Φωτογραφία Ι. Κλαψόπουλου  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D.

Προσωπική ιστοσελίδα στο Linkedin

Iστοσελίδες στο Research Gate: Αρχική - Έργα - Δημοσιεύσεις

Iστοσελίδες Ερευνητή σε: Google Scholar - ORCID - ACADEMIA

Τελευταία ανανέωση: 11/05/2019

 English webpage


  Ατομικά στοιχεία

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Προιστάμενος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δρ. Γεωλογίας-Γεωχημείας-Πετρολογίας
Μάστερ Διοίκησης Πληροφορίας & Βιβλιοθήκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος

ΤΗΛ.:

24210 – 06338 (Γραμματεία: 24210 – 06335)

FAX:

24210 – 06345

E-MAIL:

clapsop@uth.gr (Πανεπιστήμιο)

E-MAIL:

clib@uth.gr (Βιβλιοθήκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ WEB:

http://www.lib.uth.gr/clapsop/IClapsopoulos.htm

Επιστροφή στην αρχή