Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Metadata ιστοσελίδας: αποκωδικοποιημένα δεδομένα ταυτότητας ιστοσελίδας
Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης γίνεται εφαρμογή μεταδεδομένων. Το πρότυπο σύνταξης μεταδεδομένων, που ακολουθείται είναι Dublin Core Metadata Element Set - DCMES.
 
Kάθε ιστοσελίδα του web site της Βιβλιοθήκης εμπεριέχει metadata tags στον κώδικά της.
 
Επίσης, η παρούσα σελίδα προβάλλει δυναμικά τα αποκωδικοποιημένα τα μεταδεδομένα της κάθε ιστοσελίδας, όταν "καλείται" από την τελευταία μέσω της υπερσύνδεσης, που βρίσκεται στο υποσέλιδο, με τίτλο "Metadata ιστοσελίδας".
 
 
 
 
  Εμφάνιση μεταδεδομένων αιτούμενης ιστοσελίδας:
  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us.asp
 
Τίτλος: Υποστήριξη Χρηστών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης  
Εναλλακτικός Τίτλος: Υποστήριξη Χρηστών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης  
Περιγραφή: Ομάδα ιστοσελίδων 'Υποστήριξη Χρηστών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης'. Η κεντρική σελίδα της ομάδας ιστοσελίδων με τίτλο 'Υποστήριξη Χρηστών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης'. Η σελίδα αυτή αποτελεί μία λίστα υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς τις υπόλοιπες ιστοσελίδες της ομάδας.  
Θέματα (LC): Libraries / Academic libraries - - Handbooks, manuals, etc. / Library users - - Handbooks, manuals, etc. / Library research - - Handbooks, manuals, etc. / Libraries and readers / Library rules and regulations  
Θέματα (ΚΕΒΕ): Βιβλιοθήκες / Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές - Εγχειρίδια, οδηγοί, κλπ. / Χρήστες βιβλιοθήκης - - Εγχειρίδια, οδηγοί, κλπ. / Βιβλιοθήκη - - Ερευνα - - Εγχειρίδια, οδηγοί, κλπ. / Βιβλιοθήκες και αναγνώστες / Βιβλιοθήκη - - Δίκαιο και νομοθεσία  
Λέξεις-κλειδιά: Υποστήριξη Χρηστών Βιβλιοθήκης / Οδηγοί Βοήθειας / Οδηγοί Χρήσης / Εργαλεία Αναζήτησης / Στοιχεία Επικοινωνίας  
Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Δικαιώματα: (c) 1997-2019 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
Ημερομηνία δημιουργίας: 2004-12-17  
Ημερομηνία ανανέωσης: 2007-06-22  
Χρονική κάλυψη: 2019  
Χώρα έκδοσης: GR  
Γλώσσα κειμένου: gre  
Μορφή περιεχομένου: text  
Μορφή πληροφοριακού υποστρώματος: Application/Active Server Document  
URL: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us.asp  
Είναι μέρος του: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp  
     
Σημείωση:  
Για την αντιστοίχιση-μετάφραση των στοιχείων (elements) του Dublin Core στην ελληνική γλώσσα η Βιβλιοθήκη έχει λάβει υπόψη της την έκθεση από το "DCMI Localization and Internationalization Community" για την ελληνική γλώσσα.
 
 
Αξιολόγηση ιστοσελίδας (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us.asp),
όσον αφορά τη δομή, τη μορφή και την προσβασιμότητά της.

 
Μετάβαση σε: css-validator
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-08-21
Μετάβαση σε: Watchfire WebXACT
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-08-20
Μετάβαση σε: validator.w3
 
Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
2007-08-20
 
 
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_04.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-01-16
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-04
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας