Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές
Συλλογές Βιβλιοθηκών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών
Περιλαμβάνεται υποστηρικτικό υλικό (οδηγοί σε μορφή .pdf) για τη χρήση του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης και για τη χρήση υπηρεσιών πρόσβασης σε Βάσεις Δεδομένων.
 
Σημειώνεται πως οι οδηγοί για το περιβάλλον αλληλεπίδρασης Ultranet παρέχονται μέσα από τη σελίδα "Περιορισμένη Πρόσβαση".

Επεξήγηση Εικονιδίων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Κατάλογος Οδηγών ανά Τύπο Υπηρεσίας

Κατάλογοι Βιβλιοθηκών

Τίτλος Ανοιγμα
Ανοιγμα στο ίδιο παράθυρο Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης - OPAC Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf-

 
Βάσεις Δεδομένων

Τίτλος Περιβάλλον Πρόσβασης
Web UltraNet
Ανοιγμα στο ίδιο παράθυρο Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
Agricola Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
EBSCOhost Databases Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
Ei Compendex - - Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα-
Francis - - Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα-
Medline Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
OCLC Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
Scopus Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
Web of Science Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
Wilson Art Index Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
Wilson Art Index Retrospective Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -
Wilson Art Museum Image Gallery Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- -


 
Copyright - Πνευματικά Δικαιώματα
που διέπουν τη χρήση των Οδηγών
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ir/07_05_02_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2009-10-16
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας