Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Σχετικά με τον Οδηγό Βοήθειας
Χρήση Οδηγού
Η ανάπτυξη του Οδηγού Βοήθειας είναι συνεχής και παράλληλη με την ανάπτυξη του Δικτυακού Τόπου της Βιβλιοθήκης (www.lib.uth.gr). Ετσι, ο Οδηγός Βοήθειας ακολουθεί τη δομή του κύριου δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης και παρουσιάζει παρόμοια μορφή.
 
Η χρήση, επομένως, του Οδηγού Βοήθειας και η πλοήγηση στις ιστοσελίδες του είναι παρόμοια με αυτή του κύριου δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μετάβαση στον Οδηγό
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πλοήγηση στον Οδηγό
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Χρήση Περιεχομένου

Μετάβαση στον Οδηγό Βοήθειας
 
Η επιλογή "Βοήθεια" από τις μπάρες πλοήγησης σε μία συγκεκριμένη σελίδα του δικτυακού τόπου ανοίγει σε νέο παράθυρο την αντίστοιχη σελίδα Βοήθειας. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη σελίδα βοήθειας, τότε ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα περιεχομένων του Οδηγού Βοήθειας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πλοήγηση στον Οδηγό Βοήθειας
 
Η πλοήγηση στον Οδηγό πραγματοποιείται:
  • από τη λίστα επιλογών (drop-down menu) στην επάνω μπάρα της σελίδας. Η συγκεκριμένη λίστα επιλογών οδηγεί σε σελίδες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με την προβαλλόμενη.
  • από τη διαδρομή πλοήγησης. Από τη διαδρομή πλοήγησης ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί είτε απευθείας στην αρχική σελίδα του Οδηγού Βοήθειας, είτε στην κεντρική σελίδα της ομάδας ιστοσελίδων στην οποία περιηγείται αυτή τη στιγμή.
    Στην παρούσα σελίδα η διαδρομή πλοήγησης είναι Αρχική Σελίδα Βοήθειας>Σχετικά με τον Οδηγό Βοήθειας>Χρήση Οδηγού. Στο παράδειγμα αυτό η σελίδα "Σχετικά με τον Οδηγό Βοήθειας" αποτελεί την κεντρική σελίδα μίας ομάδας ιστοσελίδων, στην οποία ανήκει και η παρούσα.
  • από τη λίστα υπερσυνδέσμων προς τις κεντρικές σελίδες άλλων ομάδων ιστοσελίδων του Οδηγού Βοήθειας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χρήση Περιεχομένου
 
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης και του Οδηγού Βοήθειας μπορεί να:
Σημειώνεται πως το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης και του Οδηγού Βοήθειας πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που υπαγορεύει ο σεβασμός στα Πνευματικά Δικαιώματα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/abt/07_05_01_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας