Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Υποστήριξη αναγνωστών με εντυποαναπηρία
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει - στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της - να παρέχει τις υπηρεσίες της προσαρμοσμένες στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες, αλλά και αναγνωστών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, διαμορφώνει κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της και καταρτίζει το Προσωπικό της σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση κοινού. Συνεργάζεται με την κεντρική Δομή του Πανεπιστημίου ΠΡΟΣΒΑΣΗ (http://prosvasi.uth.gr/).
 
Ωστόσο, η βαρύτητα των υπηρεσιών της είναι επικεντρωμένη σε δύο αμιγώς βιβλιοθηκονομικούς άξονες:
 • Στη διάθεση προσβάσιμου πληροφοριακού υλικού στους αναγνώστες, που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση τυποποιημένων έντυπων πληροφοριακών τεκμηρίων. Η εντυποαναπηρία (print disability) συμπεριλαμβάνει αναγνώστες με οπτικούς περιορισμούς, με περιορισμούς στον χειρισμό των άνω άκρων, αλλά και αναγνώστες με δυσλεξία. Οι προσβάσιμοι μορφότυποι σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται μέσω της AMELib του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)- amelib.seab.gr. Επίσης, πάλι μέσω του Σ.Ε.Α.Β. (www.heal-link.gr) υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία μέσω της Κοινοπραξίας The Accessible Books Consortium (ABC) - accessiblebooksconsortium.org.
 • Στη διάθεση προσβάσιμων σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας.

 •  
  Η υποστήριξη λαμβάνει χώρα εξατομικευμένα μετά από αίτημα των ίδιων των ενδιαφερομένων.
   
   Σε ό,τι αφορά το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Βόλος):
  • λειτουργεί σταθμός εργασίας για αναγνώστες με εντυποαναπηρία
  • τα Εξωτερικά Μέλη με Αναπηρίες, που δεν ανήκουν δηλαδή στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/amea.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2021-10-07
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2021 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας