Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Αίθουσες Μελέτης και Εργασιών
Περιλαμβάνεται υποστηρικτικό υλικό (οδηγός σε μορφή .pdf) για τη χρήση φορητών Η/Υ (laptop) στους χώρους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Υπενθυμίζεται πως οι χρήστες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους καλώδιο δικτύου (UTP).
 
Επεξήγηση Εικονιδίων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
 
 
Οδηγοί σχετικά με τη χρήση των Αιθουσών
 
 
  Τίτλος Ανοιγμα  
  Ανοιγμα στο ίδιο παράθυρο Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο  
  Σύνδεση στο Internet Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης υπηρεσίας σε μορφή pdf-  
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας