Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Metadata ιστοσελίδας: αποκωδικοποιημένα δεδομένα ταυτότητας ιστοσελίδας
Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης γίνεται εφαρμογή μεταδεδομένων. Το πρότυπο σύνταξης μεταδεδομένων, που ακολουθείται είναι Dublin Core Metadata Element Set - DCMES.
 
Kάθε ιστοσελίδα του web site της Βιβλιοθήκης εμπεριέχει metadata tags στον κώδικά της.
 
Επίσης, η παρούσα σελίδα προβάλλει δυναμικά τα αποκωδικοποιημένα τα μεταδεδομένα της κάθε ιστοσελίδας, όταν "καλείται" από την τελευταία μέσω της υπερσύνδεσης, που βρίσκεται στο υποσέλιδο, με τίτλο "Metadata ιστοσελίδας".
 
 
 
 
  Εμφάνιση μεταδεδομένων αιτούμενης ιστοσελίδας:
  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac_lst/lst.asp
 
Τίτλος: Συλλογή Βιβλιοθήκης: Νέοι τίτλοι  
Εναλλακτικός Τίτλος: Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές: Κατάλογος Βιβλιοθήκης - Νέοι τίτλοι μονογραφιών  
Περιγραφή: Ομάδα ιστοσελίδων 'Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές'. Η σελίδα αυτή παρέχει μηχανισμό αναζήτησης και προβολής των νέων τίτλων μονογραφιών που έχουν εισαχθεί στα ράφια της συμβατικής συλλογής (όχι ηλεκτρονικά - online τεκμήρια). Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά σημείο πρόσβασης (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παραρτήματα) και ανά μήνα του τρέχοντος πάντα έτους.  
Θέματα (LC): Library materials / Academic libraries - - Collection development / Library catalogs / Online library catalogs  
Θέματα (ΚΕΒΕ): Υλικά βιβλιοθήκης / Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές - - Ανάπτυξη συλλογής / Βιβλιοθήκες - - Κατάλογοι / Βιβλιοθήκες - - Κατάλογοι Online  
Λέξεις-κλειδιά: Εργαλεία Αναζήτησης / Κατάλογος Βιβλιοθήκης / Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης / OPAC / Κατάλογοι Βιβλιοθηκών / Μέθοδοι Αναζήτησης  
Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Δικαιώματα: (c) 1997-2017 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Ημερομηνία δημιουργίας: 2007-02-06  
Χρονική κάλυψη: 2017  
Χώρα έκδοσης: GR  
Γλώσσα κειμένου: gre  
Μορφή περιεχομένου: service  
Μορφή πληροφοριακού υποστρώματος: Application/Active Server Document  
URL: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac_lst/lst.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp  
     
Σημείωση:  
Για την αντιστοίχιση-μετάφραση των στοιχείων (elements) του Dublin Core στην ελληνική γλώσσα η Βιβλιοθήκη έχει λάβει υπόψη της την έκθεση από το "DCMI Localization and Internationalization Community" για την ελληνική γλώσσα.
 
 
Αξιολόγηση ιστοσελίδας (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac_lst/lst.asp),
όσον αφορά τη δομή, τη μορφή και την προσβασιμότητά της.

 
Μετάβαση σε: css-validator
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-09-13
Μετάβαση σε: Watchfire WebXACT
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-09-13
Μετάβαση σε: validator.w3
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-09-13
 
 
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_04.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-01-16
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-04
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας