Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία

Λογισμικό που χρειάζεστε για τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία
 • AMIS Reader http://www.daisy.org/amis/download
 • AMIS User Guide http://www.daisy.org/amis/documentation/user-guide

 • Υφαντά Θεσσαλίας

  DAISY Production: CNIB (September 2015)
  Author: Δημοσιεύσεις Κίτσου Μακρή
  Submitted by Library & Information Centre - University of Thessaly
  DAISY 2.02 Full Text Full Audio
  Front Cover

  Copyright: Άδεια χρήσης Creative Commons (CC)

  Download      Format: rar     Size: 64 MB


  Ψευτοπαράθυρα του Πηλίου

  DAISY Production: CNIB (September 2015)
  Author: Δημοσιεύσεις Κίτσου Μακρή
  Submitted by Library & Information Centre - University of Thessaly
  DAISY 2.02 Full Text Full Audio
  Front Cover

  Copyright: Άδεια χρήσης Creative Commons (CC)

  Download      Format: rar     Size: 7 MB


  Microsoft FrontPage 2003

  DAISY Production: CNIB (September 2005)
  Author: Jim Byens - Microsoft Press
  Submitted by George Kerscher
  DAISY 2.02 Full Text Full Audio
  Front Cover
  A large book with 835 TOC items and more than 1200 pages.
  Duration: Approximately 40 hours.

  Copyright: sample-copyright

  Purpose: A good book to test how well your system can handle large digital publications.
  Download      Format: zip     Size: 575 MB


     

    Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
  γραφικό