γραφικό
   
Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργάνωσε την Ημερίδα "Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι." την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο Ι. Κορδάτος του παραλιακού συγκροτήματος του Π.Θ. στο Βόλο (βλ. οδηγίες πρόσβασης μέσω Google Maps). Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα σε θέματα πολιτικών, κανονισμών και δράσεων (έργων ΕΣΠΑ) που προωθούν την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση και να ενθαρρύνει τα μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στις σχετικές δράσεις που υλοποιούνται τόσο σε κεντρικό επίπεδο (από φορείς όπως ο Σ.Ε.Α.Β./Heal-Link και το GuNet) όσο και τοπικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ειδικότερα η παρουσίαση που έγινε στα πλαίσια της δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα", η οποία έχει ως τελικό στόχο την παραγωγή περίπου 2.000 ηλεκτρονικών βιβλίων, απευθύνονταν στο σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, και ειδικότερα εκτός από τα μέλη του Π.Θ. και σε αυτά που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, το ΤΕΙ Λαμίας και το ΤΕΙ Λάρισας, καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα είναι ένα από τα Α.Ε.Ι. στα οποία θα λειτουργήσει τοπική Ομάδα Υλοποίησης του Έργου (οι καθηγητές των ιδρυμάτων ενημερώθηκαν για τη διαδικασία που απαιτείται ώστε να μπορέσουν να επιλεγούν και να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, ενώ η τοπική ομάδα υλοποίησης στο Π.Θ. θα έχει την ευθύνη υποστήριξης των συγγραφέων των ηλεκτρονικών βιβλίων και γενικότερα παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης της δράσης στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή).

Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΠΘ (http://live.uth.gr) ενώ, το βίντεο της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε (on-demand) στο δικτυακό τόπο http://vod.uth.gr Επιπρόσθετα μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το πρόγραμμα και την αφίσα της εκδήλωσης, καθώς και τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων οι οποίες έχουν αναρτηθεί σε μορφή pdf δίπλα στους τίτλους των εισηγήσεων. Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας στην ημερίδα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012
11:00-11:45 Προσέλευση - Εγγραφές
   
11:45-12:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί [παρουσίαση]
   
12:00-12:30 Ανοικτή πρόσβαση στο ελληνικό ψηφιακό απόθεμα επιστήμης και πολιτισμού [παρουσίαση]
Μάρω Ανδρουτσοπούλου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης
   
12:30-13:00 Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις [παρουσίαση]
Παναγιώτης Γεωργίου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών
   
13:00-13:30 Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοικτή Πρόσβαση [παρουσίαση]
Δρ. Γεώργιος Ζάχος, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
   
13:30-14:10 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Ζωντανεύοντας τη Γνώση με το Διαδραστικό Βιβλίο [παρουσίαση] [Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο]
Δρ. Δημήτριος Κουής Διαχειριστής Δράσης - Νικόλαος Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
   
14:10-14:30 Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων [παρουσίαση]
Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης. Δρ. Παντελής Μπαλαούρας (μέσω τηλεδιάσκεψης), Συντονιστής Δράσης, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
   
14:30-15:00 Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα / Ιδρυματικό Αποθετήριο [παρουσίαση]
Καθηγ. Ιωάννης Θεοδωράκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού - Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης - Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Μηχανοργάνωσης
   
15:00-15:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση   
Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
γραφικό
www.gunet.gr http://seab.lib.ntua.gr http://www.ekt.gr/ www.espa.gr www.digitalplan.gov.gr http://europa.eu