Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Ατομα με ακουστικές δυσκολίες

Τα Μέλη και οι επισκέπτες με ακουστικές δυσκολίες μπορούν να επικοινωνούν με το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω γραπτού λόγου, γιατί το τελευταίο δε γνωρίζει την ελληνική νοηματική γλώσσα.


   

  Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
γραφικό