Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας
Σχετικά με τον Οδηγό Βοήθειας
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -στα πλαίσια υποστήριξης των χρηστών των υπηρεσιών (επιτόπιες ή ηλεκτρονικές) που αυτή προσφέρει- αναπτύσσει ως αυτόνομο κομμάτι του Δικτυακού της Τόπου (web site) τον Οδηγό Βοήθειας.
 
Ο Οδηγός Βοήθειας ακολουθεί τη δομή του κύριου δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης (www.lib.uth.gr). Κύριος στόχος της ανάπτυξής του είναι η υποστήριξη της αυτονομίας των χρηστών, όταν αυτοί χρησιμοποιούν κάποια από τις Υπηρεσίες (επιτόπιες ή ηλεκτρονικές) της Βιβλιοθήκης. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη και η ανανέωσή του είναι συνεχής και παράλληλη με την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης.
 
Σε γενικές γραμμές ο Οδηγός Βοήθειας αποτελείται από ιστοσελίδες που περιέχουν οδηγίες ή/και
υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό. Οι ιστοσελίδες σχετικά με τον Οδηγό Βοήθειας παρέχουν πληροφορίες για:

 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
  Χρήση Οδηγού Γραφικό απεικόνισης μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
   
  Επεξήγηση εικονιδίων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
   
   
   
   
   
   
   
Κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή πρόταση είναι καλοδεχούμενη Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/abt.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-05-02
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας