Φωτογραφία Ι. Κλαψόπουλου  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D.

Ιστοσελίδα

Τελευταία σημαντική ανανέωση: 31/10/1998 (ανανέωση στοιχείων: 31/7/2009)

 English


  Ατομικά στοιχεία

  Δημοσιεύσεις

  Στοιχεία εργασίας

  Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  Σπουδές

  Τρέχοντα έργα

  Επαγγελματική εμπειρία

  Ξένες γλώσσες

  Συνέδρια

  Προσωπικά ενδιαφέροντα

  Επιστημονικοί Σύλλογοι

  Χρήσιμες Συνδέσεις


  Ατομικά στοιχεία

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Προιστάμενος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δρ. Γεωλογίας-Γεωχημείας-Πετρολογίας
Μάστερ Διοίκησης Πληροφορίας & Βιβλιοθήκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος

ΤΗΛ.:

24210 – 74891 (Γραμματεία: 24210 – 06335)

FAX:

24210 – 06345

E-MAIL:

clapsop@uth.gr (Πανεπιστήμιο)

E-MAIL:

clib@uth.gr (Βιβλιοθήκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ WEB:

http://www.lib.uth.gr/clapsop/IClapsopoulos.htm

Επιστροφή στην αρχή


Στοιχεία εργασίας

Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διδάσκων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Διδάσκων Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (μέχρι το 2005)

Επιστροφή στην αρχή


Σπουδές

1986

Πτυχιούχος Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1991

Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας (Τμήμα Γεωλογίας) {Victoria University of Manchester, England}

2009

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master of Science) στη Διοίκηση Πληροφορίας και Βιβλιοθήκης (MSc in Information and Library Management) του Πανεπιστημίου Νorthumbria της Αγγλίας (School of Computing, Engineering and Information Sciences) {Northumbria University, Newcastle, England}

Επιστροφή στην αρχή


Επαγγελματική εμπειρία

1994 -2005

Διδάσκων στo Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ.

 

      Μάθημα: ΓΥ1-3 Φυσική Γεωγραφία (ιστοσελίδα)

1995 -

Διδάσκων στo Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.

 

      Μάθημα: Τεχνική Γεωλογία I (ιστοσελίδα)Ιστοσελίδα e-class

1995 -

Οργανωτικός Υπεύθυνος & Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης του Π.Θ.

1995 -

Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Π.Θ.

1995 -

Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού Δικτύων του Π.Θ.

Επιστροφή στην αρχή


Συνέδρια

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Βόλος, 4-6 Νοεμβρίου 1998)

Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής 1ου Επιστημονικού Συμποσίου "Πληροφοριακή Παιδεία & Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση" (Βόλος, 11-12 Δεκεμβρίου 2008)

Επιστροφή στην αρχή


Επιστημονικοί σύλλογοι

Επιστροφή στην αρχή


Δημοσιεύσεις

Διατριβές

 

1986

Διπλωματική εργασία στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: Συμβολή στη μελέτη των εξαλλοιώσεων των ηφαιστειακών πετρωμάτων της Σαντορίνης, 50 σελ. (επίβλεψη: Δρ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος και Δρ. Νίκος Σκαρπέλης).

 

1988

Εργασία πρώτου έτους (transfer report) στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Αγγλίας: Petrology and geochemistry of the volcanic rocks of the Voras Mountains (NW Macedonia, Greece), 108 σελ. (επίβλεψη: Dr. John Esson).

 

1991

Διδακτορική διατριβή (Ph.D. Thesis) στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Αγγλίας: Petrology, geochemistry and origin of Pliocene - Pleistocene potassium-rich volcanic rocks from Greece, 252 σελ. (επίβλεψη: Dr. John Esson) [Περίληψη]

 

2009

Μεταπτυχιακή διατριβή (MSc Dissertation) στο Πανεπιστήμιο του Northumbria, Αγγλίας: Designing nformation literacy programmes in Greek higher education institutions, 89 σελ. (επίβλεψη: Biddy Casselden) [Πλήρες κείμενο]

 

Συγγράμματα (Πανεπιστημιακές σημειώσεις)

1994

Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας, 1994. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (94 σελ.).

1995-1996

Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας, 1995 - 1996. 2η - 3η Έκδοση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (135 σελ. - 170 σελ.).

1996

Εισαγωγή στην Τεχνική Γεωλογία, 1996. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (120 σελ.).

1997

Εισαγωγή στη Φυσική Γεωγραφία, 1997. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (200 σελ.).

1997 - 2000

Εισαγωγή στην Τεχνική Γεωλογία, 1997 - 2000. 2η έως και 5ηΈκδοση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (150 σελ. - 146 σελ.).

1998 - 2003

Εισαγωγή στη Φυσική Γεωγραφία, 1998 - 2003. 2η έως και 7ηΈκδοση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (182 σελ. - 231 σελ.).

2001

Τοπογραφικοί και Γεωλογικοί χάρτες: Εισαγωγή στην ανάγνωση και ερμηνεία τους. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (47 σελ.)

2007

Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας. Μέρος Α: Γενικά θέματα γεωλογίας. Μέρος Β: Τοπογραφικοί και Γεωλογικοί χάρτες: εισαγωγή στην ανάγνωση και ερμηνεία τους. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (92 σελ.)

 

Εργασίες

1997

Κλαψόπουλος, I., 1997. Βελτίωση της σχέσης μεταξύ Διοίκησης ΑΕΙ και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 1977. [Πλήρες κείμενο (αρχείο Acrobat pdf 230ΚΒ)]

1998

Clapsopoulos, I. 1998. Origin of the of the Antiparos island rhyolites, Greece by subduction related anatexis of a granulitic source possibly located in the middle to lower continental crust. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXII/3, p. 355-66. [Περίληψη] [Πλήρες κείμενο (αρχείο Acrobat pdf 2,37ΜΒ)]

2004

Κλαψόπουλος, I., 2004. Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ημερίδα "Ακαδημαική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Λαμίας: το όραμα και η πραγματικότητα, Λαμία 5/5/2004. [Πλήρες κείμενο (αρχείο Acrobat pdf 235ΚΒ)], [Διαφάνειες παρουσίασης (αρχείο Acrobat pdf 268ΚΒ)]

 Επιστροφή στην αρχή


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Πληροφοριακή παιδεία, Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Σύγχρονες υπηρεσίες πληροφόρησης

Γενική Γεωλογία, Γεωχημεία, Πετρογραφία, Πετρολογία και Ορυκτολογία πυριγενών πετρωμάτων

Γεωχημικά μοντέλα πυριγενών πετρωμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι:

Γεωχημική ανάλυση πετρωμάτων (Υγροχημική, XRD, XRF και Ατομική απορρόφηση)

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε πλάσμα: ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

Ενεργοποίηση νετρονίων σε πυρηνικό αντιδραστήρα: INAA (Instrumental Neutron Activation Analysis)

Hλεκτρονικός μικροαναλυτής ακτίνων X: EPMA (Electron Probe Microanalysis) 

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: SEM (Scanning Electron Microscopy) για αναλύσεις συστάσεων ορυκτών.

Επιστροφή στην αρχή


Τρέχουσα έρευνα και έργα

2008 -

Προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας στα Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ)


1997 -

Ολοκληρωμένα γεωχημικά μοντέλα πυριγενών πετρωμάτων που συνδέονται με υποβύθιση στην περιοχή του Αιγαίου.

1995 - 2001

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής Έργου (Project Manager) του έργου ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ - ΥΠ.Ε.Π.Θ.): "Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης, Αυτοματοποίησης και Δικτύωσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας").

1995 -

Εκπρόσωπος του Π.Θ. στην Οριζόντια Δράση των Βιβλιοθηκών (τίτλος έργου "Δικτύωση Ελληνικών Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών") στα πλαίσια του 2ου και του 3ου ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και στην Κοινοπραξία (ΚΕΑΒ) και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ - HeaL-Link)

1997 - 2001

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ - ΥΠ.Ε.Π.Θ.): "Ενοποιημένο Σύστημα Πανεπιστημιακών Εκδόσεων-Πολλαπλής Βιβλιογραφίας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

1998 - 2001

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ - ΥΠ.Ε.Π.Θ.): "Ανάπτυξη της Εφαρμογής των Σχολικών Βιβλιοθηκών στο Νομό Μαγνησίας".

2001 - 2003

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ΄ ΚΠΣ - ΥΠ.Ε.Π.Θ.): "Ολοκλήρωση της Ανάπτυξης της Εφαρμογής των Σχολικών Βιβλιοθηκών στο Νομό Μαγνησίας".

2001 -

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής Έργου (Project Manager) του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ΄ ΚΠΣ - ΥΠ.Ε.Π.Θ.): "Αναβάθμιση και Επέκταση των Πληροφοριακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".

Επιστροφή στην αρχή


Ξένες γλώσσες

Αγγλικά: άριστη γνώση

Γαλλικά: πολύ καλή γνώση

Επιστροφή στην αρχή


Προσωπικά ενδιαφέροντα

  Χρήση Η/Υ PC, Apple-Macintosh και UNIX

Πακέτα λογισμικού

Γεωλογικά προγράμματα: MELTS, NewPet, Melt, MIXFRAC,  BIGD, PBI, Magma, ERUPT, Viscosity, Heat, EMP-AMPH, Bioterm, HB-PLAG, QUILF, AX, Thermocalc

Άλλα προγράμματα: MICROSOFT WORD / EXCEL / ACCESS / POWERPOINT / PROJECT, LOTUS 1-2-3, WORDSTAR-2000, PFS, AMI-PRO, LOTUS FREELANCE, COREL DRAW/PHOTO-PAINT, ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR, Geac-Advance (πρόγραμμα αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης του Π.Θ)

Επιστροφή στην αρχή


Χρήσιμες συνδέσεις

 Επιστροφή στην αρχή

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιβλιοθήκη

Σχολές / Τμήματα 

e-mail: clapsop@uth.gr

e-mail: clib@uth.gr

Επιστροφή στην αρχή