Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία  > Υποβολή Αιτήσεων
Κατηγορίες αιτήσεων
Παρακάτω εμφανίζεται η λίστα των κατηγοριών αιτήσεων, που μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε σχέση με την είσοδο στο σύστημα και την κατηγορία Μέλους.

Και από τις δύο εισόδους   Αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη  

 
Χρήση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους   Αίτηση προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης  

 
Και από τις δύο εισόδους   Αίτηση για δωρεά προς τη Βιβλιοθήκη  

 
Χρήση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους   Αίτηση για κλείσιμο αίθουσας σεμιναρίων (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Γ1 και Δ1) Διδάσκοντες Παν/μίου Θεσσαλίας

 
Χρήση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους   Αίτηση για χορήγηση κωδικού πρόσβασης σε περιοδικό (αφορά μόνο συνδρομές του ΠΘ) Μέλη Παν/μίου Θεσσαλίας

 
Χρήση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους   Αίτηση για ανανέωση στοιχείων Ταυτότητας Μέλους  

 
Χρήση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους   Αίτηση για διοργάνωση σεμιναρίου πληροφοριακής εκπαίδευσης  

 
  Αίτηση Διαδανεισμού από Μέλος της Βιβλιοθήκης

 
Και από τις δύο εισόδους   Αίτηση για πρακτική άσκηση στη Βιβλιοθήκη  

 
  Αίτηση Διαδανεισμού από Συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη

 
Και από τις δύο εισόδους   Αίτηση για ομαδική επίσκεψη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη  

 
Και από τις δύο εισόδους   Αίτηση για ομαδική επίσκεψη στο Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή  

 
Χρήση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους   Αίτηση για πρόσβαση σε υλικό, που έχει αποσυρθεί  

 
Και από τις δύο εισόδους   Αίτημα για ελεγχόμενη χρήση αναπαραγόμενου πληροφοριακού υλικού  

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd_reqs_system
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας