Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Ξενάγηση στο περιβάλλον του Excel

 
Το περιβάλλον εργασίας του Excel αποτελείται βασικά από ένα φύλλο εργασίας. Αυτό καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης και το απαρτίζουν πολλά κελιά. Αυτά που είναι ορατά στο χρήστη συνιστούν ένα μικρό μόνο τμήμα του φύλλου. Για την "κίνηση" σε ολόκληρη την έκτασή του χρησιμοποιούνται οι γνωστές μπάρες κύλισης των Windows. Ετσι, στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει η κατακόρυφη μπάρα, η οποία μας επιτρέπει να μετακινούμε το φύλλο πάνω κάτω, ώστε να φέρνουμε μπροστά μας την επιθυμητή περιοχή του. Στις άκρες της μπάρας βρίσκονται επίσης δύο μικρά βέλη που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Αντίστοιχα, την κίνηση του φύλλου κατά τον οριζόντιο άξονα πραγματοποιεί μια οριζόντια γραμμή κύλισης στο δεξί τμήμα της κάτω πλευράς του. Και εδώ υπάρχουν τα δύο βέλη με τα οποία μετακινείται το φύλλο αριστερά δεξιά.
 
Περιεχόμενα Οδηγού Excel  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Δείγμα οθόνης - περιβάλλον εργασίας του Excel

 
Τα εικονίδια του Excel είναι πολλά και μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα, εάν χρειαστεί. Το περιβάλλον εργασίας του Excel φαίνεται περίπλοκο στον αμύητο, αποδεικνύεται όμως ιδιαίτερα πρακτικό μετά την πρώτη εξοικείωση μαζί του.
 
Αριστερά από την μπάρα οριζόντιας κύλισης είναι ένας χώρος όπου ξεχωρίζουν οι ετικέτες των φύλλων ("Φύλλο 1", "Φύλλο 2" κ.λπ.). Κάθε αρχείο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας. Κάθε νέο αρχείο του Excel περιέχει τρία φύλλα εργασίας, αλλά μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα ή να αφαιρέσετε κάποια από αυτά. Από τις ετικέτες των φύλλων επιλέγουμε το φύλλο στο οποίο θα εργαστούμε. Είναι δυνατόν να δουλεύουμε σε πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα που όλα μαζί αποτελούν ένα "Βιβλίο εργασίας". Αν κοιτάξουμε ακόμη πιο αριστερά, θα βρούμε τα πλήκτρα κίνησης των ετικετών, τα οποία αποδεικνύονται χρήσιμα στην περίπτωση που το βιβλίο εργασίας διαθέτει τόσο πολλά φύλλα, ώστε οι ετικέτες τους να μη φαίνονται όλες ταυτόχρονα.
 
Στην αριστερή και την πάνω πλευρά του φύλλου εργασίας εμφανίζονται αντίστοιχα μια στήλη με αριθμούς και μια γραμμή με κεφαλαία λατινικά γράμματα. Αυτές προσδίδουν μονοσήμαντα την ονομασία κάθε κελιού, ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός του. Για παράδειγμα, το κελί που ανήκει στη στήλη "D" και βρίσκεται στο ύψος της γραμμής "14" ονομάζεται D14. Αυτό που βρίσκεται αμέσως δεξιά του ονομάζεται Ε14 (αφού ανήκει στη διπλανή στήλη "E"), ενώ το από κάτω D15.
 
Πάνω από το φύλλο εργασίας, δηλαδή πάνω από τη γραμμή με τις "επικεφαλίδες" των στηλών, εντοπίζεται η γραμμή των τύπων. Αυτή ουσιαστικά αποτελείται από δύο τμήματα: Στο αριστερό αναφέρεται το επιλεγμένο κάθε στιγμή ("ενεργό") κελί. Εάν δηλαδή έχουμε επιλέξει -είτε με το ποντίκι είτε με τα "βελάκια" κατεύθυνσης του πληκτρολογίου- το κελί J12, στο αριστερό μέρος της γραμμής των τύπων θα αναφέρεται "J12". Επιπλέον, το κελί J12 θα διαθέτει τονισμένο περίγραμμα. Στο υπόλοιπο και μεγαλύτερο τμήμα της γραμμής των τύπων εμφανίζεται το περιεχόμενο του κελιού ή ο τύπος που το προσδιορίζει.
 
Πάνω από την γραμμή των τύπων υπάρχουν οι γραμμές εργαλείων που περιλαμβάνουν μικρά εικονίδια, τα οποία ενεργοποιούν τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες διαδικασίες, απαλλάσσοντας σας από την ανάγκη να δουλεύετε με τα υπομενού της γραμμής εντολών. Τέλος, στο πάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται η γραμμή των εντολών, από το μενού της οποίας έχετε πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις δυνατότητες του προγράμματος.
 
Το όνομα του αρχείου με το οποίο δουλεύετε, εμφανίζεται στην μπλε περιοχή στο πάνω μέρος της οθόνης. Το όνομα "Βιβλίο1" δίνεται εξ ορισμού από το Excel, το οποίο όμως μπορείτε να αλλάξετε, όπως θα δείτε στη συνέχεια.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Βιβλία και φύλλα εργασίας
 

 
Οπως σε όλα προγράμματα, έτσι και στο Excel δουλεύουμε με αρχεία. Η ονοματολογία τους χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από την κατάληξη (επέκταση) ".xls". Επομένως, μέσα από το Excel "Ανοίγουμε" και "Αποθηκεύουμε" αρχεία του τύπου "Εσοδα.xls" ή "Κατανομή.xls". Οι νέες εκδόσεις των Windows έχουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν την κατάληξη του ονόματος των αρχείων, χάριν απλότητας. Τότε, τα αρχεία του Excel ξεχωρίζουν μόνο από το εικονίδιο που τα συνοδεύει.
 
Ενα αρχείο (παραδείγματος χάριν το "Εσοδα.xls") είναι αυτό που λέμε "Βιβλίο εργασίας". Στην ουσία είναι πολλά φύλλα εργασίας μαζί (εσείς ορίζετε πόσα) τα οποία αφορούν το ίδιο θέμα.
 
Δείγμα οθόνης - Φύλλο εργασίας
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Κάθε βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα φύλλα. Στο παραπάνω παράδειγμα, το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά φύλλα, ένα από τα οποία τροφοδοτείται με δεδομένα από δύο άλλα.
 
Τα δεδομένα που περιέχονται στα φύλλα εργασίας ενός βιβλίου εργασίας μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητα μεταξύ τους είτε εξαρτημένα.
 
Δείγμα οθόνης - Αλληλοεξαρτώμενα Φύλλα Εργασίας

 
Στο παραπάνω παράδειγμα, το φύλλο αυτό όχι μόνο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των οθονών διαφόρων συστημάτων, αλλά τροφοδοτεί και το φύλλο των συστημάτων με τις αντίστοιχες βαθμολογίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φύλλα εργασίας δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν το ένα στοιχεία του άλλου.
 
Ενα άλλο παράδειγμα: μπορεί σε ένα βιβλίο εργασίας (αρχείο) με το όνομα "Κύκλοι εργασιών.xls" να περιέχονται τρία φύλλα που να αφορούν στον κύκλο εργασιών τριών διαφορετικών εταιρειών (μία εταιρεία σε κάθε φύλλο). Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα κάθε φύλλου είναι ανεξάρτητα από των υπολοίπων -ουσιαστικά τα τρία φύλλα απλώς συνυπάρχουν. Το αντίθετο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που σε ένα βιβλίο εργασίας έχουμε δημιουργήσει τα φύλλα "Εσοδα εταιρείας", "Εξοδα εταιρείας" και "Ισολογισμός". Τότε είναι δυνατόν, το φύλλο "Ισολογισμός" όχι απλώς να συνυπάρχει με τα άλλα δύο, αλλά και να τροφοδοτείται με δεδομένα από αυτά.
 
Δείγμα οθόνης - Ανεξάρτητα Φύλλα Εργασίας στο ίδιο Βιβλίο Εργασίας

 
Ενα παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στα φύλλα εργασίας ενός αρχείου του Excel είναι το παραπάνω παράδειγμα μετρήσεων διαφόρων συστημάτων. Αυτές βρίσκονται σε ένα ανεξάρτητο φύλλο. Αφού εξαχθεί ο γενικός δείκτης ταχύτητας, αποδίδεται αυτόματα σε κάποια στήλη του κεντρικού φύλλου που περιέχει δείκτες και χαρακτηριστικά για τα μοντέλα που συμμετέχουν στη δοκιμή.
 
Κάθε φύλλο εργασίας έχει ένα όνομα που του δίνουμε εμείς εάν το επιθυμούμε. Σε αντίθετη περίπτωση, ονομάζονται "Φύλλο1", "Φύλλο2" κ.ο.κ. Επίσης, κάθε βιβλίο εργασίας διαθέτει αρχικά τρία φύλλα εργασίας, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε νέα ή να τα διαγράψουμε κατά βούληση. Η επιλογή του φύλλου γίνεται κάνοντας κλικ με το ποντίκι στην ετικέτα του, οπότε το περιεχόμενό του εμφανίζεται στην οθόνη, υπερκαλύπτοντας τα υπόλοιπα φύλλα του βιβλίου εργασίας.
 
Για να διαχειριστείτε ένα φύλλο εργασίας ή να δημιουργήσετε ένα νέο, κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα "Φύλλο1" στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε μία από τις επιλογές του μενού: "Μετονομασία", "Εισαγωγή", "Διαγραφή", "Μετονομασία", "Μετακίνηση ή αντιγραφή", "Επιλογή όλων των φύλλων".
 

 
Μετονομασία φύλου εργασίας
 
Για να μετονομάσετε ένα φύλλο εργασίας, κάντε τα εξής:
 1. Κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα "Φύλλο1" στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Επιλέξτε "Μετονομασία".
 3. Το όνομα του φύλλου ("Φύλλο1") μαυρίζει και περιμένει να το αλλάξετε. Πληκτρολογείστε το όνομα που επιθυμείτε και στη συνέχεια, πατήστε "Enter", για να ολοκληρωθεί η αλλαγή.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ο ρόλος των κελιών

 
Το κελί αποτελεί το μικρότερο "δομικό" στοιχείο ενός φύλλου εργασίας. Κάθε κελί μπορεί να δεχτεί στοιχεία -από απλό κείμενο μέχρι μια σύνθετη λογική πράξη.
 
Δείγμα οθόνης - Κελιά ενός Φύλλου Εργασίας

 
Τα μικρά λευκά κουτάκια που βλέπετε στη μεγαλύτερη επιφάνεια του περιβάλλοντος εργασίας του Excel του παραπάνω παραδείγματος ονομάζονται κελιά. Κάθε κελί έχει ένα όνομα το οποίο προέρχεται από τη στήλη και τη γραμμή στην οποία βρίσκεται -π.χ., το κελί G11 βρίσκεται στη στήλη G και στη γραμμή 11. Κάθε κελί, όμως, έχει και περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι κείμενο (όπως στο κελί Ε2), αριθμός (όπως στα κελιά C2 και C3) ή ακόμα και μαθηματικός τύπος που εκτελεί έναν υπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση το όνομα και το περιεχόμενο του κελιού στο οποίο βρίσκεστε (στην εικόνα κελί Ε2) εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την μπάρα εργαλείων του Excel.
 
Η ύπαρξη των κελιών αυτομάτως διευκολύνει την ταξινόμηση των δεδομένων, καθώς δημιουργεί μια στοιχειώδη δομή μέσα στο φύλλο εργασίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρουν, όμως, δεν βρίσκεται εκεί, αλλά στη δυνατότητά τους να αποκτούν δυναμικά περιεχόμενο που εξαρτάται από κάποια μαθηματική πράξη ή συσχετισμό ο οποίος αφορά σε κάποια άλλα κελιά. Αναφέρουμε ως παράδειγμα την πολύ απλή περίπτωση κατά την οποία ορίζουμε την τιμή ενός κελιού ως το μέσο όρο των τιμών δύο άλλων.
 
Είναι φανερό ότι, για να υπάρξει και να προσδιοριστεί αυτή η "συνεργασία" μεταξύ των κελιών, θα πρέπει καθένα από αυτά να οριστεί σαφώς -να έχει την "ταυτότητά" του. Οπως ήδη είπαμε, αυτή η "ταυτότητα" δίνεται σε κάθε κελί από το συνδυασμό της γραμμής και της στήλης στις οποίες ανήκει. Ετσι, όταν μιλάμε για το κελί Β4, αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του κελιού που ανήκει στη στήλη "B", στο "ύψος" της γραμμής 4.
 
Δείγμα οθόνης - Τιμές Κελιών ενός Φύλλου Εργασίας

 
Βασικό χαρακτηριστικό ενός φύλλου εργασίας είναι οι συσχετισμοί ανάμεσα στα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά. Οι συσχετισμοί αυτοί μπορεί να είναι από απλοί υπολογισμοί μέχρι λογικές πράξεις και γραφικές παραστάσεις.
 
Από τη στιγμή που ένα κελί περιέχει μόνο απλές λέξεις ή αριθμούς, η εισαγωγή του κειμένου σε αυτό είναι απλούστατη. Αρκεί ένα κλικ πάνω στο κελί που θέλουμε να συμπληρώσουμε και κατόπιν πληκτρολογούμε όπως σε έναν επεξεργαστή κειμένου. Τα πράγματα αλλάζουν, όμως, αν επιθυμούμε το κελί μας να είναι "έξυπνο", να εξαρτά δηλαδή την τιμή του από τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα σε άλλα κελιά. Τότε, για να μπορέσει το πρόγραμμα να καταλάβει τι ακριβώς του ζητάμε να κάνει, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο συμπληρώνουμε τα περιεχόμενα του κελιού, μια συγκεκριμένη σύνταξη. Με αυτή θα ασχοληθούμε λεπτομερώς σε επόμενη ενότητα.
 
Δείγμα οθόνης - Γράφημα

 
Στο παραπάνω παράδειγμα, αυτό το απλό γράφημα έχει προκύψει με βάση τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά του φύλλου εργασίας που βλέπετε. Η τιμή που υπάρχει σε κάθε κελί του μπορεί να δώσει αναρίθμητες πληροφορίες και επιλογές.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Οι γραμμές εργαλείων

 
Οι γραμμές εργαλείων χρησιμεύουν για την εύκολη ενεργοποίηση ορισμένων συνηθισμένων εργασιών. Οι γραμμές εργαλείων του Excel ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία του Microsoft Word. Πάνω σε αυτές βρίσκονται, με τη μορφή κουμπιών-εικονιδίων, οι βασικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες. Ετσι, ο χρήστης δουλεύει ταχύτερα, ενώ μειώνεται και ο χρόνος προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον.
 
Δείγμα οθόνης - Γραμμές εργαλείων

 
Οι προσφερόμενες γραμμές εργαλείων είναι τόσες που είναι αδύνατον να χωρέσουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια εργασίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εμφανίζετε μόνο όσες είναι απαραίτητες κάθε στιγμή.
 
Με τα εργαλεία (εντολές) που παρέχουν οι γραμμές εργαλείων, εκτελούνται άμεσα διαδικασίες οι οποίες θα χρειάζονταν πολλά κλικ του ποντικιού μέσα στα μενού του προγράμματος για να ενεργοποιηθούν. Πολύ σημαντικό είναι το ότι αυτές δεν περιέχουν συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά μπορεί καθένας να προσθέσει ή να αφαιρέσει κουμπιά-εικονίδια, ανάλογα με τις ανάγκες του, διαλέγοντας μέσα από μια τεράστια γκάμα. Αυτό έχει αποτέλεσμα την άμεση πρόσβαση σε όλες τις εντολές που εκτελούμε συχνά.
 
Δείγμα οθόνης - Γραμμές εργαλείων

 
Κάποια εικονίδια των γραμμών εργαλείων μπορούν να εμφανίσουν δεκάδες άλλα. Η ομαδοποίηση αυτή κάνει πιο εύκολη τη χρήση και τον εντοπισμό τους.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαμόρφωση γραμμής εργαλείων

 
Κατ' αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι γίνεται να έχουμε πάνω στην επιφάνεια εργασίας μας περισσότερες από μία γραμμές εργαλείων. Καθεμία από αυτές περιέχει κουμπιά-εικονίδια τα οποία αντιστοιχούν σε συγγενικές λειτουργίες. Η γραμμή εργαλείων "Μορφοποίησης", για παράδειγμα, διαθέτει εντολές που αφορούν στη μορφοποίηση φύλλου μας, όπως η αλλαγή γραμματοσειράς, η στοίχιση, ο χρωματισμός των κελιών κ.λπ. Κατά κανόνα, η γραμμή "Μορφοποίησης" μαζί με τη "Βασική" γραμμή εργαλείων (η οποία περιέχει τις βασικές εντολές, όπως "Αντιγραφή", "Αποθήκευση") εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης σε κάθε νέα εγκατάσταση του Excel.
 
Ο πιο εύκολος τρόπος να εισαγάγουμε μια νέα γραμμή εργαλείων, δηλαδή μια ολοκληρωμένη ομάδα συγγενικών εντολών, είναι κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι επάνω σε οποιοδήποτε σημείο μιας ήδη υπάρχουσας γραμμής εργαλείων. Εμφανίζεται τότε ένα μενού με όλες τις διαθέσιμες γραμμές, οπότε επιλέγοντας κάποια από αυτές, την ενεργοποιούμε. Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια γραμμή εργαλείων, εφόσον δεν μας είναι χρήσιμη, ώστε να κερδίσουμε ελεύθερο χώρο επάνω στην επιφάνεια εργασίας μας.
 
Δίνεται όμως και η δυνατότητα να προσθέσουμε στις ήδη υπάρχουσες γραμμές εργαλείων μεμονωμένες εντολές, οι οποίες μπορεί να ανήκουν ακόμη και σε άλλες κατηγορίες. Ετσι, παραδείγματος χάριν, μπορούμε να "δανειστούμε" από τη γραμμή εργαλείων "Σχεδίασης" την εντολή σχεδίασης ενός βέλους και να προσθέσουμε το αντίστοιχο πλήκτρο σε κάποιο σημείο της γραμμής μορφοποίησης, χωρίς να χρειάζεται να "φορτωθούμε" ολόκληρη τη γραμμή "Σχεδίασης". Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ επάνω σε κάποια γραμμή εργαλείων και να πατήσουμε στην επιλογή "Προσαρμογή".
 
Δείγμα οθόνης - Διαμόρφωση γραμμών εργαλείων

 
Το παράθυρο προσαρμογής των γραμμών εργαλείων επιτρέπει τόσο την απλή προσθήκη μιας γραμμής εργαλείων όσο και την πρόσθεση επιλεγμένων εργαλείων στις ήδη υπάρχουσες.
 
Από το παράθυρο προσαρμογής που εμφανίζεται, έχουμε πρόσβαση σε όλα τα εικονίδια όλων των γραμμών εργαλείων, οπότε με την απλή μέθοδο του "drag & drop" ("σύρε κι άσε") τα μεταφέρουμε επάνω στη γραμμή εργαλείων που χρησιμοποιούμε ήδη.
 
Δείγμα οθόνης - Διαμόρφωση γραμμών εργαλείων - Παράδειγμα

 
Επιλέγοντας μια γραμμή εργαλείων από το σχετικό παράθυρο, αυτή εμφανίζεται αμέσως επάνω στην επιφάνεια εργασίας. Μπορούμε να τη μετακινήσουμε όπου μας βολεύει, ακόμη και να την ενσωματώσουμε στις ήδη υπάρχουσες γραμμές εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης.
 
Την ευελιξία στις γραμμές εργαλείων ενισχύει η δυνατότητα να τις μετακινούμε, ακόμη και να τις έχουμε να "αιωρούνται" σε κάποιο σημείο της επιφάνειας εργασίας. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα: "πιάνουμε" με το ποντίκι την αριστερή άκρη της γραμμής και, κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο, τη μετακινούμε στην επιθυμητή περιοχή.
 

 
Παράδειγμα προσθήκης μιας γραμμής εργαλείων στις ήδη υπάρχουσες.
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εργαλεία".
 2. Επιλέξτε "Προσαρμογή".
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εικόνα" του παραθύρου "Προσαρμογή", ώστε να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων που έχει σχέση με την εισαγωγή και τη διαμόρφωση εικόνων στο Excel.
 4. Κάντε κλικ στην γκρι περιοχή της γραμμής εργαλείων "Εικόνα" και χωρίς να αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού, σύρατε τη στο πάνω μέρος όπου βρίσκονται και τα υπόλοιπα εργαλεία, ακριβώς κάτω από την περιοχή με το πεδίο προσδιορισμού γραμματοσειρών.
 5. Πατήστε το πλήκτρο "Κλείσιμο" του παραθύρου "Προσαρμογή".

 

 
Παράδειγμα πρόσθεσης επιλεγμένων εργαλείων στις ήδη υπάρχουσες.
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εργαλεία".
 2. Επιλέξτε "Προσαρμογή".
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Word Art".
 4. Επιλέξτε από τη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται το πλήκτρο "Επεξεργασία κειμένου" και σύρατε το πάνω στη γραμμή εργαλείων του Excel, στην περιοχή ανάμεσα στο πεδίο ορισμού του μεγέθους γραμμάτων και του κουμπιού Β για τα έντονα γράμματα.
 5. Το πλήκτρο "Επεξεργασία κειμένου" προστέθηκε στη γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "x" της γραμμής εργαλείων του "Word Art", για να την κλείσετε.
 6. Πατήστε το πλήκτρο "Κλείσιμο" του παραθύρου "Προσαρμογή".

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανοιγμα και αποθήκευση αρχείου

 
Τα βιβλία εργασίας, μέσα στα οποία, όπως είπαμε, μπορεί να περιέχονται από ένα μέχρι δεκάδες φύλλα εργασίας, είναι ουσιαστικά αρχεία. Τα αρχεία αυτά έχουν κατάληξη ".xls" και αποθηκεύονται στο φάκελο "Τα Εγγραφά μου" του σκληρού δίσκου (ή στον "My Documents", αν διαθέτετε την αγγλική έκδοση). Ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε δεν παρουσιάζει καμιά διαφορά σε σχέση με όλα τα άλλα αρχεία του υπολογιστή. Τα αντιγράφουμε, τα μετακινούμε, τα μετονομάζουμε ή τα διαγράφουμε.
 
Για να "ανοίξουμε" ένα αρχείο του Excel υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πιο ορθολογικός είναι από την αντίστοιχη επιλογή του μενού εντολών του προγράμματος. Αν στο μενού "Αρχείο" επιλέξουμε "Aνοιγμα", εμφανίζεται το παράθυρο μέσω του οποίου "ανοίγουμε" τα αρχεία, δηλαδή τα φορτώνουμε στη μνήμη του υπολογιστή ώστε να εμφανιστούν στην οθόνη μας.
 
Δείγμα οθόνης - Ανοιγμα και Αποθήκευση αρχείων

 
Το παράθυρο ανοίγματος αρχείων Excel είναι το γνωστό που βρίσκουμε σε όλες τις εφαρμογές του Office. Αρκεί ένα διπλό κλικ στο αντίστοιχο αρχείο για να εμφανιστεί μπροστά μας.
 
Φυσικά, το παράθυρο του ανοίγματος μας δίνει και τη δυνατότητα να περιηγηθούμε μέσα στη δομή των φακέλων του σκληρού δίσκου, για να εντοπίσουμε κάποιο αρχείο που για κάποιο λόγο δεν βρίσκεται στον προεπιλεγμένο φάκελο "Τα Εγγραφά μου". Aλλος τρόπος για το "άνοιγμα" ενός αρχείου του Excel είναι να το εντοπίσουμε μέσω της "Εξερεύνησης των Windows" και να κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο όνομα ή στο εικονίδιό του. Στην περίπτωση αυτή, φορτώνεται αυτόματα το ίδιο το Excel και κατόπιν ανοίγει το σχετικό αρχείο.
 
Η διαδικασία για την αποθήκευση ενός αρχείου είναι παρόμοια. Από το μενού "Αρχείο" επιλέγουμε "Αποθήκευση", δίνουμε το όνομα του αρχείου και επιλέγουμε το φάκελο μέσα στον οποίο θέλουμε να το αποθηκεύσουμε.
 
Δείγμα οθόνης - Προεπιλογή Φακέλου Αποθήκευσης

 
Την κατάληξη ".xls" δεν χρειάζεται να τη δώσουμε -το πρόγραμμα την προσθέτει αυτόματα. Το παράθυρο της αποθήκευσης δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να περιηγηθούμε μέσα στους φακέλους του σκληρού μας δίσκου, πριν αποθηκεύσουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε νέους φακέλους για καλύτερη ταξινόμηση. Σημειώστε όμως, ότι εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά που "σώζουμε" ("αποθηκεύουμε") το αρχείο μας, καθώς ύστερα το πρόγραμμα υποθέτει πως ό,τι αλλαγές κάνουμε στο αρχείο θα "σωθούν" με το ίδιο όνομα. Εάν εμείς θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στο φύλλο και να το αποθηκεύσουμε με άλλο όνομα (ώστε να μη χάσουμε το παλιό), θα πρέπει να καταφύγουμε στην εντολή "Αποθήκευση ως" του μενού "Αρχείο".
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προεπιλογή φακέλου αποθήκευσης

 
Εάν έχουμε ήδη κάποια αρχεία του Excel σε διαφορετικό φάκελο από το συνηθισμένο "Τα έγγραφά μου" (My Documents), είναι αρκετά χρονοβόρο να μας οδηγεί το πρόγραμμα σε αυτόν κάθε φορά που θέλουμε να αποθηκεύσουμε ή να "ανοίξουμε" ένα ανάλογο αρχείο. Επομένως αν αποθηκεύουμε τα αρχεία μας σε κάποιο διαφορετικό φάκελο από "Τα έγγραφά μου", βολεύει να αλλάξουμε την προεπιλεγμένη θέση αρχείων, ώστε να έχουμε ταχύτερη πρόσβαση σε αυτά. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα απλή και γίνεται μέσα από τις "Επιλογές" του μενού "Εργαλεία".
 
Δείγμα οθόνης - Επιλογές Λειτουργίας Excel

 
Οι "Επιλογές" αφορούν σε πολλές λειτουργικές δυνατότητες του Excel, αλλά εμείς για την ώρα θα ασχοληθούμε μόνο με την καρτέλα "Γενικά". Ανάμεσα στις επιλογές της βρίσκεται το πεδίο "Προεπιλεγμένη θέση αρχείων". Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσουμε το πλήρες όνομα του φακέλου, στον οποίο θα αποθηκεύουμε τα αρχεία Excel που χρησιμοποιούμε.
 
Δείγμα οθόνης - Παράθυρο Επιλογές

 
Εκτός από τον ορισμό της προεπιλεγμένης θέσης αρχείων, το παράθυρο "Επιλογές" μάς επιτρέπει να κάνουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις σε όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του Excel.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/xls_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας