Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας
Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές
Ο Οδηγός Βοήθειας για την Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές αποτελείται από υποστηρικτικό υλικό, που αναπτύσσει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την αναζήτηση πληροφοριών σε:

 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
  Συλλογές Βιβλιοθηκών/Πληροφοριακών Υπηρεσιών Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
  Περιοδικές Εκδόσεις Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
  Μονογραφίες Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Περιλαμβάνει οδηγούς και υποστηρικτικό υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών διάθεσης ηλεκτρονικών μονογραφιών, όπως βιβλία, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κ.λπ.
 
  Ανάθεση Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (EKT) Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Υπηρεσία Ανάκτησης Πληροφοριών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ir.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας