Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Υπηρεσία δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ

Η δημιουργία του δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ σε πληροφοριακές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη ή είναι ελεύθερα διαθέσιμες έχει στόχο να συμβάλλει στη λύση προβλημάτων προσβασιμότητας των φοιτητών (αλλά και γενικότερα των πολιτών ΑμεΑ) στο ΠΘ, όπως επίσης και σε αυτά που σχετίζονται με τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά την πληροφοριακή υποστήριξη των φοιτητών ΑμεΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Στα πλαίσια της παρούσης δραστηριότητας δημιουργήθηκε ένας δικτυακός τόπος (website) που αποτελεί το κέντρο ενημέρωσης για τα θέματα προσβασιμότητας των φοιτητών ΑμεΑ στη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της. Το σύνολο του δικτυακού τόπου θαείναι προσβάσιμο από ΑμεΑ δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους, ανεξάρτητα από το είδος των αναγκών τους, να έχουν πρόσβαση στον περιεχόμενο του και να αναφέρουν τα προβλήματα τους, αιτούμενοι βοήθεια.


   

  Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
γραφικό