Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Metadata ιστοσελίδας: αποκωδικοποιημένα δεδομένα ταυτότητας ιστοσελίδας
Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης γίνεται εφαρμογή μεταδεδομένων. Το πρότυπο σύνταξης μεταδεδομένων, που ακολουθείται είναι Dublin Core Metadata Element Set - DCMES.
 
Kάθε ιστοσελίδα του web site της Βιβλιοθήκης εμπεριέχει metadata tags στον κώδικά της.
 
Επίσης, η παρούσα σελίδα προβάλλει δυναμικά τα αποκωδικοποιημένα τα μεταδεδομένα της κάθε ιστοσελίδας, όταν "καλείται" από την τελευταία μέσω της υπερσύνδεσης, που βρίσκεται στο υποσέλιδο, με τίτλο "Metadata ιστοσελίδας".
 
 
 
 
  Εμφάνιση μεταδεδομένων αιτούμενης ιστοσελίδας:
  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_mps/mps_2.asp
 
Τίτλος: Νομός Μαγνησίας - Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή  
Εναλλακτικός Τίτλος: Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη: Χάρτες & Εικονικές Περιηγήσεις (Νομός Μαγνησίας - ΛΚΚΜ)  
Περιγραφή: Ομάδα ιστοσελίδων 'Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη'. Η σελίδα αυτή ανήκει σε μία σειρά ιστοσελίδων με οδηγίες για επιτόπια πρόσβαση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της στις πόλεις της Θεσσαλίας. Η σελίδα αυτή παρέχει οδηγίες για την επιτόπια πρόσβαση στο Παράρτημα "Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή", το οποίο βρίσκεται στην πόλη του Βόλου (Νομό Μαγνησίας).  
Θέματα (LC): Libraries / Academic libraries - - Departmental libraries / University of Thessaly. Library and Information Centre. Kitsos Makris Folklore Centre  
Θέματα (ΚΕΒΕ): Βιβλιοθήκες / Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές - - Παραρτήματα /Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή  
Λέξεις-κλειδιά: Επιτόπια Πρόσβαση / Χάρτες / Οδηγίες / Παραρτήματα / Μέσα Μαζικής Μεταφοράς / Θεσσαλία / Νομός Μαγνησίας / Μαγνησία / Βόλος / Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή / Κίτσος Μακρής / Λαογραφία  
Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Δικαιώματα: (c) 1997-2019 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Ημερομηνία δημιουργίας: 2006-03-15  
Ημερομηνία ανανέωσης: 2007-01-10  
Χρονική κάλυψη: 2019  
Χώρα έκδοσης: GR  
Γλώσσα κειμένου: gre  
Μορφή περιεχομένου: text  
Μορφή πληροφοριακού υποστρώματος: Application/Active Server Document  
URL: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_mps/mps_2.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/mps.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_mps/mps_magn.asp  
     
Σημείωση:  
Για την αντιστοίχιση-μετάφραση των στοιχείων (elements) του Dublin Core στην ελληνική γλώσσα η Βιβλιοθήκη έχει λάβει υπόψη της την έκθεση από το "DCMI Localization and Internationalization Community" για την ελληνική γλώσσα.
 
 
Αξιολόγηση ιστοσελίδας (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_mps/mps_2.asp),
όσον αφορά τη δομή, τη μορφή και την προσβασιμότητά της.

 
Μετάβαση σε: css-validator
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-08-21
Μετάβαση σε: Watchfire WebXACT
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-07-11
Μετάβαση σε: validator.w3
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-07-09
 
 
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_04.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-01-16
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-04
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας