Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Χρήση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Παρατίθενται οδηγίες για τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που είναι διαθέσιμος στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στα Παραρτήματά της.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:
 • Αναγνώστης μικροφίλμ  Υπό ανάπτυξη
 • Βίντεο (Video)  Υπό ανάπτυξη
 • Εκτυπωτής (printer)  Υπό ανάπτυξη
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ-PC)  Υπό ανάπτυξη
 • Προτζέκτορας  Υπό ανάπτυξη
 • Σαρωτής (scanner)  Υπό ανάπτυξη
 • Στερεοφωνικό  Υπό ανάπτυξη
 • Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Φωτοτυπικό μηχάνημα

Φωτοτυπικό μηχάνημα
 
Οδηγίες Χρήσης Καρτοδέκτη ABSEC: Τα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης, που διατίθενται για αυτόνομη χρήση, είναι εφοδιασμένα με καρτοδέκτες ABSEC για παραγωγή φωτοαντιγράφων με κάρτα.
 
Μπορείτε να προμηθευθείτε κάρτα για φωτοτυπίες:
 • στην Κεντρική Βιβλιοθήκη από το Γραφείο Δανεισμού (Ισόγειο)
 • στα Παραρτήματα της Κεντρικής από το Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Η παραγωγή φωτοτυπιών πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 
 1. Εισάγετε την κάρτα με το βέλος να δείχνει προς την είσοδο του καρτοδέκτη.
   
 2. Πραγματοποιείστε τις ρυθμίσεις που θέλετε στο φωτοτυπικό μηχάνημα (σμίκρυνση, φωτεινότητα, ποσότητα αντιγράφων, κ.λπ.).
   
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
   
 4. Μόλις τελειώσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο Esc του καρτοδέκτη, προκειμένου να σάς επιστραφεί η κάρτα.
   
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΛΕΣΤΕ το Προσωπικό εξυπηρέτησης κοινού,
 • αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη / δυσλειτουργία του μηχανήματος
 • αν τελειώσει το χαρτί
Εικόνα - Οδηγία για σωστή τοποθέτηση κάρτας στον καρτοδέκτη ABSEC
Επειδή υπάρχει ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, μην επιχειρείτε να ανοίξετε το φωτοτυπικό μηχάνημα για οποιοδήποτε λόγο.
 
Επίσης θυμηθείτε να κρατήσετε αντίγραφο από τη σελίδα τίτλου ή το εξώφυλλο του έργου, που αναπαράγετε. Θα χρειαστείτε τα βιβλιογραφικά του στοιχεία για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας σας.
 
Τέλος, λάβετε υπόψη σας ότι:
 • - σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης μπορείτε να αναπαράγεται μόνο υλικό της Βιβλιοθήκης
 • - Κατά τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη για αυτόνομη χρήση, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη πως σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για τα "Πνευματικά Δικαιώματα και τη Διανοητική Ιδιοκτησία" [βλ. σχετική ιστοσελίδα του HEAL-LINK]:
  • είναι δυνατή η αναπαραγωγή μέρους ενός έργου για ιδιωτική και μόνο χρήση.
  • δε δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής του συνόλου ή των ουσιώδη τμημάτων ενός έργου.
  • δε δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής υπέρ τρίτων. (Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται μόνο από τον ενδιαφερόμενο)

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_08.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-03-27
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας