Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Σύνδεσμοι για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ

 • H πρόσβαση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" - ΠΡΟΣΒΑΣΗ http://prosvasi.uth.gr/

 • Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας για εντυπο-ανάπηρους ΑΜΕlib https://amelib.seab.gr/

 • Λογισμικό που χρειάζεστε για τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία
 • AMIS Reader http://www.daisy.org/amis/download
 • AMIS User Guide http://www.daisy.org/amis/documentation/user-guide

 •    

    Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
  γραφικό