Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Δομή & Οργάνωση Βιβλιοθήκης Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Τρέχουσα Σύνθεση Επιτροπής Βιβλιοθήκης
Σύμφωνα με την απόφαση της 149/19-11-2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΘ όπως ισχύει σήμερα (τελευταία τροποποίηση με την απόφαση συνεδρίασης 192/16-2-2018), η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι:

Υποβολή Αίτησης προς τη Γραμματεία της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
 
Βασίλειος Μπουρδάκης (Καθηγητής)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210-74517, 24310-74421, [vas@uth.gr]
[ Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ] 
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
 
Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης:
 
Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος
Στοιχεία επικοινωνίας:  24210 06338(εσωτ. 6338 & 6335), [clib@uth.gr]
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Τακτικό:Β. Κόλλιας (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74992 (εσωτ. 4992), [vkollias@pre.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Γ. Ανδρουλάκης (Καθηγητής)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74653 (εσωτ. 4653), [androulakis@uth.gr]
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
 
Τακτικό:Ελένη Γκανά (Λέκτορας)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74747 (εσωτ. 4747), [egana@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Γ. Κλεφτάρας (Καθηγητής)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74738 (εσωτ. 4738), [gkleftaras@sed.uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
 
Τακτικό:Ελευθερία Τσέλιου (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 06358 (εσωτ. 6358), [tseliou@ece.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Ιωάννης Πεχτελίδης (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74702 (εσωτ. 4702), [pechtelidis@uth.gr]
 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 
Τακτικό:Ειρήνη Φατσέα (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74238 (εσωτ. 4238), [idfatsea@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Μαρία Βροντίση (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74311 (εσωτ. 4311), [mvrontis@uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας
 
Τακτικό:Μ. Κοντού (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 2410 565281, (εσωτ. 5281), [mkontou@bio.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Α. Ζίφα (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 2410 565288 (εσωτ. 5288), [azifa@uth.gr]
 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
 
Τακτικό:Ελένη Γκολομάζου (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 93254 (εσωτ. 3251), [egolom@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 93073 (εσωτ. 3073), [exadact@apae.uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
 
Τακτικό:Χ. Αθανασίου (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 93195 (εσωτ. 3195), [athanassiou@agr.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Γ. Βλόντζος (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 93083 (εσωτ. 3083), [gvlontzos@agr.uth.gr]
 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
 
Τακτικό:Α. Μπεκιάρη (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24310 77040 (εσωτ. 7040), [sandrab@pe.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Μάριος Γούδας (Καθηγητής)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24310 77045 (εσωτ. 7045), [mgoudas@pe.uth.gr]
 
Τμήμα Ιατρικής
 
Τακτικό:Λ. Σακκάς (Καθηγητής)
Στοιχεία επικοινωνίας: 2413 502813, [lsakkas@med.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Α. Τσακάλωφ (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 2410 685580 (εσωτ. 5580), [atsakal@med.uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 
Τακτικό:Ιωάννης Βαραλής (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74842 (εσωτ. 4842), [iovaralis@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Ι. Λώλος (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74840 (εσωτ. 4840), [gialolos@ha.uth.gr]
 
Τμήμα Κτηνιατρικής
 
Τακτικό:Ιωάννης Παππάς (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24410 66079 (εσωτ. 6079), [ipappas@vet.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Βασιλική Τσιώλη (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24410 66067 (εσωτ. 6067), [vtsioli@vet.uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 
Τακτικό:Α. Κοράκης (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74932 (εσωτ. 4932), [korakis@uth.gr]
 
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
Τακτικό:Αλέξιος- Μιχαήλ Δέφνερ (Καθηγητής)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74428 (εσωτ. 4428), [adeffner@prd.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Μαρί Νοέλ Ντυκέν (Καθηγήτρια)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74438 (εσωτ. 4438), [mdyken@prd.uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 
Τακτικό:Γεώργιος Κοζανίδης (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74057 (εσωτ. 4057), [gkoz@mie.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Δημήτριος Παντελής (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74106 (εσωτ. 4106), [d_pandelis@mie.uth.gr]
 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 
Τακτικό: Π. Αρβανιτίδης (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74914 (εσωτ. 4914), [parvanit@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Θ. Μεταξάς (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74917 (εσωτ. 4917), [metaxas@econ.uth.gr]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 
Τακτικό:Γ. Εφραιμίδης (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74155 (εσωτ. 4155), [gefraim@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Χ. Παπακωνσταντίνου (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 24210 74160 (εσωτ. 4160), [cpapak@civ.uth.gr]
 
Τμήμα Πληροφορικής
 
Τακτικό:Μ. Κοζύρη (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 22310 66713, [mkoziri@uth.gr]
Αναπληρωματικό:Γ. Δημητρίου (Επικ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 22310 66923, [dimitriu@uth.gr]
 
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 
Τακτικό:Μ. Αδάμ (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 22323 66913, [madam@dib.uth.gr]
Αναπληρωματικό:Ι. Αναγνωστόπουλος (Αναπλ. Καθηγ.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 22310 66937, [janag@dib.uth.gr]
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/eb.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-11-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2013-12-09
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας