Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία  > Υποβολή Αιτήσεων
 
Τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων προς τη Βιβλιοθήκη
Τα έντυπα αποστέλλονται ή κατατίθενται επιτόπια
στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος).
 
 
 
Κατηγορία Αίτησης Ηλεκτρονικά Αρχεία

Αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής MSOffice Word .doc - προτείνεται για ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου)

Αίτηση προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής MSOffice Word .doc - προτείνεται για ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου)

Αίτηση για χορήγηση κωδικού πρόσβασης σε περιοδικό (αφορά μόνο συνδρομές του ΠΘ) Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

Αίτηση Διαδανεισμού από Μέλος της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (Αίτηση για άρθρο περιοδικού - αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (Αίτηση για μονογραφία, π.χ. βιβλίο - αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

Αίτηση για πρακτική άσκηση στη Βιβλιοθήκη Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

Αίτηση Διαδανεισμού από Συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (Αίτηση για άρθρο περιοδικού - αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (Αίτηση για άρθρο περιοδικού - αρχείο μορφής MSOffice Word .doc)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (Αίτηση για μονογραφία, π.χ. βιβλίο - αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (Αίτηση για μονογραφία, π.χ. βιβλίο - αρχείο μορφής MSOffice Word .doc)

Αίτηση για πρόσβαση σε υλικό, που έχει αποσυρθεί Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

Αίτημα παροχής και ελεγχόμενης χρήσης αναπαραγόμενου πληροφοριακού τεκμηρίου ή υλικού Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής MSOffice Word .doc - προτείνεται για ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου)

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd_reqs_system
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας