Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Σύνθεση (δημιουργία) νέου μηνύματος
Περιεχόμενα Οδηγού Outlook  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Πληροφορίες για τα πλαίσια "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν."
 

 
Κοιν.
 
Η σύντμηση "Κοιν." είναι σύντμηση της λέξης "κοινοποίηση". Εάν προσθέσετε το όνομα ενός παραλήπτη σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μήνυμα, αποστέλλεται ένα αντίγραφο του μηνύματος στον παραλήπτη και το όνομα του παραλήπτη είναι ορατό στους άλλους παραλήπτες του μηνύματος.
 
 
Ιδιαίτ. κοιν.
 
Η σύντμηση "Ιδιαίτ. κοιν." είναι σύντμηση των λέξεων "ιδιαίτερη κοινοποίηση". Εάν προσθέσετε το όνομα ενός παραλήπτη σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μήνυμα, αποστέλλεται ένα αντίγραφο του μηνύματος στον παραλήπτη, αλλά το όνομα του παραλήπτη δεν είναι ορατό στους άλλους παραλήπτες του μηνύματος. Εάν το πλαίσιο Ιδιαιτ. κοιν. δεν είναι ορατό όταν δημιουργείτε νέο μήνυμα, μπορείτε να το προσθέσετε. Στο μενού Προβολή του μηνύματος, κάντε κλικ στην εντολή Πεδίο "Ιδιαίτ. κοιν.".
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ελεγχος παραληπτών πριν από την αποστολή μηνύματος
 
Πριν στείλετε ένα μήνυμα, το Microsoft Outlook ελέγχει αυτόματα τα ονόματα που πληκτρολογείτε στα πλαίσια Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν. (πλαίσια "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν.": Ένα μήνυμα αποστέλλεται στους παραλήπτες του πλαισίου "Προς". Οι παραλήπτες στα πλαίσια "Κοιν." (κοινοποίηση) και "Ιδιαίτ. κοιν." (ιδιαίτερη κοινοποίηση) λαμβάνουν επίσης το μήνυμα. Ωστόσο, τα ονόματα των παραληπτών στο πλαίσιο "Ιδιαίτ. κοιν." δεν είναι ορατά στους άλλους παραλήπτες.), συγκρίνοντάς τα με τα ονόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων και στους φακέλους επαφών που καθορίσατε ως Βιβλία διευθύνσεων του Outlook. Εάν βρεθεί κάποιο που ταιριάζει απόλυτα, το όνομα υπογραμμίζεται. Εάν βρεθούν πολλά ονόματα που ταιριάζουν με το όνομα που πληκτρολογήσατε, κάτω από το όνομα εμφανίζεται μια κόκκινη, κυματιστή γραμμή. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο όνομα, για να δείτε τα άλλα ονόματα που βρέθηκαν.
 
Εάν βρεθούν πολλά ονόματα που ταιριάζουν με το όνομα που πληκτρολογήσατε και έχετε χρησιμοποιήσει ξανά αυτήν τη διεύθυνση, το όνομα που επιλέξατε προηγουμένως εμφανίζεται με μια πράσινη, διακεκομμένη υπογράμμιση, για να σας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο όνομα, για να δείτε τα άλλα ονόματα που βρέθηκαν.
 
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο τα ονόματα στα μηνύματα, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ελεγχος ονομάτων" Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Ελεγχος Ονομάτων' του Outlook στη γραμμή εργαλείων μηνύματος.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εμφάνιση ή απόκρυψη του πεδίου "Ιδιαίτ. Κοιν."
 
Μπορείτε να εμφανίσετε το πλαίσιο "Ιδιαίτ. Κοιν." (Ιδιαίτ. κοιν.: Συντόμευση για την ιδιαίτερη κοινοποίηση) σε όλα τα νέα μηνύματα που δημιουργείτε.
 
Σε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:
 
  • Όταν το Microsoft Word είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στα δεξιά του κουμπιού Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιαίτ. Κοιν.
  • Όταν το Microsoft Outlook είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο "Ιδιαίτ. Κοιν.".
    Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο Ιδιαίτ. Κοιν. μόνο για ένα μήνυμα και να στείλετε μήνυμα χωρίς να εμφανίζεται το όνομα του παραλήπτη.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χρήση Word για επεξεργασία μηνυμάτων
 
Σε προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Outlook, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν το πρόγραμμα επεξεργασίας του Outlook. Μπορούσατε, εάν θέλατε, να αλλάξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας σε Microsoft Word. Σε αυτήν την έκδοση, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το Word και συνεπώς, μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τα χαρακτηριστικά του, όπως:
 

 
Αυτόματη Διόρθωση
 
Καθώς γράφετε, γίνεται αυτόματη διόρθωση συνηθισμένων λαθών πληκτρολόγησης, όπως εναλλαγή γραμμάτων και επιπλέον γράμματα ή γράμματα που λείπουν.
 
 
Αυτόματος ορθογράφος και συντακτικός έλεγχος
 
Ελέγξτε την ορθογραφία και τη σύνταξή σας καθώς εργάζεστε. Οι λέξεις με ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη υπογραμμίζονται και εμφανίζονται εναλλακτικές λύσεις διόρθωσης, ελαττώνοντας την ανάγκη για έλεγχο της ορθογραφίας και της σύνταξης, πριν από την αποστολή ενός μηνύματος.
 
 
Αυτόματες "Κουκκίδες και αρίθμηση"
 
Προσθέστε κουκκίδες και αρίθμηση για να τονίσετε σημαντικά σημεία στο κείμενό σας. Χρησιμοποιήστε μια εικόνα ή κάποιο άλλο γραφικό, όπως κουκκίδα ή δημιουργήστε μια ιεραρχική λίστα με αριθμημένα στοιχεία.
 
 
Πίνακες
 
ρησιμοποιήστε πίνακες για να οργανώσετε τις πληροφορίες σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη μορφή HTML ως προεπιλεγμένη μορφή των μηνυμάτων, το Outlook διατηρεί τη μορφή των πινάκων, ακόμα και για παραλήπτες που δεν χρησιμοποιούν το Word.
 
 
Μετατροπή ονομάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεων Internet
 
Μετατρέψτε αυτόματα ονόματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις Internet σε υπερ-συνδέσεις (υπερ-σύνδεση: Χρωματιστό και υπογραμμισμένο κείμενο ή γραφικό στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να μεταβείτε σε ένα αρχείο, σε μια τοποθεσία στο αρχείο, σε μια ιστοσελίδα στο World Wide Web ή σε μια ιστοσελίδα σε ένα intranet.). Η έξυπνη μορφοποίηση υπερ-συνδέσεων μπορεί να μετατρέψει ακόμα και υπερ-συνδέσεις των οποίων η διεύθυνση URL περιέχει κενά.
 
 
Θέματα
 
Χρησιμοποιήστε θέματα του Word για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφα οπτικά αποτελέσματα και για να κάνετε τα μηνύματά σας να ξεχωρίζουν.
 
 
Αυτόματη μορφοποίηση
 
Μορφοποιήστε αυτόματα τα μηνύματά σας καθώς πληκτρολογείτε και προσθέστε μορφοποίηση σε μηνύματα απλού κειμένου που λαμβάνετε.
 
Επιπρόσθετα, μπορείτε πλέον να κάνετε επιλογές στο Outlook οι οποίες, στις προηγούμενες εκδόσεις, λειτουργούσαν μόνο στο Word. Για παράδειγμα, μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε και να ορίσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή ή ένα προεπιλεγμένο επιστολόχαρτο από το Outlook, εάν έχετε ορίσει το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε ορισμένες επιλογές ορθογραφικού ελέγχου και γραμματοσειρών για νέα μηνύματα και για μηνύματα που προωθείτε ή στα οποία απαντάτε. Εάν αλλάξετε αυτές τις επιλογές από το Word, αλλάζουν και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στο Outlook και το αντίστροφο.
 
Ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε μόνο για την προβολή των μηνυμάτων που λαμβάνετε, διατηρώντας, με αυτόν τον τρόπο, τη μορφοποίηση των μηνυμάτων η οποία, διαφορετικά, θα χανόταν.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προεπιλογή Word για επεξεργασία μηνυμάτων
 
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 

 
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Word ως προεπιλεγμένου προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του Microsoft Word για την επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
 
Ενεργοποίηση του Word ως προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα νέο μήνυμα
 
Στο μενού Ενέργειες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία μηνύματος αλληλογραφίας με και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Microsoft Word (μορφή μηνύματος).
 
 
Ενεργοποίηση του Word για την προβολή όλων των μηνυμάτων σε μορφή Εμπλουτισμένου κειμένου
 
Μπορείτε, εάν θέλετε, να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν λαμβάνετε συχνά το μήνυμα "Αυτό το μήνυμα περιέχει μορφοποίηση η οποία προβάλλεται καλύτερα με το Microsoft Word. Κάντε κλικ εδώ για προβολή σε Word." Στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Επιλέξτε το πλαίσιο Χρήση του Microsoft Word για ανάγνωση μηνυμάτων Εμπλουτισμένου κειμένου.
 
Σημείωση: Εάν το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε είναι το Microsoft Word, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Word για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με μηνύματα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία μηνύματος
 
Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μήνυμα αλληλογραφίας. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των παραληπτών στα πλαίσια Προς, Κοιν ή Ιδιαίτ. κοιν. Διαχωρίστε τα ονόματα με ελληνικό ερωτηματικό (;).
 
Για να επιλέξετε ονόματα παραληπτών από λίστα του Βιβλίου Διευθύνσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Προς, Κοιν. ή Ιδιαίτ. κοιν. Στο πλαίσιο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος. Τέλος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο κυρίως κείμενο του μηνύματος.
 
Εάν θέλετε, καθορίστε επιλογές μηνύματος. Μπορείτε να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
 

 
Αλλαγή του επιπέδου σπουδαιότητας
 
Για σήμανση ως πολύ σημαντικoύ μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο σήμανσης πολύ σημαντικού μηνύματος .
 
Για σήμανση ως μη σημαντικού μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο σήμανσης μη σημαντικού μηνύματος .
 
 
Απόσυρση μηνύματος έπειτα από συγκεκριμένη ημερομηνία
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και στην περιοχή Επιλογές παράδοσης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Λήξη μετά τις και έπειτα πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης που θέλετε.
 
 
Καθυστέρηση παράδοσης του μηνύματος
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και στην περιοχή Επιλογές παράδοσης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Παράδοση όχι πριν από και έπειτα πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης που θέλετε. Για να εισαγάγετε μια ώρα, πρέπει να την πληκτρολογήσετε μέσα στο πλαίσιο.
 
 
Αποθήκευση αντιγράφου του μηνύματος σε ένα διαφορετικό φάκελο από το φάκελο Απεσταλμένα
 
Στο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και στην περιοχή Επιλογές παράδοσης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση μηνύματος στο φάκελο.  Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και στο φάκελο που θέλετε. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.
 
Σημειώσεις: Αν το προφίλ σας περιέχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αλληλογραφία αποστέλλεται μέσω του προεπιλεγμένου λογαριασμού αλληλογραφίας. Για να καθορίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού.
 
Για να στείλετε ένα μήνυμα σε τμήμα μιας λίστας διανομής, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στο όνομα της λίστας διανομής και στη συνέχεια διαγράψτε τα ονόματα στα οποία δεν θέλετε να σταλεί το μήνυμα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία μηνύματος από επαφή
 
Στη λίστα Επαφές, επιλέξτε την επαφή, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μηνύματος προς επαφή.
Στο πλαίσιο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος.
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο κυρίως κείμενο του μηνύματος.
Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο Αποστολή .
 
Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα μήνυμα με παραλήπτη, σύρετε την επαφή στο κουμπί Αλληλογραφία που βρίσκεται στο Παράθυρο περιήγησης (είναι η στήλη στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του Outlook που περιλαμβάνει παράθυρα όπως Συντομεύσεις ή Αλληλογραφία) και συνεχίστε πληκτρολογώντας το μήνυμά σας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαχωρισμός διευθύνσεων πολλαπλών παραληπτών
 
Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές, στο κουμπί Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσθετες επιλογές. Στην περιοχή Κατά την αποστολή ενός μηνύματος, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Κόμμα ως διαχωριστικό διευθύνσεων.
 
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ερωτηματικό για να διαχωρίζετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν επιλέγετε το πλαισίου ελέγχου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Καθυστέρηση της παράδοσης ενός μηνύματος
 
Κανόνας είναι μία ή περισσότερες ενέργειες οι οποίες εκτελούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσκλήσεις σε σύσκεψη που πληρούν ορισμένες συνθήκες, καθώς και τις εξαιρέσεις σε αυτές τις συνθήκες. Οι κανόνες αναφέρονται επίσης ως φίλτρα.
 
Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Exchange Server, μπορείτε να καθυστερήσετε την παράδοση ενός μεμονωμένου μηνύματος. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κανόνες για να καθυστερήσουν την παράδοση όλων των μηνυμάτων, κρατώντας τα σε αναμονή στο φάκελο Εξερχόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Αποστολή.
 

 
Καθυστέρηση της παράδοσης ενός μηνύματος
 
Στο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Στην περιοχή Επιλογές παράδοσης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Παράδοση όχι πριν από και έπειτα κάντε κλικ στην ημερομηνία και την ώρα παράδοσης που θέλετε.
 
 
Καθυστέρηση παράδοσης όλων των μηνυμάτων
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κανόνες και Ειδοποιήσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κανόνα. Επιλέξτε την εντολή Εκκίνηση από κενό κανόνα.
 
Στο πλαίσιο Βήμα 1: Επιλέξτε πότε πρέπει να ελέγχονται τα μηνύματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος μηνυμάτων μετά την αποστολή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Στη λίστα Βήμα 1: Επιλογή συνθήκης (συνθηκών), ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Αν δεν επιλέξετε άλλα πλαίσια ελέγχου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι, ο κανόνας αυτός θα εφαρμοστεί σε όλα τα μηνύματα που στέλνετε.
 
Στη λίστα Βήμα 1: Επιλογή ενέργειας (ενεργειών), ενεργοποιήστε την επιλογή Να αναβάλλεται η παράδοση κατά έναν αριθμό λεπτών. Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και δύο ώρες.
 
Στο πλαίσιο Βήμα 2: Επεξεργασία περιγραφής κανόνα (κάντε κλικ σε μια υπογραμμισμένη τιμή), κάντε κλικ στην υπογραμμισμένη φράση έναν αριθμό από και πληκτρολογήστε πόσα λεπτά θέλετε να καθυστερεί η αποστολή των μηνυμάτων.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια πάλι κλικ στο κουμπί Επόμενο. Επιλέξτε οποιεσδήποτε εξαιρέσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Στο πλαίσιο Βήμα 1: Ορίστε ένα όνομα για τον κανόνα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλαισίου "Από" σε ένα μήνυμα
 
Δημιουργήστε ένα μήνυμα και κάντε ένα από τα εξής:
  • Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Outlook, από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Πεδίο "Από".
  • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Επιλογές.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εισαγωγή οριζόντιας γραμμής σε μήνυμα
 
Για να εισάγετε μία οριζόντια γραμμή σε ένα μήνυμα, δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα μήνυμα. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη γραμμή και από το μενού Εισαγωγή, επιλέξτε την εντολή Οριζόντια γραμμή.
 
Σημείωση: Στο Microsoft Outlook, αυτή η διαδικασία είναι διαθέσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείτε τη μορφή HTML ως μορφή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εάν το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε είναι το Microsoft Word, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Word.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/outlk_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας