Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης εντάσσεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), διαθέτοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της (επιτόπιες και online) και στο ευρύτερο κοινό. Εδρεύει στην πόλη του Βόλου (Νομός Μαγνησίας) και λειτουργεί τα Παραρτήματά της στις πόλεις ή κτιριακά συγκροτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου υπάρχουν Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στα Παραρτήματά της συμπεριλαμβάνεται και το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή (Βόλος).
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επείγοντα θέματα προπτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-2018

1. Διαδικασία εγγραφής στη Βιβλιοθήκη - απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές
Η εγγραφή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ δεν γίνεται αυτόματα (με την εγγραφή του φοιτητή/τριας στο σύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας), αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία του/της στην αντίστοιχη με τις σπουδές του/της Βιβλιοθήκη (Κεντρική ή Παράρτημα της), ώστε να υπογράψει την αίτηση εγγραφής με την οποία δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες της Βιβλιοθήκης. Για την εγγραφή του/της κάθε φοιτητής/τρια χρειάζεται να προσκομίσει τη φοιτητική του ταυτότητα - άρα πριν έρθει να εγγραφεί στη Βιβλιοθήκη θα πρέπει να έχει παραλάβει τη φοιτητική ταυτότητα. Για το δανεισμό βιβλίου/ων ή άλλων τεκμηρίων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp.

Για την απομακρυσμένη πρόσβαση (μέσω VPN) στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης απαιτείται η απόκτηση λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (δηλ. της μορφής xxxxx@uth.gr) που γίνεται κεντρικά με μέριμνα του Κέντρου Δικτύου της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης του ΠΘ. Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές δεν χρειάζεται να έχει εγγραφεί ο φοιτητής/φοιτήτρια στη Βιβλιοθήκη.


2. Συγγράμματα ΕΥΔΟΞΟΥ (αφορά μόνο τους προπτυχιακούς φοιτητές)
Όσον αφορά το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το (ελπίζουμε προσωρινό) πάγωμα της διανομής συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τους εκδότες, και καθώς οι φοιτητές έχουν αρχίσει να έρχονται στη Βιβλιοθήκη για να βρουν τα παραπάνω βιβλία σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό από τη συλλογή της. Ο λόγος είναι ότι το μέγιστο των αντιτύπων που συνήθως προμηθεύεται για τίτλους βιβλίων είναι πέντε (5) και κατά συνέπεια ακόμη και αν τα βιβλία υπάρχουν στη συλλογή της, τα αντίτυπα τους είναι πολύ περιορισμένα και δανείζονται όπως και αυτά της υπόλοιπης συλλογής (δηλ. για 14-35 ημέρες ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους). Επίσης, ακόμη και αν άλλαζε ο κανόνας δανεισμού σε περιορισμένου διαστήματος δανεισμό (short-loan), αυτό αφ' ενός μεν θα χρειαζόταν αρκετές μέρες για να γίνει (για εντοπισμό, επιστροφή και αλλαγή κανόνα δανεισμού), αφ΄ ετέρου δε σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να καλύψει έστω και προσωρινά τις αντίστοιχες ανάγκες των φοιτητών.


Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Ιστορικό Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Αποστολή & Στόχοι Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Δομή & Οργάνωση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Κανονισμός Λειτουργίας Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παραρτήματα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Χάρτες & Εικονικές Περιηγήσεις Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Ωράριο Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Προσωπικό Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Θέσεις Εργασίας Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Πρακτική Ασκηση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Μέλη-Χρήστες Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Συλλογή Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Εκδηλώσεις-Επισκέψεις Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Αναπτυξιακά Εργα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-11-05
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας