Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Ατομα με κινητικές δυσκολίες

Τα Μέλη με κινητικές δυσκολίες εφόσον αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και κινητικότητας στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της μπορούν να αποταθούν στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ώστε να διαμορφωθεί μια εξατομικευμένη πλατφόρμα υποστήριξης τους, η οποία θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης.

Οι επισκέπτες μη Μέλη της Βιβλιοθήκης με κινητικές δυσκολίες μπορούν να απευθύνονται αντίστοιχα στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η εξυπηρέτησή τους κάθε φορά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Προσωπικού.

Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια των κάθε φορά δυνατοτήτων της εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης και κίνησης αμαξιδίων για ανάπηρα άτομα στις εγκαταστάσεις της (κατά κύριο λόγο στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης), καθώς και σταθμούς εργασίας, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες των παραπάνω αμαξιδίων. Επίσης, στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης υπάρχει σχετική σήμανση για τους χώρους, που δεν μπορούν να εισέλθουν αμαξίδια.


   

  Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
γραφικό