Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες  > Υποστήριξη μαθημάτων  > ΚΥΕΕ Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Open eClass
Γραφικό: Logo Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass  από τον Ιούνιο του 2004.
 
Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που αναπτύσσεται με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζεται κεντρικά από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.

Βασικός της στόχος είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το Διαδίκτυο (Internet), ενώ η εισαγωγή της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προσφέρει νέες δυνατότητες παρέχοντας ένα μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου.
 
Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις και η λειτουργία της πλατφόρμας πραγματοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
 
H ευθύνη για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων που φιλοξενούνται στο Open eClass ανήκει αποκλειστικά στους συγγραφείς τους. Για οποιαδήποτε παρατήρηση, χρήση ή αναδημοσίευση του παραπάνω περιεχομένου, παρακαλούμε δείτε τους σχετικούς όρους χρήσης ή/και επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους των αντίστοιχων μαθημάτων.
 
Εισαγωγή στο σύστημα Open eClass Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Ελληνικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface)

 
 • Επικοινωνία:  Για ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την πλατφόρμα Open eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση: eclasshelp@uth.gr, τηλ.: 24210 06324 (εσ. 6324), 24210 06329 (εσ. 6329) και 24210 06325 (εσ. 6325)
 • Εγχειρίδια εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων:  http://eclass.uth.gr/eclass/info/manual.php
 • Οδηγοί ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων:  
  http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU100/ και http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU105/
 • Οδηγίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων υλικού μαθημάτων:  http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU104/
 • Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία:  http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU103/
 • Λοιπά εγχειρίδια χρήσης-διαχείρισης μαθημάτων πλατφόρμας:  http://ocw-project.uth.gr/ekpaideytiko-yliko/manuals.html
 • Εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης μαθημάτων πλατφόρμας:  http://ocw-project.uth.gr/ekpaideytiko-yliko.html

 • H ανάπτυξη της πλατφόρμας Open eClass στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων του ΕΠ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" (Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Κεντρικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Eργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" (Υποέργο 1: Αυτεπιστασία: Βιβλιογραφική υποστήριξη online μαθημάτων) και του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας "ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"   τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση .
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
   | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
  Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/eclass.asp
  Ημ/νία δημιουργίας: 2005-10-12
  Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
  Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
  Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας