Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Εκτυπώσεις
Η εκτύπωση των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου (web site) που διατηρεί η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι δυνατή μέσω:

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:

Φιλική Εκτύπωση Ιστοσελίδας
 
Με την επιλογή της δυνατότητας "Εικονίδιο φιλικής εκτύπωσης Φιλική Εκτύπωση Σελίδας" που βρίσκεται στο δεξί μέρος της οθόνης (πάνω και κάτω), ανοίγουν σε νέο παράθυρο οι παράμετροι εκτύπωσης.
 
Η εκτυπωμένη έκδοση της ιστοσελίδας περιλαμβάνει μόνο το περιεχόμενό της και όχι τα στοιχεία πλοήγησης (χρωματιστές μπάρες στο πάνω και στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας) που είναι απαραίτητα στο δικτυακό περιβάλλον.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εκτύπωση μέσω προγράμματος φυλλομέτρησης ιστοσελίδων
 
Ολα τα προγράμματα φυλλομέτρησης ιστοσελίδων (browsers), π.χ. Internet Explorer, Netscape Browser, Mozilla Firefox, Opera, κ.λπ., παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης της ιστοσελίδας στην οποία πλοηγείται εκείνη τη στιγμή ο χρήστης.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το βασικό μενού του προγράμματος φυλλομέτρησης και συγκεκριμένα File>Print (αγγλικά Windows) ή Αρχείο>Εκτύπωση (ελληνικά Windows).
 
Οι χρήστες κατά τη διαμόρφωση των επιλογών εκτύπωσης πρέπει να προσέξουν:
 1. ο προσανατολισμός της σελίδας να είναι οριζόντιος (landscape). Επειδή όλες οι ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης έχουν σταθερό πλάτος τα 800 pixels, η εκτύπωση σε σελίδα με κατάκορυφο προσανατολισμό (portrait) "κόβει" το περιεχόμενο της υπό εκτύπωση ιστοσελίδας.
   
  • Internet Explorer. Ακολουθώντας τη διαδρομή File>Page Setup>Orientation>Landscape (για αγγλικά Windows) ή Αρχείο>Διαμόρφωση Σελίδας>Προσανατολισμός>Οριζόντιος (για ελληνικά Windows).
  • Netscape Browser. Ακολουθώντας τη διαδρομή File>Page Setup>Format>Orientation>Landscape.
  • Mozilla Firefox. Ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχείο>Διαμόρφωση Σελίδας>Προσανατολισμός>Οριζόντιος.
  • Opera. Ακολουθώντας τη διαδρομή File>Print Options>Paper & Orientation. Με την τελευταία επιλογή ανοίγει το παράθυρο Παραμέτρων Εκτύπωσης του εκτυπωτή, οπότε πρέπει να επιλεχθεί ως προτεινόμενος προσανατολισμός της σελίδας ο Οριζόντιος (Landscape).

   
 2. αν στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης έχει επιλεχθεί η εκτύπωση και των στοιχείων του φόντου. Αν ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπώσει με χρώμα τα στοιχεία πλοήγησης της σελίδας (χρωματιστές μπάρες στο πάνω και στο κάτω μέρος της σελίδας) πρέπει να επιλέξει τη σχετική εντολή:
   
  • Internet Explorer. Ακολουθώντας τη διαδρομή Tools>Internet Options>Advanced>Printing>Print background colors and images (για αγγλικά Windows) ή Εργαλεία>Επιλογές Internet>Για Προχωρημένους>Εκτύπωση>Εκτύπωση χρωμάτων και εικόνων φόντου (για ελληνικά Windows).
  • Netscape Browser. Ακολουθώντας τη διαδρομή File>Page Setup>Options>Print background (colors & images).
  • Mozilla Firefox. Ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχείο>Διαμόρφωση Σελίδας>Επιλογές>Εκτύπωση παρασκηνίου.
  • Opera. Ακολουθώντας τη διαδρομή File>Print Options>Print page background.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας