Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Χρήση συνημμένων
Περιεχόμενα Οδηγού Outlook  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Εισαγωγή συνημμένου
 

 
Εισαγωγή αρχείου
 
Δημιουργήστε ή ανοίξτε το στοιχείο στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε ένα συνημμένο αρχείο. Όσον αφορά τα μηνύματα, για να προσθέσετε ένα συνημμένο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.
 
Κάντε κλικ στο κυρίως κείμενο του στοιχείου και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αρχείου Δείγμα Οθόνης - Πλήκτρο 'Εισαγωγή Αρχείου'. Στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
 
Εάν πρόκειται για νέο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή και, εάν πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο στοιχείου κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.
 
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε συνημμένα σύροντας τα αρχεία από τον υπολογιστή σας σε ένα στοιχείο του Outlook ή με αντιγραφή και επικόλληση των αρχείων σε ένα στοιχείο του Outlook ως συνημμένα.
 
Σημειώσεις. Από προεπιλογή, το Microsoft Outlook αποκλείει τα συνημμένα αρχεία που ενδέχεται να μην είναι ασφαλή (όπως τα αρχεία .bat, .exe, .vbs και .js), τα οποία μπορεί να έχουν ιούς. Εάν επισυνάψετε ένα τέτοιο αρχείο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε να στείλετε ένα συνημμένο που ενδέχεται να μην είναι ασφαλές. Εάν απαντήσετε "Ναι", το Outlook θα στείλει το συνημμένο.
 
Ένας πιο ασφαλής τρόπος κοινής χρήσης αρχείων είναι η δημοσίευσή τους σε έναν ασφαλή κοινόχρηστο πόρο δικτύου. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση με τον κοινόχρηστο πόρο για τον οποίο εκχωρήσατε στον παραλήπτη δικαιώματα πρόσβασης.
 
Εισαγωγή στοιχείου του Outlook
 
Δημιουργήστε ή ανοίξτε το στοιχείο στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε ένα στοιχείο. Όσον αφορά τα μηνύματα, για να εισαγάγετε ένα συνημμένο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κυρίως κείμενο του στοιχείου.
 
Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Κάτω Βέλος' που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο με το συνδετήρα Δείγμα Οθόνης - Πλήκτρο 'Εισαγωγή Αρχείου' και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στοιχείου. Ένας άλλος τρόπος είναι, στο μενού Εισαγωγή, να κάνετε κλικ στην εντολή Στοιχείο. Επιλέξτε το μήνυμα ή το στοιχείο που θέλετε να επισυνάψετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 
Εάν πρόκειται για νέο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή. Εάν πρόκειται για άλλο τύπο στοιχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.
 
Σημείωση. Τα συνημμένα σε μήνυμα μορφής HTML ή απλού κειμένου εμφανίζονται σε μια γραμμή κάτω από τη γραμμή Θέμα, ενώ τα συνημμένα σε μήνυμα μορφής εμπλουτισμένου κειμένου ή σε άλλους τύπους στοιχείων περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του στοιχείου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανοιγμα συνημμένου
 

 
Ανοιγμα συνημμένου από ένα στοιχείο
 
Για να ανοίξετε ένα συνημμένο από ένα στοιχείο, ανοίξτε (ή δείτε σε προεπισκόπηση) το στοιχείο που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να ανοίξετε και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του συνημμένου.
 
Ανοιγμα του συνημμένου χωρίς άνοιγμα του στοιχείου
 
Για να ανοίξετε το συνημμένο χωρίς άνοιγμα του στοιχείου, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο που περιέχει το συνημμένο. Στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προβολή συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του συνημμένου που θέλετε να προβάλετε.
 
Σημειώσεις
 
Τα συνημμένα σε μήνυμα μορφής HTML ή απλού κειμένου εμφανίζονται σε μια γραμμή κάτω από τη γραμμή Θέμα, ενώ τα συνημμένα σε μήνυμα μορφής εμπλουτισμένου κειμένου ή σε άλλους τύπους στοιχείων περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του στοιχείου.
 
Από προεπιλογή, το Microsoft Outlook αποκλείει τα συνημμένα αρχεία που ενδέχεται να μην είναι ασφαλή (όπως τα αρχεία .bat, .exe, .vbs και .js), τα οποία μπορεί να έχουν ιούς . Δεν μπορείτε να δείτε ή να έχετε πρόσβαση στο συνημμένο. Στο φάκελο Εισερχόμενα θα εμφανιστεί το εικονίδιο συνδετήρα στη στήλη Συνημμένο για να ενημερωθείτε ότι το μήνυμα περιέχει ένα συνημμένο και θα δείτε μια λίστα με τα αποκλεισμένα συνημμένα αρχεία στη γραμμή πληροφοριών στο πάνω μέρος του μηνύματός σας.
 
Πριν ανοίξετε τα συνημμένα, συνιστάται να τα εξετάσετε για ιούς με μια εφαρμογή για προστασία από ιούς. Οι περισσότερες εφαρμογές για προστασία από ιούς μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να εξετάζουν αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Ένας πιο ασφαλής τρόπος κοινής χρήσης αρχείων είναι η δημοσίευσή τους σε έναν ασφαλή κοινόχρηστο πόρο δικτύου. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση με τον κοινόχρηστο πόρο για τον οποίο εκχωρήσατε στον παραλήπτη δικαιώματα πρόσβασης.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αποθήκευση συνημμένου
 

 
Αποθήκευση συνημμένου από ένα στοιχείο
 
Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο από ένα στοιχείο, ανοίξτε (ή δείτε σε προεπισκόπηση) το στοιχείο που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να ανοίξετε. Στο στοιχείο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του συνημμένου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.
 
Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση συνημμένου, επιλέξτε μια θέση φακέλου. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
 
Σημείωση. Εάν το στοιχείο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλά συνημμένα στην ίδια θέση. Στο μήνυμα, από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων. Επιλέξτε από τη λίστα τα συνημμένα που θέλετε να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ κάνετε κλικ στο όνομα κάθε συνημμένου για να επιλέξετε πολλαπλά συνημμένα.
 
Αποθήκευση συνημμένου χωρίς άνοιγμα του στοιχείου
 
Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο χωρίς άνοιγμα του στοιχείου, αρχικά επιλέξετε το στοιχείο. Για να επιλέξετε το στοιχείο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο που περιλαμβάνει το συνημμένο. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του συνημμένου που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 
Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση συνημμένου, επιλέξτε μια θέση φακέλου. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
 
Σημείωση. Εάν το στοιχείο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλά συνημμένα στην ίδια θέση. Κάντε κλικ στο στοιχείο που περιλαμβάνει τα συνημμένα. Στο μενού Αρχείο του Microsoft Outlook, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Όλα τα συνημμένα. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση όλων των συνημμένων, επιλέξτε από τη λίστα τα συνημμένα που θέλετε να αποθηκεύσετε (από προεπιλογή, είναι επιλεγμένα όλα τα συνημμένα) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να καταργήσετε την επιλογή, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ κάνετε κλικ στο όνομα του συνημμένου.
 
Σημειώσεις
 
Πριν ανοίξετε τα συνημμένα, συνιστάται να τα εξετάσετε για ιούς με μια εφαρμογή για προστασία από ιούς. Οι περισσότερες εφαρμογές για προστασία από ιούς μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να εξετάζουν αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Ένας πιο ασφαλής τρόπος κοινής χρήσης αρχείων είναι η δημοσίευσή τους σε έναν ασφαλή κοινόχρηστο πόρο δικτύου. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση με τον κοινόχρηστο πόρο για τον οποίο εκχωρήσατε στον παραλήπτη δικαιώματα πρόσβασης. Μια άλλη επιλογή είναι η χρήση ενός προγράμματος συσκευασίας αρχείων, όπως το WinZip, και στη συνέχεια η προσθήκη του πακέτου ως συνημμένου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαγραφή συνημμένου
 

 
Διαγραφή ενός συνημμένου από τη γραμμή Συνημμένα
 
Για να διαγράψετε ένα συνημμένο από τη γραμμή Συνημμένα, κάντε δεξιό κλικ στο συνημμένο. Στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 
Σημείωση. Σε ένα μήνυμα που δημιουργείτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο συνημμένο και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο DELETE.
 
