Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Γλωσσάρι
Κάθε εξειδικευμένος χώρος χρησιμοποιεί τη δική του ορολογία. Με το παρόν γλωσσάρι δεν επιχειρείται η απόδοση επίσημων ορισμών για βιβλιοθηκονομικούς όρους, παρά η επεξήγηση αυτών, όπως χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης.
 
Βιβλιογραφία Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
Για οποιαδήποτε απορία ή αν θέλετε να προστεθούν νέοι όροι στο Γλωσσάρι, παρακαλώ στείλτε σχετικό
ενημερωτικό μήνυμα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσα από τη σελίδα: Υποβολή ερωτημάτων.

 

Μηχανισμός Αναζήτησης Ορων

 
  

 
    
 

Αλφαβητική Αναζήτηση Ορων

 
  Ξενόγλωσσοι Οροι:  

A

E

I

O
 
  Ελληνικοί Οροι:  

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Ι

Κ

Μ

Π

Σ

Τ

Υ

Χ

 

Βιβλιογραφία
 
Για την επεξήγηση των όρων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφοριακές πηγές. Σημειώνεται πως η πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες πραγματοποιήθηκε στις 27/04/2007.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_05.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας