Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Ο Οδηγός Βοήθειας για τις Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης αποτελείται από υποστηρικτικό υλικό που ανέπτυξε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σχετικά με:

 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Αίθουσες Μελέτης & Εργασιών Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Σύνδεση φορητών Η/Υ στο Internet στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
 
  Αναζήτηση στα ράφια Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 

Περιλαμβάνει πληροφορίες για το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (Dewey Decimal Classification - DDC) που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη στην οργάνωση της συλλογής της.

 
  Δανεισμός Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Περιλαμβάνει πληροφορίες και σύντομους κανόνες που διέπουν την Υπηρεσία Δανεισμού.
 
  Διαδανεισμός Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
  Υποστήριξη Μαθημάτων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς οδηγούς στα ελληνικά για τη χρήση λογισμικών οργάνωσης γραφείου, ως υποστηρικτικό υλικό προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
  Χρήση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-14
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας