Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
PowerPoint
  Ο οδηγός διατίθεται σε μορφή αρχείου Acrobat (.pdf - ελεύθερη μεταφόρτωση λογισμικού)   Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Μέρος Ι. (περιεχόμενα, σελ. 1-16)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Μέρος ΙΙ. (σελ. 17-116)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Μέρος ΙΙΙ. (σελ. 117-216)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Μέρος ΙV. (σελ. 217-316)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Μέρος V. (σελ. 317-418)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/ppt.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-08-17
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας