Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Αναζήτηση στα ράφια
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης έχει επιλέξει τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey για την οργάνωση της συλλογής της και την τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια. Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey αποτελεί ένα σύστημα ταξινόμησης των τεκμηρίων μιας βιβλιοθήκης σε θεματικές τάξεις. Οι θεματικές αυτές τάξεις αναπαρίστανται ως αριθμοί οι οποίοι επικολλούνται στις ράχες των βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο τεκμήρια του ίδιου ή σχετικών θεμάτων βρίσκονται κοντά στο ράφι. Οι αριθμοί αυτοί ονομάζονται ταξιθετικοί και ξεκινούν πάντοτε με ένα τριψήφιο αριθμό, π.χ. 636.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:

Ιστορία της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey
 
Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey επινοήθηκε από τον Melvil Dewey το 1873 και εκδόθηκε το 1876. Αποτελεί το πιο διαδεδομένο ταξινομικό σύστημα βιβλιοθηκών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δέκα Κύριες Τάξεις της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey
 
Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey χωρίζει τον κόσμο της γνώσης σε δέκα κύριες τάξεις:
 
Δέκα Κύριες Τάξεις
 
Τάξη Ελληνική Περιγραφή English Description
000 Γενικά έργα Generalities - Computer science, information & general works
100 Φιλοσοφία, παραφυσικά φαινόμενα, ψυχολογία Philosophy, parapsycology and occultism, psychology
200 Θρησκεία Religion
300 Κοινωνικές επιστήμες Social sciences
400 Γλώσσα Language
500 Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά Natural sciences and mathematics
600 Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες) Technology (applied sciences)
700 Τέχνες - Καλές και διακοσμητικές τέχνες The arts - Fine and decorarive arts
800 Λογοτεχνία και ρητορική Literature (Belles-lettres) and rhetoric
900 Γεωγραφία, ιστορία και επικουρικοί επιστημονικοί κλάδοι Geography, history and auxiliary disciplines

 
Κάθε κύρια τάξη αποτελείται από δέκα διαιρέσεις. Ετσι για παράδειγμα η κύρια τάξη 600 έχει τις παρακάτω διαιρέσεις:
 
Διαιρέσεις της τάξης 600
 
Τάξη Ελληνική Περιγραφή English Description
600 Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες) Technology (applied sciences)
610 Ιατρικές επιστήμες, Ιατρική Medical sciences, Medicine
620 Εφαρμοσμένη μηχανική και σχετικές λειτουργίες Engineering and allied operations
630 Γεωργία και συναφείς τεχνολογίες Agriculture and related technologies
640 Οικιακή οικονομία και οικογενειακή διαβίωση Home economics and family living
650 Διοικητική (μάνατζμεντ) και βοηθητικές υπηρεσίες Management and auxiliary services
660 Χημική μηχανική και συναφείς τεχνολογίες Chemical engineering and related technologies
670 Μεταποίηση Manufacturing
680 Βιομηχανική παραγωγή προϊόντων για συγκεκριμένες χρήσεις Manufacture of products for specific uses
690 Κτίρια Buildings

 
Κάθε διαίρεση αποτελείται από 10 τμήματα. Για μεγαλύτερη εξειδίκευση ενός θέματος τοποθετείται τελεία μετά το τρίτο ψηφίο και έτσι η ταξινόμηση συνεχίζεται με δεκαδικά πια ψηφία. Για παράδειγμα:
 
600 Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)
630 Γεωργία και συναφείς τεχνολογίες
636 Κτηνοτροφία
636.2 Αγελάδες
636.3 Πρόβατα
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ταξινομικοί και Ταξιθετικοί Αριθμοί
 
Στη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey, όπως παρουσιάστηκε και στα παραπάνω παραδείγματα, κάθε θέμα μεταφράζεται σε έναν αριθμό, ο οποίος ονομάζεται ταξινομικός. Ετσι ένα βιβλίο του οποίου το θέμα σχετίζεται με την εκτροφή προβάτων θα λάβει τον αριθμό 636.3 ως ταξινομικό. Για την τοποθέτηση του βιβλίου στο ράφι πίσω από τον ταξινομικό τοποθετούνται τα τρία πρώτα γράμματα του επιθέτου του συγγραφέα (π.χ. Ζυγογιάννης - ΖΥΓ) ή του τίτλου του έργου αν αυτό είναι συλλογικό.
 
Παράδειγμα δημιουργίας ταξιθετικού αριθμού
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τοποθέτηση στα ράφια
 
Η τοποθέτηση των βιβλίων στα βιβλιοστάσια ξεκινά από το πάνω ράφι προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά.
Η τοποθέτηση των βιβλίων στο ράφι γίνεται κατά αύξουσα σειρά των ταξινομικών αριθμών (αριθμητικό μέρος του ταξιθετικού αριθμού, π.χ. 636.3 ΑΡΓ). Οταν δύο βιβλία έχουν τον ίδιο ταξινομικό αριθμό η ταξιθέτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το αλφαβητικό μέρος του ταξιθετικού, π.χ. 636.3 ΑΡΓ. Σε αυτήν την περίπτωση προηγούνται τα βιβλία με λατινικούς χαρακτήρες στον ταξιθετικό τους αριθμό και ακολουθούν τα βιβλία με ελληνικούς χαρακτήρες.
 
Παράδειγμα τοποθέτησης βιβλίων στα ράφια.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Βιβλιογραφία
 
Για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες και παραδείγματα από τα παρακάτω έργα:
  • - Dewey, Melvil (1989). Dewey Decimal Classification and Relative Index. ed. 20. Vol. 1. Albany, NY: Forest Press.
  • - Dewey, Melvil (2001). Συνοπτική Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey και Ευρετήριο Σχετικών Ορων. Αθήνα: Εθνικό
      Κέντρο Τεκμηρίωσης.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας