Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Κεντρική Βιβλιοθήκη - Νέοι Τίτλοι
 Αποτελέσματα για (έτος - μήνας): 2012 - 10
Μεταφόρτωση (download as) σε αρχείο μορφής .doc
  
Αριθμός αποτελεσμάτων: 321


200 1 $a Aigeira I $e die mykenische Akropolis
Δημοσίευση: Wien : Osterreichische Akademie Der Wissenschaften , 2006

Θέμα: ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΧΑΪΑ , ΑΙΓΕΙΡΑ
Θέμα: ΑΙΓΕΙΡΑ (ΑΧΑΪΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.25 AIG $7 10098448 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.3200 1 $a The Alpha Bank numismatic collection, Athens $e from Thessaly to Euboea $f by Dimitra I. Tsangari
Δημοσίευση: Athens : Academy Of Athens , 2011

Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΑΡΧΑΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΑΡΧΑΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΕΥΒΟΙΑ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ * , ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 737.493 8 ΤΣΑ $7 10098791 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Die alten Thraker $e eine ethnologische Untersuchung $f Wilhelm Tomaschek
Δημοσίευση: Wien : Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften , 1980

Θέμα: ΘΡΑΚΕΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΘΡΑΚΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 838.21 TOM $7 10098893 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1-2200 1 $a Analyse spectrale de l' Europe $e das spektrum Europas $f Comte Herman de Keyserling $g traduit de l' allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac
Δημοσίευση: Paris : Librairie Stock , 1931

Θέμα: ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.54 ΚΕΥ $7 10098879 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a L' apogee du capitalisme $f Werner Sombart
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1932

Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ *
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.122 SOM $7 10099097 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.122 SOM $7 10099097 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2200 1 $a Atlantic alliance $e NATO's role in the free world $f a report by a Chatham House Study Group
Δημοσίευση: London ; New York : Royal Institute Of International Affairs , 1952

Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , 1945-1989
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 909.82 ATL $7 10098481 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Au-dela de l'offre et de la demande $e vers une economie humaine $f Wilhelm Ropke $g traduit de l'allemand par L. Piau et A. Rosenweg
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1961

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 ROP $7 10099186 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Der ausklang der antiken Philosophie und das Erwachen einer neuen zeit $f von Gustav Kafka und Hans Eibl
Δημοσίευση: Munchen : E. Reinhardt , 1928

Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 180 KAF $7 10098859 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a The Bardo Museum $e a guided tour $f Aicha Ben Abed Ben Khader $g translated by Gertie and Joel Bagage
Δημοσίευση: Tunis : Ceres Productions , c1993

Θέμα: MUSSE NATIONAL DU BARDO (TUNISIA)
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ * , ΟΔΗΓΟΙ * , ΤΥΝΗΣΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 708.939 73 KHA $7 10099185 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Bilan de l histoire $f Rene Grousset
Δημοσίευση: Paris : Plon , [1946]

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 909 GRO $7 10098740 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Bollettino di archeologia $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Roma : Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato, Libreria Dello Stato , 1989-

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΙΤΑΛΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΙΤΑΛΙΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CPER $7 10098502 BSM ISS: VOL.16-17-18(1992);VOL.19-20-21(1993);VOL.22(1993),VOL.25-26-27 + TAVOLE(1994);VOL.28-29-30(1994);VOL.46-47-48(1997) LAST REC'D: VOL.46-47-48(1997) ON OCT 3, 2012200 1 $a Bones of contention $f by the Rt. Hon. Lord Vansittart
Δημοσίευση: London New York : Hutchinson , [1945]

Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945 * , ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945 * , ΕΙΡΗΝΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 940.534 3 VAN $7 10098948 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La bourse $e les diverses formes de la speculation dans les grandes bourses mondiales $f R. Lewinsohn et F. Pick
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1933

Θέμα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.22 LEW $7 10098727 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Business enterprise $e its growth and organisation $f by Ronald S. Edwards and Harry Townsend
Δημοσίευση: London New York : Macmillan , 1961

Θέμα: 215 P. , 23 CM.
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ *
Θέμα: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ *
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338 EDW $7 10099123 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Die byzantinische Steinsage von Ephesos $e Baubefund, Rekonstruktion, Architekturteile $f Fritz Mangartz unter Mitarbeit von Stefanie Wefers
Δημοσίευση: Mainz : Romisch-germanisches Zentralmuseum , c2010

Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΕΦΕΣΟΣ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ * , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΕΦΕΣΟΣ
Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΕΦΕΣΟΣ
Θέμα: ΕΦΕΣΟΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 723.2 MAN $7 10098659 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Le capital de Karl Marx $f resume et accompagne d' un apercu sur le socialisme scientifiqu par Gabriel Deville
Δημοσίευση: Paris : Ernest Flammarion , [ca.1897]

Θέμα: ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέμα: ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 335.412 CAP $7 10098883 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Ciceros Reden $e fur M. Marcellus, fur Q. Ligarius und fur den Konig Deiotarus $f fur den Schul- und Privatgebrauch herausgegeben von Fr. Richter und Alfred Eberhard
Δημοσίευση: Leipzig : B.g. Teubner , 1904

Θέμα: ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 875.010 5 CIC $7 10098906 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a La cite libre $d (The good society) $f Walter Lippmann $g traduction de Georges Blumberg
Δημοσίευση: Paris : Librairie De Medicis , 1946

Θέμα: ΚΟΛΕΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.011 LIP $7 10098869 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Citi Branding ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤόΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜόΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡάΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚή ΑΣΤΙΚή ΑΝάΠΤΥΞΗ $e ΤΟ ΠΑΡάΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Dubai $f ΝίΚΟΥ ΜΑΡίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓήΤΡΙΑ ΓΟΣΠΟΔίΝΗ ΑΣΠΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ * , ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Θέμα: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΝΙΚ $7 10098920 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a Communism, christian and marxist $e the social service lecture, 1935 $f by Herbert G. Wood
Δημοσίευση: London : Epworth , [1935]

Θέμα: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 261 WOO $7 10098741 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les conditions generales de l'activite economique $f par Lucien Brocard
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1934

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , 1918-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.904 BRO $7 10098940 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Conditions of full employment $f by Karl Gruber $g translated into English by Jean Meyer
Δημοσίευση: London : William Hodge , 1952

Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.91 GRU $7 10098482 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a The contribution of innovation in regional inequalities $f Fotiadis Simos $g supervisor Skayiannis Pantoleon
Δημοσίευση: Volos : [s.n.] , 2012

Θέμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ * , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ *
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.94 ΦΩΤ $7 10099099 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.94 ΦΩΤ $7 10099098 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a La courbe d' offre $e ouvrage publie avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique $f par Jane Aubert $g preface du H. Chamberlin
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1949

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Θέμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 AUB $7 10098478 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Cours de statistique $f Albert Aftalion $g recueilli et redige par Jean Lhomme, Jean Priou
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , [1931], [1928]

Θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.5 AFT $7 10099027 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.5 AFT $7 10099118 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Cours d'economie politique $f par Charles Gide
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1921

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 GID $7 10098726 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 GID $7 10098726 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2200 1 $a A course in applied economics $f by E. H. Phelps Brown
Δημοσίευση: London : Pitman , 1951

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 BRO $7 10098472 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La crise economique dans le monde et en France $e symptomes, causes et remedes $f Bertrand Nogaro
Δημοσίευση: Paris : Librairie Generale De Droit Et De Jurisprudence , 1936

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ * , 1929
Θέμα: ΓΑΛΛΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.944 NOG $7 10098543 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Critical aspects of the plate tectonics theory $f advisory editorial board V. Beloussov ... [et al.]
Δημοσίευση: Athens : Theophrastus , 1990

Θέμα: ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 551.8 CRI $7 10099092 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La deflation en pratique $e (Angleterre, Etats-Unis, France, Tcheco-Slovaquie) $f par Charles Rist
Δημοσίευση: Paris : M.giard , 1924

Θέμα: ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) *
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.41 RIS $7 10098548 - - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ200 1 $a Demosthenes $f von Georges Clemenceau
Δημοσίευση: Basel : Benno Schwabe , 1926

Θέμα: 0 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , 383-322 Π.Χ.
Θέμα: ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 885.3 CLE $7 10098788 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Diario $e 1833-1843 $f del conte di Cavour $g introduzione e note di Luigi Salvatorelli
Δημοσίευση: Milano : Rizzoli , 1941

Θέμα: CAVOUR , CAMILLO BENSO : CONTE DI , 80-86 , ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ *, ΙΤΑΛΟΙ , ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΙΤΑΛΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 1833-1843
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 945.083 092 CAV $7 10098664 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a A dictionary of economic terms $f revised edition edited by J. R. Winton
Δημοσίευση: London : Routledge & Kegan Paul , 1951

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΛΕΞΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.03 DIC $7 10098480 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Digital McLuhan $e a guide to the information milennium $f Paul Levinson
Δημοσίευση: New York : Routledge , 1999

Θέμα: MCLUHAN , MARSHALL , 9-980
Θέμα: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 302.23 LEV $7 10098688 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La distribution des marchandises $e du producteur au consommateur $f Georges de Leener
Δημοσίευση: Bruxelles : Maurice Lamertin , 1934

Θέμα: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ *
Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ * , ΕΜΠΟΡΙΟ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 388.049 LEE $7 10098678 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a The distribution of consumable goods $e an economic study $f by Dorothea Braithwaite and S. P. Dobbs $g with an introduction by P. Sargant Florence
Δημοσίευση: London : George Routledge & Sons , 1932

Θέμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 658.8 BRA $7 10098662 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les doctrines monetaires et financieres en France du XVIe au XVIIIe siecle $f par Paul Harsin
Δημοσίευση: Paris : Felix Alcan , 1928

Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 332 HAR $7 10099023 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a The economic definition of ore $e cut-off grades in theory and practice $f by Kenneth F. Lane
Δημοσίευση: London : Mining Journal , c1988

Θέμα: ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ * , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.23 LAN $7 10099107 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a The economic development of the Middle East $e an outline of planned reconstruction after the war $f by Alfred Bonne
Δημοσίευση: London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd. , [1945]

Θέμα: ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ (1939-1951) * , ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Θέμα: ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.956 ΒΟΝ $7 10098730 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Economic philosophy $f by Joan Robinson
Δημοσίευση: London : C.a. Watts , 1962

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.01 ROB $7 10098528 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Economics $f by John Ise
Δημοσίευση: New York : Harper & Brothers , [1950]

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 ISE $7 10098675 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Economics $e an introductory analysis $f by Paul A. Samuelson
Δημοσίευση: New York : Mcgraw-hill , 1958

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 SAM $7 10098536 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Economics of business enterprise $f Leonard A. Doyle
Δημοσίευση: New York : Mcgraw-hill , 1952

Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.01 DOY $7 10098557 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a L' economie capitaliste $e principles d' economie politique $f Robert Louzon
Δημοσίευση: Paris : Librairie Du Travail , 1925

Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.122 LOU $7 10099096 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Economie et civilisation $f par L. J. Lebret...[et al.] $g avec une enquete de la Fondation Bresilienne d' aide au Travailleur rural $g cartes et graphiques de F. Lerouge et H. van Haelen
Δημοσίευση: Paris : Editions Ouvrieres Economie Et Humanisme , c1956

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.9 ECO $7 10099033 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Economie financiere $f par Hubert Brochier et Pierre Tabatoni
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1963

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 336 BRO $7 10098680 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 336 BRO $7 10099340 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a L' economie mondiale et la societe des nations $f par Elemer Hantos
Δημοσίευση: Paris : M. Giard , 1930

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , 1918-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.9 HAN $7 10099045 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Economie politique $f par Raymond Barre $g sous la direction de Andre Marchal
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1958

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 BAR $7 10098706 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 BAR $7 10098706 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 BAR $7 10100217 - - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ V.1200 1 $a L' economique $e techniques modernes de l' analyse economique $f Paul A. Samuelson $g traduit de l'anglais par Gael Fain
Δημοσίευση: Paris : A.colin , 1953

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 SAM $7 10112543 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 SAM $7 10112543 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1200 1 $a L'ecriture $f par Charles Higounet
Δημοσίευση: Paris : Universitaires De France , 1955

Θέμα: ΓΡΑΦΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 411 HIG $7 10098641 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Elements of economics of industry $e being the first volume of Elements of economics $f by Alfred Marshall
Δημοσίευση: London : Macmillan , 1949

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 MAR $7 10098750 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1200 1 $a Die englische Aufklarungsphilosophie $f von baron Cay V. Brockdorff
Δημοσίευση: Munchen : E. Reinhardt , 1924

Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΓΓΛΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 192 BRO $7 10098856 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Ephesos in Byzantinischer Zeit $f Falko Daim und Sabine Ladstatter (Hrsg.) $g Romisch-Germanisches Zentralmuseum, Osterreichisches Archaologisches Institut
Δημοσίευση: Mainz : Romisch-germanisches Zentralmuseum , c2011

Θέμα: ΤΕΧΝΗ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ * , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΕΦΕΣΟΣ
Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΕΦΕΣΟΣ
Θέμα: ΕΦΕΣΟΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 709.021 4 EPH $7 10098667 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Essai sur l' evolution de la pensee economique $f par G.-H. Bousquet
Δημοσίευση: Paris : Marcel Giard , 1927

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 BOU $7 10098749 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Essai sur le developpement de la theorie du salaire $f par Jean-Louis Guglielmi $g preface par Gerard Marcy
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1945

Θέμα: ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.21 GUG $7 10098624 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a L' etat et la revolution $f N. Lenine
Δημοσίευση: Paris : Bibliotheque Communiste , 1921

Θέμα: ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θέμα: ΚΡΑΤΟΣ
Θέμα: ΡΩΣΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1917
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.1 LEN $7 10099038 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les Etats-Unis d'aujourd'hui $e avec 8 cartes et figures $f par Andre Siegfried
Δημοσίευση: Paris : Librairie Armand Colin , 1947

Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-1945
Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.97 SIE $7 10098805 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Etudes econometriques ; $a Contribution aux recherches econometriques $f Rene Roy
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey : Hermann , 1935-1936

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.531 ROY $7 10098450 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Europe $f Edouard Herriot
Δημοσίευση: Paris : Rieder , 1930

Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΕΜΠΟΡΙΟ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-1945
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 1914-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.940 51 HER $7 10098477 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a L'Europe solidaire $f Andre Marchal
Δημοσίευση: Paris : Cujas , 1964

Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 337.14 MAR $7 10099024 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1200 1 $a The evolution of the igneous rocks $f by N. L. Bowen $g with a new introduction by J. F. Schairer
Δημοσίευση: New York : Dover , c1956

Θέμα: ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ *, ΠΥΡΙΓΕΝΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 552.1 BOW $7 10099072 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a The exchange equalisation account $f by N.F. Hall
Δημοσίευση: London : Macmillan , 1935

Θέμα: ΧΡΗΜΑ * , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέμα: ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.494 2 HAL $7 10098685 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Exercises in economic analysis $f by Joan Robinson
Δημοσίευση: London ; New York : Macmillan : St. Martin's , 1960

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 ROB $7 10099119 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΤΟ Facebook ΩΣ ΜέΣΟ έΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜέΝΩΝ ΕΛΛήΝΩΝ $f ΑΛΕΞίΑ ΙΩάΝΝΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΗΛίΑΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒίΔΗΣ, ΜΑΡίΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟύΛΟΥ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΔΙΚΤΥΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΙΩΑ $7 10098592 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a Faillite du capitalisme ...? $e une explication de la crise mondiale $f Pierre Lucius $g preface de M. Eugene Mathon
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1932

Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , 1818-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.122 LUC $7 10098479 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Famagusta $e 36 centuries of civilization 1600 BC - 1974 ADΘέμα: 200 FAMAGUSTA , 36 CENTURIES OF CIVILIZATION BC - 974 AD

Δημοσίευση: [s.l.] : [s.n.] , [1989]

Θέμα: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 956.93 FAM $7 10098580 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a The field of social work $f Arthur E. Fink
Δημοσίευση: New York : Henry Holt , c1949

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ *
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 361 FIN $7 10099022 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Fluctuations economiques $f par Henri Guitton
Δημοσίευση: [paris] : Dalloz , 1958

Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.542 GUI $7 10098628 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les fluctuations economiques $f par Henri Guitton
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1951

Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.542 GUI $7 10099025 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les formes d' entreprises $f par Emile James
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1935

Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ *
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ *
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.6 JAM $7 10098939 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Forschung $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e Mitteilungen der DFG
Δημοσίευση: Bonn : Harald Boldt Verlag , 1979-

Θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CPER $7 10098497 BSM ISS: NO.3-4(1992);NO.1(1993),NO.2(1994)-NO.4(1994),NO.4(1995)-NO.2(1996) LAST REC'D: NO.2(1996) ON OCT 3, 2012200 1 $a Fortifikime te shekujve IV_VI ne Dardanine Perendimore $f Luan Perzhita, Gezim Hoxha
Δημοσίευση: Tirane : Intitut Arkeologjise, Akademia E Shkencave E Shqiperise , 2003

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΡΩΜΑΙΚΗ , ΑΛΒΑΝΙΑ
Θέμα: ΚΑΣΤΡΑ * , ΑΛΒΑΝΙΑ
Θέμα: ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ * , ΑΛΒΑΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 722.7 PER $7 10098946 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Friedrich Schleiermacher Harmonie $f herausgegeben und eingeleitet von Hermamm Mulert, mit portarat
Δημοσίευση: Jena, Leipzig : E. Diederichs , 1906

Θέμα: SCHLEIERMACHER , FRIEDRICH , 768-834
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 193 SCH $7 10098888 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Fruhbyzantinische Wohnhauser in Kilikien $e baugeschichtliche Untersuchung zu den Wohnformen in der Region um Seleukeia am Kalykadnos $f von Ina Eichner
Δημοσίευση: Tubingen : Ernst Wasmuth , c2011

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ * , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΚΙΛΙΚΙΑ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΟΙΚΙΑΚΗ * , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΚΙΛΙΚΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 726.509 564 EIC $7 10098683 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Geographie de l'allemagne et des etats alpestres $f par Rene Clozier
Δημοσίευση: Paris : Universitaires De France , 1964

Θέμα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ
Θέμα: ΑΥΣΤΡΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ
Θέμα: ΕΛΒΕΤΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 914.3 CLO $7 10098632 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les grandes dates du Moyen Age $f par Jean Delorme
Δημοσίευση: Paris : Universitaires De France , 1967

Θέμα: ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Θέμα: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , 909.07 DEL $7 0098636 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.02460)- $P 004000$T , IN LIBRARY
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 909.07 DEL $7 10098636 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Grandeur ou decadence du plan Marshall $e le carrefour de domain $f J. Levy-Jacquemin $g preface de Maurice Schumann
Δημοσίευση: Paris : Librairie Marcel Riviere , 1948

Θέμα: ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ (1939-1951) * , ΕΥΡΩΠΗ
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1945-
Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.94 LEV $7 10098714 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les grands economistes $e textes et commentaires $f Paul Gemahling
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1925

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.9 GEM $7 10098717 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les grands marches des matieres premieres $e 18 cartes et 3 graphiques $f par Fernand Maurette
Δημοσίευση: Paris : Librairie Armand Colin , 1923

Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ *, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.9 MAU $7 10098709 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Grundriss der statistik $f von Wilhelm Winkler
Δημοσίευση: Berlin : Julius Springer , 1933

Θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.5 WIN $7 10098841 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2200 1 $a Grundsatze der Staatswirtschaft ; $a Principles d'economie politique $f N.F. Canard $g mit einer interpretierenden Einleitung von W.G. Waffenschmidt
Δημοσίευση: Stuttgart : Kohlhammer , 1958

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 CAN $7 10099182 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a A guide to Keynes $f Alvin H. Hansen
Δημοσίευση: New York : Mcgraw-hill , c1953

Θέμα: KEYNES , JOHN MAYNARD , 883-946
Θέμα: ΚΕΥΝΣΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.156 HAN $7 10098803 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.156 HAN $7 10098849 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Gysis $f von Marcel Montandon, mit einer einleitung von F. v. Lenbach
Δημοσίευση: Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing , 1902

Θέμα: 0 ΓΥΖΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 842-90
Θέμα: ΖΩΓΡΑΦΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 759.949 5 MON $7 10098743 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Hauptprobleme der philosophie $f von Georg Simmel
Δημοσίευση: Leipzig : G.j.goschen , 1910

Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 101 SIM $7 10098801 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Histoire de l' unite europeenne $f Jean Lecerf
Δημοσίευση: [paris] : Gallimard , 1965

Θέμα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 341.242 209 LEC $7 10098937 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Histoire de l'inflation $e le deplacement de la richesse en Europe $f Richard Lewinsohn $g traduit de l'allemand par H. Simondet
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1926

Θέμα: ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ (1914-1939) , ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Θέμα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-1945
Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.940 51 LEW $7 10098809 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Histoire des doctrines economiques $f Rene Gonnard
Δημοσίευση: Paris : Librairie Valois , 1930

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 GON $7 10098476 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Histoire des doctrines economiques $e depuis les physiocrates jusqu a nos jour $f par Charles Gide, Charles Rist
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1922

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 GID $7 10098938 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Igneous and metamorphic petrology $f Francis J. Turner, John Verhoogen
Δημοσίευση: New York : Mcgraw-hill , 1960

Θέμα: ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ *, ΠΥΡΙΓΕΝΗ
Θέμα: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 552.1 TUR $7 10099073 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Ikonen auf Papier $e Osterreichisches Museum fur angewandte Kunst, 18. Dezember 1998 - 28. Februar 1999 $f [herausgegeben von Peter Noever]
Δημοσίευση: Thessaloniki : Museum Byzantinischer Kultur ; Wien : Mak , c1998

Θέμα: ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ * , 18ΟΣ-19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Θέμα: ΕΙΚΟΝΕΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ * , ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 760.044 82 IKO $7 10098550 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙΘέση: 100 20121015D1 Y0GREY0105 BA
200 1 $a Illustrations de l'histoire de la Grece $f par M. Roy
Δημοσίευση: Limoges ; Paris : Librairie Des Eons Livres , 1852

Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 938 ROY $7 10098751 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Income $e an introduction to economics $f by A. C. Pigou
Δημοσίευση: London : Macmillan , 1949

Θέμα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 339.3 PIG $7 10098633 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a L' industrie, la science et l' organisation au xxe siecle $e trois conferences donnees a l' Ecole sociale d' action familiale du Moulin-Vert $f par Henry Le Chatelier
Δημοσίευση: Paris : Dunod , 1935

Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.09 LEC $7 10099031 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a International Trade Statistics Yearbook $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $d Annuaire Statistique du Commerce International
Δημοσίευση: New York : United Nations , 1950-

Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ YBOOK $7 10098723 ISS: VOL.1(1987)-VOL.2(1987),VOL.1(1993)-VOL.2(1993) LAST REC'D: VOL.2(1993) ON OCT 12, 2012200 1 $a Introduction a la sociologie $f par Rene Maunier
Δημοσίευση: Paris : Felix Alcan , 1929

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 301.01 MAU $7 10098710 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a An introduction to positive economics $f Lipsey Richard G.
Δημοσίευση: London : Weidenfeld & Nicolson , 1983

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 LIP $7 10048086 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 LIP $7 10098832 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Introduction to the world economy $f by A.J. Brown
Δημοσίευση: London : George Allen & Unwin , [1959]

Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , 337 BRO $7 10098687 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.102582)- $P 004000111$T 1 , IN LIBRARY
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 337 BRO $7 10098687 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a The Iznik ceramics of the monastery of the Panaghia Panakhrantou $f Katerina Korre - Zographou
Δημοσίευση: Istanbul : Vehbi Koc Foundation , 2012

Θέμα: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ (ΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ)
Θέμα: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΝΔΡΟΣ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΙΖΝΙΚ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΝΔΡΟΣ ΝΗΣΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 738.12 ΚΟΡ $7 10098449 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Jenseits von Gut und Bose $e vorspiel einer philosophie der zukunft ; $a Zur genealogie der moral $f Friedrich Nietzsche
Δημοσίευση: Leipzig : Alfred Kroner , 1924

Θέμα: ΗΘΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 193 NIE $7 10099165 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Kalydon in Aitolia $e Danish/Greek field work 2001- 2005 $f edited by Soren Dietz and Maria Stavropoulou-Gatsi
Δημοσίευση: [athens] : [danish Institute At Athens] ; [arhus] : [national Museum Of Denmark] , c2011

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Θέμα: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέμα: ΚΑΛΥΔΩΝ(ΑΙΤΩΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.22 KAL $7 10098974 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.22 KAL $7 10098974 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2200 1 $a Keynes's 'General theory' $e a retrospective view $f A. C. Pigou
Δημοσίευση: London : Macmillan , 1950

Θέμα: KEYNES , JOHN MAYNARD , 883-946
Θέμα: ΚΕΥΝΣΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.156 PIG $7 10098941 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Liber $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e revue europeenne des livres
Δημοσίευση: Paris : [maison Des Sciences De L'homme] , 1991-

Θέμα: ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CPER $7 10098855 BSM ISS: NO.15(1993),NO.23(1995)-NO.29(1996),NO.31(1997)-NO.34(1998) LAST REC'D: NO.34(1998) ON OCT 19, 2012200 1 $a Luci ed ombre del passato $e memorie di vita politica $f Salvatore Barzilai
Δημοσίευση: Milano : Fratelli Treves , [1937]

Θέμα: ΙΤΑΛΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 187-1914
Θέμα: ΙΤΑΛΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 1914-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 945.084 BAR $7 10099187 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Macroeconomics $f John Lindauer
Δημοσίευση: New York : Wiley , c1968

Θέμα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 339 LIN $7 10098737 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Man and organization $e three problems in human relations in industry $f by William Foote Whyte
Δημοσίευση: Homewood, Ill. : Irwin , 1959

Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.1 WHY $7 10098627 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Managerial economics $e decision making and forward planning $f by Milton H. Spencer and Louis Siegelman
Δημοσίευση: Homewood, Ill. : Irwin , 1959

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ *
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΛΗΨΗ ΤΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.502 465 8 SPE $7 10098593 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Marchands et banquiers du Moyen Age $f par Jacques Le Goff
Δημοσίευση: Paris : Universitaires De France , 1956

Θέμα: ΕΜΠΟΡΟΙ * , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, 500-1500
Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ , ΕΥΡΩΠΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, 500-1500
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , 380.109 4 LEG $7 10098637 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.102461)- $P 004000111601 $T 1 , IN LIBRARY
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 380.109 4 LEG $7 10098637 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Methodes americaines d' etablissement des prix de revient en usines $f C. Bertrand Thompson
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1924

Θέμα: ΤΙΜΕΣ *, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ * , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.52 THO $7 10098761 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Mineralogy for students $f M. H. Battey
Δημοσίευση: Essex, England : Longman Scientific & Technical , c1981

Θέμα: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 549 BAT $7 10099101 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts, Athenische Abteilung $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Athen : Archaologisches Institut , 1921-

Θέμα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10099147 ISS: VOL.98(1983),VOL.113(1998),VOL.115(2000)-VOL.125(2010) LAST REC'D: VOL.125(2010) ON JUL 7, 2014200 1 $a Mitteilungen $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e Alexander von Humboldt Stiftung
Δημοσίευση: Bonn-bad Godesberg : Die Stiftung , 1958-2000

Θέμα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CPER $7 10098513 BSM ISS: NO.61(1993),NO.64(1994),NO.67(1996) LAST REC'D: NO.67(1996) ON OCT 4, 2012200 1 $a Monopoly $f by E. A. G. Robinson $g with an introduction by C. W. Guillebaud
Δημοσίευση: London ; Cambridge : Nisbet : University Press , 1945

Θέμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.82 ROB $7 10098846 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les mystiques economiques $e comment l'on passe des democraties liberales aux etats totalitaires $f Louis Rougier
Δημοσίευση: Paris : Librairie De Medicis , [1938]

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.9 ROU $7 10098919 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a De la nature du capital et du revenu $f par Irving Fisher $g traduis de l' anglais par Savinien Bouyssy
Δημοσίευση: Paris : V. Giard & E. Briere , 1911

Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ *
Θέμα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.041 FIS $7 10098626 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les nouveaux courants de la theorie economique aux Etats-Unis $e Conferences faites a l'Ecole pratique des hautes etudes en 1934/1935- $f Gaetan Pirou
Δημοσίευση: Paris : Domat-montchrestien, F. Loviton , 1935-

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 PIR $7 10098535 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1-2200 1 $a The numismatic museum $f Mando Oeconomides $g Ministry of Culture, Archaeological Receipts Fund
Δημοσίευση: Athens : Ministry Of Culture, Archaeological Receipts Fund , 1989

Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΑΡΧΑΙΑ *
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 737.493 8 KΑΡ $7 10099088 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les operations en Europe du corps expeditionnaires alliees, 6 Juin 1944 - 8 Mai 1945 $f General Dwight D. Eisenhower
Δημοσίευση: Paris : Berger - Levrault , 1947

Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945 * , ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 940.542 1 EIS $7 10099181 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a L'opinion publique $f par Alfred Sauvy
Δημοσίευση: Paris : Universitaires De France , 1958

Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ * , ΓΑΛΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 303.38 SAU $7 10098524 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a L' or et sa distribution mondiale $f Albert Aftalion
Δημοσίευση: Paris : Dalloz , 1932

Θέμα: ΧΡΥΣΟΣ *
Θέμα: ΧΡΗΜΑ *, ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.41 AFT $7 10098666 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a L' organisation de la paix
Δημοσίευση: Paris : Centre Europeen De La Dotation Carnegie. Division Des Relations Internationales Et De L' Education , 1936

Θέμα: ΕΙΡΗΝΗ
Θέμα: ΕΙΡΗΝΗ , ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 327.172 ORG $7 10098947 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les organisations europeenes $f Roger Pinto
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1965

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ *, ΔΙΕΘΝΕΙΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 337.14 PIN $7 10098748 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Paleocurrents and basin analysis $f P. E. Potter, F. J. Pettijohn
Δημοσίευση: Berlin ; New York : Springer-verlag , 1977

Θέμα: ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ
Θέμα: ΘΟΛΩΣΗ (ΑΤΜΟΣΦ.)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 551.462 POT $7 10099068 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Palgrave's dictionary of political economy $f edited by Henry Higgs
Δημοσίευση: London : Macmillan , 1925-1926

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΛΕΞΙΚΑ
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , C-RARE , 33.3 PAL $7 198$N -(ΑΡ.ΕΙΣ.12399)- $U NOCIRC $P 4111895 $T 1 , ΔΕ ΔΑΝΕΊΖΕΤΑΙ $3 V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.3 PAL $7 10098607 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , C-RARE , 33.3 PAL $7 198$N -(ΑΡ.ΕΙΣ.12934)- $P 4111988 $T 1 , ΔΕ ΔΑΝΕΊΖΕΤΑΙ $3 V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.3 PAL $7 10098607 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , C-RARE , 33.3 PAL $7 198$N -(ΑΡ.ΕΙΣ.124)- $P 4111896 $T 1 , ΔΕ ΔΑΝΕΊΖΕΤΑΙ $3 V.3
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.3 PAL $7 10098607 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.3200 1 $a Les papes de la Renaissance, 1447-1527 $f par Henry Marc-Bonnet
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1953

Θέμα: ΠΑΠΙΣΜΟΣ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 262.13 MAR $7 10098897 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Petite encyclopedie politique $f Jean Boissonnat ... [et.al.]
Δημοσίευση: Paris : Seuil , 1969

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ , ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ , ΓΑΛΛΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ REF [ΕΓΚ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.03 PET $7 10098684 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ REF [ΕΓΚ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.03 PET $7 10099313 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Petrology for students $f S. R. Nockolds, R. W. O B. Knox, G. A. Chinner
Δημοσίευση: Cambridge : Cambridge University Press , c1978

Θέμα: ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 552 NOC $7 10099071 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Political economy and capitalism $e some essays in economic tradition $f by Maurice Dobb
Δημοσίευση: London : George Routledge & Sons , 1944

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 DOB $7 10098629 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Politiche e culture del paesaggio $e nuovi confronti $e Austria, Danimarcia, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Svizzera, Polonia $f a cura di Lionella Scazzosi $g testi di Roberto Cecchi...[et al.] $d Landscape policies and cultures $e new comparisons $f edited by Lionella Scazzosi $g texts Roberto Cecchi...[et al.]
Δημοσίευση: Roma : Gangemi , [2001]

Θέμα: ΤΟΠΙΟ * , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ * , ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΤΟΠΙΟ * , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ * , ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΕΥΡΩΠΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.72 POL $7 10098645 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La politique economique $f par Jacques Billy
Δημοσίευση: Paris : Universitaires De France , 1958

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.9 BIL $7 10098638 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les principales sources de documentation statistique $f par Jean Caumartin $g prefaces de M. Huber et de P.-E. Dalbouze
Δημοσίευση: Paris : Dunod , 1935

Θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέμα: ΓΑΛΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.5 CAU $7 10099085 - - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ200 1 $a Principes d' economie politique $e avec quelques-unes de leurs applications a l' economie sociale $f par M. John-Stuart Mill $g traduits par MM. H. Dussard et M. Courcelle-Seneuill
Δημοσίευση: Paris : Guillaumin , 1873

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ * , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.01 MIL $7 10098547 - - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.01 MIL $7 10098547 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1200 1 $a Principes d' economie poltique $f par Alfred Marshall $g traduit par F. Sauvaire-Jourdan, F. Savinien Bouyssy
Δημοσίευση: Paris : V. Giard & E. Briere , 1906-1909

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 MAR $7 10098551 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 MAR $7 10098551 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1200 1 $a Principes de statistique theorique et appliquee $f par Armand Julin
Δημοσίευση: Paris ; Bryxelles : Marcel Riviere : Albert Dewit , 1923

Θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.5 JUL $7 10098842 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 519.5 JUL $7 10099423 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2200 1 $a Principles of economics $f by F.W. Taussig
Δημοσίευση: New York : Macmillan , 1933-1935

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 TAU $7 10098527 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 TAU $7 10098527 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2200 1 $a Principles of political economy $f by J. Shield Nicholson
Δημοσίευση: London : Adam & Charles Black , 1902-

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 NIC $7 10098631 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 NIC $7 10098631 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 NIC $7 10098631 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.3200 1 $a Le probleme ouvrier aux Etats-Unis $f Andre Philip $g preface de M. Andre Siegfried
Δημοσίευση: Paris : Librairie Felix Alcan , 1927

Θέμα: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 658.314 PHI $7 10098582 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Problemes de l' angleterre socialiste $e ou l' echec d' une experience $f Bertrand de Jouvenel
Δημοσίευση: Paris : Table Ronde , 1947

Θέμα: ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ * , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.942 JOU $7 10098914 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les problemes economiques et la technocratie $f Maurice Druesne
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1933

Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.97 DRU $7 10098634 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Le proces Laval $e compte rendu stenographique $f [Pierre Laval]
Δημοσίευση: Paris : Albin Michel , 1946

Θέμα: HAUTE COUR DE JUSTICE , ΓΑΛΛΙΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ *
Θέμα: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ * , ΓΑΛΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 347.026 9 LAV $7 10098668 - - ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ200 1 $a Progress and disillusion $e the dialectics of modern society $f Raymond Aron
Δημοσίευση: London : Pall Mall , c1968

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , 20ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΟΔΟΣ
Θέμα: ΙΣΟΤΗΤΑ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ *
Θέμα: 852 GR-VOPTK , UTHES , CENLIB , 36.9 ARO $7 198689 $N -(ΑΡ.ΕΙΣ.12584)- $P 4111$T 1 , IN LIBRARY
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.09 ARO $7 10098689 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Projects in the United Arab Emirates $e a decade of greek presence $d ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜέΝΑ ΑΡΑΒΙΚά ΕΜΙΡάΤΑ $e ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤίΑ ΕΛΛΗΝΙΚήΣ ΠΑΡΟΥΣίΑΣ $f ΚΕίΜΕΝΑ ΤάΚΗΣ ΨΑΡάΚΗΣ, ΚώΣΤΑΣ ΣΤΑΜάΤΗΣ $g ΕΠΙΜέΛΕΙΑ ΑΛέΚΟΣ ΜΑΤΣΟύΚΗΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδοση Αρχιτέεκτονες Κ. Σταμάτης, Π. Μουνδρούβαλης, Κ. Καρανόπουλος Και Συνεργάτες Ε.π.ε. , 1986

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΑΣΙΑ , ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 720.234 5 PRO $7 10098471 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La psychologie economique chez les Anglo-Americains $f Maurice Roche-Agussol
Δημοσίευση: Montpellier : R.-v. Darsac , [1918]

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 ROC $7 10099039 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Public utilities in American capitalism $f Martin G. Glaeser
Δημοσίευση: New York : Macmillan , [1957]

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ * , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.473 636 097 3 GLA $7 10098646 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Pulpudeva $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e Semaines philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace
Δημοσίευση: Sofia : Eds. De L'academie Bulgare Des Sciences , 1976-

Θέμα: ΘΡΑΚΗ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΘΡΑΚΗ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ [ΥΣ] $7 10098452 ISS: VOL.1(1976)-VOL.3(1980),VOL.5(1986) LAST REC'D: VOL.5(1986) ON OCT 1, 2012 SUP: VOL.3 "THRACIA PRAEHISTORIA"(1982) LAST REC'D: VOL.3 "THRACIA PRAEHISTORIA"(1982) ON OCT 1, 2012200 1 $a La pyramide du grand Louvre $f textes de Joel Girard et Guy Boyer
Δημοσίευση: Levallois : Beaux Arts Magazine, Publications Nuit Et Jour , [1990]

Θέμα: MUSEE DE LOUVRE
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΓΑΛΛΙΑ , ΠΑΡΙΣΙ
Θέμα: ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) , ΚΤΗΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 727.6 GIR $7 10098752 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Readings in economics $f edited by Paul A. Samuelson, Robert L. Bishop, John R. Coleman
Δημοσίευση: New York : Mcgraw-hill , 1958

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 REA $7 10098808 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Realites economiques $f Pierre Daniel
Δημοσίευση: Paris : Librairie Plon , [1937]

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 DAN $7 10099177 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a La revolution defiguree $f Leon Trotsky
Δημοσίευση: Paris : Rieder , 1929

Θέμα: ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 1917-1936
Θέμα: ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1917-1945
Θέμα: ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1917-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 947.084 1 TRO $7 10099148 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a La richesse de la France $e fortune et revenus prives $f par A. de Lavergne, L. Paul Henry
Δημοσίευση: Paris : Marcel Riviere , 1908

Θέμα: ΠΛΟΥΤΟΣ , ΓΑΛΛΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.160 944 LAV $7 10098900 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Le salaire, l' evolution sociale et la monnaie $e essai de theorie exprerimentale du salaire $f introduction et etude global par Francois Simiand
Δημοσίευση: Paris : Felix Alcan , 1932

Θέμα: ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ * , ΓΑΛΛΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.562 094 4 SIM $7 10098913 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.3200 1 $a Santiago Calatrava $f [ΚέΙΜΕΝΑ, Manuel Blanco] $g [ΜΕΤΑΦΡάΣΕΙΣ, ΑΓΓέΛΛΑ ΤΑΜΒάΚΗ] $g [ΦΩΤΟΓΡΑΦίΕΣ, Paolo Rosselli ... [Κ. ά.]
Δημοσίευση: [valencia] : [generalitat Valenciana] , 2001

Θέμα: CALATRAVA , SANTIAGO , 95- , ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ *, ΣΥΓΧΡΟΝΗ , 20ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ , ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 720.92 SAN $7 10098784 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Seconds melanges d' economie politique et sociale offerts a Edgard Milhaud $e theme, l'economie collective
Δημοσίευση: Liege : Editions Du C.i.r.i.e.c. , 1960

Θέμα: MILHAUD , EDGARD , B. 873
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , 1945-1971
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.09 SEC $7 10098661 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Shqiperia arkeologjike $f teksti nga Muzafer Korkuti $g fotograf Mehmet Kallfa
Δημοσίευση: Tirane : [s.n.] , 1971

Θέμα: ΑΛΒΑΝΙΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 939.5 KOR $7 10098969 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Social science research on business $e product and potential $f Robert A. Dahl, Mason Haire, Paul F. Lazarsfeld
Δημοσίευση: New York : Columbia University Press , 1959

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 658.007 2 DAH $7 10099026 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Social surveys $f by D. Caradog Jones
Δημοσίευση: London : Hutchinson's University Library , [1949]

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.094 1 JON $7 10098674 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Socialiser dans la liberte $e vocation de l Europe $f Georges Lasserre
Δημοσίευση: Paris : Albin Michel , [1948]

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.91 LAS $7 10098885 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Le socialisme $e etude economique et socioloogique $f Ludwig Von Mises $g traduit de l' Allemand par Paul Bastier, Andre Terrasse et Francois Terrasse
Δημοσίευση: Paris : Librairie De Medicis , [1952]

Θέμα: ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 335.412 VON $7 10098857 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a A society of states $e or sovereignty, independence, and equality in a league of nations $f by W. T. S. Stallybrass
Δημοσίευση: London New York : George Routledge & Sons : Dutton , 1918

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 341.22 STA $7 10098826 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Les soirees du Grammaire-club $f Jacques Boulenger et Andre Therive
Δημοσίευση: Paris : Plon-nourrit , c1924

Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Θέμα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 448.07 BOU $7 10098676 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a La structure de l' economie americaine 1919-1939 $e une application empirique de l' analyse de l' equilibre $f Wassily W. Leontief $g traduit de l' anglais par M. Marantz
Δημοσίευση: Paris : Genin , [1958]

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , 1919-1939
Θέμα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1919-1939
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.973 LEO $7 10098746 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Studies in the national income $e 1924-1938 $f edited by A. L. Bowley
Δημοσίευση: Cambridge : University Press , 1944

Θέμα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ *
Θέμα: ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ * , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Θέμα: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1918-1945
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.2 STU $7 10098720 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a La Suisse democratie-temoin $f Andre Siegfried
Δημοσίευση: Neuchatel : La Baconniere , 1948

Θέμα: ΣΟΥΗΔΙΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέμα: ΣΟΥΗΔΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 949.4 SIE $7 10098880 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Synthese de l' Europe $e apparences diplomatiques et realites psychologiques $f Comte Sforza
Δημοσίευση: Paris : Gallimard , [1937]

Θέμα: ΕΥΡΩΠΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 1914-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.094 SFO $7 10099180 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 320.094 SFO $7 10099728 - $X ΤΣΙΜΠΟΎΚΗΣ Ι. Ν. - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Systemes et structures economiques $f par Andre Marchal
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1959

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 MAR $7 10098878 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Technical principles of building for safety $f Andrew Coburn ... [et al.]
Δημοσίευση: London : Intermediate Technology , 1995

Θέμα: ΚΤΙΡΙΑ * , ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 693.85 TEC $7 10099060 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La technocratie $e mythe ou realite? $f Jean Meynaud
Δημοσίευση: Paris : Payot , 1964

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 321.5 MEY $7 10098843 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Textbook of economic analysis $f by Edward Nevin
Δημοσίευση: London ; New York : Macmillan : St. Martin's , 1959

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 330 NEV $7 10098537 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Les theories de l'equilibre economique L. Walras & V. Pareto $e conferences faites a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes en 1932-1933 et 1933-1934 $f Gaetan Pirou
Δημοσίευση: Paris : Editions Domat Montchrestien , 1938

Θέμα: WALRAS , LEON , 834-90
Θέμα: PARETO , VILFREDO , 848-923
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.015 1 PIR $7 10098884 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a The theory of the leisure class $e an economic study of institutions $f by Thorstein Veblen $g with a foreword by Stuart Chase
Δημοσίευση: New York : Modern Library , [1934]

Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.52 VEB $7 10098742 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Thracia $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Serdicae : In Aedibus Academiae Litterarum Bulgaricae , 1972-

Θέμα: ΘΡΑΚΗ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CPER $7 10098451 BSM ISS: VOL.2(1974)-VOL.9(1989) LAST REC'D: VOL.9(1989) ON OCT 1, 2012200 1 $a Le tombeau de Kazanlak $f Ludmila Jivkova
Δημοσίευση: Sofia : Nauka I Izkustvo : Aurel Bongers , c1974

Θέμα: ΤΑΦΟΙ * , ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , ΚΑΖΑΝΛΑΚ
Θέμα: ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ , ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , ΚΑΖΑΝΛΑΚ
Θέμα: ΚΑΖΑΝΛΑΚ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 939.8 JIV $7 10098980 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Traite d'economie politique $f Gaetan Pirou
Δημοσίευση: Paris : Recueil Sirey , 1946-

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 PIR $7 10098981 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 PIR $7 10098981 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2200 1 $a Traite des entreprises privees $f G. - L. Campion
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1949

Θέμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 658.402 CAM $7 10098559 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 658.402 CAM $7 10098559 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ V.2200 1 $a Understanding the earth $e a reader in the earth sciences $f edited by I. G. Gass, Peter J. Smith, R. C. L. Wilson
Δημοσίευση: Sussex : Artemis , c1971, 1972

Θέμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 550 UND $7 10099066 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a La valeur logique des theories economiques $f par Bertrand Nogaro
Δημοσίευση: Paris : Presses Universitaires De France , 1947

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.1 NOG $7 10098804 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a The verb in the Greek non-literary papyri $f Basil G. Mandilaras
Δημοσίευση: Aθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού Και Επιστημών , 1973

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ , ΡΗΜΑΤΑ
Θέμα: ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ *, ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΑΠΥΡΟΙ) *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 485.6 ΜΑΝ $7 10098541 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Vers l'autre flamme $f Panait Istrati
Δημοσίευση: Paris : Rieder , [1929]

Θέμα: ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 914.704 84 IST $7 10099183 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2200 1 $a Vidi $e ΕΠΙΛΟΓέΣ $f Χ. ΠΟΤΑΜΙάΝΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : [χ.ό.] , 1987

Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , 1935-1967
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , 1935-1967 , ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.774 ΠΟΤ $7 10099069 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie $e vollstandig neu nach den Quellen $f G. W. Hegel $g herausgegeben von Johannes Hoffmeister
Δημοσίευση: Leipzig : F.meiner , 1938-1940

Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 109 HEG $7 10098781 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 109 HEG $7 10098781 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 109 HEG $7 10098781 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ V.3200 1 $a Die Vorsokratiker $f von Gustav Kafka
Δημοσίευση: Munchen : E.reinhardt , 1921

Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ *, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 180 KAF $7 10098862 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Wage determination $e an analysis of wage criteria $f by Jules Backman
Δημοσίευση: Princeton, N.j. : Van Nostrand , [1959]

Θέμα: ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ * , ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.2 BAC $7 10098686 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a War Greco astigmatisch? $e eine psychologische Studie zur Kunstwissenschaft $f von David Katz
Δημοσίευση: Leipzig : Veit & Comp. , 1914

Θέμα: ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ , 54-64
Θέμα: ΖΩΓΡΑΦΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ * , 16ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 759 KAT $7 10098780 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Web VPMS $e ΣΧΕΔίΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟίΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚήΣ ΕΦΑΡΜΟΓήΣ $d Web VPMS design and implementation of a web application $f ΠΑΠΑΓΕΩΡΓίΟΥ ΜΑΡΙΛέΝΑΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΕΣ ΚΑΘΗΓήΤΡΙΕΣ ΧΟύΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡίΝΗ, ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟύΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙώΤΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Θέμα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΠΑΠ $7 10099191 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a Xenophons Anabasis $f erklaert von F. K. Hertlein
Δημοσίευση: Leipzig : Weidmann , 1849

Θέμα: ΞΕΝΟΦΩΝ , Π.430 Π.Χ.-355 Π.Χ.
Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 184.3 ΞΕΝ $7 10098823 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Xenophontis Opera $f edidit Gustavus Sauppe
Δημοσίευση: Lipsiae : B. Tauchnitz , 1866

Θέμα: ΞΕΝΟΦΩΝ , Π.430 Π.Χ.-355 Π.Χ.
Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 884.3 ΞΕΝ $7 10098802 - - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚήΤΑΣ $e ΠΟΛΙΟύΧΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡώΝ $e ΒίΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚόΣ ΚΑΝόΝΑΣ $f ΙΕΡά ΜΗΤΡόΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡώΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡίΤΗΣ $g ΚΕίΜΕΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛίΤΗΣ ΣΕΡΡώΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡίΤΗΣ ΘΕΟΛόΓΟΣ
Δημοσίευση: Σέερρες : [επικοινωνιακό Και Επιμορφωτικό Ιδρυμα "ο Αγιος Νικήτας Ο Νέεοσ"] , 2012

Θέμα: ΝΙΚΗΤΑΣ : ΑΓΙΟΣ , 760 Ή 770 - 808
Θέμα: ΑΓΙΟΙ * , ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 270.092 ΑΓΙ $7 10098660 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΓΟΡά ΧΩΡίΣ ΣύΝΟΡΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΤΡΙΜΗΝΙΑίΑ ΕΠΙΘΕώΡΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟύΣ ΟΙΚΟΝΟΜίΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚήΣ $d Agora without frontiers
Δημοσίευση: Αθήνα : Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέεσεων , 1995-

Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098854 ISS: Τ.3:ΤΕΎΧ.3(1998),Τ.4:ΤΕΎΧ.1(1998),Τ.5:ΤΕΎΧ.1(2009),Τ.7:ΤΕΎΧ.2(2001)-Τ.7:ΤΕΎΧ.3(2002),Τ.8:ΤΕΎΧ.1(2002)-Τ.8:ΤΕΎΧ.2(2002) Τ.8:ΤΕΎΧ.3(2002-2003);Τ.9:ΤΕΎΧ.1(2003)-Τ.9:ΤΕΎΧ.3(2004),Τ.10:ΤΕΎΧ.1(2004),Τ.10:ΤΕΎΧ.3(2005),Τ.11:ΤΕΎΧ.1(2005)-Τ.12:ΤΕΎΧ.1(2006),Τ.12:ΤΕΎΧ.3(2007)-Τ.13:ΤΕΎΧ.3(2008),Τ.14:ΤΕΎΧ.3(2009),Τ.15:ΤΕΎΧ.1(2009) LAST REC'D: Τ.15:ΤΕΎΧ.1(2009) ON OCT 19, 2012200 1 $a ΑέΝΑΟΝ ΣήΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡέΟΥ ΚάΛΒΟΥ $e ΣΤΑ 160 ΧΡόΝΙΑ ΤΩΝ "ΛΥΡΙΚώΝ" $f ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΤΣάΤΣΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1986]

Θέμα: ΚΑΛΒΟΣ , ΑΝΔΡΕΑΣ , 792-869 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΠΟΙΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 888.142 309 2 ΑΕΝ $7 10098899 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:07/12/15 20:00200 1 $a ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ $e ΘΕΩΡΗΤΙΚή ΔΙΕΡΕύΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤώΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜίΑ $f ΝΙΚήΤΑΣ Ι. ΓΚΑΝάΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΝΙΚόΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖήΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2011

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.9 ΓΚΑ $7 10098512 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ 2)-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.9 ΓΚΑ $7 10098511 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΤΟ ΑΝάΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΖάΚΡΟΥ $f ΚΩΣΤήΣ ΔΑΒάΡΑΣ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1989

Θέμα: ΖΑΚΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέμα: ΚΡΗΤΗ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.28 ΔΑΒ $7 10099136 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΝάΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔίΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚώΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜέΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜάΤΩΝ $f Paul R. Gray...[et al.] $g [ΜΕΤάΦΡΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΨΥΧΑΛίΝΟΣ, ΑΣΗΜίΝΑ ΣΠΑΝίΔΟΥ, ΝΙΚόΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝόΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Κλειδάριθμος , [2010]

Θέμα: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΟΞΕΙΔΙΟΥ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 621.381 5 ΑΝΑ $7 10106049 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ $Z ΔΩΡΕ’ AL TAYEB MOHAMMED
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 621.381 5 ΑΝΑ $7 10115305 BSM - $X Υ12/ΑΡ. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΊΟΥ 146 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 621.381 5 ΑΝΑ $7 10101546 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 621.381 5 ΑΝΑ $7 10099154 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΝάΛΥΣΗ ΛόΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚέΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚέΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤάΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚή ΗΛΙΚίΑ $f ΜΑΝΙώΤΗ ΕΥΣΤΑΘίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΙΩάΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛίΔΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
Θέμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΜΑΝ $7 10098540 )- - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:11/12/15 20:00 )-200 1 $a ΑΝΑΜόΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚώΝ ΑΥΛώΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚέΣ ΠΑΡΕΜΒάΣΕΙΣ $f ΜΑΝΩΛΟΠΟύΛΟΥ ΟΛΥΜΠίΑ $g ΕΠίΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣίΑΣ ΧΡΗΣΤίΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕίΑ, ΜΙΧΑΛΟΠΟύΛΟΥ ΚΑΤΕΡίΝΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΜΑΝ $7 10098552 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΑΝΑΝΕώΣΙΜΕΣ ΠΗΓέΣ ΕΝέΡΓΕΙΑΣ $e Η ΑΞΙΟΠΟίΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚήΣ ΕΝέΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚύΠΡΟ $f ΚΛΕΟΒΟύΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙώΤΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΟΙΚΟΝόΜΟΥ ΔΗΜήΤΡΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Θέμα: ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ * , ΚΥΠΡΟΣ
Θέμα: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ , ΚΥΠΡΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 621.45 ΚΛΕ $7 10098887 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 621.45 ΚΛΕ $7 10098886 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΑΝάΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓώΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙώΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤέΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚέΣ ΔΙΕΠΑΦέΣ ΣΥΣΤΗΜάΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚήΣ ΔΙΚΤύΩΣΗΣ $d Application development based on open APLs of social networking systems $f ΛΑΜΠΡΙΝίΔΗ ΑΡΓΥΡώ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΛάΛΗΣ ΣΠΥΡίΔΩΝ-ΓΕΡάΣΙΜΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟύΛΟΥ ΑΣΠΑΣίΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΛΑΜ $7 10099113 BSM )- $X ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΑΝάΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦόΡΜΑΣ ΑΣύΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗΣ $d Development of an asynchronous learning platform $f ΚΩΣΤάΚΗ ΙΩάΝΝΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟύΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙώΤΑ, ΜΠΟΖάΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ *
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΚΩΣ $7 10099179 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΑΝΑΦΟΡά ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚόΠΟΥΛΟ $e ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚόΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ έΡΓΟ ΤΟΥ $f ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΤΣάΤΣΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1983]

Θέμα: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. , 900-98 , ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 199.495 ΑΝΑ $7 10098853 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΠΕΙΚόΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜάΤΩΝ ΤΟΥ ΔΡάΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘύΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΗΝέΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟίΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧώΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕίΟΥ $f ΒΑΡΒάΡΑ ΤΣΟύΓΓΟΥ $g ΕΠόΠΤΡΙΕΣ Φ. ΜΠΟΝώΤΗ, Ε. ΑΝΔΡέΟΥ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Θέμα: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)
Θέμα: ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΤΣΟ $7 10098594 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΑΠό ΤΗΝ ΑΝάΠΛΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙώΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚή ΑΝΑΓέΝΝΗΣΗ $e ΕΜΠΕΙΡίΑ - ΣΤόΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚέΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚό ΧώΡΟ $f ΜΑΡΙάΝΝΑ ΠΑΤΕΛίΔΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΟΙΚΟΝόΜΟΥ ΔΗΜήΤΡΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΠΑΤ $7 10098864 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a Η ΑΠΟΚάΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑίΑΣ ΦΑΛώΡΕΙΑΣ ΕΣΤΙΑΙώΤΙΔΟΣ $f ΝίΚΟΣ ΔΗΜ. ΓΚΟύΜΑΣ
Δημοσίευση: [αθήνα] : [χ.ό.] , [2011]

Θέμα: ΦΑΛΩΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.21 ΓΚΟ $7 10098545 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΡέΘΑΣ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Πάτρα : Πανεπιστήμιο Πατρών , 1998-

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ YBOOK $7 10098724 ISS: Τ.1(1998)-Τ.3(2005) LAST REC'D: Τ.3(2005) ON MAY 28, 2014200 1 $a ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΡΑΥΡώΝΙΑ $e ΛΑΤΡΕΥΤΙΚά ΑΓάΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘήΜΑΤΑ ΑΠό ΤΑ ΙΕΡά ΤΗΣ ΘΕάΣ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡώΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡόΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘήΝΑΣ $f ΓΙώΡΓΟΣ Ι. ΔΕΣΠίΝΗΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 2010

Θέμα: ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ)
Θέμα: ΑΡΤΕΜΙΣ (ΘΕΑ) , ΛΑΤΡΕΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέμα: ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΤΤΙΚΗ
Θέμα: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 738.820 938 5 ΔΕΣ $7 10098489 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΡΧΑίΑ ΚέΡΚΥΡΑ $f ΑΛΚΗΣΤΗ ΣΠΕΤΣΙέΡΗ - ΧΩΡέΜΗ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1991

Θέμα: ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΗΣΙ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.26 ΣΠΕ $7 10099055 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚά ΘέΜΑΤΑ $f ΣέΜΝΗΣ ΚΑΡΟύΖΟΥ $g ΓΕΝΙΚή ΕΠΙΜέΛΕΙΑ έΚΔΟΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡίΑ ΚΟΝΔΥΛάΚΗ-ΚόΝΤΟΥ
Δημοσίευση: Αθήναι : Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 2011

Θέμα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 930.1 ΚΑΡ $7 10098510 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 930.1 ΚΑΡ $7 10098510 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2.200 1 $a ΑΡΧέΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦίΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚήΣ $e ΣΕ 12 ΘΕΩΡΗΤΙΚά ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚά ΜΑΘήΜΑΤΑ $f Γ. ΓΡΑΙΚΟύΣΗΣ, ΑΙΜ. ΛΑΓόΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Σύγχρονη Εκδοτική , 2011

Θέμα: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-EUDOXUS [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10101545 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10101543 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ C-EUDOXUS [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10101409 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ C-EUDOXUS-RET [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10101455 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ C-EUDOXUS-RET [CD]-ROM ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10105078 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10101453 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10101454 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΡΑ $7 10105077 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΑΣύΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛέΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚόΣ ΔΑΝΕΙΣΜόΣ $e Η ΑΓΟΡά ΚΡΑΤΙΚώΝ ΟΜΟΛόΓΩΝ $f ΣΤΑΥΡΟύΛΑ Ι. ΚΕΦΑΛά $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΧΡήΣΤΟΣ ΚόΛΛΙΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ * , ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Θέμα: ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ * , ΙΣΠΑΝΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.632 3 ΚΕΦ $7 10098496 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.632 3 ΚΕΦ $7 10098495 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΒίΓΛΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΕΞΑΜΗΝΙΑίΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚή έΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟύ ΜΟΥΣΕίΟΥ ΓΛύΠΤΗ ΝΙΚόΛΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ο.] , 1996-

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΠΗΛΙΟ, ΟΡΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098711 ISS: ΤΕΎΧ.13(2002)-ΤΕΎΧ.17(2004) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.17(2004) ON OCT 12, 2012
Θέση: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΠΕΡ $7 10104091 ISS: Τ.1:ΤΕΎΧ.1(1996)-Τ.11:ΤΕΎΧ.22(2006) LAST REC'D: Τ.11:ΤΕΎΧ.22(2006) ON JUN 6, 2013200 1 $a ΓΕΩΓΡΑΦΙΚά $f ΣΤΡάΒΩΝ $g ΕΙΣΑΓΩΓή-ΜΕΤάΦΡΑΣΗ, ΠάΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡίΔΗΣ $g ΣΧόΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚή ΟΜάΔΑ ΚάΚΤΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Κάκτος , 1994

Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ *
Θέμα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΡΧΑΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.2
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.3
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.4
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.5
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.6
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.7
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.8
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.9
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.10
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.11
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.12
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.13
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:06/10/15 20:00 Τ.14
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.15
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.16
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 887.5 ΣΤΡ $7 10099094 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.17200 1 $a ΓΕΩΛΟΓίΑ ΤΗΣ ΕΛΛάΔΑΣ $f ΔΗΜ. Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛάΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Επτάλοφος , 1986

Θέμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΜΕΣΗ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 551 ΠΑΠ $7 10099070 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΓΡάΜΜΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚό ΘΕΩΡίΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚήΣ $d Gramma
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1993-

Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ , ΘΕΩΡΙΑ, ΚΛΠ. , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098860 ISS: T.1(1993),T.4(1996)-T.8(2000),T.17(2009) LAST REC'D: T.17(2009) ON OCT 19, 2012200 1 $a Ο ΔΗΜόΣΙΟΣ ΧώΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠόΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧώΡΟ $e ΣΥΓΚΡΙΤΙΚή ΑΝάΛΥΣΗ, ΝέΟΙ ΤύΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘύΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜό $f ΖάΧΟΣ ΔΗΜήΤΡΙΟΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓήΤΡΙΑ ΓΟΣΠΟΔίΝΗ ΑΣΠΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ * , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)
Θέμα: ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΖΑΧ $7 10098903 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚά ΠΑΡΑΤΗΡΗΤήΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤήΤΩΝ web observatories $f ΝΤΙΡΟΓΙάΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝήΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΒάΒΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥήΛ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΝΤΙ $7 10099084 BSM )- $X ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a Η ΔΙΑΜάΧΗ ΚΡΑΤΙΣΜΟύ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟύ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠόΛΕΜΟ $f ΓΕΡΟΓΙάΝΝΗ ΑΘ. ΔΟΜΗΝίΚΗ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛάΚΗΣ ΜΙΧΑήΛ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.01 ΓΕΡ $7 10098506 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.01 ΓΕΡ $7 10098505 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓώΝ ΥΠό ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜέΝΩΝ $e Η ΔΙάΡΡΗΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟύ ΣΥΜΒΟΛΑίΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜόΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚέΣ ΥΠΗΡΕΣίΕΣ $f ΜΑΡίΑ ΜΙΧΑήΛ ΜΑΝΤΖΙάΡΗ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΑ ΛέΚΤΟΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡίΑ ΜΠέΛΛΟΥ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.249 5 ΜΑΝ $7 10098492 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.249 5 ΜΑΝ $7 10098491 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚήΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜίΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛάΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕύΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚήΣ ΑΞΙΟΠΟίΗΣΗΣ $f ΤΡΙΑΝΤΑΦύΛΛΟΥ Α. ΧΑΡίΚΛΕΙΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΛΑΛέΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ * , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.4 ΤΡΙ $7 10099087 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 306.4 ΤΡΙ $7 10099086 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΔΙΔΑΣΚΑΛίΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟύ $f ΠΩΛ ΛΑΜΠέΡ $g ΕΛΛΗΝΙΚή ΑΠόΔΟΣΙΣ ΣΤΡΑΤή Δ. ΣΩΜΕΡίΤΗ
Δημοσίευση: Αθήναι : [χ.ο.] , 1963

Θέμα: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ *
Θέμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 334 LAM $7 10099184 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΔΙΕΡΕύΝΗΣΗ ΤΗΣ έΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤίΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡίΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΕΦήΒΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜό ΥΨΗΛήΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚόΤΗΤΑΣ/ΣύΝΔΡΟΜΟ asperger $f ΜΠΟύΜΗ ΜΑΡΤίΝΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓήΤΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟύΛΟΥ ΣΟΦίΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ *
Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.898 2 ΜΠΟ $7 10099143 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 616.898 2 ΜΠΟ $7 10099142 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΔΙΟίΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜώΝ / ΦΟΡέΩΝ ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡήΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟύ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ EMIS (Environmental Management Information System) $e ΣΧΕΔΙΑΣΜόΣ, ΔΟΜή ΚΑΙ ΥΛΟΠΟίΗΣΗ $f ΓΕΩΡΓίΟΥ ΚΟΥΖΙώΚΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΓΕώΡΓΙΟΣ ΦώΤΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Θέμα: ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ *
Θέμα: ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 005.758 5 ΚΟΥ $7 10098943 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 005.758 5 ΚΟΥ $7 10098942 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΟΙ ΔΥΣΚΟΛίΕΣ ΣΥΝέΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚώΝ ΔΕΔΟΜέΝΩΝ ΤΩΝ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ όΜΟΡΩΝ ΔήΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑίΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡάΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡάΤΗ $f ΧΡΙΣΤΟΠΟύΛΟΥ ΑΝΤΩΝίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΣΤΑΘάΚΗΣ ΔΗΜήΤΡΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΧΡΙ $7 10098989 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΕΘΙΣΜόΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔίΚΤΥΟ $e ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚή ΑΝάΛΥΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚώΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚώΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠΑΡΑΓόΝΤΩΝ $f ΚΑΝΔΡή ΘΕΟΔώΡΑΣ $g ΤΡΙΜΕΛήΣ ΕΠΙΤΡΟΠή ΖΑΦΕΙΡΟΠΟύΛΟΥ ΜΑΡίΑ, ΠΙΠΕΡάΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝόΣ, ΒΛάΧΟΣ ΦίΛΙΠΠΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) , ΕΘΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) , ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.235 019 ΚΑΝ $7 10098461 )- - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:21/12/15 20:00 )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 305.235 019 ΚΑΝ $7 10098460 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΙΜήΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟ ΤΣάΤΣΟ $e ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡά ΤΟΥ ΣΤΟ έΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜό $f ΜΙΧ.Δ. ΣΤΑΣΙΝόΠΟΥΛΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1982]

Θέμα: ΤΣΑΤΣΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΗΜ. , 899-987
Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.092 ΕΚΦ $7 10098825 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚά ΜάΡΜΑΡΑ ΚΑΙ άΛΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚά ΠΕΤΡώΜΑΤΑ $f ΑΝΑΝίΑΣ Ε. ΤΣΙΡΑΜΠίΔΗΣ
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : University Studio Press , 1996

Θέμα: ΜΑΡΜΑΡΟ
Θέμα: ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ *
Θέμα: ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 552.4 ΤΣΙ $7 10099103 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΕΛΛΗΝΙΚή ΕΠΑΝάΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 $e έΝΑ ΕΥΡΩΠΑήΙΚό ΓΕΓΟΝόΣ $f ΕΠΙΜέΛΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓή ΠέΤΡΟΣ ΠΙΖάΝΙΑΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Κέεδρος , c2009

Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.5 ΕΛΛ $7 10107979 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.5 ΕΛΛ $7 10099141 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.5 ΕΛΛ $7 10099360 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΕΞέΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚήΣ ΣΚέΨΗΣ $e ΑΠό ΤΗΝ ΑΡΧΑίΑ ΕΛΛάΔΑ ΜέΧΡΙ ΣήΜΕΡΑ $f Roger E. Backhouse $g ΜΕΤάΦΡΑΣΗ ΑΘΑΝάΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΕΡόΣ $g ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚή ΕΠΙΜέΛΕΙΑ ΜάΓΓΗ ΜΙΝόΓΛΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Κριτική , c2009

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Θέμα: ΝΟΜΙΣΜΑ
Θέμα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.09 BAC $7 10115431 BSM - $X Υ12/ΑΡ. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΊΟΥ 146 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.09 BAC $7 10102304 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 330.09 BAC $7 10099156 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΕΠΑΝΕΚΤίΜΗΣΗ ΤΟΥ Μ. ΚΑΡΑΓάΤΣΗ $e ΕίΚΟΣΙ ΧΡόΝΙΑ ΑΠό ΤΟΝ ΘάΝΑΤό ΤΟΥ $f Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤόΠΟΥΛΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1981]

Θέμα: ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ , ΜΙΧΑΛΗΣ , 908-960 , ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.340 92 ΕΠΑ $7 10098850 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΕΠίΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ ΣΤΗΝ ΑΦΟΜΟίΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚήΣ ΓΛώΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦήΒΟΥΣ $f ΒΑΦΕΙάΔΟΥ Κ. ΑΝΔΡΟΝίΚΗ $g ΤΡΙΜΕΛήΣ ΕΠΙΤΡΟΠή ΖΑΦΕΙΡΟΠΟύΛΟΥ ΜΑΡίΑ, ΚΑΝΕΛΛόΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟύΛΟΥ ΚΑΤΕΡίΝΑ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΜΟΥΣΙΚΗ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΜΟΥΣΙΚΗ, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ *
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.21 ΒΑΦ $7 10098587 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 372.21 ΒΑΦ $7 10098586 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a Η ΕΠίΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘήΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚώΝ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚή ΑΠόΔΟΣΗ ΤΗΣ έΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝάΤΟΥ ΑΠό ΠΑΙΔΙά ΣΧΟΛΙΚήΣ ΗΛΙΚίΑΣ $f ΚΡέΠΙΑ ΜΑΡίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΕΣ ΚΑΘΗΓήΤΡΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝή ΜΠΟΝώΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚή ΛΕΟΝΤάΡΗ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ *
Θέμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ * , ΣΤΑΣΕΙΣ
Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΚΡΕ $7 10098579 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a Η ΕΠίΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚώΝ ΔΑΠΑΝώΝ ΣΤΟ ΔΗΜόΣΙΟ ΧΡέΟΣ, Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝίΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛίΑΣ $f ΒΑΣίΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΙώΤΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΚόΛΛΙΑΣ ΧΡήΣΤΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ * , ΑΜΥΝΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ * , ΙΣΠΑΝΙΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ * , ΓΑΛΛΙΑ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 336.340 9 ΠΥΡ $7 10098794 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 336.340 9 ΠΥΡ $7 10098793 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΕΠΙΘΕώΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚώΝ ΘΕΜάΤΩΝ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , 2001-

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098704 ISS: ΤΕΎΧ.5(2001)-ΤΕΎΧ.16(2010) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.16(2010) ON OCT 12, 2012
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ $7 10098705 ISS: ΤΕΎΧ.6(2002)-ΤΕΎΧ.11(2006),ΤΕΎΧ.14(2008)-ΤΕΎΧ.15(2009) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.15(2009) ON NOV 27, 2012200 1 $a ΕΠΙΘΕώΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚώΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚώΝ ΘΕΜάΤΩΝ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , 1999-2001

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098702 ISS: ΤΕΎΧ.3(2000)-ΤΕΎΧ.4(2001) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.4(2001) ON OCT 12, 2012
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ $7 10098703 ISS: ΤΕΎΧ.4(2001) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.4(2001) ON OCT 12, 2012200 1 $a ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚή ΕΠΕΤΗΡίΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜέΝΗΣ έΡΕΥΝΑΣ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚή έΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙά $d Applied research review
Δημοσίευση: Αθήνα : Τει Πειραιά , 1992-

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ * , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ * , ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ * , ΜΕΛΕΤΗ , ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ YBOOK $7 10098848 ISS: VOL.2:NO.1(1995)-VOL.3:NO.1(1996),VOL.5:NO.1(2000)-VOL.8:NO.2(2003),VOL.10:NO.2(2005)-VOL.13:NO.1(2008) LAST REC'D: VOL.13:NO.1(2008) ON OCT 18, 2012200 1 $a ΕΠΙΣΤΡΟΦή ΣΤΟΝ ΚΩΣΤή ΠΑΛΑΜά $e ΣΑΡάΝΤΑ ΧΡόΝΙΑ ΑΠό ΤΟΝ ΘάΝΑΤό ΤΟΥ $f ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΤΣάΤΣΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1983]

Θέμα: ΠΑΛΑΜΑΣ , ΚΩΣΤΗΣ , 859-943 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΠΟΙΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.120 92 ΕΠΙ $7 10098909 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΕΡέΤΡΙΑ $e ΧώΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕίΟ $f ΕΦΗ ΣΑΠΟΥΝά-ΣΑΚΕΛΛΑΡάΚΗ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1995

Θέμα: ΕΡΕΤΡΙΑ (ΕΥΒΟΙΑ ΝΗΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.23 ΣΑΠ $7 10099106 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:07/12/15 20:00200 1 $a ΕΦΑΡΜΟΣΜέΝΗ ΓΕΩΔΑΙΣίΑ $f ΕΥΑΓΓΕΛίΑ ΛάΜΠΡΟΥ, ΓΙώΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖήΣ
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Ζήτη , c2011

Θέμα: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.1 ΛΑΜ $7 10100476 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.1 ΛΑΜ $7 10101457 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.1 ΛΑΜ $7 10098792 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ -200 1 $a ΘέΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕίΑΣ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΤΡίΜΗΝΗ ΕΠΙΘΕώΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚήΣ ΠΟΛΙΤΙΚήΣ ΚΑΙ έΡΕΥΝΑΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Έομιλος Εκπαιδευτικού Προβληματισμού , 2000-

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098851 ISS: ΤΕΎΧ.1(2000)-ΤΕΎΧ.1(2001),ΤΕΎΧ.6(2001)-ΤΕΎΧ.7(2001) ΤΕΎΧ.8(2001-2002);ΤΕΎΧ.9(2002) ΤΕΎΧ.10-11(2002);ΤΕΎΧ.12(2003)-ΤΕΎΧ.14(2003) ΤΕΎΧ.15-16(2003-2004);ΤΕΎΧ.17-18(2004);ΤΕΎΧ.19-20(2004-2005);ΤΕΎΧ.21-22(2005);ΤΕΎΧ.23-24(2005-2006);ΤΕΎΧ.26(2006) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.26(2006) ON OCT 18, 2012200 1 $a ΘέΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛόΠΟΥΛΟ $e ΤΙΜή ΣΤΑ ΟΓΔΟΝΤάΧΡΟΝά ΤΟΥ $f ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΤΣάΤΣΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1982]

Θέμα: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. , 902-986 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ *, ΕΛΛΗΝΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 923.2 ΘΕΣ $7 10098 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΙΕΡΑΡΧΙΚΟί ΠίΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓή ΤΟΥΣ ΣΕ ΔίΚΤΥΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣίΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜέΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜάΤΩΝ $f ΝόΝΑ ΜΑΡίΑΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΝέΣΤΟΡΑΣ ΕΥΜΟΡΦόΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ , ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MATLAB)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΝΟΝ $7 10099124 BSM )- $X ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΙΣΤΟΡίΑ ΤΗΣ ΠόΛΕΩΣ ΣΕΡΡώΝ $f ΕΥΑΓΓέΛΟΥ Γ. ΣΤΡΑΤή
Δημοσίευση: Σέερρες : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών , 2000

Θέμα: ΣΕΡΡΕΣ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.948 ΣΤΡ $7 10098671 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΙΣΤΟΡίΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛίΩΝ $f ΓΕώΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΜΕΛήΣ $g [ΕΠΙΜέΛΕΙΑ ΧΑΡάΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΟΥΤΖίΔΗΣ]
Δημοσίευση: Σέερρες : Ιερά Μητρόπολις Σερρών Και Νιγρίτησ. Επικοινωνιακόν Και Επιμορφωτικόν Ιδρυμα "ο Αγιος Νικήτας Ο Νέεοσ" , 2007

Θέμα: ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ (ΣΕΡΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.948 ΚΥΡ $7 10098669 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΤΟ ΚάΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΜίΑΣ $f ΜΑΡίΑ - ΦΩΤΕΙΝή ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΥ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1994

Θέμα: ΚΑΣΤΡΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΛΑΜΙΑ
Θέμα: ΛΑΜΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.22 ΠΑΠ $7 10099167 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΚΑΤΑΝΕΜΗΜέΝΑ ΣΥΣΤήΜΑΤΑ $e ΑΡΧέΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕίΓΜΑΤΑ $f Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen $g ΜΕΤάΦΡΑΣΗ ΑΝΘή ΒΟΥΓΙΟΥΚΛή
Δημοσίευση: Αθήνα : Κλειδάριθμος , c2005

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 005.44 ΤΑΝ $7 10106180 - $X ΔΩΡΕ’ AL TAYEB MOH. - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 005.44 ΤΑΝ $7 10101907 4)- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 005.44 ΤΑΝ $7 10099170 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΚΑΤΑΣΚΕΥή ΔΙΚΤύΟΥ "ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙάΣ" ΣΕ ad hoc ΔίΚΤΥΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟύΣ ΚόΜΒΟΥΣ $f ΑΛΕΞίΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚή $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΚΑΤΣΑΡόΣ ΔΗΜήΤΡΙΟΣ, ΤΑΣΙΟύΛΑΣ ΛέΑΝΔΡΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΔΙΚΤΥΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΑΛΕ $7 10099159 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΚΑΤάΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚήΣ ΚΑΤΑΝάΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟύ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣίΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 $f ΥΠό ΑΧΙΛΛέΑ ΝΤάΝΤΟ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΝΙΚόΛΑΟΣ ΑΝΔΡίΤΣΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.79 ΝΤΑ $7 10098518 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.79 ΝΤΑ $7 10098517 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΚΟΙΝή ΓΝώΜΗ $f Walter Lippman $g ΜΕΤάΦΡΑΣΗ ΓΙώΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙάΝΝΗΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Κάλβος , 1988

Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 303.38 LIP $7 10057191 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΚΟΙΝΩΝΙΚή έΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤώΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜό ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚά ΠΡΟΒΛήΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕίΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚήΣ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗΣ $f ΓΚΑΣΔΡάΝΗ ΜΑΡίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛόΣ ΒΑΣίΛΗΣ, ΗΛίΑΣ ΑΒΡΑΜίΔΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ *
Θέμα: ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΓΚΑ $7 10098526 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a Η ΚΟΙΝΩΝΙΚή έΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙώΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚέΣ ΑΝάΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚόΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚήΣ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗΣ $f ΑΥΛΑΚΙώΤΗ ΕΛέΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛάΝΤΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙΘΗΓΗΤέΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛόΣ ΒΑΣίΛΗΣ, ΑΒΡΑΜίΔΗΣ ΗΛίΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ *
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΠΠΕ/2012 ΑΥΛ $7 10098530 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΤΟ ΚΡάΤΟΣ ΠΡόΝΟΙΑΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙώΝΑ $e ΣύΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛάΔΑΣ-ΣΟΥΗΔίΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚέΣ ΑΝΤΙΜΕΤώΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓίΑΣ $f ΒάΙΑ ΑΓΓ. ΣΚΑΡΛάΤΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛάΚΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΑΝΕΡΓΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΑΝΕΡΓΙΑ * , ΣΟΥΗΔΙΑ
Θέμα: ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ * , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.137 ΣΚΑ $7 10098811 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 331.137 ΣΚΑ $7 10098810 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΚύΘΗΡΑ $e ΤΟ ΜΙΝΩήΙΚό ΙΕΡό ΚΟΡΥΦήΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕώΡΓΙΟ ΣΤΟ ΒΟΥΝό $f ΓΙάΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡάΚΗ $g ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣίΑ ΤΩΝ ΔΗΜήΤΡΗ ΚΟΥΡΚΟΥΜέΛΗ ΚΑΙ ΕΛέΝΗΣ ΓΚίΝΗ ΤΣΟΦΟΠΟύΛΟΥ
Δημοσίευση: Αθήναι : Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 2011-2014

Θέμα: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΥΘΗΡΑ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΙΕΡΑ *, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΥΘΗΡΑ ΝΗΣΙ
Θέμα: ΚΥΘΗΡΑ ΝΗΣΙ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.26 ΣΑΚ $7 10098516 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.1
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.26 ΣΑΚ $7 10098516 - $X ΔΩΡΕ’ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ - ΣΤΟ ΡΑΦΙ Τ.4200 1 $a ΛΑΟΓΡΑΦίΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΔΕΛΤίΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚήΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚήΣ ΕΤΑΙΡΕίΑΣ $d Laographia
Δημοσίευση: Εν Αθήναις : Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία , 1909-

Θέμα: ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098896 ISS: Τ.1(1909) Τ.2(1910-11);Τ.3(1911-12);Τ.4(1912-13);Τ.5(Α-Β-Γ)(1915);Τ.5(Δ)(1916) Τ.6(Α-Β)(1917);Τ.6(Γ-Δ)(1918);Τ.7(1923) Τ.8(Α-Β)(1921);Τ.8(Γ-Δ)(1925);Τ.9(Α-Β)(1926);Τ.9(Γ-Δ)(1928);Τ.10(1929-32);Τ.11(1934-37);Τ.12(1938-48);Τ.13(Α-Β)(1950);Τ.13(Γ-Δ)(1951);Τ.16(Α)(1956)-Τ.16(Β)(1957),Τ.21(1963-64);Τ.22(1965)-Τ.25(1967) Τ.26(1968-69);Τ.28(1972)-Τ.29(1974) Τ.30(1975-76);Τ.31(1976-78);Τ.32(1979-81);Τ.33(1982-84);Τ.34(1985-86);Τ.35(1987-89);Τ.39(1998-2003);Τ.40(2004-2006) LAST REC'D: Τ.40(2004-2006) ON OCT 22, 2012
Θέση: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΠΕΡ $7 10105154 ISS: Τ.2(Α)(1910) Τ.2(Β-Γ)(1910);Τ.2(Δ)(1910),Τ.3(Α-Β)(1911);Τ.3(Γ)(1912)-Τ.3(Δ)(1912),Τ.4(Α-Β)(1913);Τ.4(Γ-Δ)(1914);Τ.5(Α-Β-Γ)(1915);Τ.5(Δ)(1916) Τ.6(Α-Β)(1917);Τ.6(Γ-Δ)(1918) LAST REC'D: Τ.6(Γ-Δ)(1918) ON AUG 28, 2013200 1 $a ΛΑΟΓΡΑΦΙΚέΣ ΑΝΑΓΝώΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛάΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚίΑ $f ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚή ΕΠΙΜέΛΕΙΑ ΕΥάΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔίΚΟΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Πεδίο , c2012

Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ * , ΤΟΥΡΚΙΑ
Θέμα: ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΤΟΥΡΚΙΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΤΟΥΡΚΙΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.329 495 ΛΑΟ $7 10099115 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.329 495 ΛΑΟ $7 10114038 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 398.329 495 ΛΑΟ $7 10114039 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΛΕΒήΝ $e Η ΑΡΧΑίΑ ΛΕΒήΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡό ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟύ $f ΔέΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖή - ΒΑΛΛΙΑΝΟύ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1989

Θέμα: ΛΕΒΗΝΑ (ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙ) , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.28 ΧΑΤ $7 10099102 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΑΓΝΗΣίΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΓΡάΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤήΜΕΣ, ΤέΧΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜόΣ
Δημοσίευση: Βόλος : Εταιρεία Κοινωνικής Παρέεμβασης Και Πολιτισμού , 2003-

Θέμα: ΜΑΓΝΗΣΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098544 ISS: ΤΕΎΧ.1(2003)-ΤΕΎΧ.3(2004),ΤΕΎΧ.5(2005)-ΤΕΎΧ.8(2007),ΤΕΎΧ.10(2008)-ΤΕΎΧ.14(2010) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.14(2010) ON OCT 5, 2012
Θέση: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΠΕΡ $7 10105164 ISS: ΤΕΎΧ.1(2003)-ΤΕΎΧ.8(2007),ΤΕΎΧ.10(2008)-ΤΕΎΧ.14(2010) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.14(2010) ON AUG 29, 2013200 1 $a ΜΑΘήΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦίΑΣ $f ΓΙώΡΓΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓόΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Τζιόλα , c2007

Θέμα: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΑΝΩΤΑΤΗ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101016 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10099157 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101392 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101458 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101459 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101460 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101461 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101462 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 526.98 ΓΕΩ $7 10101463 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΑΚΡΙΝίΤΣΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚή έΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝόΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝίΤΣΑΣ ΝΟΜΟύ ΜΑΓΝΗΣίΑΣ
Δημοσίευση: Μακρινίτσα : Κοινότητα Μακρινίτσας , 1993-2004

Θέμα: ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098916 ISS: ΤΕΎΧ.11(1996),ΤΕΎΧ.15(1997),ΤΕΎΧ.23(2000)-ΤΕΎΧ.25(2001) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.25(2001) ON OCT 22, 2012
Θέση: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΠΕΡ $7 10104201 ISS: ΤΕΎΧ.23(2000)-ΤΕΎΧ.26(2001) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.26(2001) ON JUN 10, 2013200 1 $a Η ΜάΣΚΑ ΤΟΥ ΑΠόΛΛΩΝΑ $f ΜΑίΡΗ ΡΕΝώ $g ΜΕΤάΦΡΑΣΗ ΓΙάΝΝΗΣ ΣΠΑΝΔώΝΗΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Καλέεντης , [1989]

Θέμα: ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 823 REN $7 10099067 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΕΛέΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟίΗΣΗ ΜΕΘόΔΩΝ ΔΙΑΜόΡΦΩΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟύ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟύΣ ΜήΚΟΥΣ $f ΜάΡΘΑ ΠέΠΠΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΛέΑΝΔΡΟΣ ΤΑΣΙΟύΛΑΣ, ΙΩάΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝίΔΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Θέμα: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΠΕΠ $7 10099151 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΜΕΛΕΤήΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Π. ΠΑΠΑΝΟύΤΣΟ $e ΕΟΡΤΑΣΜόΣ ΣΤΑ ΟΓΔΟΝΤάΧΡΟΝά ΤΟΥ $f ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛόΠΟΥΛΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , 1981

Θέμα: ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. , 900-982 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 199.495 ΜΕΛ $7 10098824 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΕΣΑΙΩΝΙΚά ΚΑΙ ΝέΑ ΕΛΛΗΝΙΚά $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Αθήναι : Κέεντρο Ερεύνης Του Μεσαιωνικού Και Νέεου Ελληνισμού, Ακαδημίας Αθηνών , 1984-

Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098982 ISS: Τ.19-20(1969-70);Τ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-19/20(1939-1969/70);Τ.1(1984)-Τ.9(2008),Τ.11(2014) LAST REC'D: Τ.11(2014) ON FEB 9, 2015200 1 $a ΜΕΤΑΦΟΡά ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟίΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓήΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚήΣ ΣΕ ΚάΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚώΝ GPU, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙώΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤέΛΟ ΠΑΡάΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟύ CUDA $d Porting and optimizing of a bioinformatics application on a GPU using parallel programming model GUDA $f ΘΕΟΧΑΡίΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΑΝΤΩΝόΠΟΥΛΟΣ ΧΡήΣΤΟΣ, ΜΠέΛΛΑΣ ΝΙΚόΛΑΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Θέμα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ , ΑΝΑΛΥΣΗ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL DVD-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΘΕΟ $7 10099163 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΜέΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤίΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚήΣ ΕΞάΠΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤόΣ ΣΧΕΔίΟΥ ΧώΡΟ ΤΟΥ ΔήΜΟΥ ΒόΛΟΥ $e ΔΙΠΛΩΜΑΙΚή ΕΡΓΑΣίΑ $f ΡΕΜΠήΣ ΝΙΚόΛΑΟΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΣΤΑΘάΚΗΣ ΔΗΜήΤΡΙΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΡΕΜ $7 10098945 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΤΑ ΜΝΗΜΕίΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠώΝ $f ΔέΣΠΟΙΝΑ ΕΥΓΕΝίΔΟΥ, ΙΩάΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝίΔΗΣ, ΘΑΝάΣΗΣ ΠΑΠΑΖώΤΟΣ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1991

Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΡΕΣΠΕΣ
Θέμα: ΠΡΕΣΠΕΣ, ΛΙΜΝΕΣ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΜΝΗΜΕΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.3 ΕΥΓ $7 10099081 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΝΗΜόΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜάΝΤΗ $e ΕΒΔΟΜήΝΤΑ ΧΡόΝΙΑ ΑΠό ΤΗΝ ΚΟίΜΗΣή ΤΟΥ $f ΖΩή ΚΑΡέΛΛΗ
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1981]

Θέμα: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , 85-9 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.320 92 ΜΝΗ $7 10098827 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΜΟΝή ΤΟΥ ΤΙΜίΟΥ ΠΡΟΔΡόΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣέΡΡΕΣ $f ΑΓΓΕΛΙΚή ΣΤΡΑΤή $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1989

Θέμα: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ)
Θέμα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΣΕΡΡΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 271.009 495 65 ΣΤΡ $7 10099166 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΟΝΤέΛΟ ΑΣΤΙΚήΣ ΕΞάΠΛΩΣΗΣ $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒόΛΟΥ $f ΝΙΚΟΛάΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΣΤΑΘάΚΗΣ ΔΗΜήΤΡΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ * , ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΣ MONTE CARLO
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΝΙΚ $7 10099074 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΤΑ ΜΟΥΣΙΚά $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΤΡίΜΗΝΗ έΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚή
Δημοσίευση: Αθήνα : Εξάντας Εκδοτική Α.ε. , 1996-

Θέμα: ΜΟΥΣΙΚΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098990 ISS: ΤΕΎΧ.1(1996) ΤΕΎΧ.2(1996-1997);ΤΕΎΧ.3(1997)-ΤΕΎΧ.5(2000) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.5(2000) ON OCT 24, 2012200 1 $a ΜΟΥΣΙΚή ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΕΞΑΜΗΝΙΑίΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚή έΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚήΣ έΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚή ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ένωση Για Τη Μουσική Εκπαίδευση , 1997-

Θέμα: ΜΟΥΣΙΚΗ * , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098546 ISS: Τ.1:ΤΕΎΧ.1(1997)-Τ.2:ΤΕΎΧ.5(1999) LAST REC'D: Τ.2:ΤΕΎΧ.5(1999) ON OCT 5, 2012200 1 $a ΜΠΟΡώ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜάΤΙΑ ΜΟΥ $e ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚέΣ ΠΡΟΣΕΓΓίΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚέΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟύΣ ΜΑΘΗΤέΣ $f ΒΑΣίΛΗΣ ΚΟΥΡΜΠέΤΗΣ, ΜΑΡΙάΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟύΛΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Καστανιώτη , c2010

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ *, ΚΩΦΑ
Θέμα: ΚΩΦΟΙ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.912 ΚΟΥ $7 10113663 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.912 ΚΟΥ $7 10113664 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 371.912 ΚΟΥ $7 10099152 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΜΥΣΤΡάΣ $e Η ΤΕΛΕΥΤΑίΑ ΑΝΑΛΑΜΠή ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤίΟΥ $f ΧάΡΗ ΑΝΔΡΕΟΠΟύΛΟΥ-ΚΟΙΛάΚΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Hannibal , [χ.χ.]

Θέμα: ΜΥΣΤΡΑΣ (ΛΑΚΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΝΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΜΝΗΜΕΙΑ
Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.394 ΑΝΔ $7 10098977 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΟΔΟΙΠΟΡίΑ ΤΟΥ ΓΙώΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚά $e ΕίΚΟΣΙ ΧΡόΝΙΑ ΑΠό ΤΟ ΘάΝΑΤό ΤΟΥ $f Γ.Κ. ΒΛάΧΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1986]

Θέμα: ΘΕΟΤΟΚΑΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ , 905-966 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.340 92 ΟΔΟ $7 10098894 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΟΙΚΟΝΟΜΙΚά $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό]
Δημοσίευση: Αθήνα : Κέεντρο Προγραμματισμού Και Οικονομικών Ερευνών , 1997-

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098542 ISS: Τ.1:ΤΕΎΧ.1(1997)-Τ.1:ΤΕΎΧ.2(2000) LAST REC'D: Τ.1:ΤΕΎΧ.2(2000) ON OCT 5, 2012200 1 $a ΟΙΚΟΝΟΜΙΚή ΜΕΓέΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣίΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝΤΟΣ $e ΠΡΟήΥΠΟΘέΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤόΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝύΠΑΡΞΗ $f ΤΣΙΑΝΤΟύ ΣΟΦίΑ $g ΥΠΕύΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΨΑΡΙΑΝόΣ ΙάΚΩΒΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ * , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.7 ΤΣΙ $7 10098474 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 333.7 ΤΣΙ $7 10098473 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΠΑΙΔΙά ΜΕΤΑΝΑΣΤώΝ ΣΕ ΕΛΛάΔΑ ΚΑΙ ΚύΠΡΟ $e ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚόΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΠΟίΗΣΗ ΩΣ ΑΠΟΤέΛΕΣΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚώΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙώΝ ΣΕ ΣΥΝΘήΚΕΣ ΜΕΤΑΝάΣΤΕΥΣΗΣ $f ΔέΣΠΩ ΚΥΠΡΙΑΝΟύ $g ΕΠΙΜέΛΕΙΑ έΚΔΟΣΗΣ ΔήΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟύΛΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Επίκεντρο , c2011

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ * , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΚΥΠΡΟΣ
Θέμα: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέμα: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ * , ΚΥΠΡΟΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Θέμα: ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΗΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΗΣΗ , ΚΥΠΡΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 304.849 5 ΚΥΠ $7 10098514 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΑΙΔΙΚή ΗΛΙΚίΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤήΡΙΕΣ ΤΕΛΕΤέΣ $f ΕΥάΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔίΚΟΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Πεδίο , 2012

Θέμα: ΠΑΙΔΙΑ * , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Θέμα: ΤΕΛΕΤΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 392.13 ΑΥΔ $7 10098917 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΑΙΔΙΚή ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚή ΛΟΓΟΤΕΧΝίΑ $e ΠΡόΣΩΠΑ-ΚΕίΜΕΝΑ-ΖΗΤήΜΑΤΑ $f ΣΟΦίΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡίΟΥ-ΠΑΡάΣΧΟΥ $g ΠΡόΛΟΓΟΣ ΒίΚΥ ΠάΤΣΙΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Ελληνοεκδοτική , [2008]

Θέμα: ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ *, ΕΛΛΗΝΙΚΗ , ΜΕΛΕΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 809.892 82 ΧΑΤ $7 10099135 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:03/12/15 11:30200 1 $a ΠΑΛίΜΨΗΣΤΟΝ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚή έΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑίΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚήΣ ΒΙΒΛΙΟΘήΚΗΣ
Δημοσίευση: Ηράκλειο Κρήτης : Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη , 1985-

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10099028 ISS: ΤΕΎΧ.1(1985)-ΤΕΎΧ.5(1987) ΤΕΎΧ.6-7(1988);ΤΕΎΧ.8(1989) ΤΕΎΧ.9-10(1990) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.9-10(1990) ON OCT 25, 2012200 1 $a ΠΑΡάΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟί ΣΕ ΠΟΛΥΠύΡΗΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΙΚά ΣΥΣΤήΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ Cilk $f ΑΣΗΜίΝΑΣ ΒΟΥΡΟΝίΚΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟύΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ ΜΠΟΖάΝΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΒΟΥ $7 10099100 BSM )- $X ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤήΣ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚή έΚΔΟΣΗ ΛόΓΟΥ ΚΑΙ ΤέΧΝΗΣ
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής , 1987-

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10099043 ISS: ΤΕΎΧ.1(1987)-ΤΕΎΧ.5(1988) ΤΕΎΧ.6-7(1988);ΤΕΎΧ.8(1988) ΤΕΎΧ.9-10(1989);ΤΕΎΧ.11-12(1989);ΤΕΎΧ.13(1989) ΤΕΎΧ.14(1989-90);ΤΕΎΧ.17(1990) ΤΕΎΧ.18-19(1990);ΤΕΎΧ.20(1992) ΤΕΎΧ.21-22(1993);ΤΕΎΧ.23-24(1993);ΤΕΎΧ.25-26(1994) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.25-26(1994) ON OCT 25, 2012200 1 $a ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚή ΗΘΙΚή $e ΠΡΟΚΛήΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚέΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙώΝΑ $f ΕΠΙΜέΛΕΙΑ ΕΥάΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔάΚΗΣ & ΕΥάΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΩΛάΣ
Δημοσίευση: [ορεστιάδα] : Τμήμα Δασολογίας Και Διαχείρησης Περιβάλλοντος Και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , c1912

Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 304.2 ΠΕΡ $7 10098588 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΕΡΙΓΡΑΦή ΤΟΥ ΓΙώΡΓΟΥ ΣΕΦέΡΗ $e ΔΕΚΑΠέΝΤΕ ΧΡόΝΙΑ ΑΠό ΤΟΝ ΘάΝΑΤό ΤΟΥ $f ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΤΣάΤΣΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1986]

Θέμα: ΣΕΦΕΡΗΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ , 900-97 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΠΟΙΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.140 92 ΠΕΡ $7 10098898 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚό ΜΟΝΤέΛΟ ΤΟΥ Malthus ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛίΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛέΤΗ ΤΗΣ ΑύΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟύ $e ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚό ΜΟΝΤέΛΟ 2 ή ΠΕΡΙΣΣόΤΕΡΩΝ ΕΙΔώΝ $f ΠΑΝΑΓΙώΤΑ ΠΑΝΑΓΙώΤΗ ΑΛΕΞίΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΛΟΥΚάΣ ΖΑΧΕίΛΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ , ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Δημοσίευση: 852 Gr-voptk , Uthes , Cenlib , Cgl $k Cd-rom $k Thesis , 304.6 Αλε $7 10098836 $n -(αρ.εισ.10816/2)- $u Gen1 $p 004000112$t 1 $y In Library $n -(αρ.εισ.10816/2)-

Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 304.6 ΑΛΕ $7 10098836 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 304.6 ΑΛΕ $7 10098835 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΠΛΟΥΤΟΛΟΓίΑ $f ΥΠό Ι. Α. ΣΟύΤΣΟΥ
Δημοσίευση: Εν Αθήναις : Εκ Του Τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη , 1885

Θέμα: ΠΛΟΥΤΟΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ C-RARE ΤΑΞ. ΑΡ. : 339.22 ΣΟΥ $7 10099082 - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ200 1 $a ΠΟΙΟΣ ήΤΟΝ Ο ΓΕώΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝόΣ $e ΕΚΑΤόΝ ΣΑΡάΝΤΑ έΤΗ ΑΠό ΤΟΝ ΘάΝΑΤό ΤΟΥ $f ΝΙΚΗΦόΡΟΣ ΒΡΕΤΤάΚΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1988]

Θέμα: ΒΙΖΥΗΝΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. , 849-896 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.310 92 ΠΟΙ $7 10098865 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΟΛΕΜΙΚέΣ ΣΥΓΚΡΟύΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡά $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔύΟ ΠΟΛέΜΩΝ ΣΤΟ ΛίΒΑΝΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤίΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡίΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛ ΑΒίΒ $f ΑΠόΣΤΟΛΟΣ Ι. ΑΔΑΜάΚΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΧΡήΣΤΟΣ ΚόΛΛΙΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.642 ΑΔΑ $7 10098757 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
852 $a GR-VoPTK $b UTHES $b CENLIB $b CGL $k THESIS $h 332.642 ΑΔΑ $7 10098756 $m BSM $n -(ΑΡ.ΕΙΣ.10803/1)- $u NOCIRC $p 004000112200 $t 1 $y ΔΕ ΔΑΝΕίΖΕΤΑΙ $n -(ΑΡ.ΕΙΣ.10803/1)-Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.642 ΑΔΑ $7 10098756 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΠΟΛΙΤΙΚή ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚά ΣΥΣΤήΜΑΤΑ $f ΕΛΕΥΘ. Κ. ΓόΝΗ
Δημοσίευση: [χ.τ.] : [χ.ό.] , [1955]

Θέμα: ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΕΚΛΟΓΕΣ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 324.609 495 ΓΟΝ $7 10098538 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 324.609 495 ΓΟΝ $7 10098877 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΟΛΙΤΙΚόΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚόΣ ΚύΚΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚέΣ ΕΠΙΔόΣΕΙΣ $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛίΑΣ, ΙΣΠΑΝίΑΣ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔίΑΣ $f ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟύΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚήΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΧΡήΣΤΟΣ ΚόΛΛΙΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ *
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ *
Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 336 ΓΙΑ $7 10098845 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 336 ΓΙΑ $7 10098844 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚή ΑΝάΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚά ΔίΠΟΛΑ/ΤΡίΠΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛάΔΑ $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠόΛΟΥ ΔΡάΜΑ - ΚΑΒάΛΑ - ΞάΝΘΗ $f ΣΤΑΘάΚΗ ΧΡΥΣή $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ Η. ΜΠΕΡΙάΤΟΣ, Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓίΟΥ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΣΤΑ $7 10098875 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚόΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜόΣ ΔΡάΣΗΣ $f ΘΕόΔΩΡΟΥ ΣΤ. ΤΣόΤΣΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟύΛΟΥ ΑΣΠΑΣίΑ, ΑΝΤΩΝόΠΟΥΛΟΣ ΧΡήΣΤΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Θέμα: ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΤΣΟ $7 10099058 BSM )- $X ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΠΟΛΥΦΩΝίΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Π. ΠΑΠΑΔίΤΣΑ $e έΝΑΣ ΧΡόΝΟΣ ΑΠό ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤή ΤΟΥ $f ΑΠόΣΤΟΛΟΣ ΣΑΧίΝΗΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1988]

Θέμα: ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. , 922-987 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΠΟΙΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.150 92 ΠΟΛ $7 10098895 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΡΟΑΣΤΙΑΚόΣ ΣΙΔΗΡόΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚήΣ $e ΔΙΑΔΙΚΑΣίΕΣ ΥΛΟΠΟίΗΣΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜόΣ ΚΡίΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜάΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚή ΕΞέΛΙΞΗ $f ΚΑΛΑΡάΣ ΙΩάΝΝΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΣΚάΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛέΩΝ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΤΤΙΚΗ
Θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΚΑΛ $7 10098760 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΠΡόΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚήΣ ΑΝΑΠΤύΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛάΔΟΣ 1968-1972 $f ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟύ. ΚΕΝΤΡΙΚή ΕΠΙΤΡΟΠή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣίΑΣ ΠΡΟΓΡάΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚήΣ ΑΝΑΠΤύΞΕΩΣ
Δημοσίευση: Αθήναι : Υπουργείο Συντονισμού. Κεντρική Επιτροπή Επεξεργασίας Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως , 1968

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΛΛΑΔΑ , 1968-1972
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , 1968-1972
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , 1968-1972
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 338.949 5 ΕΛΛ $7 10099161 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜόΣ ΜΑΖΙΚά ΠΑΡάΛΛΗΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤώΝ $f David B. Kirk ΚΑΙ Wen-mei W. Hwu
Δημοσίευση: Αθήνα : Κλειδάριθμος , c2010

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 004.35 KIR $7 10113812 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 004.35 KIR $7 10099145 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΠΡΟΣΚΥΝΗΤάΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣίΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡώΝ $f ΜΗΤΡΟΠΟΛίΤΗΣ ΣΕΡΡώΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡίΤΗΣ ΘΕΟΛόΓΟΣ $g ΑΡΧΕίΟ ΙΕΡάΣ ΜΗΤΡΟΠόΛΕΩΣ ΣΕΡΡώΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡίΤΗΣ
Δημοσίευση: Σέερρες : Ιερά Μητρόπολις Σερρών Και Νιγρίτησ. Επικοινωνιακόν Και Επιμορφωτικόν Ιδρυμα "ο Αγιος Νικήτας Ο Νέεοσ" , 2010

Θέμα: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤAΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΣΕΡΡΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 271.819 495 65 ΠΡΟ $7 10098630 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΤΟ ΠΡόΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΘήΝΑΣ $f ΝίΚΟΣ ΒΑΤόΠΟΥΛΟΣ $g ΦΩΤΟΓΡΑΦίΕΣ ΒΑΣίΛΗΣ ΜΑΚΡήΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Ποταμός , 2002

Θέμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΘΗΝΑ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ , 20ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ , 2ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέμα: ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΚΤΗΡΙΑ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ , 2ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 720.949 5 ΒΑΤ $7 10098453 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΣΕΡΡΑίΩΝ ΔΙάΣΩΣΜΑ $e ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟί ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟί ΘΗΣΑΥΡΟί ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣίΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡώΝ $f ΙΕΡά ΜΗΤΡόΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡώΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡίΤΗΣ $g [ΕΠΙΜέΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤόΠΟΥΛΟΣ ΑΛέΞΑΝΔΡΟΣ]
Δημοσίευση: Σέερρες : Ιερά Μητρόπολις Σερρών Και Νιγρίτης , 2008

Θέμα: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΣΕΡΡΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 274.495 65 ΣΕΡ $7 10098642 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦίΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤή ΜΥΡΙΒήΛΗ $e ΔΙΑΤύΠΩΣΗ ΜΝήΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜήΣ $f ΙΩάΝΝΑ ΤΣάΤΣΟΥ...[Κ.ά]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , 1987

Θέμα: ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ , ΣΤΡΑΤΗΣ , 890-969 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.330 92 ΣΗΜ $7 10098870 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΣΗΜΕίΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜ. ΧΟΥΡΜΟύΖΙΟΥ $e ΔέΚΑ ΧΡόΝΙΑ ΑΠό ΤΟΝ ΘάΝΑΤό ΤΟΥ $f ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΤΣάΤΣΟΣ...[Κ.ά.]
Δημοσίευση: [αθήνα] : Ευθύνη , [1983]

Θέμα: ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ , ΑΙΜΙΛΙΟΣ , 904-973 , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΠ.
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 889.440 92 ΣΗΜ $7 10098863 - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜόΣ ΤΟΥ ΜέΛΛΟΝΤΟΣ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΕΠΙΘΕώΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟύ ΔΙΑΛόΓΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Gutenberg , 1991-

Θέμα: ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098519 ISS: ΤΕΎΧ.1(1991)-ΤΕΎΧ.3(1992) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.3(1992) ON OCT 4, 2012200 1 $a ΣύΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛόΓΗΣΗ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ όΜΟΡΩΝ ΔήΜΩΝ $f ΓΚΟΡΡέΓΙΑ ΔΙΟΝύΣΗΣ $g ΕΠΙΒέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΟΙΚΟΝόΜΟΥ ΔΗΜήΤΡΙΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ * , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ *
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ * , ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΓΚΟ $7 10098876 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΣύΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙΡΟί $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚό ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝήΣ ΣΚέΨΗΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδόσεις Φιλιππότη , 1982-

Θέμα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098520 ISS: ΤΕΎΧ.1(1982),ΤΕΎΧ.3(1983),ΤΕΎΧ.6(1983) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.6(1983) ON OCT 4, 2012200 1 $a ΣΥΝάΡΘΡΩΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚώΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚώΝ ΠΡΟΣΕΓΓίΣΕΩΝ $e Η ΕΜΠΕΙΡΙΚή έΡΕΥΝΑ $f ΓΙΑΣΕΜή-έΟΛΓΑ ΣΑΡΑΦίΔΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Gutenberg , c2011

Θέμα: ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ * , ΕΡΕΥΝΑ , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 302.072 ΣΑΡ $7 10101095 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:11/12/15 20:00
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EUDOXUS-RET ΤΑΞ. ΑΡ. : 302.072 ΣΑΡ $7 10099138 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΣΥΝΔΥΑΣΜέΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡέΣ ΜΙΚΡώΝ ΚΑΙ ΜΕΓάΛΩΝ ΑΠΟΣΤάΣΕΩΝ $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚήΣ ΕΝόΤΗΤΑΣ ΚΑΒάΛΑΣ $f ΧΑΡΑΛΑΜΠίΔΟΥ ΣΟΦίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΛΑΛέΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ * , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ * , ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΧΑΡ $7 10098868 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚά ΘέΜΑΤΑ $e 1925-1961 $f ΔΗΜ. Θ. ΠάΝΟΣ
Δημοσίευση: Αθήνα : [χ.ό.] , 1962

Θέμα: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 334.6 PAN $7 10098635 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΣΧΕΔίΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟίΗΣΗ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ client-server ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓή ΔΕΔΟΜέΝΩΝ ΑΠό ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚέΣ ΔΙΑΤάΞΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤώΝ ΤΟΥ CERN $f ΑΘΑΝάΣΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟύΔΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΧΡήΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝόΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚόΛΑΟΣ ΜΠέΛΛΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΤΟΠ $7 10099188 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΤΕΚΜήΡΙΑ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΣΥΜΒΟΛέΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡίΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟύ ΚΑΙ ΡΩΜΑήΙΚΟύ ΚόΣΜΟΥ $b eitrage zur geschichte der griechischen und romischen welt $e contributions to the history of the greek and roman world $e contributions a l' histoire du monde grec et romain
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : F. Gschnitzer : Ιω. Τουλουμάκος , 1995-

Θέμα: ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΙΣΤΟΡΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098707 ISS: Τ.2(1996)-Τ.3(1997),Τ.5(2000) LAST REC'D: Τ.5(2000) ON OCT 12, 2012200 1 $a ΤΕΧΝΙΚέΣ ΧΩΡΟΘέΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜέΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜάΤΩΝ $f ΝΙΚόΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛίΔΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΣΤΑΜΟύΛΗΣ ΓΕώΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΖάΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Θέμα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΜΙΧ $7 10099056 BSM )- $X ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΥΛΟΠΟίΗΣΗ ΑΛΓόΡΙΘΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚήΣ ΔΙΕΥΘέΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤύΠΩΝ ΚΕΛΙώΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣίΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣίΑ $f ΚόΤΣΙΡΑ ΜΑΡίΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΣΤΑΜΟύΛΗΣ ΓΕώΡΓΙΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΚΟΤ $7 10099089 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΥΛΟΠΟίΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚώΝ ΠΡΩΤΟΚόΛΛΩΝ ΣΕ ΑΣύΡΜΑΤΑ ΔίΚΤΥΑ $f ΗΛίΑΣ ΣΥΡίΓΟΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΑΝΤώΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡίΟΥ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΔΙΚΤΥΑ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΣΥΡ $7 10099063 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΦΙΛΟΛΟΓΙΚή $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΠΕΡΙΟΔΙΚή έΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜέΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟύ
Δημοσίευση: Αθήνα : Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων , [1981]-

Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098523 ISS: ΤΕΎΧ.41(1992)-ΤΕΎΧ.46(1994) ΤΕΎΧ.47-48(1994);ΤΕΎΧ.49(1994)-ΤΕΎΧ.51(1995),ΤΕΎΧ.59(1997)-ΤΕΎΧ.79(2002),ΤΕΎΧ.81(2002)-ΤΕΎΧ.92(2005) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.92(2005) ON OCT 4, 2012200 1 $a ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕίΑ $e ΒΑΣΙΚή ΘΕώΡΗΣΗ $f ΝΙΚΟΛάΟΥ Α. ΚΑΤΣάΝΟΥ
Δημοσίευση: Αθήνα : Παπαζήση , 1999

Θέμα: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 541.3 ΚΑΤ $7 10099062 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:30/11/15 20:00
Θέση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EUDOXUS ΤΑΞ. ΑΡ. : 541.3 ΚΑΤ $7 10101109 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:30/11/15 20:00200 1 $a ΧΑΙΡώΝΕΙΑ $f ΧΑΡάΣ ΤΖΑΒέΛΛΑ-Evjen $g ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛή ΕΥΓΕΝίΑΣ ΑΔάΜ, ΚΥΡΙΑΚήΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡίΔΟΥ, Catherine Perles
Δημοσίευση: Αθήναι : Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 2012

Θέμα: ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΙΩΤΙΑ , ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
Θέμα: ΕΙΔΩΛΙΑ *, ΠΗΛΙΝΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ (ΒΟΙΩΤΙΑ)
Θέμα: ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ (ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 738.093 84 ΤΖΑ $7 10098498 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΧΑΛΚίΣ $e ΙΣΤΟΡίΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦίΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕίΟ $f ΕΦΗ ΣΑΠΟΥΝά ΣΑΚΕΛΛΑΡάΚΗ $g ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟύ, ΤΑΜΕίΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚώΝ ΠόΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙώΣΕΩΝ
Δημοσίευση: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων , 1995

Θέμα: ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΛΛΑΔΑ) , ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.23 ΣΑΠ $7 10099104 - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:07/12/15 20:00200 1 $a ΧάΡΤΗΣ $b [ΠΕΡΙΟΔΙΚό] $e ΔίΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚό
Δημοσίευση: Αθήνα : Δημήτρης Καλοκύρης : Ελέενη Καλοκύρη , 1982-1988

Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέμα: ΤΕΧΝΗ * , ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ $7 10098525 ISS: ΤΕΎΧ.1(1982)-ΤΕΎΧ.4(1983) ΤΕΎΧ.5-6(1983);ΤΕΎΧ.7(1983),ΤΕΎΧ.9(1983)-ΤΕΎΧ.16(1985) ΤΕΎΧ.17-18(1985);ΤΕΎΧ.19(1986)-ΤΕΎΧ.20(1986) ΤΕΎΧ.21-23(1986);ΤΕΎΧ.24(1987) ΤΕΎΧ.25-26(1988) LAST REC'D: ΤΕΎΧ.25-26(1988) ON OCT 4, 2012200 1 $a ΧΑΡΤΟΓΡάΦΗΣΗ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚήΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡάΣ 1ΟΥ ΔΑΚΤΥΛίΟΥ ΕΜΒόΛΟΥ ΜΕΚ ΥΠό ΠΛήΡΕΣ ΦΟΡΤίΟ $e (ΜέΘΟΔΟΣ ΤΑΧΕίΑΣ ΠΡΟΣέΓΓΙΣΗΣ) $f ΒΑΡΖάΚΑΣ ΙΩάΝΝΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΠΑΝΤΑΖάΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ
Θέμα: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ
Θέμα: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΜ/2012 ΒΑΡ $7 10099032 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΧΑΡΤΟΓΡάΦΗΣΗ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚήΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡάΣ ΔΕΥΤέΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛίΟΥ ΕΜΒόΛΟΥ Μ.Ε.Κ. $f ΣΩΤΗΡίΟΥ ΣΩΤήΡΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΠΑΝΤΑΖάΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2011

Θέμα: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ
Θέμα: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ
Θέμα: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΜ/2011 ΣΩΤ $7 10098993 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚέΣ ΔΟΝήΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟύ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚίΑ ΤΟ 1999 $f ΜΑΡίΑ Ι. ΚΟΥΤΡόΤΣΙΟΥ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΧΡήΣΤΟΣ ΚόΛΛΙΑΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Θέμα: ΣΕΙΣΜΟΙ *
Θέμα: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ *
Θέμα: ΧΡΗΜΑ *
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.042 ΚΟΥ $7 10098754 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 332.042 ΚΟΥ $7 10098753 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΤΟ ΧΡΟΝΙΚό ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦήΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝώΝ $e 1870-1878 $f ΝΤόΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟύ
Δημοσίευση: Αθήναι : Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 2011

Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ
Θέμα: ΜΥΚΗΝΕΣ (ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞ. ΑΡ. : 938.116 ΒΑΣ $7 10098467 - - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a Η ΧΩΡΙΚή ΔΙΑΦΟΡΟΠΟίΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛίΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞύ ΜόΝΙΜΟΥ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟύ ΚΑΙ ΝόΜΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟύ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡάΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚό ΣΧΕΔΙΑΣΜό, ΣΤΗΝ ΕΛΛάΔΑ ΤΟ 2001 $f ΚΡΙΝάΚΗΣ ΣΤΑύΡΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛάΝΤΗΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΚΟΤΖΑΜάΝΗΣ ΒύΡΩΝ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ * , ΕΡΕΥΝΑ
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ *
Θέμα: ΕΛΛΑΔΑ , ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΗΥΤΔ/2012 ΚΡΙ $7 10099162 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-200 1 $a ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚά ΠΡόΤΥΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝήΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚέΣ ΠΕΡΙΟΧέΣ $e ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜόΣ ΕΝόΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟύ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟύ ΠΛΑΙΣίΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ GIS $e ΕΦΑΡΜΟΓή ΣΤΗΝ ΠόΛΗ ΤΟΥ ΒόΛΟΥ $f ΒΑΣΙΛΕίΟΥ ΘΕΟΔώΡΑ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΓΕώΡΓΙΟΣ Ν. ΦώΤΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΛΟΣ
Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΒΑΣ $7 10098944 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚή ΑΝάΛΥΣΗ ΠΡΟΤύΠΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟύ ΕΜΠΟΡίΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ GIS $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠόΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝίΚΗΣ $f ΓΡΑΜΜέΝΟΥ ΚΡΥΣΤάΛΛΩ $g ΕΠΙΒΛέΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤήΣ ΦώΤΗΣ ΓΕώΡΓΙΟΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ *
Θέμα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΓΡΑ $7 10098890 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΓΡΑ $7 10098889 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-200 1 $a Ο ΧώΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΥΣίΑ ΑΠΟΥΣΙώΝ $e ΠΡόΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚήΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙάΣ $e ΜΕΛέΤΗ ΠΕΡίΠΤΩΣΗΣ: ΕΝΟΠΟίΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑίΑ ΑΜΦίΠΟΛΗ $f ΑΙΚΑΤΕΡίΝΗ Π. ΚΟΥΒέΛΗ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤέΣ ΑΡΙΣΤΕίΔΗΣ ΣΑΠΟΥΝάΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΛΑΛέΝΗΣ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ * , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΚΟΥ $7 10099079 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GL [ΠΤ] ΤΑΞ. ΑΡ. : ΜΧΠΠΑ/2012 ΚΟΥ $7 10099078 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ200 1 $a ΨΥΧΙΚή ΥΓΕίΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘήΚΕΣ ΕΡΓΑΣίΑΣ $e Η ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛάΔΟΣ $f ΙΩάΝΝΗΣ Δ. ΜόΣΧΟΣ $g ΕΠΙΒΛέΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓήΤΡΙΑ ΑΘΗΝά ΟΙΚΟΝόΜΟΥ
Δημοσίευση: Βόλος : [χ.ό.] , 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ *
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ * , ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θέμα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ * , ΕΛΛΑΔΑ
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [CD]-ROM [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 158.723 ΜΟΣ $7 10098834 )- - ΣΤΟ ΡΑΦΙ )-
Θέση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - CGL [Δ] ΤΑΞ. ΑΡ. : 158.723 ΜΟΣ $7 10098833 BSM )- - ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ )-  

© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

γραφικό