Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Υποστήριξη σε Ατομα με Αναπηρίες

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να παρέχει τις υπηρεσίες της προσαρμοσμένες στις ανάγκες Ατόμων με Αναπηρία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, διαμορφώνοντας κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της και εκπαιδεύοντας το Προσωπικό της σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση κοινού με αναπηρίες.

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με την κεντρική υπηρεσία του πανεπιστημίου "H πρόσβαση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" - ΠΡΟΣΒΑΣΗ (http://prosvasi.uth.gr/) και συμμετάσχει στο Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας για εντυπο-ανάπηρους δημιουργείται στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) - AMELib (https://amelib.seab.gr/).


   

  Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
γραφικό