρήστος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 ΑΘΑ $7 10087915 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Του Ινοτρόπου Παράγοντα Λεβοσιμενδάνης Σε Ασθενείς Με Συστολική Δυσλειτουργία Της Αριστερής Κοιλίας Σε Διάφορες Αιμοδυναμικές Μετρήσεις / Θεμιστοκλής Θ. Κυρλίδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 ΚΥΡ $7 10087930 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Των Διαταραχών Του Ύπνου Στους Υποπληθυσμούς Των Ανοσοδραστικών Κυττάρων Του Αίματος Σε Ασθενείς Με Σύνδρομο Αποφρακτικής Απνοιας Στον Ύπνο / Φανή Ι. Καλαλά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αναστάσιος Ε. Γερμενής
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ *
Θέμα: ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.24 ΚΑΛ $7 10087781 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπιπολασμός Λοίμωξης Από Ελικοβακτηρίδιο Του Πυλωρού Σε Ασθενείς Με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια / Αναστάσιος Γ. Ρούσσος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Κ. Ι. Γουργουλιάνης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΠΥΛΩΡΟΥ
Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.330 14 ΡΟΥ $7 10087780 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕυαίσθητο Δέρμα : Ενδογενείς Και Εξωγενείς Αιτιοπαθογενετικοί Παράγοντες / Ευτέρπη Κ. Ζαφειρίου ; [επιβλέπουσσα Καθηγήτρια] Α.β. Ρουσσάκη
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΔΕΡΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ * , ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.507 1 ΖΑΦ $7 10106929 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.507 1 ΖΑΦ $7 10087779 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΘεραπεία Κοιλιακής Ταχυκαρδίας Με Διακαθετήρια Κατάλυση Με Υψίσυχνο Ρεύμα (radiofrequency-rf Ablation) : Μακροχρόνια Αποτελέσματα / Ευτυχία Δ. Συμεωνίδου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αντώνης Σ. Μανώλης
Δημοσίευση: Πάτρα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΑΡΡΥΘΜΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.128 ΣΥΜ $7 10087723 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΙνότροπη Θεραπεία Με Δοβουταμίνη Σε Ασθενείς Με Καρδιακή Ανεπάρκεια Που Λαμβάνουν Καρβεδιλόλη : Επίδραση Του Διαλύματος Γλυκόζης-ινσουλίνης-καλίου / Δαλαμπύρα Παναγιώτη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Τρυποσκιάδης Φίλιππος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 ΔΑΛ $7 10087914 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Ιστορία Της Ελληνικής Ακτινολογίας / Υπό Χρήστου Σωτ. Μπαλτά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Φεζουλίδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΜΠΑ $7 10087754 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚαρδιοπροστατευτική Δράση Διαλύματος G.i.k. : Εκτίμηση Με Υπερηχοκαρδιογράφημα Φόρτισης Σε Ασθενείς Με Χρόνια Στεφανιαία Νόσο / Στεφανία Στασινοπούλου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ , ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ
Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.124 ΣΤΑ $7 10087824 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Αναδιατάξεων Των Γονιδίων Της Κ-ελαφριάς Αλυσίδας Των Ανοσοσφαιρινών Σε Ασθενείς Με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία Και Πολλαπλούν Μυέλωμα / Αναστασία Χατζηδημητρίου ; [επιβλέπουσσα Καθηγήτρια Κόλλια Π.]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 19 ΧΑΤ $7 10087791 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Τρισδιάστατης Κατανομής Δόσης Στην Ακτινοθεραπεία, Παρουσία Ετερογενειών Στο Ανθρώπινο Σώμα Με Τη Χρήση Προγραμμάτων Προσομοίωσης Σε Η/υ Και Σύγκριση Υπαρχόντων Αλγορίθμων Υπολογισμού Δόσης Με Τεχνικές Monte Carlo / Τσιάκαλος Ευάγγελος Μιλτιάδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Κωνσταντίνος Κάππας
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΣ MONTE CARLO
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 615.842 ΤΣΙ $7 10087672 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεταβολές Της Λεπτίνης Στον Ορό Ασθενών Με Χρόνιες Ιογενείς Ηπατίτιδες Πριν, Κατά Και Μετά Το Τέλος Της Αντι-ιικής Αγωγής : Συσχέτιση Με Κλινικοεργαστηριακά Χαρακτηριστικά / Ηλίας Β. Τογκουσίδης ; [επιβλέπων Καθηγητής Νταλέκος Γεώργιοσ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ *, ΙΟΓΕΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 3 ΤΟΓ $7 10087719 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεταβολή Κυτταροκινών Και Πρωτεολυτικών Ενζύμων Κατά Την Εξέλιξη Της Οξείας Ιογενούς Ηπατίτιδας / Μαίρη Ε. Κουλεντάκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Ηλίας Κουρούμαλησ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ *, ΙΟΓΕΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 3 ΚΟΥ $7 10087720 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟπιοειδές Σύστημα Και Καρκίνος Του Προστάτη / Μαρία-ελένη Καμπά ; [επιβλέπων Καθηγητής Ηλίας Καστανάσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό] , 2002

Θέμα: ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 63 ΚΑΜ $7 10087740 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟρολογικός Ομαδικός Ελεγχος Για Την Κοιλιοκάκη Στον Ενήλικα Πληθυσμό Της Θεσσαλίας / Βιολέτα Σ. Ρόκα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Σ. Ποταμιάνος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
Θέμα: ΕΝΤΕΡΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.34 ΡΟΚ $7 10087617 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠαγκόσμια Ημέρα Βιβλίου : 23 Απριλίου 1999 / [επιμέλεια Ελένη Κρητικά-τσίρμπα]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών , [1999]

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.08 ΠΑΓ $7 10087690 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠεπτιδικοί Αναστολείς Του Υποδοχέα Των Αιμοπεταλίων Gpiib/iiia : Μελέτη Σε Ασθενείς Με Καρδιαγγειακή Νόσο / Κυπριανός Νικολαέϊδης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Σιδερής
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 ΝΙΚ $7 10087722 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠνευμονική Δυσλειτουργία Και Μόρια Προσκόλλησης Στο Σακχαρώδη Διαβήτη / Μαρία Σ. Μπούλμπου ; [επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνησ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΔΙΑΒΗΤΗΣ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.462 ΜΠΟ $7 10087983 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας / Colleen Mccullough ; Μετάφραση Βικτώρια Τράπαλη
Δημοσίευση: Αθήνα : Bell , 2006

Θέμα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 MCC $7 10087685 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 MCC $7 10097746 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Ghrelin Στην Εκκριση Της Προλακτίνης Και Των Γοναδοτροφίνων Ορμονών Σε Γυναίκες / Χριστίνα Ι. Μεσσήνη ; [επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Καλλιτσάρησ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΓΚΡΕΛΙΝΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΜΕΣ $7 10087621 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΜΕΣ $7 10087618 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της L-αργινίνης Στο Σύνδρομο Επαναιμάτωσης Σε Δερματικούς Κρημνούς Στον Επίμυ / Δημήτριος Μαστοράκος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Ανδρουλάκης
Δημοσίευση: Πάτρα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ *, ΠΛΑΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.95 ΜΑΣ $7 10087737 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Αποπτωτικής Οδού Fas-fas Ligand Στην Οζώδη Θυρεοειδική Νόσο / Μαρία Ι. Ανδρικούλα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αγαθοκλής Τσατσούλης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό] , 2003

Θέμα: ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
Θέμα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.44 ΑΝΔ $7 10087745 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Των Οιστρογόνων Στην Εκκριση Της Ghrelin, Adiponectin Και Resistin Σε Γυναίκες / Νεκτάριος Ε. Χαλβατζάς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Ε. Μεσσήνης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
Θέμα: ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΧΑΛ $7 10087629 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.62 ΧΑΛ $7 10087627 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Σημασία Της Τοπικής Ιστικής Οξυγόνωσης Του Εγκεφάλου Στη Εκβαση Των Ενδοεγκεφαλικών Αιματωμάτων / Απόστολος Γ. Κομνός ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αντώνιος Καραβέλης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΕΓΚΕΦΑΛΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.481 ΚΟΜ $7 10087736 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣύγκριση Οξέων Αιμοδυναμικών Επιδράσεων Μετοπρολόλης Ή Νεμπιβολόλης Σε Ασθενείς Με Συστολική Καρδιακή Ανεπάρκεια / Γρηγόριος Δ. Γιαμούζης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 ΓΙΑ $7 10087792 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣύγκριση Της Διεγερσιμότητας Νευρώνων Του Ραχιαίου Και Κοιλιακού Ιππόκαμπου Που Εχουν Αναγνωρισθεί Μορφολογιακά / Ευάγγελος Κουβαράς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ν. Σακελλαρίδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ) , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.82 ΚΟΥ $7 10087632 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.82 ΚΟΥ $7 10087631 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Ανοσοϊστοχημική Μελέτη Της Εκφρασης Των Πρωτεϊνών 70 Και 90 Του Θερμικού Σοκ -(heat Shock Proteins P70 & P 90)- Στις Χοριακές Λάχνες Του Πλακούντα, Στις Παλίνδρομες Και Στις Φυσιολογικές Τελειόμηνες Κυήσεις / Σωτήριος Χριστοφ. Σωτηρίου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Αρβανίτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ
Θέμα: ΑΜΒΛΩΣΗ *, ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Θέμα: ΚΥΗΣΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΣΩΤ $7 10087775 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Μελέτη Της Επίδρασης Της Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής Στο Δείκτη Τοιχωματικής Κινητικότητας Της Αριστερής Κοιλίας Σε Ασθενείς Με Οξέα Ισχαιμικά Σύνδρομα Χωρίς Ανάσπαση Του St Διαστήματος / Παναγιώτη Γρ. Ταρενίδη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φίλιππος Κ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 ΤΑΡ $7 10087931 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυμβολή Στη Μελέτη Της Ανοσιακής Λειτουργίας Ασθενών Με Κατάθλιψη / Βασιλική Δ. Ζήση ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Νικηφόρος Β. Αγγελόπουλος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΨΥΧΙΚΗ
Θέμα: ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: 676 616.7 $V 22 ΈΚΔ.
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.7 ΖΗΣ $7 10087976 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣύσταση Αθηρωματικής Πλάκας Σε Σταθερή Και Ασταθή Στεφανιαία Νόσο / Ιωάννη Χ. Κωστούλα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Φ. Τρυποσκιάδης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.13 ΚΩΣ $7 10087826 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυστήματα Γνώσης Στη Διάγνωση Και Πρόγνωση Της Οστεονέκρωσης / Αθανάσιος Ε. Μπασούνας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Γλάρος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΟΣΤΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ * , ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.710 75 ΜΠΑ $7 10087776 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυσχέτιση Κυτταρογενετικών Ανωμαλιών Με Ανοσοφαινοτυπικά Και Γονοτυπικά Χαρακτηριστικά Ασθενών Με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία : Συμβολή Στη Διαμόρφωση Προγνωστικών Υποκατηγοριών / Αναστασία Αθανασιάδου ; [επιβλέπουσσα Καθηγήτρια Ασπασία Τσέζου]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2005

Θέμα: ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 190 75 ΑΘΑ $7 10087789 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυχνότητα Αντιγόνων Του Μείζονος Συστήματος Ιστοσυμβατότητος Σε Ειδικούς Πληθυσμούς Του Διαμερίσματος Της Θεσσαλίας / Σοφία Αθ. Αλευρά-κόκκαλη ; [επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Σκεντέρησ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2006

Θέμα: ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA
Θέμα: ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC)
Θέμα: ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.964 ΑΛΕ $7 10087616 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Φάντασμα Της Όπερας / Gaston Leroux ; Μετάφραση Εαντα Κλαμπατσέα
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη , 2005

Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 843.912 LER $7 10087688 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ  

© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

γραφικό