Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ειδική Συλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ αναπτύσσει την ειδική συλλογή "Γκρίζα Βιβλιογραφία" (GL). Ο βασικός χαρακτήρας της ειδικής αυτής συλλογής είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική βιβλιογραφία, που είτε παράγεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είτε σχετίζεται με τους επιστημονικούς χώρους που αυτό καλύπτει. Η συλλογή κατηγοριοποιείται στα παρακάτω είδη τεκμηρίων:
  1. πτυχιακές / διπλωματικές εργασίες [φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου]
  2. μεταπτυχιακές εργασίες
  3. διδακτορικές εργασίες
  4. περιοδικές εκδόσεις [επιστημονικές επετηρίδες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, news letters, κ.λπ.]
  5. σημειώσεις μαθημάτων
  6. ερευνητικές αναφορές (π.χ. Discussion papers) - τεχνικές αναφορές
  7. υλικά (πρακτικά, κλπ) συνεδριάσεων (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διημερίδες, κ.λπ.)
  8. άλλα εκπαιδευτικά-ερευνητικά υλικά, όπως εκπαιδευτικοί φάκελοι, διαλέξεις, κ.λπ.
Όλα τα τεκμήρια της Γκρίζας Βιβλιογραφίας μπορούν να αναζητηθούν από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) και όσα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ir.lib.uth.gr/)
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/scgl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-10-19
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας