Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Υπογραφές
Περιεχόμενα Οδηγού Outlook  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Πληροφορίες για τις υπογραφές σε μηνύματα
 

 
Μια υπογραφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελείται από κείμενο ή και εικόνες που προστίθενται αυτόματα στο τέλος των εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες υπογραφές για διαφορετικούς τύπους παραληπτών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κύριο όνομά σας, για μηνύματα σε φίλους και συγγενείς ή το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για μηνύματα σε επαγγελματικές επαφές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια υπογραφή για την προσθήκη "τυποποιημένου" κειμένου, όπως μια επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θέλετε να απαντούν οι άλλοι στα μηνύματά σας.Μπορείτε να έχετε διαφορετική υπογραφή για κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Ενώ μπορείτε να δημιουργείτε υπογραφές στο Microsoft Outlook, υπάρχουν πλεονεκτήματα εάν τις δημιουργείτε στο Microsoft Word. Για παράδειγμα, στο Word, μπορείτε  εύκολα να εισάγετε εικόνες και υπερ-συνδέσεις στην υπογραφή. (Εάν θέλετε να εισάγετε μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα, κοινώς αναφερόμενη ως vCard, αυτό πρέπει να γίνει από στο Outlook.)
 
Όταν χρησιμοποιείτε το Word για τη δημιουργία υπογραφής, η υπογραφή θα είναι διαθέσιμη από το Outlook και το αντίστροφο. Οι αλλαγές που κάνετε στην υπογραφή, θα εμφανιστούν είτε χρησιμοποιείτε το Word είτε το Outlook ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία υπογραφής για μηνύματα
 

 
Αν το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε είναι το Microsoft Word, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Word. Το Word προσφέρει τις περισσότερες επιλογές προσαρμογής υπογραφών.
 
Στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Από τη λίστα Σύνθεση με αυτήν τη μορφή μηνύματος, κάντε κλικ στη μορφή μηνύματος με την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπογραφή. Στην περιοχή Υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές και έπειτα κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 
Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στοιχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο δημιουργίας της υπογραφής, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Στο πλαίσιο Κείμενο υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην υπογραφή.
 
Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε κείμενο στο πλαίσιο αυτό από ένα άλλο έγγραφο. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση παραγράφου ή γραμματοσειράς, επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά ή Παράγραφος και μετά κάντε τις επιλογές που θέλετε. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, αν χρησιμοποιείτε το απλό κείμενο ως μορφή μηνύματος.
 
Για να προσθέσετε μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα - vCard - στην υπογραφή, στην περιοχή Επιλογές κάρτας vCard, επιλέξτε μια κάρτα vCard από τη λίστα ή κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κάρτας vCard από την επαφή.
 
 
Οταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της νέας υπογραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εισαγωγή υπογραφής σε μήνυμα
 
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 

 
Αυτόματη εισαγωγή υπογραφής σε όλα τα νέα μηνύματα ή σε όλα τα μηνύματα στα οποία απαντάτε ή προωθείτε
 
Στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Στο πλαίσιο Σύνθεση σε αυτήν τη μορφή μηνύματος, κάντε κλικ στη μορφή μηνύματος με την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπογραφή.
 
Στην περιοχή Υπογραφές, επιλέξτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια επιλέξτε τις υπογραφές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για νέα μηνύματα, καθώς και για μηνύματα απάντησης ή προώθησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική υπογραφή για κάθε μήνυμα.
 
Εισάγετε μια υπογραφή σε ένα μεμονωμένο μήνυμα με χρήση του Microsoft Word ως προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου
 
Στο ανοικτό μήνυμα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπογραφή στο κυρίως κείμενο του μηνύματος. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αυτόματο Κείμενο, και μετά στην επιλογή Υπογραφή. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην υπογραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 
Σημειώσεις
 
Οταν χρησιμοποιείτε το Word ως το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η υπογραφή που μπορείτε να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο είναι Αυτόματο Κείμενο που προέρχεται από το όνομα και τις πληροφορίες που πληκτρολογήσατε όταν εγκαταστήσατε το Microsoft Office. Για να προβάλετε τις πληροφορίες στο Word, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες χρήστη.
 
Οταν χρησιμοποιείται το Word ως το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχετε ρυθμίσει το Outlook ώστε να εφαρμόζει αυτόματα τις υπογραφές σας στα μηνύματα που στέλνετε, προωθείτε ή στα οποία απαντάτε, η υπογραφή προέρχεται από την υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήσατε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 
Τρόπος 1: Στο Word και στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Τρόπος 2: Στο Outlook και στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές.
 
Εισάγετε μια υπογραφή σε ένα μεμονωμένο μήνυμα με χρήση του Microsoft Outlook ως προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Στο ανοικτό μήνυμα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπογραφή στο κυρίως κείμενο του μηνύματος. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετείστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Υπογραφή και μετά κάντε κλικ στην υπογραφή που θέλετε.
 
Εάν η υπογραφή που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Περισσότερα και στο πλαίσιο Υπογραφή, επιλέξτε την υπογραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χρήση clip art για την προσαρμογή μηνυμάτων του Outlook
 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε clip art με διάφορους τρόπους για να προσαρμόσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Office OutlookR 2003. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα επιστολόχαρτα, ένα σύνολο προκαθορισμένων στοιχείων σχεδίασης (όπως μορφοποίηση κειμένου, χρώμα φόντου και εικόνες) που περιλαμβάνονται σε εξερχόμενα μηνύματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε μια λεπτή πινελιά στην υπογραφή σας προσθέτοντάς της ένα clip.
 
Χρήση clip art για τη δημιουργία προσαρμοσμένου επιστολόχαρτου
 
Εάν το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας είναι το Microsoft Office Word, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα επιστολόχαρτα από το Word. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε νέα επιστολόχαρτα του Outlook τα οποία προσθέτει το Word στη λίστα επιστολόχαρτών του.
 
Στο κύριο παράθυρο του Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Στη λίστα Σύνθεση σε αυτήν τη μορφή μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή HTML. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή επιστολόχαρτου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο επιστολόχαρτο, πληκτρολογήστε ένα όνομα. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο δημιουργίας του στοιχείου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.
 
Για να επιλέξετε ένα αρχείο, στο οποίο θα βασίσετε το επιστολόχαρτό σας, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου στο πλαίσιο Χρήση αυτού του αρχείου ως προτύπου ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να επιλέξετε από μια λίστα. Κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και κάντε τις επιλογές που θέλετε.
 
Σημείωση. Αυτή η διαδικασία είναι διαθέσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείτε HTML ως μορφή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας .
 
Προσθήκη clip art στην υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 
Στο κύριο παράθυρο του Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Στην περιοχή Υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές και έπειτα κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στοιχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο δημιουργίας της υπογραφής, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Στο πλαίσιο Κείμενο υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην υπογραφή. Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε κείμενο στο πλαίσιο αυτό από ένα άλλο έγγραφο.
 
Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση παραγράφου ή γραμματοσειράς, επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά ή Παράγραφος και μετά ορίστε τις επιλογές που θέλετε. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, αν χρησιμοποιείτε το απλό κείμενο ως μορφή μηνύματος.
 
Για να προσθέσετε clip art, επιλέξτε Σύνθετη επεξεργασία. Η υπογραφή σας ανοίγει στο προϊόν του Office που έχετε ορίσει ως πρόγραμμα επεξεργασίας HTML στον Microsoft Internet Explorer. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει το Microsoft Office Word, τότε, από το μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δευτερεύον μενού Εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ετοιμες εικόνες Clip Art.
 
Επιλέξτε το clip που θέλετε να συμπεριλάβετε στην υπογραφή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αποθήκευση' και κατόπιν κλείστε το παράθυρο. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της νέας υπογραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 
Σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του clip πριν να το εισαγάγετε στην υπογραφή σας. Για να αλλάξετε το μέγεθός του, κάντε κλικ σε μια γωνία του clip και σύρετέ τη στο μέγεθος που θέλετε.
 
Μόλις δημιουργήσετε την υπογραφή, μπορείτε να την εισάγετε σε όλα τα νέα μηνύματα, σε όλα τα μηνύματα στα οποία απαντάτε ή τα οποία προωθείτε ή απλώς σε συγκεκριμένο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να έχετε διαφορετική υπογραφή για κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή υπογραφής
 

 
Αν το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε είναι το Microsoft Word, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Word. Το Word προσφέρει τις περισσότερες επιλογές προσαρμογής υπογραφών.
 
Στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Στη λίστα Σύνθεση με αυτήν τη μορφή μηνύματος, κάντε κλικ στη μορφή μηνύματος με την οποία χρησιμοποιείται η υπογραφή. Στην περιοχή Υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές. Επιλέξτε την υπογραφή που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.
 
Στο πλαίσιο Κείμενο υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην υπογραφή. Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε κείμενο στο πλαίσιο αυτό από ένα άλλο έγγραφο.
 
Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση παραγράφου ή γραμματοσειράς, επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά ή Παράγραφος και μετά κάντε τις επιλογές που θέλετε. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, αν χρησιμοποιείτε το απλό κείμενο ως μορφή μηνύματος.
 
Σημείωση. Για να αλλάξετε την υπογραφή σε ένα μεμονωμένο μήνυμα, κάντε τις αλλαγές κατευθείαν στην υπογραφή του μηνύματος.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διακοπή της χρήσης αυτόματης υπογραφής
 
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 

 
Διακοπή της χρήσης αυτόματης υπογραφής για όλα τα νέα μηνύματα ή για τα μηνύματα στα οποία απαντάτε ή προωθείτε
 
Αυτή η διαδικασία διακόπτει τις υπογραφές για μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούν είτε το Microsoft Outlook είτε το Microsoft Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Στο κύριο παράθυρο του Outlook, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας.
 
Για διακοπή υπογραφών για όλα τα νέα μηνύματα, στην περιοχή Υπογραφή, επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση της υπογραφής. Στη λίστα Υπογραφή για τα νέα μηνύματα, κάντε κλικ στην επιλογή <Κανένα>.
 
Για διακοπή υπογραφών για μηνύματα στα οποία απαντάτε ή τα οποία προωθείτε, στην περιοχή Υπογραφή, επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση της υπογραφής. Στη λίστα Υπογραφή για απαντήσεις και προωθήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή <Κανένα>.
 
Σημείωση. Εάν ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείτε το Word, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπογραφές και το Word. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Word.
 
Παράλειψη της αυτόματης υπογραφής από νέο μήνυμα που δημιουργείτε
 
Αφού δημιουργήσετε το μήνυμα, επιλέξτε την υπογραφή και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο DELETE.
 
Διαγραφή υπογραφής από τη λίστα διαθέσιμων υπογραφών
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. Στην περιοχή Υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές. Επιλέξτε την υπογραφή θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/outlk_08.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας