Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Ρύθμιση παραμέτρων των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Περιεχόμενα Οδηγού Outlook  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Πληροφορίες για τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 

 
Μπορείτε να αποκτήσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρειάζεστε, προσθέτοντας ένα λογαριασμό αλληλογραφίας στο Microsoft Outlook με χρήση των πληροφοριών που σας παρέχει ο διαχειριστής σας ή η υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς αλληλογραφίας σε ένα μοναδικό προφίλ χρήστη του Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα λογαριασμό του Microsoft Exchange Server για τη διαχείριση της επαγγελματικής αλληλογραφίας σας και στη συνέχεια, να προσθέσετε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας του Internet, όπως το λογαριασμό POP3 του ISP σας, για τη διαχείριση της προσωπικής αλληλογραφίας σας.
 
Το Outlook υποστηρίζει τους εξής τύπους διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Microsoft Exchange Server, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet (POP3, IMAP, HTTP), πρόσθετους τύπους διακομιστών.
 
Σημείωση. Το Outlook υποστηρίζει το πρωτόκολλο IMAP4. Ορισμένοι διακομιστές ενδέχεται να χρησιμοποιούν ένα ενημερωμένο πρωτόκολλο που ονομάζεται IMAP4rev1, το οποίο ενδέχεται να εμποδίζει τον έλεγχο αυθεντικότητας των πιστοποιητικών σας και την πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Για να εξακριβώσετε ποιο πρωτόκολλο IMAP χρησιμοποιεί ο διακομιστής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος ή τον ISP σας.
 
Για να ξεκινήσετε με ένα λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρέπει να καθορίσετε στο Outlook τα εξής:
 
Το όνομα του λογαριασμού σας, τον κωδικό πρόσβασης και το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προσθήκη λογαριασμού)
 
Οι πληροφορίες που σας παρέχει συνήθως η υπηρεσία παροχής Internet ή ο διαχειριστής του συστήματός σας είναι οι εξής:
 • Τύπος λογαριασμού (Exchange Server, POP3, IMAP, HTTP ή άλλος)
 • Το όνομα του διακομιστή της εισερχόμενης και της εξερχόμενης αλληλογραφίας σας
 • Το όνομα χρήστη
 • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (παράδειγμα: someone@example.com)
 • Ο κωδικός πρόσβασής σας

 
Σημείωση . Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται ο ίδιος διακομιστής για την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, όπως ο Microsoft Exchange Server. Για λογαριασμούς POP3 και IMAP, τα μηνύματα που αποστέλλετε υποβάλλονται σε ένα διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας που υποστηρίζει το πρότυπο του Internet SMTP και στη συνέχεια παραδίδονται στον παραλήπτη. Τα μηνύματα που λαμβάνετε, αποθηκεύονται στο λογαριασμό σας, σε ένα διακομιστή που υποστηρίζει το πρότυπο του Internet POP3 ή IMAP.
 
Πώς θα συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύνδεση/κλήση)
 
Μπορείτε να συνδεθείτε με τους δύο παρακάτω τρόπους:
 
Μέσω τηλεφωνικών γραμμών, με τη χρήση modem. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου, για να συνδέεστε αυτόματα κατά την εκκίνηση του Outlook. Εάν συνδέεστε με διακομιστή POP3 ή IMAP, η υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας προμηθεύσει με τον απαιτούμενο αριθμό τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις του modem και τα απαραίτητα πρωτόκολλα δικτύου.
 
Μέσω τοπικού δικτύου (LAN). Η εταιρεία σας μπορεί να παρέχει εξωτερική πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας, μέσω τοπικού δικτύου (LAN). Ο διαχειριστής μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία του λογαριασμού και τα πρωτόκολλα δικτύου, για να αποκτήσετε πρόσβαση στους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Πότε και πώς θα λάβετε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από το διακομιστή (αποστολή/παραλαβή)
 
Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Exchange Server, μπορείτε να επιλέξετε την εργασία με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση. Η προεπιλογή του Outlook είναι η εργασία με σύνδεση (σύνδεση με το διακομιστή). Τα μηνύματα που στέλνετε ή λαμβάνετε παραδίδονται αμέσως. Εάν επιλέξετε την εργασία χωρίς σύνδεση, μπορείτε να προσδιορίσετε τη συχνότητα με την οποία θα συνδέεται το Outlook με το διακομιστή για την αποστολή και παραλαβή των μηνυμάτων.
 
Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό αλληλογραφίας του Internet, μπορείτε να προσδιορίσετε τη συχνότητα με την οποία το Outlook θα επικοινωνεί με το διακομιστή αλληλογραφίας του Internet για την αποστολή και παραλαβή των μηνυμάτων.
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα "Αποστολής/παραλαβής" που θα περιέχει έναν ή περισσότερους από τους λογαριασμούς αλληλογραφίας που έχετε εγκαταστήσει στο Outlook. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά της ομάδας, όπως τη συχνότητα αποστολής ή παραλαβής αλληλογραφίας ή τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζεται την αλληλογραφία το Outlook με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση. Με τις ομάδες "Αποστολής/παραλαβής" μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 • Να καθορίσετε εάν θα συμπεριλαμβάνεται ένας λογαριασμός όταν γίνεται αποστολή ή παραλαβή αλληλογραφίας.
 • Να καθορίσετε εάν από κάποιο λογαριασμό θα γίνεται είτε αποστολή ή παραλαβή αλληλογραφίας είτε αποστολή και παραλαβή ταυτόχρονα.
 • Να καθορίσετε εάν θα λαμβάνονται συνημμένα.
 • Να καθορίσετε όρια μεγέθους των μηνυμάτων που θα λαμβάνονται.
 • Να καθορίσετε τους φακέλους που θα συμπεριλαμβάνονται κατά την αποστολή ή παραλαβή.
 • Να καθορίσετε τη παραλαβή μόνο των κεφαλίδων των νέων μηνυμάτων.
 • Να καθορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για το Outlook για εργασία με σύνδεση και διαφορετικές, για εργασία χωρίς σύνδεση.
Πού θα διατηρείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρχείο δεδομένων)
 
Οταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διακομιστή του Exchange, από προεπιλογή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποθηκεύονται στο διακομιστή του Exchange. Για άλλους λογαριασμούς, το Outlook δημιουργεί αυτόματα ένα προεπιλεγμένο αρχείο δεδομένων για την αποθήκευση των μηνυμάτων σας και άλλων στοιχείων. Το αρχείο δεδομένων είναι ένα αρχείο Προσωπικών φακέλων (.pst).
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Σύνδεση με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 

 
Μπορείτε να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας είτε ένα τοπικό δίκτυο (LAN), μια σύνδεση με Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου με χρήση ενός συμβατικού modem (28,8 ή 56Κ) είτε ένα δικό σας πρόγραμμα κλήσης με χρήση modem.
 
Σύνδεση μέσω τοπικού δικτύου (LAN)
 
Η εταιρεία σας πρέπει να παρέχει εξωτερική πρόσβαση στο Internet μέσω μιας πύλης Internet ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-διακομιστή αλληλογραφίας Internet που βρίσκεται ήδη σε ένα τοπικό δίκτυο. Όταν συνδέεστε με το Internet μέσω ενός τοπικού δικτύου, το πρόγραμμα-διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Internet ελέγχει αυτόματα και παραδίδει τα νέα μηνύματα στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε σύνδεση με Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου, όταν δεν είναι διαθέσιμο το τοπικό δίκτυο.
 
Σύνδεση με modem
 
Η υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε πρέπει να σας παρέχει τον απαιτούμενο αριθμό τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις του μόντεμ και τα απαραίτητα πρωτόκολλα δικτύου.
 
Χρήση τρίτου προγράμματος κλήσης
 
Εάν προτιμάτε να επιλέγετε εσείς πότε θα παραδίδει ο διακομιστής την εισερχόμενη ή εξερχόμενη αλληλογραφία σας, μπορείτε να συνδεθείτε με το διακομιστή με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο, αν η σύνδεσή σας με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου είναι αργή και δεν θέλετε να περιμένετε να γίνει αυτόματα η σύνδεση.
 
Σημείωση. Τα ασύρματα δίκτυα και τα ψηφιακά ή DSL modem θεωρούνται συνδέσεις τοπικού δικτύου (LAN) επειδή γενικά, διατηρούν συνεχή σύνδεση και δεν απαιτούν μη αυτόματη σύνδεση.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προεπιλογή προφίλ χρήστη
 

 
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρηστών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία. Εάν χρησιμοποιείτε την κλασσική προβολή του Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία.
 
Αφού ανοίξατε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προφίλ και κάντε ένα από τα εξής:
 • Για να καθορίσετε ένα προφίλ που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που εκκινείτε το Microsoft Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Να χρησιμοποιείται πάντα αυτό το προφίλ και στη συνέχεια επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
 • Για να σας ζητείται να επιλέξετε το προφίλ χρήστη του Outlook που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που εκκινείτε το Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Να ζητείται ο καθορισμός του προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθήκη ή κατάργηση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 

 
Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Αν δεν βλέπετε την εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πηγαίνετε στο μενού Εργαλεία του Microsoft Office Outlook 2003 και του Microsoft Outlook 2002.
 
Στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Επιλέξτε τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για τον λογαριασμό σας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Σημείωση. Αν δημιουργείτε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MSN, κάντε κλικ στην επιλογή POP3 για MSN Internet Access έκδοση 5.3 ή νεότερη, ή στην επιλογή HTTP για MSN Explorer.
 
Στα κατάλληλα πλαίσια, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που σας έχει δώσει η υπηρεσία παροχής Internet (ISP)  ή ο διαχειριστής.
 
Σημειώσεις
 
Μην ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση χρησιμοποιώντας ασφαλή έλεγχο ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης (SPA), εκτός εάν η υπηρεσία σας παροχής Internet (ISP) υπέδειξε ότι η υπηρεσία σας χρησιμοποιεί ασφαλή έλεγχο ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης (SPA).
 
Εκτός αν αναφέρετε κάτι διαφορετικό από τον ISP σας, όλες οι καταχωρήσεις διακομιστών και διευθύνσεων πληκτρολογούνται με πεζούς χαρακτήρες. Ορισμένες διευθύνσεις ISP απαιτούν, για πρόσθετη ασφάλεια, συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Για παράδειγμα, κωδικόςΠρόσβασηΣ. Για να ενημερωθείτε αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, συμβουλευτείτε τον ISP σας. Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Ασφαλής κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης τον οποίο μπορείτε να απομνημονεύσετε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τον γράψετε.
 
Έχετε την επιλογή να ορίσετε στο Outlook να θυμάται τον κωδικό πρόσβασής σας, πληκτρολογώντας τον στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού. Παρόλο που αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό, σημαίνει επίσης ότι ο λογαριασμός είναι ευπρόσβλητος από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας.
 
Στη συνέχεια, εάν προσθέτετε ένα λογαριασμό διακομιστή Microsoft Exchange Server, κάντε κλικ στην εντολή Ελεγχος ονομάτων για να επιβεβαιώσετε ότι ο διακομιστής αναγνωρίζει το όνομά σας. Το όνομα και ο διακομιστής που καταχωρίσατε πρέπει να είναι υπογραμμισμένα. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας. Εάν δεν είναι υπογραμμισμένο το όνομά σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
 
Εάν προσθέτετε ένα λογαριασμό διακομιστή POP3 , κάντε κλικ στο κουμπί Ελεγχος ρυθμίσεων λογαριασμού για να επιβεβαιώσετε ότι ο λογαριασμός σας λειτουργεί. Εάν υπάρχουν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασής σας, θα σας ζητηθεί να τις εισάγετε ή να τις διορθώσετε. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet.
 
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε πρόσθετες παραμέτρους, όπως το πώς θέλετε να συνδεθεί ο υπολογιστής σας στο διακομιστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στο κουμπί Τέλος.
 
Διαγραφή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε την επιλογή Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να διαγράψετε και στο κουμπί Κατάργηση. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή του ονόματος λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 

 
Το όνομα λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήσατε. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Λογαριασμοί (δίπλα στο κουμπί Αποστολή) να δείτε και να επιλέξετε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Στη λίστα, κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις και στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πλαίσιο ένα νέο όνομα για το λογαριασμό. Μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνομα θέλετε σε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προεπιλογή ενός λογαριασμού
 

 
Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να ορίσετε έναν ως προεπιλεγμένο λογαριασμό, ώστε να γίνεται πρώτα η διεκπεραίωσή του. Το Microsoft Outlook στέλνει τα μηνύματά σας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο λογαριασμό, εκτός και εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Λογαριασμοί (δίπλα στο κουμπί Αποστολή) στο μήνυμα για να επιλέξετε διαφορετικό λογαριασμό για χρήση με το συγκεκριμένο μήνυμα.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Στη λίστα, κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επιλογή λογαριασμού για την αποστολή μηνυμάτων
 

 
Εάν έχετε εγκαταστήσει πολλαπλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook, μπορείτε να καθορίσετε ποιος λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί κατά την αποστολή μηνυμάτων.
 
Στο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Λογαριασμοί και κατόπιν στο λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 
Σημειώσεις
 
Από προεπιλογή,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποστέλλεται με χρήση του λογαριασμού που καθορίζεται ως ο προεπιλεγμένος Οδηγός λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Εργαλεία, εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για παράδειγμα, ο προεπιλεγμένος λογαριασμός σας μπορεί να είναι ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εργασίας σας, μπορείτε όμως να καθορίσετε την αποστολή μηνύματος από άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ο προσωπικός λογαριασμός υπηρεσίας παροχής Internet (ISP).
 
Η αποστολή μηνυμάτων από το λογαριασμό υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) μπορεί να απαιτεί να είστε συνδεδεμένοι με εκείνη την υπηρεσία παροχής, για να λάβετε δικαίωμα χρήσης του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για περισσότερες πληροφορίες.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Νέος κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό
 

 
Εάν η υπηρεσία παροχής Internet (ISP) σας έδωσε νέο κωδικό πρόσβασης για έναν υπάρχοντα λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρέπει να ενημερώσετε το Microsoft Outlook με τον νέο αριθμό πρόσβασης.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3, IMAP ή HTTP για τον οποίο θέλετε να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στο κουμπί Τέλος.
 
Σημείωση. Ο κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας διαφέρει από τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για κλήση στην υπηρεσία που σας παρέχει τη σύνδεση στο Internet.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 

 
Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Δείγμα οθόνης - Εντολή 'Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'
 
Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις που βλέπετε ταιριάζουν με τις πληροφορίες που λάβατε από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ή το διαχειριστή σας.
 
Εάν αλλάζετε ένα λογαριασμό διακομιστή Microsoft Exchange Server, κάντε κλικ στην εντολή Ελεγχος ονομάτων για να επιβεβαιώσετε ότι ο διακομιστής αναγνωρίζει το όνομά σας. Το όνομα και ο διακομιστής που καταχωρίσατε πρέπει να είναι υπογραμμισμένα. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας. Εάν δεν είναι υπογραμμισμένο το όνομά σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
 
Εάν αλλάζετε ένα λογαριασμό διακομιστή POP3, κάντε κλικ στο κουμπί Eλεγχος ρυθμίσεων λογαριασμού για να επιβεβαιώσετε ότι ο λογαριασμός σας λειτουργεί. Εάν υπάρχουν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασής σας, θα σας ζητηθεί να τις εισάγετε ή να τις διορθώσετε. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet.
 
Εάν απαιτείται, κάντε τις αλλαγές σας στα κατάλληλα πλαίσια. Για να κάνετε πρόσθετες αλλαγές ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 
Σημείωση. Εάν έχετε πολλαπλά προφίλ του Microsoft Outlook, πρέπει να επιλέξετε το προφίλ που περιέχει το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε ή να αλλάξετε. Στον Πίνακα Ελέγχου των Microsoft Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προφίλ. Κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε, κλικ στο κουμπί Ιδιότητες και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή των πληροφοριών λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP)
 

 
Ακριβώς όταν πιστέψετε ότι έχετε ρυθμίσει τα πάντα στο Outlook 2003, έρχεται η αλλαγή. Ίσως έχετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ή, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, οι συγχωνεύσεις και άλλες αλλαγές με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ίσως απαιτούν να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε. Ίσως η υπηρεσία παροχής Internet να αλλάζει το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οποίο συνδέεστε. Σε αυτό το άρθρο, επεξηγείται ο τρόπος πραγματοποίησης όλων αυτών των αλλαγών στο Outlook.
 
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Για να διατηρήσετε το σύστημά σας ασφαλές, θα πρέπει να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Ασφαλής κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης τον οποίο μπορείτε να απομνημονεύσετε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τον γράψετε.
 
Η υπηρεσία παροχής Internet μπορεί να σας παρέχει τις πληροφορίες για τον τρόπο αλλαγής του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Αφού κάνετε αυτή την αλλαγή, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες για τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό που είναι αποθηκευμένες στο Outlook:
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Κάτω από την περιοχή Πληροφορίες σύνδεσης, αλλάξτε το πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης με τον νέο κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Πρόσφατα οι συνδρομητές σε μεγάλη υπηρεσία παροχής Internet ευρείας ζώνης παρατήρησαν ότι τα ονόματα τομέων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα άλλαζαν εξαιτίας μιας συγχώνευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου someone@example.com πρέπει να αλλάξει αυτή τη διεύθυνση με μια καινούργια, η οποία καθορίζεται από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).
 
Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι η τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι pat@adatum.com. Η υπηρεσία παροχής Internet, A. Datum Corporation, σας ειδοποιεί ότι συγχωνεύτηκαν με την Contoso, Ltd. και θα αλλάξουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε σε pat@contoso.com.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.
 
Κάτω από την ενότητα Στοιχεία χρήστη, αλλάξτε το πλαίσιο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη νέα διεύθυνση που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής Internet. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.
 
Κάτω από την ενότητα Αλλα στοιχεία χρήστη, αν έχετε ήδη καθορίσει μια Διεύθυνση απάντησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση εξακολουθεί να είναι σωστή.
 
Αλλαγή της διεύθυνσης διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Αν και ασυνήθιστο, ο διακομιστής με τον οποίο συνδέεστε για την λήψη και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάζει.
 
Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι οι τρέχοντες διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και SMTP είναι mail.adatum.com. Η υπηρεσία παροχής Internet, η Adatum, σας ειδοποιεί ότι συγχωνεύτηκαν με την Contoso και θα αλλάξει το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 σε mail.contoso.com.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Επιλέξτε το λογαριασμό υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Κάτω από την ενότητα Στοιχεία διακομιστή, αλλάξτε το πλαίσιο κειμένου Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3) στα στοιχεία του νέου διακομιστή που παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet.
 
Κάτω από την ενότητα Στοιχεία διακομιστή, αλλάξτε το πλαίσιο κειμένου Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) στα στοιχεία του νέου διακομιστή που παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Λογαριασμοί και φάκελοι για έλεγχο νέων στοιχείων
 

 
Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα από έναν, πολλούς ή όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχετε αυτόματα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ή μη αυτόματα.
 
Όταν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost) για εργασία χωρίς σύνδεση, μπορείτε να καθορίσετε τους φακέλους που είναι διαθέσιμοι και ενημερώνονται με το διακομιστή.
 
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 
Να δημιουργήσετε μια ομάδα αποστολής/παραλαβής
 
Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/Παραλαβή, στη συνέχεια στην εντολή Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας αποστολής/παραλαβής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στην περιοχή Λογαριασμοί, κάντε κλικ σε ένα λογαριασμό και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη λογαριασμού σε αυτήν την ομάδα, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 
Στην περιοχή Επιλογές λογαριασμού, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε και στην περιοχή Επιλογές φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε φάκελο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα.
 
Να τροποποιήσετε μια ομάδα αποστολής/παραλαβής
 
Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/Παραλαβή, στη συνέχεια στην εντολή Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.
 
Από τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Όλους τους λογαριασμούς ή στην ομάδα αποστολής/παραλαβής που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε και επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ομάδα αποστολής/παραλαβής που θέλετε να τροποποιήσετε.
 
Σημείωση. Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση του Microsoft Outlook.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αποστολή των μηνυμάτων σας σε διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 

 
Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Διακομιστή του Microsoft Exchange.
 
Μπορείτε να καθορίσετε έναν διαφορετικό λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται όταν ένας παραλήπτης απαντάει σε ένα μήνυμά σας. Για παράδειγμα, εάν στείλετε ένα μήνυμα και στη συνέχεια, πάτε να επισκεφθείτε κάποιο φίλο, μπορείτε να καθορίσετε στο Microsoft Outlook να στέλνει τις απαντήσεις στο μήνυμά σας, στο λογαριασμό του φίλου σας.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 
Στη λίστα, κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οποίο στείλατε το μήνυμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις και μετά, στο πλαίσιο Απάντηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληκτρολογήστε το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον οποίο θέλετε να στέλνονται οι απαντήσεις.
 
Σημείωση. Στην περίπτωση που δεν θέλετε πλέον οι απαντήσεις για νέα μηνύματα να αποστέλλονται σε εναλλακτικό λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το πλαίσιο Απάντηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα και μετά την πραγματοποίηση της αλλαγής, όλες οι απαντήσεις στα μηνύματα που στέλνετε με εναλλακτική διεύθυνση απάντησης, θα εξακολουθήσουν να αποστέλλονται στον άλλο λογαριασμό.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθήκη του γραμματοκιβωτίου άλλου προσώπου στο λογαριασμό σας
 

 
Για αυτήν τη δυνατότητα απαιτείται η χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Exchange Server.
 
Εάν είστε πληρεξούσιος και απαντάτε συστηματικά στην ηλεκτρονική αλληλογραφία άλλων, ίσως θελήσετε να προσθέσετε τα γραμματοκιβώτια αυτών, στο λογαριασμό σας για γρήγορη πρόσβαση. Πρέπει να σας έχει παραχωρηθεί τουλάχιστον δικαίωμα αναγνώστη, για να ανοίγετε τα γραμματοκιβώτια άλλων και να τα βλέπετε στη λίστα φακέλων σας.
 
Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά στην επιλογή Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών αλληλογραφίας και στο κουμπί Επόμενο.
 
Στη λίστα, κάντε κλικ στον τύπο λογαριασμού Exchange και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.
 
Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα γραμματοκιβωτίου του προσώπου, του οποίου το γραμματοκιβώτιο θέλετε να προσθέσετε στο προφίλ χρήστη. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του γραμματοκιβωτίου του προσώπου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθήκη προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook
 

 
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρηστών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία. Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή του Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προφίλ και στο κουμπί Προσθήκη. Τέλος, πληκτρολογήστε το όνομα για το προφίλ και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 
Μπορείτε τώρα να προσθέσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τον χρησιμοποιήσετε στο προφίλ σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook
 

 
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρηστών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία. Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή του Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προφίλ και στο κουμπί Ιδιότητες.
 
Για να αλλάξετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Για να τροποποιήσετε τις επιλογές αποθήκευσης δεδομένων του Microsoft Outlook, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχεία δεδομένων.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Κατάργηση προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook
 

 
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρηστών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία. Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή του Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προφίλ και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να καταργήσετε. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/outlk_10.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας