Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Παράρτημα Τμήματος Ιατρικής - Νέοι Τίτλοι
 Αποτελέσματα για (έτος - μήνας): 2010 - 06
Μεταφόρτωση (download as) σε αρχείο μορφής .doc
  
Αριθμός αποτελεσμάτων: 49


Chemistry : An Introduction To General, Organic And Biological Chemistry : Laboratory Manual / Karen C. Timberlake
Δημοσίευση: Upper Saddle River, Nj : Pearson Education , c2006

Θέμα: ΧΗΜΕΙΑ * , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 540 TIM $7 10089856 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.Minimally Invasive Surgery In Orthopedics / [edited By] Giles R. Scuderi, Alfred J. Tria
Δημοσίευση: New York : Springer Science + Business Media , c2010

Θέμα: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ *
Θέμα: ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.470 59 MIN $7 10089857 - ΣΤΟ ΡΑΦΙA One Dimensional One Directional Neural Network Model Of The Superior Colliculus / Adonis Bozis ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Adonis Moschovakis
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΟΦΘΑΛΜΟΣ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.84 ΜΠΟ $7 10089849 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙReproduction , [περιοδικό] : Abstract Series...the Journal Of The Society For Reproduction And Fertility
Δημοσίευση: Cambridge : Journals Of Reproduction And Fertility, Ltd. , 2001-

Θέμα: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ $7 10089850 ISS: NO.27(2001)-NO.30(2003) LAST REC'D: NO.30(2003) ON JUN 9, 2010Reproduction , [περιοδικό] : The Official Journal Of The Society For The Study Of Fertility
Δημοσίευση: Cambridge, Uk : Journals Of Reproduction And Fertility, Ltd. , 2001-

Θέμα: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: 81 GR , GR-VOPTK : 21: AACR2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ $7 10054845 ISS: VOL.103:NO.1(1995:JAN)-VOL.114:NO.2(1998:NOV) VOL.121:NO.1(2001:JAN) VOL.121:NO.2(2001:FEB)-VOL.121:NO.6(2001:JUN) VOL.122:NO.1(2001:JUL)-VOL.122:NO.4(2001:OCT) VOL.122:NO.5(2001:NOV)-VOL.130:NO.6(2005:DEC) VOL.131:NO.1(2006:JAN)-VOL.132:NO.6(2006:DEC) LAST REC'D: VOL.132:NO.6(2006:DEC) ON FEB 21, 2007
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ $7 10054846 ISS: VOL.112:NO.1(1998:JAN)-VOL.114:NO.2(1998:NOV) LAST REC'D: VOL.114:NO.2(1998:NOV) ON APR 22, 1999Time-resolved Studies Of Light Transport Through Highly Scattering Media : Applications In Optical Characterization Of Tissue (optical Mammography) And Light Amplification = Χρονικά Αναλυόμενες Μελέτες Διάδοσης Φωτός Σε Ισχυρά Σκεδαστικά Μέσα : Εφαρμογές Στον Οπτικό Χαρακτηρισμό Ιστών (οπτική Μαστογραφία) Και Στην Ενίσχυση Φωτός / Γιάννης Ζαχαράκης ; [επιβλέπων Καθηγητής Κουμαντάκης Ευγένιοσ]
Δημοσίευση: Heraklion : [s.n.] , 2002

Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.190 75 ΖΑΧ $7 10089970 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑιμοδυναμικές Μεταβολές Μεταφορά Και Κατανάλωση Οξυγόνου Κατά Τη Διάρκεια Της Απνοιας / Αλεξάνδρας Χ. Λαχανά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Στάυρος Κωνσταντόπουλος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΠΝΟΙΑ
Θέμα: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.209 ΛΑΧ $7 10089990 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑλγοριθμική Προσέγγιση Στο Χειρισμό Των Θωρακοοσφυικών Καταγμάτων / Αγησιλάου Κ. Αλιγιζάκη ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Αλέξανδρος Χατζηπαύλου
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ , ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.560 59 ΑΛΙ $7 10089899 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑνάλυση Του Ρυθμού Εγγραφής Ασθενών Σε Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες / Εαννα-μπεττίνα Χάιδιτς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ιωάννης Π.α. Ιωαννίδης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.72 ΧΑΙ $7 10089960 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΑντιμετώπιση Μεγάλων Οστικών Ελλειμμάτων Με Αγγειουμένους Οστικούς Κρημνούς / Χαράλαμπος Γ. Ζαλαβράς ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Π. Ν. Σουκάκος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΟΣΤΑ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.471 059 2 ΖΑΛ $7 10089997 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔείκτες Οξειδωτικού Στρες Λιπιδίων, Dna Και Πρωτεϊνών Σε Χρόνιες Παθήσεις Του Ήπατος / Ελεάννα Θ. Καφφέ ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Γ.ν. Νταλέκος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΗΠΑΡ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 ΚΑΦ $7 10089914 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.362 ΚΑΦ $7 10089913 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιαλυτά Μόρια Προσκόλλησης Σε Μη Κακοήθεις Παθήσεις Του Στομάχου / Βασιλική Ι. Παπαλιμναίου ; [επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΣΤΟΜΑΧΙ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: 801 0 GR , GR-VOPTK : 20100601 : AACR2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.33 ΠΑΠ $7 10089823 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Ατόμων Με Αδιευκρίνιστα Αποτελέσματα Στον Πρωτογενή Ελεγχο Για Λοίλωξη Hiv / Νίκη Ε. Μαλλιαράκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Β.α. Γεωργούλιασ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: 801 0 GR , GR-VOPTK : 20100601 : AACR2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.979 207 5 ΜΑΛ $7 10089824 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΔιερεύνηση Παραγόντων Που Ευνοούν Την Ανάπτυξη Clostridium Spp Ανάλογα Με Την Πηγή Προέλευσης / Θεοχάρης Ν. Κέγκος ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μπεζιρτζόγλου Ευγενία]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΝΕΡΟ , ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.904 1 ΚΕΓ $7 10089872 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕγχειρίδιον Της Των Ζώων Οικονομίας / Κηρύκου Χαιρέτου Του Κρητός ; Επιμέλεια, Εισαγωγή, Σχόλια Μανώλης Ε. Δετοράκης
Δημοσίευση: Ηράκλειο : Μορφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτησ. Μουσείο Ιστορίας Της Ιατρικής , 2002

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 18ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΧΑΙ $7 10089853 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙΕκδόσεις Μερικαί Εις Αρχάριον Ιατρόν / Νικολάου Ιερόπαιδος Εξ Αγράφων ; [εισαγωγή - Επιμέλεια] Αγαμέμνων Τσελίκας, Γιάννης Ν. Ηλιούδης
Δημοσίευση: Λάρισα : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίασ. Τμήμα Ιατρικής , 1997

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 17ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΙΕΡ $7 10089924 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΙΕΡ $7 10097800 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕκτίμηση Παραμέτρων Ποιότητας Των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Στους Νομούς Ιωαννίνων Και Αργυροκάστρου Της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου : Μια Συμβολή Στη Γενική Ιατρική / Παύλος Ν. Θεοδωράκης ; [επιβλέπων Καθηγητής Γιάννης Δημολιάτησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 362.109 495 ΘΕΟ $7 10089998 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπιδημιολογική Μελέτη Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας Σε Εφηβικό Πληθυσμό Στην Περιοχή Κόνιτσας Ιωαννίνων / Χρήστος Δ. Ζώης ; Επιβλέπων Καθηγητής Αγαθοκλής Τσατσούλης
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΝΙΤΣΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: 801 0 GR , GR-VOPTK : 20100601 : AACR2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.440 094 953 ΖΩΗ $7 10089826 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίδραση Των Κορτικοστεροειδών Στη Σύνθεση Των Ενδοκυττάριων Ιντερλευκίνων (il-2, Il-4) Από Το Τ-λεμφοκύτταρο (cd4+) Σε Ασθενείς Με Ασθμα Μετά Από Ανοσοδιέγερση (in Vitro) / Σπυρίδων Τσουράπης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Σταύρος Κωνσταντόπουλος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΣΘΜΑ * , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.238 075 ΤΣΟ $7 10089989 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΕπίπεδα Αγγειακού Παράγοντα Αύξησης Του Ενδοθηλίου, Ινωδογόνου Και Μορίων Προσκόλλησης Σε Παιδιά Με Αποφρακτική Απνοια - Υπόπνοια Στον Ύπνο / Ευθυμίας Καλαμπούκα ; [επιβλέπων Καθηγητής ] Γ. Συρογιαννόπουλος
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό] , 2010

Θέμα: ΑΠΝΟΙΑ
Θέμα: ΥΠΝΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ , ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 498 ΚΑΛ $7 10090012 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.928 498 ΚΑΛ $7 10090011 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΙστορία Της Ιατρικής Στην Κρήτη Επί Τουρκοκρατίας : (1645-1898) / Μανώλης Ε. Δετοράκης ; [επιμέλεια Θεοχάρης Δετοράκησ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη , 2010

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΡΗΤΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 1645-1898
Θέμα: ΚΡΗΤΗ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 59 ΔΕΤ $7 10089833 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚατάθλιψη, Αλεξιθυμία, Επιθετικότητα Και Σωματικές Παθήσεις Στη Θεσσαλία / Γεωργία Τ. Μπαλτά ; [επιβλέπων Καθηγητής Νικηφόρος Β. Αγγελόπουλοσ]
Δημοσίευση: Λάρισα : [χ.ό.] , 2010

Θέμα: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Θέμα: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ *
Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΣ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: 676 616.7 $V 22 ΈΚΔ.
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL DVD-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.7 ΜΠΑ $7 10089912 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.7 ΜΠΑ $7 10089911 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚατασκευή Ερωτηματολογίου Για Τη Μέτρηση Της Σχέσης Γιατρού-ασθενή / Κουτσοσίμου Μελπομένη ; [επιβλέπων Καθηγητής Εαρης Λιάκοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ
Θέμα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.696 ΚΟΥ $7 10090013 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚατασκευή Μοντέλου Προσομοίωσης Του Οφθαλμοκινητικού Νευρικού Ολοκληρωτή Σακκαδικών Κινήσεων Των Ματιών / Σωκράτης Γ. Σκλάβος ; Επιβλέπων Καθηγητής Α. Κ. Μοσχοβάκης
Δημοσίευση: [ηράκλειο] : [χ.ό.] , [2003]

Θέμα: ΟΦΘΑΛΜΟΣ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.84 ΣΚΛ $7 10089880 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΚλινικοεπιδημιολογική Μελέτη Του Ενδημικού Τύφου Στο Νομό Χανίων : Απομόνωση Και Καλλιέργεια Της Rickettsia Mooseri / Στέφανου Α. Ντουκάκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Γκίκας Αχιλλέασ]
Δημοσίευση: Χανιά : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΤΥΦΟΣ, ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ
Θέμα: ΡΙΚΕΤΣΙΕΣ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.922 2 ΝΤΟ $7 10089881 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Παραμέτρων Ποιότητας Και Αλλαγών Αυτών Στα Υπόγεια Και Πόσιμα Νερά : Περίπτωση Πηγής Αγίου Γεωργίου Και Δικτύων Διανομής Πόλεων Εαρτας, Πρέβεζας Και Λευκάδας / Νικόλαος Γιαννούλης ; [επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Δημολιάτησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΝΕΡΟ , ΠΟΙΟΤΗΤΑ *
Θέμα: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ , ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Θέμα: ΝΕΡΟ , ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 628.161 ΓΙΑ $7 10089886 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Ανοσοβιολογικής Συμπεριφοράς Πειραματόζωων Μετά Την Αφαίρεση Τμημάτων Σπληνικού Ιστού / Μιχαήλ-ευάγγελος Β. Σπυριδάκης ; [επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Μελισσάσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 1996

Θέμα: ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ , ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Θέμα: ΣΠΛΗΝΑΣ , ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Θέμα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ * , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.551 ΣΠΥ $7 10089948 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Αστάθειας Μικροδορυφορικού Dna Σε Κυτταρολογικά Δείγματα Ασθενών Με Νεοπλασίες Του Πνεύμονα / Εμμανουήλ Δ. Παπαδάκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Α. Σπαντίδοσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 240 42 ΠΑΠ $7 10089882 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Εκφρασης Της Αντιαποπτωτικής Πρωτεέϊνης Bcl-2 Στους Κυτταρικούς Πληθυσμούς Του Βρογχοκυψελιδικού Εκπλύματος Ασθενών Με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση Και Σαρκοείδωση / Χαράλαμπος Μ. Μερμίγκης ; Επιβλέπων Καθηγητής Μπούρος Δημοσθένης
Δημοσίευση: [ηράκλειο] : [χ.ό.] , [2002]

Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *
Θέμα: ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: 801 0 GR , GR-VOPTK : 20100601 : AACR2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.24 ΜΕΡ $7 10089821 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Επίδρασης Της Ερυθροποιητίνης Σε Χειρουργικούς Ασθενείς / Ευάγγελος Δ. Λώλης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Εαγγελος Κάππας
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 490 756 ΛΩΛ $7 10089992 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Της Προθυμοσίνης Α Στον Θυρεοειδή Αδένα : Ρόλος Στον Κυτταρικό Πολλαπλασιασμό Και Στην Απόπτωση / Κωνσταντίνος Π. Λέτσας ; [επιβλέπων Καθηγητής Αγαθοκλής Τσατσούλησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗ Α
Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
Θέμα: ΑΠΟΠΤΩΣΗ
Θέμα: ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΛΕΤ $7 10089930 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Του Υποθαλαμικού-υποφυσιακού-επινεφριδιακού Αξονα Στο Σύνδρομο Στέρησης Βενζοδιαζεπινών / Κωνσταντίνος Θ. Καλογεράς ; [επιβλέπων Καθηγητής Αγαθοκλής Τσατσούλησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ *
Θέμα: ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 615.788 2 ΚΑΛ $7 10089898 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Των Γονιδίων Ευαισθησίας Του Ρετινοβλαστώματος Rb-1 Και Του Αναστολέα Του Κυτταρικού Κύκλου Kip1/p27 Σε Κακοήθειες Της Παιδικής Ηλικίας / Μαρκάκη Ερασμία-αθηνά ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Μαρία Παπαχατζή-καλμαντή
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ *
Θέμα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 618.929 941 9 ΜΑΡ $7 10089871 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜελέτη Χρήσης Ιατρικών Υπηρεσιών Και Εκτίμηση Αναγκών Υγείας Σε Πολεμικό Πλοίο / Ηλίας Ε. Μαζοκοπάκης ; [επιβλέπων Καθηγητής Λιονής Χρήστοσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό] , 2003

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ *
Θέμα: ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ , ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.980 24 ΜΑΖ $7 10089934 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΜοντελοποίηση Του Ρόλου Των Μηχανικών Πεδίων Στην Επαναδόμηση Των Οστών / Βασιλική Α. Παπαθανασοπούλου ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δημήτριος Γλάρος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΟΣΤΑ , ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Θέμα: ΟΣΤΑ , ΕΠΑΝΑΔΟΜΗΣΗ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 612.750 151 18 ΠΑΠ $7 10089887 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤα Παιδιά Μας Προσκαλούν Σε Διάλογο : Μία Ψυχίατρος Και Ψυχοφυσιολόγος Και Μία Παιδίατρος Δέχονται Την Πρόσκληση - Πρόκληση / Μάρθα Κούκκου, Αναστασία Γεωργούλη
Δημοσίευση: [αθήνα] : Παρισιάνος , c2010

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ *
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 155.4 KOY $7 10089921 - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠολυμορφισμός Του Γονιδίου Του Μετατρεπτικού Ενζύμου Της Αγγειοτασίνης Ι Και Μακροπρόθεσμη Πρόγνωση Μετά Αγγειοπλαστική Των Στεφανιαίων Αγγείων Με Τοποθέτηση Stent / Μιχαήλ Ν. Ζαέϊρης ; [επιβλέπων Καθηγητής Φούσας Στέφανοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ * , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.413 ΖΑΙ $7 10089999 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠραγματεία Περί Φυσιολογίας Και Παθολογίας / Νικολάου Ιερόπαιδος Εξ Αγράφων ; [εισαγωγή - Επιμέλεια] Αγαμέμνων Τσελίκας, Γιάννης Ν. Ηλιούδης
Δημοσίευση: Λάρισα : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίασ. Τμήμα Ιατρικής , 1996

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 17ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ *, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΙΕΡ $7 10089923 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΙΕΡ $7 10115757 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.949 5 ΙΕΡ $7 10115758 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΠροσδιορισμός Και Σύγκριση Γενετικών Συχνοτήτων Των Πολυμορφισμών Των Γονιδίων Αποτοξίνωσης Του Κυττάρου Στον Καρκίνο Του Πνεύμονα / Ιωάννα Α. Διαλυνά ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Δ. Α. Σπαντίδος
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ * , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 071 ΔΙΑ $7 10089860 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Της Νευρωνικής Πρωτεϊνης Συνάφειας Tag-1 Στις Αξονο-γλοιακές Αλληλεπιδράσεις Στην Ανάπτυξη Και Αναγέννηση Του Νευρικού Συστήματος / Μαρία Τράκα ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δόμνα Καραγωγέωσ]
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΠΡΩΤΕΪΝΗ TAG-1
Θέμα: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Θέμα: ΝΕΥΡΩΝΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 572.6 ΤΡΑ $7 10089931 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΟ Ρόλος Των Μορίων Προσκόλλησης Σε Φυσιολογικά Και Κακοήθη Κύτταρα Μεταβατικού Επιθηλίου In Vitro Και In Vivo / Σταύρος Α. Τσαμπάλας ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Α. Ευαγγέλου
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 620 7 ΤΣΑ $7 10089861 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Μελέτη Των Κυτταρικών Και Μοριακών Στοιχείων Του Βρογχοκυψελιδικού Εκπλύματος Και Των Κατόπιν Προκλήσεως Παραχθέντων Πτυέλων Σε Ασθενείς Με Σαρκοείδωση / Τσιλιγιάννη Ιωάννα ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Ν. Σιαφάκας
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ *
Θέμα: ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: 801 0 GR , GR-VOPTK : 20100601 : AACR2
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.24 ΤΣΙ $7 10089822 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυγκριτική Μελέτη Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών Ασθενών Με Οξεία Λευχαιμία Και Των Οικογένειών Τους / Μαίρη Ι. Γκούβα ; [επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Δαμίγοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 19 ΓΚΟ $7 10089991 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Συμβολή Της Πρωκτικής Μανομετρίας Στην Αντιμετώπιση Των Περιεδρικών Συριγγίων / Εμμανουήλ Μυλωνάκης ; [επιβλέπων Καθηγητής Διαμάντης Κασιούμησ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2004

Θέμα: ΠΡΩΚΤΟΣ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θέμα: ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.350 75 ΜΥΛ $7 10089939 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΣυνδυαστική Μελέτη Γενετικών Ανακατατάξεων Και Κλινικο-παθολογικών Χαρακτήρων Των Όγκων Του Μαστού Στα Στάδια Της Εξέλιξής Τους / Εαννα Δ. Παπαδοπούλου ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Ν. Ι. Αγνάντη
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΜΑΣΤΟΣ , ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.994 490 42 ΠΑΠ $7 10089897 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΤεχνικές Αναλγησίας Για Την Αντιμετώπιση Του Συνδρόμου Μετά Από Μαστεκτομή : Κλινική Μελέτη / Μελεμένη Δ. Αικατερίνης ; [επιβλέπων Καθηγητήσ] Γ. Στ. Παπαδόπουλος
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2003

Θέμα: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Θέμα: ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.96 ΜΕΛ $7 10089896 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΦωτοδιάγνωση Και Φωτοδυναμική Θεραπεία Hpv Λοιμώξεων Του Δέρματος Και Δερματοβλεννογόνιων Περιοχών / Ειρήνη Μ. Στεφανάκη ; [επιβλέπουσα Καθηγήτρια] Α. Τόσκα
Δημοσίευση: Ηράκλειο : [χ.ό.] , 2002

Θέμα: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ , ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.951 063 1 ΣΤΕ $7 10089928 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΗ Χρησιμοποίηση Μιας Νέας Χειρουργικής Τεχνικής Στην Αντιμετώπιση Των Ενδοφυτικών Θηλωμάτων Της Ρινός Και Των Παραρρίνιων Κόλπων / Γεωργίου Δ. Τερζάκη ; [επιβλέπων Καθηγητής Γ. Δοκιανάκη]
Δημοσίευση: [ηράκλειο] : [χ.ό.] , [2003]

Θέμα: ΜΥΤΗ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θέμα: ΜΥΤΗ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 617.523 ΤΕΡ $7 10089929 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΨυχολογία Του Βάθους Και Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Των Ασθενών Στο Βυζάντιο / Νεκτάριος Θεοχαράκης ; [επιβλέπων Καθηγητής Δαμίγος Δημήτριοσ]
Δημοσίευση: Ιωάννινα : [χ.ό.] , 2001

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΗ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
Θέμα: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 610.9 ΘΕΟ $7 10089957 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ  

© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

γραφικό