Διαγραφή συνημμένου από το κυρίως κείμενο του μηνύματος
 
Για να διαγράψετε ένα συνημμένο από το κυρίως κείμενο του μηνύματος, κάντε κλικ στο συνημμένο και πιέστε το πλήκτρο DELETE.
 
Σημείωση. Εναλλακτικά, εάν το μήνυμα έχει μορφή εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη στα δεξιά του συνημμένου και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο BACKSPACE δύο φορές.
 
Διαγραφή εικόνας από το κυρίως κείμενο ενός μηνύματος HTML
 
Για να διαγράψετε μία εικόνα από το κυρίως κείμενο ενός μηνύματος HTML, επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία την εντολή Επεξεργασία μηνύματος. Στο κυρίως κείμενο του μηνύματος, κάντε κλικ στην εικόνα και πιέστε το πλήκτρο DELETE.
 
Σημείωση. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας, ακολουθώντας τα βήματα παραπάνω, για να διαγράψετε τα συνημμένα από μηνύματα που έχετε λάβει. Ίσως να θέλετε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα αρχεία στον υπολογιστή σας πριν να τα διαγράψετε από το Microsoft Outlook.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τρόπος κατάργησης επισφαλών συνημμένων
 

 
Έχετε προσθέσει ένα τύπο αρχείου συνημμένου το οποίο αποκλείστηκε από το Microsoft Outlook για λόγους ασφαλείας. Αυτοί οι τύποι αρχείων, όπως .exe, .bat, .scr και .js αποκλείονται επειδή πιθανόν να περιέχουν ιούς.
 
Οι παραλήπτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Office Outlook 2003 ή πιο πρόσφατες εκδόσεις του Outlook οι οποίες έχουν ενημερωθεί με δέσμη ασφαλείας, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν το συνημμένο. Καταργώντας από το μήνυμά σας τα συνημμένα με αυτές τις επεκτάσεις αρχείων πριν το αποστείλετε, οι παραλήπτες μπορούν να αποθηκεύσουν και να ανοίξουν τα συνημμένα σας.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χρήση UUENCODE για αποστολή μηνυμάτων και συνημμένων
 

 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Στην περιοχή Μορφή μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση Internet. Ενεργοποιήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κωδικοποίηση συνημμένων σε μορφή UUENCODE κατά την αποστολή μηνύματος απλού κειμένου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα συνημμένα
 

 
Λαμβάνετε μήνυμα με συνημμένο, αλλά δεν μπορείτε να δείτε ή να ανοίξετε το συνημμένο
 
Από προεπιλογή, το Microsoft Outlook αποκλείει πιθανά μη ασφαλή συνημμένα αρχεία (όπως .bat, .exe, .vbs και .js) τα οποία μπορεί να περιέχουν ιούς. Δεν μπορείτε να δείτε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα συνημμένα. Ο φάκελος Εισερχόμενα θα εμφανίσει το εικονίδιο συνδετήρα στη στήλη Συνημμένο για να σας ενημερώσει ότι το μήνυμα έχει ένα συνημμένο και θα δείτε μια λίστα των αποκλεισθέντων αρχείων συνημμένων στη γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος του μηνύματός σας. Εάν προσπαθήσετε να ανοίξετε το συνημμένο, κάνοντας δεξιό κλικ στο στοιχείο, η επιλογή Προβολή συνημμένων δεν θα εμφανιστεί στο μενού συντόμευσης. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αρχεία όπως as αρχεία .exe, τα οποία εστάλησαν από άλλους, ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει τα αρχεία σε ένα κοινόχρηστο τμήμα του δικτύου ή σε ένα κοινόχρηστο τμήμα του Web στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση.
 
Ο παραλήπτης του μηνύματός μου δεν έλαβε ή δεν μπορεί να ανοίξει το συνημμένο σας
 
Ο παραλήπτης ίσως να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφία που δεν υποστηρίζει συνημμένα ή που εμποδίζει συνημμένα ορισμένων τύπων αρχείων. Εάν πρέπει να διανείμετε αρχεία, όπως τα αρχεία .exe, σε άλλους χρήστες, στείλτε τα σε ένα κοινόχρηστο τμήμα του δικτύου ή σε ένα κοινόχρηστο τμήμα του Web στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ή χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα, όπως το WinZip για να συσκευάσετε ένα ή περισσότερα αρχεία πριν τα επισυνάψετε στο μήνυμά σας.
 
Ίσως στείλατε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου σε μια επαφή του οποίου η εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν υποστηρίζει RTF. Θα πρέπει να καθορίσετε τη χρήση μιας διαφορετικής μορφής όταν στέλνετε μηνύματα σε αυτήν την επαφή. Στις Επαφές, κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε να ανοίξετε και διπλό κλικ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επαφής. Στη λίστα Μορφή Internet, κάντε κλικ στο Το Outlook αποφασίζει για την καλύτερη μορφή αποστολής (μορφή HTML) ή Αποστολή μόνο απλού κειμένου. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.
 
Ίσως να στείλατε το μήνυμα σε μορφή MIME σε έναν παραλήπτη, του οποίου η εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν υποστηρίζει τη μορφή MIME. Χρησιμοποιήστε τη μορφή UUENCODE, για να στείλετε πάλι το συνημμένο. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Κάτω από την περιοχή Μορφή μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή Internet. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κωδικοποίηση συνημμένων σε μορφή UUENCODE στην αποστολή μηνύματος απλού κειμένου.
 
Κάνατε αλλαγές σε ένα συνημμένο, αλλά τώρα δεν τις βλέπετε
 
Πρέπει να αποθηκεύσετε το στοιχείο για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σε ένα συνημμένο που βρίσκεται μέσα στο στοιχείο. Εάν ανοίξετε ένα συνημμένο μέσα σε ένα στοιχείο, κάνετε αλλαγές στο συνημμένο και μετά κλείσετε το στοιχείο δίχως να το αποθηκεύσετε, οι αλλαγές που κάνατε στο συνημμένο δεν αποθηκεύονται μαζί με το στοιχείο. Για να αποθηκεύσετε ξεχωριστό αντίγραφο του συνημμένου αφού κάνετε αλλαγές, χρησιμοποιήστε την εντολή Αποθήκευση ως στο μενού Αρχείο στο πρόγραμμα μέσα στο οποίο ανοίξατε το συνημμένο.
 
Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο συνημμένο, έχετε το στοιχείο ανοικτό την ώρα που κάνετε αλλαγές στο συνημμένο. Αφού τελειώσετε τις αλλαγές στο συνημμένο, αποθηκεύστε και κλείστε το συνημμένο και μετά αποθηκεύστε και κλείστε το στοιχείο.
 
Μπορεί να ανοίξατε περισσότερα από ένα αντίγραφα του συνημμένου και μετά να κάνατε μερικές αλλαγές σε κάθε αντίγραφο. Εάν αυτό συμβαίνει, μόνο οι αλλαγές που αποθηκεύσατε στο τελευταίο αντίγραφο που ανοίξατε αποθηκεύονται με το στοιχείο.
 
Εάν δημιουργήσατε το αρχείο συνημμένου, μπορεί να κάνατε αλλαγές στο αρχικό αρχείο και όχι στο συνημμένο. Εντοπίστε και ελέγξτε το αρχικό αρχείο στον σκληρό σας δίσκο και επισυνάψτε πάλι το αρχικό αρχείο, εάν χρειάζεται.
 
Το συνημμένο δεν εκτυπώνεται
 
Τα συνημμένα θα εκτυπωθούν μόνο από τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει τον εκτυπωτή Α ως τον προεπιλεγμένο, ανοίξετε ένα μήνυμα με συνημμένο και επιλέξετε να εκτυπωθεί το μήνυμα από τον εκτυπωτή B, το μήνυμα θα αποσταλεί στον εκτυπωτή B, αλλά το συνημμένο θα σταλεί στον εκτυπωτή A.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/outlk_05.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας