Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Συλλογή Βιβλιοθήκης - Νέοι Τίτλοι
 Αποτελέσματα για (έτος - μήνας): 2010 - 05
Μεταφόρτωση (download as) σε αρχείο μορφής .doc
  
Αριθμός αποτελεσμάτων: 140


Apollonii Rhodii, Argonautica / Recognovit, Breuique Adnotatione Critica Instruxit, Hermann Frankel
Δημοσίευση: Oxonii : E Typographeo Clarendoniano , 2008

Θέμα: ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ *, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέμα: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 881.1 ΑΠΟ $7 10089725 - ΣΤΟ ΡΑΦΙByzantium : Faith And Power (1261-1557) : Perspectives On Late Byzantine Art And Culture / Edited By Sarah T. Brooks
Δημοσίευση: New York : The Metropolitan Museum Of Art ; New Haven : Yale University Press , c2006

Θέμα: ΤΕΧΝΗ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ * , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΕΙΚΟΝΕΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ * , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 709.021 407 474 71 BYZ $7 10089755 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙConstructions Of Greek Past : Identity And Historical Consciousness From Antiquity To The Present / Edited By Hero Hokwerda
Δημοσίευση: Groningen : Egbert Forsten , 2003

Θέμα: ΕΛΛΗΝΕΣ , ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.800 938 CON $7 10089801 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙFire In The Placa : Catalan Festival Politics After Franco / Dorothy Noyes
Δημοσίευση: Philadelphia : University Of Pennsylvania Press , c2003

Θέμα: ΕΟΡΤΕΣ * , ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ , ΙΣΠΑΝΙΑ , ΜΠΕΡΓΚΑ
Θέμα: ΜΠΕΡΓΚΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΙΣΠΑΝΙΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1975-
Θέμα: ΙΣΠΑΝΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 1975-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 394.260 946 72 NOY $7 10089712 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLa Grammaire En S'amusant / Ptrick Rambaud
Δημοσίευση: Paris : B. Grasset , c2007

Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΧΙΟΥΜΟΡ
Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 445 RAM $7 10089787 - ΣΤΟ ΡΑΦΙIn Vitro Ανταπόκριση Ποικιλιών Φακής (lens Culinaris) Και Μελέτη Των Φυσικοχημικών Και Οργανοληπτικών Ιδιοτήτων Τους Σε Περιβάλλοντα Συμβατικής Και Βιολογικής Καλλιέργειας / Κατσαβού Αικατερίνη ; Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Μαυρομάτης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΨΥΧΑΝΘΗ
Θέμα: ΟΣΠΡΙΑ
Θέμα: ΦΑΚΕΣ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.37 ΚΑΤ $7 10089733 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.37 ΚΑΤ $7 10089732 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙIn Vitro Μελέτης Της Επίδρασης Του Tnfa Στον Κυτταροσκελετό Σπειραματικών Επιθηλιακών Κυττάρων (ποδοκυττάρων) / Ελευθερία Α. Βαρδάκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τσαπάρασ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΕΠΙΘΗΛΙΟ
Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.55 ΒΑΡ $7 10089664 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙKult Im Kleinen : Landliche Heiligtumer Spatarchaischer Bis Hellenistischer Zeit : Attika, Arkadien, Argolis, Kynouria / Lorenz E. Baumer
Δημοσίευση: Rahden/westf. : Marie Leidorf , 2004

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΙΕΡΑ *, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Θέμα: ΝΑΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.1 BAU $7 10089803 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLibellus De Sublimitate Dionysio Longino Fere Adscriptus / Recognovit Brevique Adnotatione Critica Instruxit D.a. Russell
Δημοσίευση: Oxonii : E. Typographeo Clarendoniano , 2007

Θέμα: ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 885.3 LON $7 10089758 - ΣΤΟ ΡΑΦΙLimassol Marina : Η Αλλη Όψη Της Μαρίνας Λεμεσού / Μαρίνα Ανδρέου ; Επιβλέπων Καθηγητής, Αρης Σαπουνάκης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΥΠΡΟΣ
Θέμα: ΛΙΜΑΝΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΚΥΠΡΟΣ , ΛΕΜΕΣΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2010 ΑΝΔ $7 10089658 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙLyrica Graeca Selecta / Edidit Breviqve Adnotatione Critica Instrvxit D.l. Page
Δημοσίευση: Oxonii : E.typographeo Clarendoniano , 2008

Θέμα: ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ , ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 881.208 PAG $7 10089752 - ΣΤΟ ΡΑΦΙNew Spectral Imaging Method For The In-vivo Detection And Grading Of Epithelial Dysplasias And Malignancies Based On The Quantitative Assessment Of Acetic Acid-tissue Interaction = Ανάπτυξη Νέας Μεθόδου Απεικονιστικής Φασματοσκοπίας Για Την In-vivo Διάγνωση Καρκινικών Και Προκαρκινικών Καταστάσεων Σε Επιθηλιακούς Ιστούς Βασισμένη Στην Ποσοτική Αξιολόγηση Της Αλληλεπίδρασης Του Οξικού Οξέος Με Τον Ιστό / George C. Themelis ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] N. Gourtsoyannis
Δημοσίευση: Heraklion : [s.n.] , 2002

Θέμα: ΜΗΤΡΑ , ΤΡΑΧΗΛΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 660 754 ΘΕΜ $7 10089736 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙRegulatory Peptides , [περιοδικό]
Δημοσίευση: Amsterdam : Elsevier/north-holland Biomedical , 1980-

Θέμα: ΠΕΠΤΙΔΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ $7 10089726Αγρονομικά Και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ηλίανθου Σε Διαφυλλική Και Από Εδάφους Λίπανση Βορίου / Λιακούλη Φανή ; Επιβλέπων Καθηγητής Πέτρος Χ. Λόλας
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΗΛΙΑΝΘΟΙ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ
Θέμα: ΦΥΤΑ *, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΑ
Θέμα: ΕΔΑΦΗ , ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΟΡΙΟ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΛΙΑ $7 10089811 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΛΙΑ $7 10089810 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑναζήτηση Στελεχών Της Escherichia Coli 0157 : H7 Σε Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης / Αικατερίνη Απ. Ντοντόρου ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Χρυσάνθη Παπαδοπούλου]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΤΡΟΦΗ , ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Θέμα: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 664.001 579 ΝΤΟ $7 10089695 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 664.001 579 ΝΤΟ $7 10089696 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάλυση Οικονομικής Σκοπιμότητας Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών Και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Εφαρμογή Στο Νομό Καρδίτσας / Κουκόσια Ηλιάνα ; Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Πολύζος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2010 ΚΟΥ $7 10089671 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνατομία Των Ιχθύων / Γρηγόριος Κανλής
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 1997

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΑΝΑΤΟΜΙΑ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Σ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.17 ΚΑΝ $7 10089768 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Σ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.17 ΚΑΝ $7 10089769 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνίχνευση Και Γενετικός Χαρακτηρισμός Των Φυτοπλασμάτων Που Προσβάλλουν Πυρηνόκαρπα Στην Ελλάδα / Καρατσιώρη Ελένη ; Επιβλέπων Καθηγητής Βέλλιος Ευάγγελος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέμα: ΦΡΟΥΤΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ * , ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.2 ΚΑΡ $7 10089817 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.2 ΚΑΡ $7 10089816 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Ανίχνευση Των Μεταλλάξεων Του Μικροδορυφορικού Dna Σε Γυναικολογικούς Καρκίνους Που Εχουν Υποβληθεί Σε Ακτινοθεραπεία / Εμμανουήλ Ιωάννου Αγγελάκης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ.α. Σπαντίδος
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ * , ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ * , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 650 642 ΑΓΓ $7 10089778 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνταγωνιστικότητα Ή Συμπληρωματικότητα Μεταξύ Τουρισμού Και Γεωργίας : Η Περίπτωστη Της Ελλάδας / Γκάγκας Γεώργιος-θεόδωρος ; Επιβλέπων Καθηγητής Σεραφείμ Πολύζος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΓΕΩΡΓΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.479 1 ΓΚΑ $7 10089673 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεων Μακρών Οστών Των Κάτω Ακρων Με Τη Μέθοδο Ilizarov / Σπυρίδων Ι. Πλέσσας ; [επιβλέπων Καθηγητής Αλέξανδρος Μπερήσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΟΣΤΑ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΑΚΡΑ, ΚΑΤΩ , ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΣ ILIZAROV
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.471 ΠΛΕ $7 10089763 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑξιοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων Στη Γεωργία / Γιουβάνης Βασίλειος ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου-μακραντωνάκη
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Θέμα: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Θέμα: ΑΡΔΕΥΣΗ * , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL DVD-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.43 ΓΙΟ $7 10089789 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.43 ΓΙΟ $7 10089788 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑπό Το Σπίτι Μας, Τη Γη, Στη Γειτονιά Του Εηλιου : Ενα Διαθεματικό Πρόγραμμα Στοιχειώδους Αστρονομίας Με Πλήρη Ενταξη Των Νέων Τεχνολογιών Σε Παιδιά Προσχολικής Και Πρωτοσχολικής Ηλικίας / Ελένη Ξηραδάκη ; Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Δόμνα-μίκα Κακανά, Βασιλεία Χρηστίδου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ *
Θέμα: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL DVD-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.35 ΞΗΡ $7 10089800 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.35 ΞΗΡ $7 10089799 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΑποδεικτικά Πειράματα Και Οικονομικότητα Του Είδους Στέβια (stevia Rebaudiana) Ως Καινοτόμος Εναλλακτική Καλλιέργεια-τρόφιμο Στα Γρεβενά : Τελική Εκθεση / Επιστημονικός Υπεύθυνος Π. Λόλας ; Πανεπιστήμιο Θεσσαλίασ. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Δημοσίευση: Βόλος : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας , 2009

Θέμα: ΣΤΕΒΙΑ
Θέμα: STEVIA REBAUDIANA
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ , ΓΡΕΒΕΝΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΑΠΟ $7 10089753 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΑΠΟ $7 10089754 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑποδεικτικά Πειράματα Και Οικονομικότητα Του Είδους Στέβια (stevia Rebaudiana) Ως Καινοτόμος Εναλλακτική Καλλιέργεια-τρόφιμο Στην Αιτωλοακαρνανία : Τελική Εκθεση / Επιστημονικός Υπεύθυνος Π. Λόλας ; Κ.ε.τε.α.θ., Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Αιτωλοακαρνανίας
Δημοσίευση: Βόλος : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας , 2009

Θέμα: ΣΤΕΒΙΑ
Θέμα: STEVIA REBAUDIANA
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΑΠΟ $7 10089748 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΑΠΟ $7 10089749 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑποδεικτικές Καλλιέργειες Στέβιας (stevia Rebaudiana) Ως Νέα Εναλλακτική Καλλιέργεια Στην Περιοχή Τρικάλων : Τελική Εκθεση / Επιστημονικός Υπεύθυνος Π. Λόλας ; Κ.ε.τε.α.θ., Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων...[κ.ά.]
Δημοσίευση: Βόλος : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας , 2009

Θέμα: ΣΤΕΒΙΑ
Θέμα: STEVIA REBAUDIANA
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΡΙΚΑΛΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΑΠΟ $7 10089750 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 583.99 ΑΠΟ $7 10089751 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑπομόνωση Και Βιολογική Συμπεριφορά Των Κυττάρων Των Κολποειδών Του Ήπατος / Βασίλειος Βαλάτας ; [επιβλέπων Καθηγητής Ηλίας Κουρούμαλησ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΗΠΑΡ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 079 ΒΑΛ $7 10089784 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑσκήσεις Με Αντιστάσεις : Ορολογία - Περιγραφή - Ταξινόμηση / Χρήστος Ι. Θεοδοσίου
Δημοσίευση: [αθήνα] : Παρισιάνος , c2010

Θέμα: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ
Θέμα: ΜΥΕΣ , ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ , ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΘΕΟ $7 10089711 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑστάθεια Μικροδορυφορικού Dna Σε Καρκίνους Και Προκαρκινικές Αλλοιώσεις Του Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος / Μαρία Μ. Μανωλαράκη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Α. Σπαντίδος
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΜΗΤΡΑ , ΤΡΑΧΗΛΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 660 75 ΜΑΝ $7 10089698 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑύξηση, Ανάπτυξη Και Παραγωγικότητα Του Γλυκού Και Ινώδους Σόργου Κάτω Από Διαφορετικά Επίπεδα Αρδευσης Και Ν-ούχου Λίπανσης Στη Δυτική Θεσσαλίας / Παπαντώνης Σταμάτης ; Επιβλέπων Καθηγητής Νικ. Γ. Δαναλάτος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΡΔΕΥΣΗ * , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θέμα: ΣΟΡΓΟΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 631.587 ΠΑΠ $7 10089765 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 631.587 ΠΑΠ $7 10089764 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑύξηση Και Ανάπτυξη Μπιζελιού : Πειραματικά Αποτελέσματα Και Προσομοίωση Στη Θεσσαλία / Σιάνου Αναστασία ; Επιβλέπων Καθηγητής: Νικ. Γ. Δαναλάτος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΨΥΧΑΝΘΗ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 641.356 56 ΣΙΑ $7 10089771 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 641.356 56 ΣΙΑ $7 10089770 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑφιέρωμα Στη Μνήμη Του Γλύπτη Στέλιου Τριάντη / Επιμέλεια Τόμου Δημήτρης Δαμάσκος ; Επιμέλεια Κειμένων Εαννα Καραπάνου
Δημοσίευση: Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη , 2002

Θέμα: 0 ΤΡΙΑΝΤΗΣ , ΣΤΕΛΙΟΣ , 93-999
Θέμα: ΓΛΥΠΤΕΣ *, ΕΛΛΗΝΕΣ *
Θέμα: ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ * , ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΥΣ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 730.92 ΑΦΙ $7 10089804 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒασικές Αρχές Της Προπόνησης Με Αντίσταση / Αμερικανική Εταιρία Μυϊκής Ενδυνάμωσης (nsca) ; Thomas R. Baechle, Roger W. Earle [editors] ; Μετάφραση-επιμέλεια-πρόλογος Ελληνικής Εκδοσης Γιώργος Γεωργιάδης, Γεράσιμος Τερζής
Δημοσίευση: [αθήνα] : Π.χ. Πασχαλίδης , c2009

Θέμα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΜΥΕΣ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΣΩΜΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΟΦΗ *
Θέμα: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10089666 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:27/11/15 20:00
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10097040 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10100702 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:27/11/15 20:00
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10099473 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:11/12/15 20:00
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10099792 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10111642 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10111719 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10112359 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.71 ΒΑΣ $7 10112360 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒασικός Προεγχειρητικός Ελεγχος Για Τακτικό Χειρουργείο Σε Ασθενείς Με Ηλικία Μικρότερη Των 40 Ετών : Κλινική Μελέτη / Αρναούτογλου Μ. Ελένης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Γ.στ. Παπαδόπουλος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.919 2 ΑΡΝ $7 10089722 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒιοστρωματογραφική Και Παλαιοπεριβαλλοντική Ερμηνεία Σε Μειοκαινικά Ιζήματα Της Ανατολικής Μεσογείου (νήσος Γαύδοσ) = Biostratigraphic And Paleoenvironmental Interpretation Of Miocene Sediments Of Eastern Mediterranean (gavdos Island) / Ασημίνα Αντωναράκου ; [επιβλέπων Καθηγητής Μ.δ. Δερμιτζάκησ]
Δημοσίευση: Αθήνα : Εθνικόν Και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Δημοσιεύματα Του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος , 2009

Θέμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑ *, ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΓΑΥΔΟΣ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΓΑΥΔΟΣ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 551.709 495 9 ΑΝΤ $7 10089727 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 551.709 495 9 ΑΝΤ $7 10090540 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒιοφυσιολογικές Επιπτώσεις Της Χορήγησης Ως Πόσιμου Νερού Του Προϊόντος Εκροής Β' Βάθμιου Βιολογικού Καθαρισμού Σε Επιμύες Με Εμφαση Στις Επιδράσεις Βαρέων Μετάλλων / Ιωάννης Λ. Παπαγιάννης ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Β. Καλφακάκου]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2000

Θέμα: ΛΥΜΑΤΑ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Θέμα: ΝΕΡΟ , ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΗ *
Θέμα: ΚΑΔΜΙΟ , ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.35 ΠΑΠ $7 10089638 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΒιοχημική Μελέτη Πρωτεϊνών Καρκινικών Και Μη Καρκινικών Ιστών Μαστού / Αικατερίνη Μωραέϊτου ; [επιβλέπων Καθηγητής Ορ. Τσόλασ]
Δημοσίευση: Αθήνα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 490 75 ΜΩΡ $7 10089661 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΓενετική Ανάλυση Της Αλληλουχίας Μικροδορυφορικού Dna Σε Δερματικές Νεοπλασματικές Αλλοιώσεις / Ζαχαρένια Γ. Σαριδάκη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Α. Σπαντίδος
Δημοσίευση: [ηράκλειο] : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΔΕΡΜΑ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 77 ΣΑΡ $7 10089723 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔημιουργία Ζωνών Διαχείρισης Στο Βαμβάκι / Βαρδούλης Γεώργιος ; Επιβλέπων Καθηγητής Γέμτος Θεοφάνης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ *, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΑΡΙΣΑ
Θέμα: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.510 949 54 ΒΑΡ $7 10089760 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.510 949 54 ΒΑΡ $7 10089759 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιαπίστωση Igg Αντισωμάτων Εναντι Χλαμυδίων Σε Ατομα 21-60 Ετών Της Περιοχής Ιωαννίνων / Αθηνά Πανάγιου ; [επιβλέπων Καθηγητής Γρηγόριος Αντωνιάδησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΧΛΑΜΥΔΙΑ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΨΙΤΤΑΚΩΣΗ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΤΡΑΧΩΜΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.907 5 ΠΑΝ $7 10089685 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας / Κιάκου Ελένη ; Επιβλέπων Καθηγητής: Κούγκολος Αθανάσιος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 2010

Θέμα: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.43 ΚΙΑ $7 10089647 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Διεθνές, Ευρωπαϊκό Και Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο Για Τη Βιώσιμη Προστασία Των Υδροβιότοπων / Τσιόντζελη Πασχαλιά ; Επιβλέπων Καθηγητής: Αγγελος Κότιος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΕΥΡΩΠΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.918 ΤΣΙ $7 10089677 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Σχέσης Μεταξύ Των Μηχανισμών Των Οδών Mme/nps Και Nfkb/πρωτεασώματος Στον Ανδρογονο-ανεξάρτητο Καρκίνο Του Προστάτη (aip) / Εαννα Πατρικίδου ; Επιβλέπων Καθηγητής Χρήστος Ν. Παπανδρέου
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 63 ΠΑΤ $7 10089684 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 63 ΠΑΤ $7 10089683 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Των Παραγόντων Που Συμβάλουν Στην Πρόληψη Της Επιλόχειας Κατάθλιψης / Της Βασδέκη Δέσποινας ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Στυλιανή Χρόνη
Δημοσίευση: [τρίκαλα] : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ , ΠΡΟΛΗΨΗ
Θέμα: ΓΥΝΑΙΚΕΣ * , ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Θέμα: ΚΥΗΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.76 ΒΑΣ $7 10089703 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.76 ΒΑΣ $7 10089702 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔομικά Υλικά Και Περιβάλλον / Τσιώτα Δημητρίου ; Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Κούγκολος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 691 ΤΣΙ $7 10089715 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 691 ΤΣΙ $7 10089714 BSM - $X ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΔοσιμετρία Μονάδας Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας / Μαγδαληνή-αμαλία Μπαζιόγλου ; [επιβλέπων Καθηγητής Γλάρος Δημήτριοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2000

Θέμα: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ , ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ
Θέμα: ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ , ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 615.842 ΜΠΑ $7 10089798 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Εγληματολογικές Όψεις Του Κοινωνικού Αποκλεισμού / Επιμέλεια: Ιωάννα Τσίγκανου
Δημοσίευση: Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη , 2002

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 361.1 ΕΓΚ $7 10089786 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕιδική Παθολογία Των Ιχθύων / Γρηγόριος Κανλής
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 1997

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Σ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΚΑΝ $7 10089706 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Σ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.3 ΚΑΝ $7 10089707 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕλεύθερνα : Τομέας Ii / Θανάσης Καλπαξής ... [κ.ά.]
Δημοσίευση: Ρέθυμνο : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας Και Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας Και Ιστορίας Της Τέχνης , 2008

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΡΗΤΗ , ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ
Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέμα: ΚΡΗΤΗ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.28 ΕΛΕ $7 10089713 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:25/11/15 20:00Ελληνικοί Χοροί / [μαυροβουνιώτης Φώτιος, Μαλκογεώργος Αλέξανδρος, Αργυριάδου Ειρήνη]
Δημοσίευση: [αιγίνιο] : [χ.ό.] , [2006]

Θέμα: ΛΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ *, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ *
Θέμα: ΧΟΡΟΣ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΤΑΞ. ΑΡ. : 793.319 495 ΜΑΥ $7 10089731 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕνδομυελική Ήλωση Καταγμάτων Κνήμης : Κλινική Και Εμβιομηχανική Μελέτη / Γεώργιος Ι. Δρόσος ; [επιβλέπων Καθηγητής Κ. Στεργιόπουλοσ]
Δημοσίευση: [ηράκλειο] : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΚΝΗΜΗ , ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ , ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θέμα: ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.158 059 ΔΡΟ $7 10089690 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕνεργότητα Της Paf-ακετυλοήυδρολάσης Σε Ασθενείς Με Διαταραχές Του Μεταβολισμού Των Λιποπρωτεϊνών Πριν Και Μετά Τη Χορήγηση Υπολιπιδαιμικών Φαρμάκων / Τσιμιχοδήμος Βασίλειος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Μ. Ελισάφ
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΛΙΠΙΔΙΑ , ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ , ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Θέμα: ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.399 7 ΤΣΙ $7 10089808 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Εξέλιξη Και Προβληματισμός Για Τη Βιωσιμότητα Του Συνταξιοδοτικού Συστήματος / Φανής Ζερβού
Δημοσίευση: Αθήνα : Κέντρο Προγραμματισμού Και Οικονομικών Ερευνών , 2009

Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ * , ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΗ *, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΗ *, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * , ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.252 094 95 ΖΕΡ $7 10089797 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Επιδράσεις Του Υπερφθοριοοκτανοικού Θεϊικού Οξέος (pfos), Ενός Ευρέως Διαδεδομένου Περιβαλλοντικού Ρύπου, Στο Ανοσοποιητικό Σύστημα Των Ποντικών / Αικατερίνη Νάση ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας
Δημοσίευση: [λάρισα] : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΗΠΑΡ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2009 ΝΑΣ $7 10089676 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Οι Επιδράσεις Του Υπερφθοροοκτανοικού Θεϊικου Οξέος Και Του Υπερφθοροοκτανοικού Οξέος, Δύο Ευρέως Διαδεδομένων Περιβαλλοντικών Ρύπων Στο Ήπαρ Των Ποντικών : Μια Φυσικοχημική Προσέγγιση / Αθανάσιος Βλασταράς ; Επιβλέποντες Καθηγητές Joe Depierre, Yasna Bogdanska, Hung Van Pham
Δημοσίευση: [λάρισα] : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΗΠΑΡ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2010 ΒΛΑ $7 10089678 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Επίδραση Ανακλαστικού Πλαστικού Εδαφοκάλυψης Και Περιορισμένης Αρδευσης Στη Φυσιολογία Της Ελιάς Και Ποιότητα Και Συντηρησιμότητα Του Ελαιοκάρπου / Δάενας Δημοσθένης ; Επιβλέπων Καθηγητής Νάνος Δ. Γεώργιος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΛΑΙΑ * , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΕΛΑΙΑ * , ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θέμα: ΕΛΑΙΑ * , ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Θέμα: ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.63 ΔΑΕ $7 10089730 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.63 ΔΑΕ $7 10089729 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Γενετικών Παραγόντων Στην Αποτελεσματικότητα Της Υπολιπιδαιμικής Αγωγής / Μιλτιάδου Γεώργιος ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Μ. Ελισάφ
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ , ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΛΙΠΙΔΙΑ , ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ , ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.399 704 2 ΜΙΛ $7 10089820 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Της Ερυθροποιητίνης Στον Μεταβολισμό Του Φωσφόρου Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Τους 12 Πρώτους Μήνες Της Ζωής / Νικόλαος Κράλλης ; [επιβλέπων Καθηγητής Λαπατσάνης Πέτροσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΝΕΟΓΝΑ, ΠΡΟΩΡΑ * , ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.920 1 ΚΡΑ $7 10089818 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Της Λίπανσης Της Αγριαγκινάρας Στην Παραγωγή Σπόρου Και Βιομάζας Στο Βελεστίνο Το 2009 / Επιμέλεια Σπαθή Ελενα ; Εισηγητής Καθηγητής Ν. Δαναλάτος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ)
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ)
Θέμα: ΒΙΟΜΑΖΑ * , ΕΝΕΡΓΕΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.32 ΣΠΑ $7 10089746 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.32 ΣΠΑ $7 10089745 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:30/11/15 20:00Επίδραση Της Σκίασης Και Της Αλατότητας Στην Ανάπτυξη, Παραγωγή Και Ποιότητα Υδροπονικής Καλλιέργειας Αγγουριού / Καποδίστρια Ελευθερία ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Κίττας
Δημοσίευση: Νέα Ιωνία : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΓΓΟΥΡΙΑ , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.63 ΚΑΠ $7 10089794 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.63 ΚΑΠ $7 10089793 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Της Σκίασης Και Της Αλατότητας Στις Ανταλλαγές Ενέργειας Και Μάζας Υδροπονικής Καλλιέργειας Αγγουριού / Κίττα Ευαγγελινή ; Επιβλέπων Καθηγητής Κατσούλας Νικόλαος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΓΓΟΥΡΙΑ , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.63 ΚΙΤ $7 10089791 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.63 ΚΙΤ $7 10089790 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Του Μηχανικού Αερισμού Στις Βιοχημικές Παραμέτρους Του Βρογχοκυψελιδικού Εκπλύματος Σε Ασθενείς Χωρίς Καρδιοπνευμονική Νόσο / Ηρακλή Μ. Τσαγκάρη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Σταύρος Κωνσταντόπουλος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΑΝΑΠΝΟΗ, ΤΕΧΝΗΤΗ *
Θέμα: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ (ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
Θέμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 615.836 2 ΤΣΑ $7 10089807 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επίδραση Των Μεταβολών Της Συστολικής Και Διαστολικής Φόρτισης Στην Αρρυθμιογένεση Των Κοιλιών : Πειραματική Μελέτη / Σπυρίδων Παππάς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Α. Σιδερής
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΡΡΥΘΜΙΑ
Θέμα: ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.128 ΠΑΠ $7 10089682 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Των Νεότερων Χειρουργικών Τεχνικών, Όπως Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Στη Λειτουργία Των Αναπνευστικών Μυών / Ροβίνα Νικολέττα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ν. Σιαφάκας
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
676 616.200 471 $v 22 Εκδ. 852 Gr-voptk , Uthes , Medicine , Gl $k Thesis . 616.200 471 Ροβ $7 10089761 $n -(αρ.εισ.8442/1)- $u Gen1 $p 004000103031 $t 1 $y In Library Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.200 471 ΡΟΒ $7 10089761 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπιπλοκές Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων Σε Παιδιά Με Κακοήθη Νοσήματα : Θεραπευτική, Προληπτική, Τυχαιοποιημένη Παρέμβαση / Ιωάννης Εμ. Γερμανάκης ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Μαρία Παπαχατζή-καλμαντή
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.921 5 ΓΕΡ $7 10089663 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπιπολασμός Ηπατίτιδων Στον Αιμοδοτικό Πληθυσμό Της Ηπείρου / Ελευθερία Ζερβού ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ε.β.τσιάνος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΗΠΕΙΡΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 300 949 53 ΖΕΡ $7 10089660 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.Επιπτώσεις Των Κλιματικών Αλλαγών Στις Υδατοκαλλιέργειες / Ι.α. Βέργος ; [επιβλέπων Καθηγητής Σ. Κλαουδάτοσ]
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.8 ΒΕΡ $7 10089744 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 639.8 ΒΕΡ $7 10089743 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Επιχειρηματικότητα Των Μεταναστών : Η Περίπτωση Της Μαγνησίας / Θεοχάρη Σοφία ; Επιβλέπων Καθηγητής: Πασχάλης Αρβανιτίδης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ *, ΜΙΚΡΕΣ , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 658.022 ΘΕΟ $7 10089651 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕφαρμογή Τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας Σε Αμπελώνα / Στουγιάννης Γεώργιος ; Επιβλέπων Καθηγητής Γέμτος Θεοφάνης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Θέμα: ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.8 ΣΤΟ $7 10089735 - - ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΟ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.8 ΣΤΟ $7 10089734 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ON-LINE GL [Δ] $7 10102999 - $P N10002828 - ON-LINEΗμερολόγια Καταστρώματος Γιώργος Σεφέρης , [video-dvd] : Ενα Ταξίδι Στο Εργο Και Τη Σκέψη Του Μεγάλου Νομπελίστα Ποιητή / [σενάριο/σκηνοθεσία] Στέλιος Χαραλαμπόπουλος ; [φωτογραφία] Γιάννης Βαραβαρίγος ; [μουσική] Νίκος Κυπουργός ; [αφήγηση] Δημήτρης Καταλειφός
Δημοσίευση: Αθήνα : Περίπλους , c2002

Θέμα: ΣΕΦΕΡΗΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ , 900-97 , ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Θέμα: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [DVD-V] ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.14 ΧΑΡ $7 10089717 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Θέση Του Κορανίου Απέναντι Στην Γυναίκα Και Το Παιδί / Ευθυμία Τζάνα ; Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Καριώτογλου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΚΟΡΑΝΙ
Θέμα: ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΙΣΛΑΜ
Θέμα: ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ * , ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΔΕ/2010 ΤΖΑ $7 10089792 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΘεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Των Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων Στην Ελλάδα / Ευαγγελίας Καλαντζή ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ολγα Χριστοπούλου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ *
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.7 ΚΑΛ $7 10089649 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Θίασος , [video-dvd] / [σκηνοθεσία-σενάριο] Θόδωρος Αγγελόπουλος ; [φωτογραφία] Γιώργος Αρβανίτης ; [μουσική] Λουκιανός Κηλαηδόνης
Δημοσίευση: Αθήνα : New Star , c2006

Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , 20ΌΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [DVD-V] ΤΑΞ. ΑΡ. : 791.43 ΑΓΓ $7 10089667 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΙωνία : Οι Ελληνες Στη Μικρασία / Κείμενα Στάντης Και Εηρκος Αποστολίδης, Ισμήνη Β. Καπάνταη ; Φωτογραφίες Ντόρα Μηναϊδη-μαρία Φακίδη
Δημοσίευση: Αθήνα : Αδάμ , 1997

Θέμα: ΕΛΛΗΝΕΣ , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΙΩΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέμα: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.291 ΙΩΝ $7 10089782 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚιρκάδια Μεταβλητότητα Της Κολπικής Και Κοιλιακής Ανερέθιστης Περιόδου Σε Βηματοδοτημένους Ασθενείς : Ο Ρόλος Των Διακυμάνσεων Του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος Και Η Επίδραση Της Προπαφαινόνης Στις Ηλεκτροφυσιολογικές Ιδιότητες Των Κόλπων Και Των Κοιλιών / Σταύρος Ι. Χρυσοστομάκης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Π.ε. Βάρδας
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.107 5 ΧΡΥ $7 10089691 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων Με Αναπηρία Μέσω Της Αθλησης / Της Φανής Γιαγκουδάκη ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπαγιάτης
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2007

Θέμα: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΑΘΛΗΣΗ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.9 ΓΙΑ $7 10089669 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΛιποπρωτεέϊνες Του Ορού Σε Διαβητικά Και Μη Διαβητικά Ατομα Με Περιφερική Αρτηριοσκληρυντική Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια / Γαρυφαλλιά Καραμανάκου-ορφανάκου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Παν. Μπάλας
Δημοσίευση: Αθήναι : [χ.ό.] , 1983

Θέμα: ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ *, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
Θέμα: ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.136 ΚΑΡ $7 10089637 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜαξιμιανούπολις-μοσυνόπολις : Ανασκαφή Επίκεντρου Ναού / Επιμέλεια Κειμένου, Νίκος Ζήκος ; Υπουργείο Πολιτισμού, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-θράκης
Δημοσίευση: Καβάλα : Υπουργείο Πολιτισμού, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίασ-θράκης , 2008

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΘΡΑΚΗ
Θέμα: ΝΑΟΙ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ * , ΘΡΑΚΗ
Θέμα: ΘΡΑΚΗ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.392 ΜΑΞ $7 10089710 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Μαραθών Και Το Αρχαιολογικό Μουσείο / Γεώργιος Σταϊνχάουερ
Δημοσίευση: [αθήνα] : Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση , c2009

Θέμα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Θέμα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΜΑΡΘΩΝΑΣ
Θέμα: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 708.938 5 ΣΤΑ $7 10089716 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτες Στη Βιολογική Σημασία Της Ανθρώπινης Αποαδενυλάσης Cnot7 / Πασχαλίνα Παλλάκη ; Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Μπαλατσός
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ RNA
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2010 ΠΑΛ $7 10089705 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Μελέτη Αιμοποίησης Σε Νεογνά, Βρέφη, Παιδιά : Αξιολόγηση Δράσης Κυτταροκινών : Χρόνια Καλοήθης Ουδετεροπενία Της Βρεφικής Και Παιδικής Ηλικίας / Χρυσούλας Περδικογιάννη ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μαρία Καλμαντή
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.921 5 ΠΕΡ $7 10089785 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Συσχέτισης Των Πολυμορφισμών Των Γονιδίων Του Υποδοχέα Των Ανδρογόνων Και Του Υποδοχέα Των Οιστρογόνων Με Την Ανδρική Υπογονιμότητα / Ασπασία Τσίρκα ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Λώλησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ *, ΑΝΔΡΙΚΗ
Θέμα: ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ
Θέμα: ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.692 1 ΤΣΙ $7 10089720 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Ασφάλειας Της Παρακέντησης Της Εξωεμβρυικής Κοιλότητας / Χαρίκλεια Α. Σκέντου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Ε. Λώλης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΗ
Θέμα: ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.320 427 5 ΣΚΕ $7 10089681 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Επίδρασης Απορροφητικών Της Υπεριώδους Και Ανακλαστικών Της Κοντινής Υπέρυθμης Ακτινοβολίας Υλικών Κάλυψης, Στο Μικροκλίμα Του Θερμοκηπίου Και Στην Ανάπτυξη Της Καλλιέργειας / Κατσούπα Μαρία ; Επιβλέπων Καθηγητής Κίττας Κωνσταντίνος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ * , ΚΛΙΜΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.982 ΚΑΤ $7 10089796 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.982 ΚΑΤ $7 10089795 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Επίδρασης Αρδευσης Και Αποστάσεων Σποράς Στην Ποιότητα Των Σπόρων Σποράς Βαμβακιού / Δημήτριος Χ. Ζάχος ; Επιβλέπων Καθηγητής Ιμπραχίμ Αβραάμ Χα
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ *, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ *
Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ *
Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.51 ΖΑΧ $7 10089742 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:24/11/15 20:00Μελέτη Της Επίδρασης Της Δακτυλίτιδας Στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα Και Στην Ικανότητα Για Ασκηση Των Ασθενών Με Καρδιακή Ανεπάρκεια / Εμμανουήλ Μ. Κανουπάκης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Π. Ε. Βάρδας
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΓΟΞΙΝΗ , ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.129 061 ΚΑΝ $7 10089700 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Εσωτερικής Μικρομορφολογίας Και Απολίθωσης Καινωζωικών Σπονδυλόζωων Μέσω Ραδιοαναλυτικών Τεχνικών = On The Study Of The Internal Micromorphology And Fossilization Of Cenozoic Vertebrates By Radioanalytical Techniques / Ελίζαμπεθ Θ. Σταθοπούλου ; [επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Γ. Θεοδώρου]
Δημοσίευση: Αθήνα : Εθνικόν Και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Δημοσιεύματα Του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος , 2008

Θέμα: ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑ *, ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 560.47 ΣΤΑ $7 10089728 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 560.47 ΣΤΑ $7 10090539 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Ικανότητας Εξουδετέρωσης Αλκάλεως Στην Επιφάνεια Του Δέρματος Σε Υγιή Ατομα Και Σε Ασθενείς Πάσχοντες Από Ψωρίαση Και Δερματίτιδα Εξ Επαφής / Mikel Nakuci ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ι. Χατζής
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΨΩΡΙΑΣΗ
Θέμα: ΔΕΡΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.526 NAK $7 10089646 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Περιοχής Της Ανάβρας Του Νομού Μαγνησίας, Όσον Αφορά Την Πράσινη Ανάπτυξη / Μπάρδα Βασιλική
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΝΑΒΡΑ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ)
Θέμα: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.949 5 ΜΠΑ $7 10089648 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Του Προσανατολισμού Στο Χώρο Και Της Οφθαλμοκινητικότητας Σε Ασθενείς Με Ιδιοπαθές Ραιβόκρανο / Γρηγορίου Δ. Νάσιου ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Αναστασόπουλοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ
Θέμα: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.53 ΝΑΣ $7 10089721 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Του Ρόλου Του Υπεροξειδίου Του Υδρογόνου Στους Μοριακούς Μηχανισμούς Πρόκλησης Απόπτωσης / Αλεξάνδρα Μπαρμπούτη ; [επιβλέπων Καθηγητής Γαλάρης Δημήτριοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΑΠΟΠΤΩΣΗ
Θέμα: ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.936 ΜΠΑ $7 10089809 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Των Εντομολογικών Εχθρών Της Ελιάς Στη Δυτική Ελλάδα / Βασίλειος Σ. Φέζος ; Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Τσιτσιπής
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΛΑΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ , ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.639 7 ΦΕΖ $7 10089738 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 634.639 7 ΦΕΖ $7 10089737 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Των Επιδράσεων Αντιοξειδωτικών Ουσιών Στον Πολλαπλασιασμό Καρκινικών Κυττάρων : Οι Δράσεις Του Ασκορβικού Οξέος Στον Κυτταρικό Κύκλο / Χριστόφορος Θωμάς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Εαγγελος Ευαγγέλου
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ * , ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θέμα: ΒΙΤΑΜΙΝΗ C , ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 061 ΘΩΜ $7 10089693 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Των Μηχανισμών Μετανάστευσης Κυττάρων Στο Προπαρεγκεφαλιδικό Σύστημα / Κατερίνα-μαρία Κυριακοπούλου ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δόμνα Καραγωγέωσ]
Δημοσίευση: [ηράκλειο] : [χ.ό.] , 2002

215 200 Σ. . Εικ. = 30 Εκ. Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 573.848 ΚΥΡ $7 10089777 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Των Οπτικών Και Φυσικών Παραμέτρων Που Υπεισέρχονται Στην Επικέντρωση Και Διαμόρφωση Φωτοαποδομούμενης Υδρογέλης Στην Επιφάνεια Του Κερατοειδή / Χαρίλαος Σ. Γκίνης ; [επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρησ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝ , LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΟΦΘΑΛΜΟΣ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: LASER ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.719 059 8 ΓΚΙ $7 10089781 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.719 059 8 ΓΚΙ $7 10089780 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Των Σπαστικών Κινητικών Διαταραχών Του Οισοφάγου / Βασίλειος Ε. Νούσιας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Α. Μ. Καππάς
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.548 ΝΟΥ $7 10089708 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜέρες Οργής , [video-dvd] = Days Of Wrath / [σκηνοθεσία] Carl Theodor Dreyer ; [ηθοποιοί] Thorkild Roose, Lisbeth Movin, Neiendam Preben ; [σενάριο] Carl Theodor, Knudsen Poul ; [μουσική] Poul Schierbeck ; [φωτογραφία] Karl Andersson
Δημοσίευση: Αθήνα : New Star , c2004

Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ * , ΙΣΠΑΝΙΑ , 20ΌΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [DVD-V] ΤΑΞ. ΑΡ. : 791.43 DRE $7 10089640 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜεσαιωνικό Υδραγωγείο Καβάλας : Καμάρες / Μιχάλης Λυχούνας
Δημοσίευση: Καβάλα : Υπουργείο Πολιτισμού, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης , 2008

Θέμα: ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΒΑΛΑ
Θέμα: ΚΑΒΑΛΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.150 938 ΛΥΧ $7 10089704 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
852 Gr-voptk , Uthes , Cenlib . 628.150 938 Λυχ $7 10090200 $n -(αρ.εισ.90027)- $p 004000103965 $t 2 $y In Library Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.150 938 ΛΥΧ $7 10090200 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Μετα-αναλύσεις Στη Γυναικολογική Ογκολογία : Η Ανίχνευση Του Hpv Στην Πρόληψη Του Καρκίνου Του Τραχήλου Της Μήτρας / Γεώργιος Κ. Κολιόπουλος ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Λώλησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΜΗΤΡΑ , ΤΡΑΧΗΛΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΘΗΛΩΜΑ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 660 75 ΚΟΛ $7 10089697 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Μεταβολές Των Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Των Κόλπων Μετά Από Ηλεκτρική Ανάταξη Χρόνιας Κολπικής Μαρμαρυγής : Αξιολόγηση Του Φαρμακευτικού Ρόλου Της Διλτιαζέμης / Ηρακλής Ε. Μαυράκης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Π.ε. Βάρδας
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
Θέμα: ΑΡΡΥΘΜΙΑ
Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ *, ΚΛΙΝΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.128 ΜΑΥ $7 10089641 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Μεταβολίτες Της Βιταμίνης D Σε Παιδιά Και Εφήβους / Δημήτρης Π. Λαπατσάνης ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Ζωή Παπαδοπούλου-κουλουμπή
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.399 ΛΑΠ $7 10089709 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Μετέωρο Βήμα Του Πελαργού , [video-dvd] / [σκηνοθεσία-σενάριο] Θόδωρος Αγγελόπουλος ; [φωτογραφία] Γιώργος Αρβανίτης, Αντρέας Σινάνος ; [μουσική] Ελένη Καραέϊνδρου
Δημοσίευση: Αθήνα : New Star , c2006

Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , 20ΌΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [DVD-V] ΤΑΞ. ΑΡ. : 791.43 ΑΓΓ $7 10089668 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜορφολογικά Χαρακτηριστικά Της Αγριαγκινάρας (cynara Cardunculus) / Τσιτσιμπίκου Νίκη ; Επιβλέπων Καθηγητής Δαναλάτος Γ. Νικόλαος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΙ
Θέμα: ΒΟΤΑΝΙΚΗ * , ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΒΙΟΜΑΖΑ * , ΕΝΕΡΓΕΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.32 ΤΣΙ $7 10089772 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΝομικός Οδηγός
Δημοσίευση: Αθήνα : Wwf Ελλάς , 2009

Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ * , ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 344.046 ΝΟΜ $7 10090211 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 344.046 ΝΟΜ $7 10089776 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟικονομική Και Δημογραφική Βιωσιμότητα Του Κοινωνικοασφαλιστικού Συστήματος / Λουκή Αθανασίου, Φανής Ζερβού, Αγαπούλας Κώτση
Δημοσίευση: Αθήνα : Κεπε , 2009

Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΗ *, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [Α] ΤΑΞ. ΑΡ. : 368.400 949 5 ΑΘΑ $7 10089805 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟικονομική Κρίση, Κλιματική Αλλαγή Και Οι Προκλήσεις Για Την Τοπική Και Περιφερειακή Ανάπτυξη / Χριστίνα Τσούλου ; Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ψυχάρης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.090 42 ΤΣΟ $7 10089672 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:25/11/15 20:00Ορεινοί Οικισμοί Νομού Χανίων.κατευθύνσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης / Χαιρετάκη Αλεξάνδρα ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ντυκέν Μαρί-νοέλ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ * , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΧΑΝΙΑ (ΝΟΜΟΣ)
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΧΑΝΙΑ (ΝΟΜΟΣ)
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΧΑΝΙΑ (ΝΟΜΟΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2010 ΧΑΙ $7 10089665 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ορεινός Τουρισμός Και Η Συμβολή Του Στην Τοπική Ανάπτυξη Του Ν. Αχαέϊας / Καλαπόδη Γεωργία ; Επιβλέπων Καθηγητής: Δέφνερ Αλέξιος-μιχαήλ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΧΑΪΑ
Θέμα: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΧΑΪΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.479 1 ΚΑΛ $7 10089655 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠαγκόσμια Ιστορίας Τέχνης Και Πολιτισμού / Edward Lucie-smith
Δημοσίευση: Αθήνα : Έαλμπατρος , c1992

Θέμα: ΤΕΧΝΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709 LUC $7 10089650 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709 LUC $7 10089650 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709 LUC $7 10089650 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:04/12/15 20:00 Τ.3
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709 LUC $7 10089650 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.4Παράγοντες Προόδου Της Νόσου Σε Παιδιά Με Περιγεννητική Μόλυνση Από Hiv-1 : Μετα-αναλυτική Προσέγγιση / Αθηνά Τατσιώνη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Π.α. Ιωαννίδης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ , ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.929 792 ΤΑΤ $7 10089643 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Παράλιο Τείχος Της Καβάλας / Συντελεστές Εκδοσης, Κ. Δακάκη, Α. Μπικιρτζής, Γ. Καραμπάσης ; Υπουργείο Πολιτισμού, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δημοσίευση: Καβάλα : Υπουργείο Πολιτισμού, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης , 2008

Θέμα: ΚΑΒΑΛΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΚΑΒΑΛΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.21 ΠΑΡ $7 10089701 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠολεοδομικός Και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Σε Οργανωμένη Δόμηση : Ζεπ Κοζάνης / Σασοπούλου Σοφία ; Επιβλέπων Καθηγητής: Αρης Σαπουνάκης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΟΙΚΙΣΜΟΙ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΖΑΝΗ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΖΑΝΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 711.409 495 62 ΣΑΣ $7 10089654 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠολυμορφισμοί Σημείων Ενθεσης Του Ρετρομεταθετού Στοιχείου Achilles Του Εντόμου Bactrocera Oleae / Ελλη Ξηρομερίτη ; Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Θέμα: ΕΝΤΟΜΑ *, ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ *
Θέμα: ΕΛΑΙΑ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2010 ΞΗΡ $7 10089656 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Προγνωστική Αξία Των Πρωτεάσων Upa, Pai-1, Mmp 2 Και 9, Cathepsin B Και D Στον Καρκίνο Του Παχέος Εντέρου Και Ο Ρόλος Τους Στη Μετάσταση / Σοφία Αρετή Παπαδοπούλου ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Νίκη Ι. Αγνάντη
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΕΝΤΕΡΟ, ΠΑΧΥ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 347 ΠΑΠ $7 10089719 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠρόπτωση Μιτροειδούς : Μελέτη Της Συμπεριφοράς Του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος Και Η Προγνωστική Σημασία Της Ανεπάρκειας Της Βαλβίδας / Εμμανουήλ Γ. Ζουριδάκης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Π.ε. Βάρδας
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.125 075 ΖΟΥ $7 10089642 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠροσδιοριστικοί Παράγοντες Και Η Διαχρονική Εξέλιξη Της Οικοδομικής Δραστηριότητας Στην Ελλάδα / Νίκη Βασίλογλου ; Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Πολύζος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Θέμα: ΣΤΕΓΑΣΗ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 363.5 ΒΑΣ $7 10089675 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Μη Δημόσιας Δασοπονίας Στην Ανάπτυξη Της Περιφέρειας : Η Περίπτωση Του Νομού Τρικάλων / Μπουτσιμέα Αναστασία ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ολγα Χριστοπούλου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΡΙΚΑΛΑ
Θέμα: ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.75 ΜΠΟ $7 10089679 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣεβοφλουράνιο Ως Μοναδικός Αναισθητικός Παράγοντας : Κλινική Μελέτη / Παρασκευά Γ. Αντείας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Γ. Στ. Παπαδόπουλος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.96 ΑΝΤ $7 10089724 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣιωπηλή Μονομαχία , [video-dvd] : Ενα Κρυφό Διαμάντι Για Την Ήσυχη Μονομαχία Της Ηθικής / [σκηνοθεσία] Ακίρα Κουροσάουα ; [σενάριο] Senkichi Taniguchi ; [μουσική] Akira Ifukube ; [φωτογραφία] Schoichi Aisaka
Δημοσίευση: Αθήνα : New Star , c2006

Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CMC [DVD-V] ΤΑΞ. ΑΡ. : 791.43 KUR $7 10089692 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣτατική Ανάλυση Θερμοκηπιακών Κατασκευών / Εκπόνηση Ντόβα Ευμορφία ; Επιβλέπων Καθηγητής Κίττας Κωνσταντίνος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ *
Θέμα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΧΑΛΥΒΑΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.982 3 NTO $7 10111844 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Μ.2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.982 3 NTO $7 10111843 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Μ.1
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 635.982 3 NTO $7 10089813 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Μ.1Στατιστική Μελέτη Των Εκφυλιστικών Αλλοιώσεων Της Αυχενικής Μοίρας Της Σπονδυλικής Στήλης - Επίδραση Των Συνηθειών Του Ύπνου Ως Προδιαθεσικοί Παράγοντες / Δημήτριος Πούλιος ; Επιβλέπων Καθηγητής Βασίλειος Μπαγιάτης
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ , ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Θέμα: ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΒΒ/2010 ΠΟΥ $7 10089674 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Σύγκριση Διαφορετικών Περιοδικών Προγραμμάτων Βελτίωσης Της Μέγιστης Δύναμης Των Ανω Ακρων Φοιτητών Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηλικίας 18-22 Ετών / Του Μπίλιου Πέτρου ; Επιβλέπων Καθηγητής Σούλας Δημήτριος
Δημοσίευση: Κομοτηνή : [χ.ό.] , 2008

Θέμα: ΔΥΝΑΜΗ , ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Θέμα: ΜΥΕΣ , ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Θέμα: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.711 ΜΠΙ $7 10089652 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτικός Ελεγχος Της Ενεργοποίησης Των Ογκογονιδίων Ras Σε Καλοήθη Και Κακοήθη Νεοπλάσματα Του Παχέος Εντέρου / Ιωάννης Σ. Γλαράκης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Σπαντίδος
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΕΝΤΕΡΟ, ΠΑΧΥ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΝΤΕΡΟ, ΠΑΧΥ , ΟΓΚΟΙ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 347 042 ΓΛΑ $7 10089762 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣύγχρονη Ζιζανιολογία : Οικολογία Και Επιδράσεις Ζιζανίων, Σύγχρονες Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Σχέσεις Ζιζανιοκτόνων, Φυτών Και Εδάφους, Μηχανισμοί Δράσης Και Ιδιότητες Ζιζανιοκτόνων / Ιωάννης Βασιλάκογλου
Δημοσίευση: Αθήνα : Αθ.σταμούλης , c2008

Θέμα: ΖΙΖΑΝΙΑ *
Θέμα: ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 632.5 ΒΑΣ $7 10089773 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:30/11/15 20:00
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 632.5 ΒΑΣ $7 10089774 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 632.5 ΒΑΣ $7 10089841 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 632.5 ΒΑΣ $7 10089842 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυμβολή Στην Θεραπεία Και Την Αιτιοπαθογένεια Του Πτερυγίου Του Οφθαλμού : Κλινική Και Ανοσοϊστοχημική Μελέτη / Τσιρώνη Α. Σεβαστή ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Κωνσταντίνος Ψύλλας
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΠΤΕΡΥΓΙΟ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ *, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.77 ΤΣΙ $7 10089694 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Σύνδεση Της 5' Διφωσφορικής Γουανοσίνης Στη Νευροτοξίνη Των Ηωσινόφιλων Κυττάρων : Κινητικές Και Κρυσταλλογραφικές Μελέτες / Χριστίνα Σπανού ; Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Δ. Λεωνίδας
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
Θέμα: ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ
Θέμα: ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΝΗ , ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΝΗ , ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΣΠΑ $7 10089657 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -Ο Συντελεστής Δόμησης Ως Εργαλείο Αστικής Ανάπτυξης : Η Πόλη Της Λάρισας / Τσακνάκης Γιώργος ; Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Πολύζος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΑΡΙΣΑ
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΑΡΙΣΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2010 ΤΣΑ $7 10089802 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Συντήρηση Και Η Αποκατάσταση Των Οθωμανικών Μνημείων Στην Ελλάδα / Αιμος - Εμμαβπ Εταιρεία Για Τη Μελέτη Της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής Των Βαλκανίων Και Της Προστασίας Της
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : University Studio Press , 2009

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΜΝΗΜΕΙΑ * , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 720.956 109 495 ΑΙΜ $7 10089670 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Και Κύηση / Βάια Μ. Σακκά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Α. Α. Δρόσος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ
Θέμα: ΚΥΗΣΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.772 ΣΑΚ $7 10089699 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣχέση Μιας Δοκιμασίας Πεδίου Με Την Αναερόβια Ικανότητα Αρρένων Ποδοσφαιριστών / Του Ιωάννη Λ. Τσιόκανου ; Επιβλέπων Καθηγητής Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Δημοσίευση: Τρίκαλα : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ , ΤΕΣΤ
Θέμα: ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΣΗ
Θέμα: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ , ΤΕΣΤ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 613.710 287 ΤΣΙ $7 10089739 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣχέση Ψυχολογικών Παραγόντων Και Κλινικής Εκδήλωσης Στεφανιαίας Νόσου / Γεωργίου Ε. Καλλέργη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Α. Λιάκος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.123 08 ΚΑΛ $7 10089718 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟι Σχετιζόμενοι Με Τον Καρκίνο Ιοί Epstein-barr (ebv) Και Human T-cell Leukemia (htlv-1) Και Η Γεωγραφική Ετερογένεια / Ειρήνη Ι. Γούλα ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Νίκη Ι. Αγνάντη
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΙΟΣ EPSTEIN-BARR
Θέμα: ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.911 22 ΓΟΥ $7 10089806 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤο Τραμ Της Αθήνας Και Οι Πολεοδομικές Επιπτώσεις Του : Η Περίπτωση Του Δ. Φαλήρου / Μάριος-βασίλειος Ρέντας ; Επιβλέπων Καθηγητής Εαρης Σαπουνάκης
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΤΡΑΜ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΘΗΝΑ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ *
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2010 ΡΕΝ $7 10089653 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤρισδιάστατη Κινηματική Ανάλυση Της Στροφικής Σταθερότητας Του Γόνατος Μετά Συνδεσμοπλαστική Πρόσθιου Χιαστού Με Την Τεχνική Διπλής Δεσμίδας / Του Τσαρούχα Αλεξάνδρου ; Επιβλέπων Καθηγητής Γιάκας Ιωάννης
Δημοσίευση: [τρίκαλα] : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Θέμα: ΓΟΝΑΤΟ , ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Θέμα: ΓΟΝΑΤΟ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.76 ΤΣΑ $7 10089645 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.76 ΤΣΑ $7 10089644 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΦυσιολογία Των Ιχθύων / Γρηγόριος Κανλής
Δημοσίευση: Καρδίτσα : [χ.ό.] , 1997

Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΨΑΡΙΑ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΑΝΩΤΕΡΗ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Σ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.17 ΚΑΝ $7 10089686 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Σ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 571.17 ΚΑΝ $7 10089687 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΦωτοδιάσπαση Και Αλλαγή Του Σχήματος Των Βιολογικών Ιστών Με Τη Χρήση Των Excimer Laser / Χαράλαμπου Ζαχαρία Κιαγιά
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.28 ΚΙΑ $7 10089779 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧρήση Εδαφοβελτιωτικών Σε Φυτά Που Καλλιεργήθηκαν Σε Εδάφη Επιβαρυμένα Με Χαλκό / Γεωργούλας Νικόλαος ; Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Α. Δημήρκου
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΕΔΑΦΗ , ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟ
Θέμα: ΕΔΑΦΟΣ * , ΜΟΛΥΝΣΗ *
Θέμα: ΦΥΤΑ * , ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Θέμα: ΦΥΤΑ *, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 631.416 ΓΕΩ $7 10089812 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧωρική Ανάλυση Της Αυθαίρετης Δόμησης Στην Ελλάδα / Καραμήτσιου Δανάη ; Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Πολύζος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ *, ΑΣΤΙΚΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 711.409 495 ΚΑΡ $7 10089662 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧωρική Και Εποχική Εξέλιξη Των Πληθυσμών Του Ρόδινου Και Πράσινου Σκουληκιού Του Βαμβακιού Στην Περιοχή Της Καρδίτσας / Χρυσούλα Ν. Γκόγκου ; Επιβλέπων Καθηγητής Ν.θ. Παπαδόπουλος
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2009

Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ * , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ *, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.519 9 ΓΚΟ $7 10089741 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 633.519 9 ΓΚΟ $7 10089740 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΧωροχρονική Μελέτη Προτύπου Εκφρασης Mrna Του Αναστολέα Νευραξονικής Αναγέννησης Nogo - A, Σε Πειραματικό Μοντέλο Πολλαπλής Σκλήρυνσης / Πασχάλης Θεοτόκης ; Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Γρηγοριάδης
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΝΕΥΡΩΝΕΣ
Θέμα: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ RNA
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 573.853 6 ΘΕΟ $7 10089659 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -  

© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

γραφικό