Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Outlook 2003
Περιεχόμενα Οδηγού Outlook  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Εισαγωγή - Γενική περιγραφή του Outlook
 

 
Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), είναι μια από τις περισσότερο δημοφιλείς υπηρεσίες του Διαδικτύου (Internet). Μαζί με την υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web - WWW) αποτελούν τις δύο περισσότερο χρησιμοποιούμενες σε καθημερινή βάση υπηρεσίες του Διαδικτύου. Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών με τρόπο ανάλογο με αυτό του παραδοσιακού ταχυδρομείου. Ο χρήστης γράφει στον υπολογιστή του το μήνυμα το οποίο επιθυμεί να στείλει σε κάποιον άλλο χρήστη, το τοποθετεί σε μια τοπική ηλεκτρονική θυρίδα (mailbox) και είναι σίγουρος ότι το μήνυμά του θα φθάσει στον προορισμό του αφού προηγουμένως συμπληρώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη. Στη συνέχεια η ταχυδρομική υπηρεσία του δικτύου είναι υπεύθυνη για την μεταφορά του μηνύματος στον προορισμό του. Όταν το μήνυμα φθάσει στον προορισμό του τοποθετείται στο αντίστοιχο mailbox. Όταν ο παραλήπτης ζητήσει την εισερχόμενη αλληλογραφία του, τότε θα λάβει και το μήνυμα που του εστάλη.
Τα δεδομένα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από έναν E-mail client (λογισμικό που τρέχει στον υπολογιστή του χρήστη) προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομικό κουτί του παραλήπτη, με τη χρήση του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Πρωτόκολλα όπως το POP3 και το IMAP4 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και παραλαβή των δεδομένων από το ηλεκτρονικό ταχυδρομικό κουτί στη πλευρά του παραλήπτη.
Το ταχυδρομικό κουτί του παραλήπτη βρίσκεται σε κάποιον εξυπηρετητή (server), επομένως δεν είναι απαραίτητη η συνεχή λειτουργία του υπολογιστή του παραλήπτη κατά την αποστολή του μηνύματος. Ο αποδέκτης θα παραλάβει το μήνυμά του όταν ανοίξει τον υπολογιστή του και συνδεθεί με τον ταχυδρομικό εξυπηρετητή.
Οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βασίζονται στις διευθύνσεις του Διαδικτύου και έχουν τη μορφή: test@uth.gr, όπου test είναι το όνομα του χρήστη και uth.gr, το ιεραρχικό όνομα της περιοχής του Διαδικτύου, δηλαδή ο τομέας του δικτύου στο οποίο εντάσσεται ο χρήστης (στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τομέας δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Τα δύο μέρη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης χωρίζονται μεταξύ τους με τον χαρακτήρα @ (διαβάζεται at).
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μηνύματα αποστέλλονται αυτόματα όποτε κάνετε κλικ στο κουμπί Αποστολή στο παράθυρο του νέου μηνύματος και λαμβάνονται κατά διαστήματα, όπως όταν ανοίγετε το Microsoft Outlook, σε αυτόματα διαστήματα και κατά τις μη αυτόματες αιτήσεις αποστολής/παραλαβής.
Μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:
 

 
Αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων για όλους τους λογαριασμούς
Από το μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/παραλαβή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή/παραλαβή όλων.
 
Αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων για επιλεγμένο λογαριασμό
Από το μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Αποστολή/παραλαβή και στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατόπιν κάντε κλικ στο φάκελο Εισερχόμενα.
 
Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συγκεκριμένο λογαριασμό
Εάν έχετε εγκαταστήσει πολλαπλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μicrosoft Outlook, μπορείτε να καθορίσετε ποιο λογαριασμό θα χρησιμοποιήσετε για την αποστολή μηνυμάτων. Από προεπιλογή, η αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται με χρήση του καθορισμένου ως προεπιλεγμένου λογαριασμού στον Οδηγό δημιουργίας λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, ο προεπιλεγμένος λογαριασμός ενδεχομένως να είναι ο λογαριασμός εργασίας σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά μπορείτε να καθορίσετε την αποστολή μηνυμάτων από έναν άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως τον προσωπικό σας λογαριασμό στην Υπηρεσία παροχής Ιnternet (ISP).
Στο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Λογαριασμοί και στο λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 
Σημείωση: Η αποστολή μηνυμάτων από το λογαριασμό ISP που χρησιμοποιείτε ίσως να απαιτεί τη σύνδεσή σας με αυτήν την υπηρεσία παροχής για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας ή την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/outlk_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας