Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Εισαγωγή

 
Μπορεί η πιο διαδεδομένη χρήση ενός υπολογιστή να είναι η επεξεργασία κειμένου αλλά η πιο "φυσική" εργασία που μπορεί να επιτελέσει ο υπολογιστής είναι αυτή των μαθηματικών υπολογισμών. Τα προγράμματα μαθηματικών τα οποία διατίθενται στην αγορά είναι πολλά και καλύπτουν τους περισσότερους τομείς αυτής της τόσο ευρείας επιστήμης. Ωστόσο, τέτοιου είδους λογισμικό στοχεύει σε ένα κοινό επιστημόνων με ειδικές απαιτήσεις και όχι στους απλούς χρήστες.
 
Αντίθετα, τα προγράμματα λογιστικής -με τη γενική έννοια του όρου- απευθύνονται σε όλους, καθώς είναι εντελώς φιλικά προς το χρήστη και διαθέτουν μια πολύ μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων, οι οποίες τα καθιστούν χρήσιμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οπως θα δούμε στις επόμενες σελίδες, με τη βοήθειά τους μπορεί κανείς να ταξινομήσει κάθε είδους δεδομένα, να τα επεξεργαστεί, να τα αναλύσει και να δημιουργήσει τα σχετικά γραφήματα. Επιπλέον, τα σημερινά προγράμματα λογιστικής παρέχουν πολλές συμπληρωματικές δυνατότητες, τόσο στο θέμα της τελικής διαμόρφωσης των "φύλλων" που δημιουργούμε όσο και στο κρίσιμο θέμα της συνεργασίας τους με άλλα πακέτα λογισμικού.
 
Περιεχόμενα Οδηγού Excel  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
εικόνα Lotus 1-2-3

 
Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το Lotus 1-2-3 το οποίο ήταν το πρώτο πρόγραμμα λογιστικής που διαδόθηκε ευρέως στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αντικατέστησε το παραδοσιακό, "καρό" τετράδιο. Μάλιστα, στις αρχικές του εκδόσεις δεν ήταν καν "παραθυρικό", ενώ χρησιμοποιούσε την οθόνη σε ρυθμό χαρακτήρων.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
εικόνα Microsoft Excel_01

 
To Microsoft Excel έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τον καιρό που πρωτοπαρουσιάστηκε. Η επιφάνεια εργασίας που παρείχε θεωρήθηκε επαναστατική για τα δεδομένα της εποχής.
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το πιο δημοφιλές πρόγραμμα δημιουργίας λογιστικών φύλλων, το Microsoft Excel 2002, τμήμα της σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office XP.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
εικόνα Microsoft Excel_02

 
Στη σημερινή έκδοση XP, το Excel διαθέτει ένα πολύ πλούσιο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες που δύσκολα θα καταφέρει να ανακαλύψει κανείς στο σύνολό τους.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τι είναι το Microsoft Excel

 
Το Microsoft Excel είναι ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία και την επεξεργασία λογιστικών φύλλων. Αυτό σημαίνει ότι τα βασικά αρχεία που φτιάχνουμε με τη βοήθειά του έχουν τη μορφή λογιστικών φύλλων. Κάτι δηλαδή σαν τις σελίδες με τις οριζόντιες γραμμές και στήλες που χρησιμοποιούσαν οι λογιστές, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του Excel οι διάφοροι υπολογισμοί και συσχετισμοί γίνονται αυτόματα από τον υπολογιστή.
 
εικόνα Microsoft Excel_03

 
Με το Excel μπορεί κανείς να ταξινομήσει, να διαχειριστεί και να χρησιμοποιήσει για υπολογισμούς έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, έχοντας παράλληλα ως σύμμαχο τις ευκολίες που παρέχουν όλες οι παραθυρικές εφαρμογές.
 
Οι δυνατότητές του, όμως, δεν σταματούν εδώ. Ενα λογιστικό φύλλο (ή "φύλλο εργασίας") αποτελεί μια πολύ ευέλικτη "οντότητα", η χρησιμότητα της οποίας μπορεί να ξεπεράσει τα αυστηρά όρια της "λογιστικής". Η χρήση του, για παράδειγμα, είναι δυνατή για την απλή ταξινόμηση δεδομένων, για την κατασκευή γραφικών παραστάσεων, ακόμη και για τη δημιουργία πινάκων και ετικετών, σε συνεργασία με το γνωστό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word.
 
εικόνα Microsoft Excel_04

 
Οπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, μεταξύ των δυνατοτήτων του Excel περιλαμβάνεται και η δημιουργία γραφημάτων, τα οποία βασίζονται στα δεδομένα κάποιου από τα φύλλα εργασίας του εκάστοτε αρχείου. Επίσης, επάνω στα φύλλα εργασίας του Excel μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρώμα, να σχεδιάσουμε, ακόμη και να εισαγάγουμε εικόνες. Τελικά, γίνεται αντιληπτό ότι ένα "ηλεκτρονικό" φύλλο εργασίας έχει πολύ μικρή σχέση με τις στρυφνές και κατά κανόνα δυσανάγνωστες σελίδες των πραγματικών λογιστικών βιβλίων.
 
εικόνα Microsoft Excel_05

 
Οπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες μέσα από το Excel είναι πολύ εύκολο και βολικό να υλοποιηθούν διαγράμματα πάσης φύσεως.
 
Το Microsoft Excel είναι ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία και την επεξεργασία λογιστικών φύλλων. Αυτό σημαίνει ότι τα βασικά αρχεία που φτιάχνουμε με τη βοήθειά του έχουν τη μορφή λογιστικών φύλλων. Κάτι δηλαδή σαν τις σελίδες με τις οριζόντιες γραμμές και στήλες που χρησιμοποιούσαν οι λογιστές, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του Excel οι διάφοροι υπολογισμοί και συσχετισμοί γίνονται αυτόματα από τον υπολογιστή. Οι δυνατότητές του, όμως, δεν σταματούν εδώ. Ενα λογιστικό φύλλο (ή "φύλλο εργασίας") αποτελεί μια πολύ ευέλικτη "οντότητα", η χρησιμότητα της οποίας μπορεί να ξεπεράσει τα αυστηρά όρια της "λογιστικής". χρήση του, για παράδειγμα, είναι δυνατή για την απλή ταξινόμηση δεδομένων, για την κατασκευή γραφικών παραστάσεων, ακόμη και για τη δημιουργία πινάκων και ετικετών, σε συνεργασία με το γνωστό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word. Επίσης, επάνω στα φύλλα εργασίας του Excel μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρώμα, να σχεδιάσουμε, ακόμη και να εισαγάγουμε εικόνες. Τελικά, γίνεται αντιληπτό ότι ένα "ηλεκτρονικό" φύλλο εργασίας πολύ μικρή σχέση έχει με τις στρυφνές και κατά κανόνα δυσανάγνωστες σελίδες των πραγματικών λογιστικών βιβλίων.
 
Οπως όλες οι εφαρμογές των Windows, το Excel χρησιμοποιεί αρχεία για να αποθηκεύει τα δεδομένα. Τα αρχεία αυτά (ουσιαστικά τα λογιστικά φύλλα) δεν παρουσιάζουν καμία ιδιαιτερότητα, ως προς τη διαχείρισή τους, σε σχέση με τα υπόλοιπα αρχεία του λειτουργικού συστήματος. Επίσης, η χρήση του Excel διέπεται από όλους τους βασικούς κανόνες που ισχύουν στο "παραθυρικό" περιβάλλον, οπότε και στο Excel συναντάμε έννοιες όπως "Μενού", "Αντιγραφή", "Επικόλληση", "Γραμματοσειρά" κ.λπ.
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/xls_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας