Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Υποστήριξη σε Ατομα με Αναπηρίες
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να παρέχει τις υπηρεσίες της προσαρμοσμένες στις ανάγκες Ατόμων με Αναπηρία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, διαμορφώνοντας κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της και εκπαιδεύοντας το Προσωπικό της σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση κοινού με αναπηρίες.
 
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ: α) συνεργάζεται με την κεντρική υπηρεσία του πανεπιστημίου "H πρόσβαση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" - ΠΡΟΣΒΑΣΗ (http://prosvasi.uth.gr/), β) συμμετέχει στο Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας για εντυπο-ανάπηρους AMELib (https://amelib.seab.gr/) που λειτουργεί στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και γ) έχει δημιουργήσει δικτυακό τόπο ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ στις πληροφοριακές της πηγές και υπηρεσίες (http://www.lib.uth.gr/disabled/), μέσω του οποίου εκτός των άλλων προσφέρει πρόσβαση σε παραγόμενα από αυτή ψηφιακά ομιλούντα βιβλία Daisy books (http://www.lib.uth.gr/disabled/daisybooks.asp).
 
Τα Ατομα με Αναπηρίες υποστηρίζονται από τη Βιβλιοθήκη εξατομικευμένα και εφόσον δεν ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απαλλάσσονται από την υποχρεωτική καταβολή συνδρομής, που εφαρμόζεται για τα Εξωτερικά Μέλη.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Οι ομάδες-στόχου ενδυνάμει χρηστών των προσαρμοσμένων υπηρεσιών
είναι άτομα με:

Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Προβλήματα όρασης
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Κινητικές δυσκολίες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Ακουστικές δυσκολίες

Ατομα με προβλήματα όρασης
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων υπηρεσιών για άτομα με προβλήματα όρασης με βάση το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Κάθε ενδιαφερόμενο Μέλος μπορεί να εξυπηρετείται εξατομικευμένα μετά από ραντεβού από εκπαιδευμένο Προσωπικό. Τα Μέλη εκτός του αστικού συγκροτήματος του Βόλου μπορούν να αποταθούν στο εξειδικευμένο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ώστε να διαμορφωθεί μια εξατομικευμένη πλατφόρμα υποστήριξης τους, η οποία θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης.
 
Στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης πρόκειται να τοποθετηθούν Διάδρομοι Κινητικότητας, όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις στο ισόγειο και λειτουργήσει ο χώρος του κυλικείου στον πέμπτο (5ο) όροφο. Οι Διάδρομοι κινητικότητας κατασκευάστηκαν το 2005 από το Εργαστήριο Ειδικού Εποπτικού υλικού του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
 
Από το Μάιο του 2005 λειτουργεί στην αίθουσα Ι5 της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σταθμός εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης, ο οποίος διαθέτει ειδικά λογισμικά για ανάγνωση οθόνης, αναγνώριση χαρακτήρων και μετατροπείς κειμένου σε γλώσσα Braille. Επίσης, είναι εγκαταστημένη ανάγλυφη ηλεκτρονική πινακίδα Braille για την αναπαράσταση σειρών της οθόνης. Τέλος δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης σε γλώσσα Braille.
 
Οι πληροφορικές ανάγκες των Μελών με προβλήματα όρασης καλύπτονται κατά περίπτωση. Πολιτική της Βιβλιοθήκης είναι να μην αναπτύξει εξαρχής ειδική συλλογή, αλλά να προσφέρει σε κατάλληλη μορφή το υλικό που κάθε φορά ζητείται. Το υλικό ανάλογα την περίπτωση μπορεί να προσαρμοστεί είτε από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, είτε παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μετατροπή του, είτε μέσω Διαδανεισμού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (ΠΣΤ) και το ΚΕΑΤ, με τους οποίους έχει συνάψει σχετική συμφωνία.
 
Μετά από δωρεά, ωστόσο, υπάρχει σε έντυπη μορφή και σε γλώσσα Braille ένα πλήθος διαθέσιμων τεκμηρίων που αναφέρονται σε περιοδικές εκδόσεις του φορέα "Φάρο Τυφλών της Ελλάδος". Επίσης, αναπτύσσεται μια ηλεκτρονική συλλογή ακουστικού υλικού στα πλαίσια της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης με τον ΠΣΤ.
 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χαίρει στην προσπάθειά της αυτή υποστήριξη από μέλη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου που αναπτύσσουν αντίστοιχες υπηρεσίες και δράσεις.
 
Η Βιβλιοθήκη παράλληλα εργάζεται πάνω στην παραμετροποίηση του δικτυακού της τόπου (Web Site), ώστε το τελευταίο τουλάχιστον να είναι στο μεγαλύτερο μέρος του προσβάσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, που κάνουν χρήση ειδικών λογισμικών ανάγνωσης οθόνης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας

Ατομα με κινητικές δυσκολίες
 
Τα Μέλη με κινητικές δυσκολίες εφόσον αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και κινητικότητας στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της μπορούν να αποταθούν στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ώστε να διαμορφωθεί μια εξατομικευμένη πλατφόρμα υποστήριξης τους, η οποία θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης.
 
Οι επισκέπτες μη Μέλη της Βιβλιοθήκης με κινητικές δυσκολίες μπορούν να απευθύνονται αντίστοιχα στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η εξυπηρέτησή τους κάθε φορά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Προσωπικού.
 
Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια των κάθε φορά δυνατοτήτων της εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης και κίνησης αμαξιδίων για ανάπηρα άτομα στις εγκαταστάσεις της (κατά κύριο λόγο στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης), καθώς και σταθμούς εργασίας, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες των παραπάνω αμαξιδίων. Επίσης, στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης υπάρχει σχετική σήμανση για τους χώρους, που δεν μπορούν να εισέλθουν αμαξίδια.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Ατομα με ακουστικές δυσκολίες
 
Τα Μέλη και οι επισκέπτες με ακουστικές δυσκολίες μπορούν να επικοινωνούν με το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω γραπτού λόγου, γιατί το τελευταίο δε γνωρίζει την ελληνική νοηματική γλώσσα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/amea.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2012-10-01
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας