Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Πίνακας Ελέγχου

 
Ο Πίνακας Ελέγχου είναι ένα παράθυρο στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι επιλογές που αφορούν στη συντήρηση και τη ρύθμιση του συστήματός μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις εργασίες που μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσα από αυτόν, είναι δυνατόν να τις εκτελέσουμε και από άλλες περιοχές του λειτουργικού συστήματος. Για να "ανοίξουμε" τον Πίνακα Ελέγχου, αρκεί ένα κλικ πάνω στην αντίστοιχη επιλογή του μενού "Εναρξη".
 
Περιεχόμενα Οδηγού Windows XP  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Δείγμα οθόνης - Πίνακας Ελέγχου των WindowsXP

 
Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ο "Πίνακας Ελέγχου" των Windows XP από όπου αποκτάμε πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις του συστήματος.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Βασικές Ρυθμίσεις
 

 
Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τις σημαντικότερες από τις επιλογές του Πίνακα Ελέγχου.
 
Δείγμα οθόνης - Πίνακας Ελέγχου των WindowsXP

 
Μέσα από κάποιες επιλογές του "Πίνακα Ελέγχου", μπορούμε να παραμετροποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση και τη γενικότερη "συμπεριφορά" της επιφάνειας εργασίας.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ρύθμιση Ανάλυσης Οθόνης
 

 
Oπως κάθε εικόνα που βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή, έτσι και η επιφάνεια εργασίας των Windows αποτελείται από εικονοστοιχεία. Πρόκειται για μικροσκοπικές χρωματιστές κουκίδες, οι οποίες είναι τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη και, παίρνοντας το κατάλληλο χρώμα η καθεμιά, δημιουργούν την τελική εικόνα. Οσο περισσότερα είναι τα εικονοστοιχεία που την αποτελούν, τόσο πιο λεπτομερής είναι η εικόνα και τόσο περισσότερα δεδομένα χωρούν στο πλαίσιό της. Ωστόσο, οι οθόνες των υπολογιστών έχουν περιορισμένη μέγιστη ανάλυση, δηλαδή μπορούν να απεικονίσουν χωρίς πρόβλημα περιορισμένο αριθμό εικονοστοιχείων.
 
Εκτός από την ανάλυση, σημαντικό ρόλο στην απεικόνιση παίζει η "ποιότητα χρώματος", δηλαδή ο αριθμός των χρωμάτων που μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα στην οθόνη. Οσο μεγαλύτερος είναι, τόσο πιο όμορφο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, σημαντική είναι και η συχνότητα ανανέωσης της εικόνας. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα πούμε πως όσο πιο υψηλή είναι, τόσο πιο ξεκούραστη και σταθερή γίνεται η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή.
 
Oλες οι παραπάνω παράμετροι μπορούν να ελεγχθούν μέσα από το πεδίο ρύθμισης "Ανάλυσης της οθόνης" της επιλογής "Εμφάνιση και Θέματα" στον Πίνακα Ελέγχου. Μια λογική ανάλυση για ένα μόνιτορ 17 ιντσών είναι τα 1024x768 εικονοστοιχεία (pixel), αλλά μπορείτε να πειραματιστείτε και μόνοι σας, μετακινώντας το σχετικό ρυθμιστικό. Ακριβώς δίπλα σε αυτό υπάρχει το πεδίο ρύθμισης της "Ποιότητας χρώματος". Η πολύ υψηλή ποιότητα χρώματος (32bit) θεωρητικά επιβαρύνει την ταχύτητα λειτουργίας του περιβάλλοντος εργασίας, αλλά στους σύγχρονους υπολογιστές η διαφορά είναι ανεπαίσθητη. Αφού ρυθμίσουμε την ανάλυση και την ποιότητα χρώματος, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο "Για προχωρημένους" και επιλέγουμε την καρτέλα "Οθόνη", για να καθορίσουμε τη συχνότητα ανανέωσης. Τα 85Hz είναι μια τιμή που δίνει ξεκούραστη εικόνα, αλλά και πάλι μπορούμε να πειραματιστούμε με διάφορες τιμές πριν καταλήξουμε. Μετά το πέρας των ρυθμίσεων, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε το πλήκτρο OK, ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
 
Δείγμα οθόνης - Ιδιότητες Οθόνης

 
Από αυτό το παράθυρο του παραπάνω σχήματος μπορούμε να ρυθμίσουμε την ανάλυση και την ποιότητα χρώματος της επιφάνειας εργασίας. Σημειώστε ότι οι προσφερόμενες επιλογές περιορίζονται από τις δυνατότητες της οθόνης που χρησιμοποιείτε.
 
Δείγμα οθόνης - Ιδιότητες Οθόνης - για προχωρημένους

 
Στην καρτέλα "Οθόνη" βρίσκεται το πεδίο επιλογής της συχνότητας κάθετης ανανέωσης. Oπως και η ανάλυση, έτσι και η μέγιστη συχνότητα εξαρτάται από το μόνιτορ του υπολογιστή μας.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία Σύνδεσης Internet
 

 
Μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα εικονίδιο, μέσω του οποίου ο υπολογιστής μας θα συνδέεται με το φορέα υπηρεσιών Internet στον οποίο έχουμε συνδρομή. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού το λειτουργικό μάς καθοδηγεί, ζητώντας τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία (ένα όνομα για το εικονίδιο και τον αριθμό κλήσης). Η εκκίνηση της διαδικασίας γίνεται από την κατηγορία "Συνδέσεις δικτύου και Internet" του Πίνακα Ελέγχου και συγκεκριμένα από την επιλογή "Δημιουργία μιας σύνδεσης...". Αφού δημιουργήσουμε τη σύνδεση μπορούμε να καθορίσουμε σε ποια περίπτωση αυτή θα ενεργοποιείται.
 
Δείγμα οθόνης - Συνδέσεις δικτύου και Internet

 
Oπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση στο Internet χρησιμοποιούμε τη σχετική εργασία της κατηγορίας "Συνδέσεις δικτύου και Internet".
 
Δείγμα οθόνης - Ιδιότητες Internet

 
Από το παράθυρο αυτό επιλέγουμε εάν θα γίνεται κάποια σύνδεση με το Internet, όταν αυτό είναι απαραίτητο, κι αν ναι, με ποιον φορέα.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ρυθμίσεις Εκτυπωτών
 

 
Ο Πίνακας Ελέγχου μάς δίνει πρόσβαση και στις "Ιδιότητες" των εγκατεστημένων εκτυπωτών. Επιλέγοντας αρχικά "Εκτυπωτές και άλλο υλικό" και έπειτα "Προβολή εγκατεστημένων εκτυπωτών", εμφανίζονται όλα τα σχετικά εικονίδια. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε κάποιον εκτυπωτή και επιλέγοντας "Ιδιότητες", μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του, όπως, για παράδειγμα, την ανάλυσή του, το μέγεθος του χαρτιού στο οποίο τυπώνουμε, τη διαχείριση του χρώματος (εφόσον είναι έγχρωμος) κ.λπ.
 
Δείγμα οθόνης - Ιδιότητες εγκατεστημέου εκτυπωτή

 
Oπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα οι ιδιότητες των εγκατεστημένων εκτυπωτών εμφανίζονται κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή του μενού.
 
Δείγμα οθόνης - Επιλογές εκτυπωτή

 
Απο τα σχετικά παράθυρα μπορούμε να ρυθμίσουμε όλες τις παραμέτρους της εκτύπωσης. Οι προσφερόμενες επιλογές προφανώς εξαρτώνται από τις δυνατότητες του ίδιου του εκτυπωτή.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ρυθμίσεις Ηχου
 

 
Μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου μπορούμε να ρυθμίσουμε και τα χαρακτηριστικά των ήχων του συστήματος (κατηγορία "Ηχοι, ομιλία και συσκευές ήχου"). Εκτός από τη γενική ένταση των ήχων που αναπαράγονται από τα ηχεία του υπολογιστή, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις εντάσεις και την ισορροπία (balance) των επιμέρους πηγών, όπως, για παράδειγμα, οι ήχοι MIDI, τα μουσικά CD κ.λπ. Ανάλογα ρυθμίζουμε και τις εντάσεις εγγραφής, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής κάθε πηγής ήχου κατά την ηχογράφηση. Μας δίνεται, τέλος, η δυνατότητα να αντικαταστήσουμε, σε κάποιες περιπτώσεις, τους ήχους που παράγει το λειτουργικό σύστημα με άλλους της επιλογής μας.
 
Δείγμα οθόνης - Ρυθμίσεις ήχου

 
Oπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα μέσα απ' τον "Πίνακα Ελέγχου" μπορούμε να επέμβουμε στις ιδιότητες του Ηχου.
 
Δείγμα οθόνης - Ενταση ήχου

 
Πατώντας το πλήκτρο "Για προχωρημένους" είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε λεπτομερώς όλες τις σχετικές εισόδους και εξόδους.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Λογαριασμοί Χρηστών
 

 
Τα Windows XP υποστηρίζουν πολλούς χρήστες. Αυτό σημαίνει πως αν ένας υπολογιστής χρησιμοποιείται από περισσότερα τους ενός άτομα, καθένα από αυτά μπορεί να έχει τις δικές του ρυθμίσεις περιβάλλοντος, τους δικούς του φακέλους και γενικά την αίσθηση ότι χρησιμοποιεί το δικό του υπολογιστή. Για να προσθέσουμε ένα νέο χρήστη, επιλέγουμε την κατηγορία "Λογαριασμοί Χρηστών" από τον Πίνακα Ελέγχου. Από κει και πέρα, η δημιουργία, η διαγραφή ή η αλλαγή ενός λογαριασμού αποτελεί εξαιρετικά απλή υπόθεση. Ουσιαστικά, καλούμαστε να δώσουμε μόνο ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Η εναλλαγή των χρηστών μπορεί να γίνεται χωρίς ο προηγούμενος χρήστης να πρέπει να κλείσει τις εφαρμογές που χρησιμοποιούσε. Το μόνο που χρειάζεται είναι το πάτημα του κουμπιού "Αποσύνδεση Χρήστη" στο κάτω μέρος του μενού "Εναρξη".
 
Δείγμα οθόνης - Λογαριασμοί χρηστών

 
Oπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα η κατηγορία "Λογαριασμοί Χρηστών" περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εργασίες. Μέσα απ' αυτές, μπορεί κανείς να προσθέσει νέους χρήστες σε ένα μηχάνημα ή να αλλάξει τα στοιχεία σε έναν ήδη υπάρχοντα λογαριασμό.
 
Δείγμα οθόνης - Ιδιότητες ενός λογαριασμού χρήστη

 
Από αυτό το παράθυρο αλλάζουμε τις ιδιότητες του λογαριασμού του χρήστη User #2.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων
 

 
Πρόκειται για τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να προσθέτουμε και κυρίως για να αφαιρούμε εφαρμογές από το σύστημα, χωρίς τον κίνδυνο να μείνουν περιττά αρχεία στο δίσκο μας ή να διαγραφούν κατά λάθος κάποια απαραίτητα. Εκτός αυτού, η "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε στοιχεία των Windows XP που παραλείψαμε να εγκαταστήσουμε αρχικά, ενώ ενσωματώνει τη λειτουργία Windows Update, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος διαμέσου του Internet.
 
Δείγμα οθόνης - Προσθαφαίρεση προγραμμάτων

 
Ξεκινώντας τη διαδικασία της "Προσθαφαίρεσης προγραμμάτων", μέσα από τον "Πίνακα Ελέγχου", εμφανίζεται αυτό το παράθυρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μόνη εγκατεστημένη εφαρμογή, η οποία μπορεί να απεγκατασταθεί, είναι το Office 2000.
 
Δείγμα οθόνης - Προσθαφαίρεση στοιχείων Windows

 
Μέσω της "Προσθαφαίρεσης στοιχείων Windows" μπορούμε να προσθέσουμε εκ των υστέρων κάποια συνοδευτική εφαρμογή ή δυνατότητα την οποία παραλείψαμε να επιλέξουμε κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού.
 
Δείγμα οθόνης - Προσθήκη νέων προγραμμάτων

 
Η επιλογή "Προσθήκη νέων προγραμμάτων" μας βοηθά να εγκαταστήσουμε κάποιο πρόγραμμα που μόλις αποκτήσαμε. Επίσης μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τα Windows XP μέσω του Internet.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ρυθμίσεις και Συντήρηση
 

 
Ο Πίνακας Ελέγχου μάς παρέχει πρόσβαση και σε επιλογές που αφορούν στο μηχάνημα αυτό καθαυτό και ειδικότερα στη συντήρησή του.
 
Δείγμα οθόνης - Επιδόσεις και συντήρηση

 
Η κατηγορία "Επιδόσεις και Συντήρηση" του Πίνακα Ελέγχου μας δίνει πρόσβαση στα "άδυτα" του υπολογιστή, με όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο τρόπο.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ιδιότητες Συστήματος
 

 
Επιλέγοντας την κατηγορία "Επιδόσεις και συντήρηση" και κατόπιν το εικονίδιο "Σύστημα", εμφανίζεται το παράθυρο με τις ιδιότητες του συστήματος. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η καρτέλα "Υλικό" και συγκεκριμένα η "Διαχείριση συσκευών". Η τελευταία μάς φανερώνει όλα τα υποσυστήματα του μηχανήματός μας και αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη, αφού μέσα από αυτήν μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα που αφορούν στο υλικό. Για τους προχωρημένους χρήστες προσφέρονται αρκετές ακόμη επιλογές.
 
Δείγμα οθόνης - Ιδιότητες συστήματος

 
Στο παραπάνω σχήμα εμφανίζονται οι "Ιδιότητες" του συστήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να κάνουμε κλικ στην καρτέλα "Υλικό".
 
Δείγμα οθόνης - Διαχείριση συσκευών

 
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Διαχείριση Συσκευών" εμφανίζονται όλα τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το μηχάνημά μας. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο κάτι δεν λειτουργεί σωστά, θα εμφανιστεί ένα μικρό θαυμαστικό δίπλα στην "χαλασμένη" συσκευή.
 
Δείγμα οθόνης - Διαχείριση συσκευών - για προχωρημένους

 
Η καρτέλα "Για προχωρημένους" μας δίνει τη δυνατότητα να πειράξουμε τις παραμέτρους εκκίνησης του υπολογιστή. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αλλάξουμε το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα, σε περίπτωση που ο υπολογιστής μας έχει εγκατεστημένα πολλά λειτουργικά.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Συντήρηση Συστήματος
 

 
Η συντήρηση ενός συστήματος είναι μια πολύ γενική έννοια. Εμείς εδώ θα περιοριστούμε στη συντήρηση του σκληρού δίσκου και για την ακρίβεια στον αποκατακερματισμό των αρχείων του. Οι συχνές εγγραφές και διαγραφές αρχείων οδηγούν σε κατακερματισμό, παρουσιάζεται δηλαδή το φαινόμενο ένα αρχείο να βρίσκεται διάσπαρτο σε πολλά διαφορετικά σημεία της φυσικής επιφάνειας του σκληρού δίσκου. Ως αποτέλεσμα το σύστημα καθυστερεί κατά την ανάγνωση, αφού οι κεφαλές του δίσκου αναγκάζονται να πηδούν διαρκώς σε διάφορα σημεία της επιφάνειάς του. Για την αντιμετώπιση του "προβλήματος" καλό είναι να εκτελούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ., ανά μήνα) το πρόγραμμα "Ανασυγκρότηση Δίσκων". Η ενεργοποίησή του γίνεται μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου (κατηγορία "Επιδόσεις και συντήρηση", επιλογή "Τακτοποίηση στοιχείων στο σκληρό δίσκο.").
 
Δείγμα οθόνης - Ανασυγκρότηση δίσκων

 
Μέσα από την κατηγορία "Επιδόσεις και Συντήρηση" ξεκινά το πρόγραμμα ανασυγκρότησης των σκληρών δίσκων. Αυτό αναλαμβάνει να αποκατακερματίσει τα αρχεία, έτσι ώστε η ανάγνωσή τους να γίνεται ταχύτερα. Η διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα, γι' αυτό και το πρόγραμμα μας προτείνει να μην εκτελεστεί, αν κρίνει πως δεν είναι απαραίτητο.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/win_04.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας