Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στο εξωτερικό αναγνωστικό/ερευνητικό κοινό, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων πληροφοριακών υλικών (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, αρχειακό και μουσειακό υλικό) από τα οποία ένα μέρος είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. Η online πρόσβαση στους παρακάτω ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφοριακές πηγές μπορεί να είναι ελεύθερη για όλους ή περιορισμένη μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΘ (μέσω IP αναγνώρισης του Η/Υ, χρήσης κωδικών πρόσβασης ή απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου [VPN]).
 

Κατάσταση πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές

Οι εκδότες American Physical Society (APS) και American Psychological Association (για τη βάση PsycARTICLES) έχουν πλέον αποκαταστήσει την online πρόσβαση στις πλατφόρμες τους για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ-HEAL-Link). Δείτε την αναλυτική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές στις επόμενες παραγράφους Α, Β, Γ και Δ.

Α) Συνδρομές του ΣΕΑΒ/HEAL-Link σε πακέτα περιοδικών μεγάλων εκδοτών (Science Direct, Wiley κλπ. - αφορά την πρόσβαση από όλα τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας). Η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπ. Παιδείας για το 2016 έχει εγκριθεί αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις (βλ. παραπάνω τους λόγους) και δίνεται προσωρινή πρόσβαση σε δοκιμαστική βάση από τους εκδότες. Στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ: http://www.heal-link.gr/pub_access.php μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση πρόσβασης ανά εκδότη (πατώντας τον αντίστοιχο εκδότη στο αριστερό μέρος, βλέπετε στο δεξί την τρέχουσα πρόσβαση). Επιπρόσθετα, από το Σύστημα διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link (https://archives.heal-link.gr) μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παλιότερα τεύχη των εκδοτών με τους οποίους δεν έχει πλέον σύμβαση ο ΣΕΑΒ-HEAL-Link.

Β) Συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ σε βάσεις δεδομένων της EBSCO (Academic Search Complete, κλπ.) με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 9.000 τίτλων περιοδικών και σε βιβλιογραφικά δεδομένα [η πρόσβαση συνεχίζεται κανονικά για τα έτη 2016-2017].

Γ) Συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ σε μεμονωμένους τίτλους περιοδικών (περιοδικά όπως π.χ. το Nature κλπ.). Το Σεπτέμβριο του 2016 προεγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας δαπάνη 225.000 ευρώ ανά έτος για τα έτη 2017-2018. Στο διάστημα Δεκέμβριος 2016-Ιανουάριος 2017 θα προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ως προμηθευτή συνδρομών για τα έτη 2017-2018 (σημειώνεται ότι για το 2016 έχει διακοπεί η πρόσβαση στους περισσότερους από τους παραπάνω τίτλους, καθώς έχει λήξει η σχετική συνδρομή).

Δ) Πρόσβαση της Βιβλιοθήκης σε περίπου 45.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων [περίπου 5.100 μέσω της EBSCO και περίπου 40.000 μέσω του ΣΕΑΒ/HEAL-Link]. Η πρόσβαση στη συλλογή e-books της Βιβλιοθήκης στην EBSCO δεν έχει παρουσιάσει προβλήματα κατά το 2016, ενώ προσωρινές διακοπές πρόσβασης έχουν παρουσιαστεί σε μικρό μέρος της συλλογής του ΣΕΑΒ/HEAL-Link για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην πρώτη παράγραφο της παραπάνω της ανακοίνωσης. Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να αναζητήσετε συνολικά τα e-books (EBSCO και ΣΕΑΒ/HEAL-Link), καθώς και το σύνολο των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης από το σύστημα συνολικής αναζήτησης πηγών EDS της Βιβλιοθήκης του ΠΘ.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 23/12/2016 
 

Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης (από Η/Υ που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ) στις ηλεκτρονικά διαθέσιμες πηγές της Βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (ΚΔΤ) του ΠΘ. Η πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης απαιτεί τη χρήση της ρύθμισης UTH Library της υπηρεσίας VPN, ενώ οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΔΤ στο προσωπικό του οποίου πρέπει να απευθύνεστε για τυχόν προβλήματα λειτουργίας της. Η πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας VPN γίνεται με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχετε για να βλέπετε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αν είστε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ και δεν έχετε λογαριασμό e-mail στο ΠΘ τότε μπορείτε να ζητήσετε την έκδοσή του από το ΚΔΤ (σημ. η σχετική υπηρεσία δεν προσφέρεται σε μη μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ, ενώ τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν μόνο επιτόπια πρόσβαση [δηλ. από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης] στις ηλεκτρονικές πηγές της).

Η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας VPN αφορά τις ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες η πρόσβαση ελέγχεται μέσω IP αναγνώρισης των Η/Υ, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Για τις ελάχιστες πηγές (κυρίως ορισμένα ηλεκτρονικά περιοδικά) που η πρόσβαση απαιτεί τη χρήση ειδικών κωδικών πρέπει να υποβάλλετε για κάθε ξεχωριστό τίτλο σχετική αίτηση απόκτησής τους ακολουθώντας τις οδηγίες της ιστοσελίδας Εισαγωγή στις υπηρεσίες Μελών της Βιβλιοθήκης ΠΘ (και σε αυτή την περίπτωση δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ).

Η υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) αναπτύχθηκε από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις δοκιμές ομάδας εργασίας αποτελούμενης από προσωπικό του ΚΔΤ και της Βιβλιοθήκης και αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την ενοποίηση του τρόπου πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες του ΠΘ.


 

Η online αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών στοιχείων, περιλήψεων, κατάλογων περιεχομένων, πληροφοριών πρόσβασης και πλήρους κειμένου (full-text) πληροφοριακών είναι δυνατή με τη χρήση των κατάλληλων κάθε φορά εργαλείων αναζήτησης. Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:
 
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Συλλογές
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Περιοδικές Εκδόσεις
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μονογραφίες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Ειδικές Συλλογές
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διαδικτυακές (Internet) πηγές

Λίστα εργαλείων αναζήτησης πληροφοριακών πηγών (ανά κατηγορία):
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Συλλογές Βιβλιοθηκών/Πληροφοριακών Υπηρεσιών  
(όλα τα είδη έκδοσης: μονογραφίες & περιοδικές εκδόσεις)  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογοι συλλογών άλλων βιβλιοθηκών
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Βάσεις Δεδομένων
(Web of Science, EBSCOhost, PsycINFO, SPORTDiscus, Medline,...  )

 
Περιοδικές Εκδόσεις  
(περιοδικά, εφημερίδες, επετηρίδες, δελτία ειδήσεων, κ.λπ. - σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Impact Factor (JCR - Journal Citation Reports)
 
Μονογραφίες  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ηλεκτρονικά Βιβλία, Λεξικά,...
NetLibrary, Lecture Notes in Computer Science, Springer Book Series,  
Springer e-Books, ...  

Ειδικές Συλλογές Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ειδική Συλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας
πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές, εκπαιδευτικό υλικό, υλικό συνεδρίων  
Υπό κατασκευή  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ειδική Συλλογή Λαογραφικού Κέντρου Κ. Μακρή
βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, αρχειακό & εκθεσιακό/μουσειακό υλικό  
Υπό κατασκευή  

Διαδικτυακές (Internet) πηγές  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet)
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-11-08
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2016 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας