Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες  > Διαδανεισμός Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κόστος Υπηρεσίας Διαδανεισμού
Κόστος υπηρεσίας διαδανεισμού (παραγγελία πλήρων κειμένων) ανά αίτηση υποβαλλόμενη από τα μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΙΚΕΠ ΠΘ).
 
Παρακάτω αναφέρονται οι ισχύουσες τιμές ανά είδος τεκμηρίου (Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδαάρθρο περιοδικού, Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδαμονογραφία, π.χ. βιβλίο), Βιβλιοθήκη/Υπηρεσία-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τρόπο αποστολής προς & χρόνο παραλαβής από τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ. Ανεξάρτητα από τον τρόπο αποστολής προς τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ τα τεκμήρια παραδίδονται στα μέλη μόνο σε έντυπη μορφή (για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων).
 
Τα κόστη παραγγελίας του παρακάτω πίνακα αφορούν μεμονωμένα τεκμήρια (π.χ. το κόστος παραγγελίας ενός άρθρου 1-20 σελίδων από το ΕΚΤ είναι 2,50€, δύο άρθρων 5,00 κοκ.). Οι αναφερόμενοι παρακάτω χρόνοι παραλαβής δεν είναι απόλυτοι. Οι αποστολές μπορεί να γίνουν πιο σύντομα ή πιο αργά ανάλογα με τη Βιβλιοθήκη/Υπηρεσία και τη χρονική στιγμή, κατά την οποία γίνεται η παραγγελία (π.χ. αργά το απόγευμα).
 
Οι Βιβλιοθήκες/Υπηρεσίες, στις οποίες γίνεται παραγγελία/αίτηση Διαδανεισμού αναφέρονται παρακάτω ως ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
 
Χρόνος παραλαβής: 3-5 ημέρες
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) ΑΡΘΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (COURIER) E-MAIL / FAX
Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΚΤ)
(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%)
1-20 σελ. = 2,50€
21-50 σελ. = 3,50€
51-100 σελ. = 6,00€
Χρόνος παραλαβής:
6-10 ημέρες
1-4 σελ. = 3,00€
5-10 σελ. = 4,50€
11-20 σελ. = 6,50€
Χρόνος παραλαβής:
1-4 ημέρες
e-mail
1-20 σελ. = 2,50€
21-50 σελ. = 3,50€
51-100 σελ. = 6,00€
Χρόνος παραλαβής:
1-4 ημέρες
Fax
1-4 σελ. = 3,00€
5-10 σελ. = 4,50€
11-20 σελ. = 6,50€
Χρόνος παραλαβής:
1-4 ημέρες
Ελληνικές Βιβλιοθήκες εκτός Δικτύου (ΕΚΤ) - - e-mail
1-20 σελ. = 2,50€
21-50 σελ. = 3,50€
51-100 σελ. = 6,00€
Χρόνος παραλαβής:
1-2 ημέρες
Fax
1-4 σελ. = 3,00€
5-10 σελ. = 4,50€
11-20 σελ. = 6,50€
Χρόνος παραλαβής:
1-2 ημέρες
SUBITO - Γερμανικές Βιβλιοθήκες
(όλα τα γνωστικά αντικείμενα)
- - e-mail
9-15€ ανάλογα με τη χρέωση από το SUBITO
Χρόνος παραλαβής:
4-8 ημέρες
-
Βιβλιοθήκη Παν. Θεσσαλίας (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) - - e-mail
1-20 σελ. = 2,50€
21-50 σελ. = 3,50€
51-100 σελ. = 6,00€
Χρόνος παραλαβής:
1-2 ημέρες
Fax
1-4 σελ. = 3,00€
5-10 σελ. = 4,50€
11-20 σελ. = 6,50€
Χρόνος παραλαβής:
1-2 ημέρες
ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(κυρίως εκτός Ευρώπης όπως: University of Illinois University of Winscons in Madison, Princeton University, University of Alberta, MIT, National Library of Medicine)
24,00-60,00€ περίπου κάθε άρθρο
Χρόνος παραλαβής:
25-30 ημέρες
- -
British library Doc.
Supply Centre (BLDSC)
(όλα τα γνωστικά αντικείμενα)
Από 30 έως 50€+ΦΠΑ ανάλογα με τα copyrights του κάθε τεκμηρίου
Χρόνος παραλαβής:  3-5 ημέρες
- -
Educational Resources Information (ERIC) 2,50€/20 σελίδες(από πηγές στο Διαδίκτυο)
Χρόνος παραλαβής:
6-8 ημέρες
- -
Institut de l' Information Scientifique et Technique (INIST) 21,50€/άρθρο ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων
Χρόνος παραλαβής:
15-25 ημέρες
44,00€/άρθρο ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων
Χρόνος παραλαβής:
5-6 ημέρες
-
PROQUEST
(πρώην BELL & HOWELL, πρώην UMI)
55,00€ ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων
Χρόνος παραλαβής:
15-25 ημέρες
- -
ABI/INFORM - BUSINESS PERIODICAL ON DISK 6,00€/άρθρο
Χρόνος παραλαβής:
6-8 ημέρες
- -
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΑ, ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, κλπ.)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (COURIER) E-MAIL / FAX
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΙΡΙΣ)
- Δεν έχει καθοριστεί ακόμη. -
Ελληνικές Βιβλιοθήκες εκτός
Συστήματος IΡΙΣ
- Από 13,00€/αποστολή δέματος
Χρόνος παραλαβής:
1-3 ημέρες
-
Βιβλιοθήκη Παν. Θεσσαλίας
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ)
- Από 11,00€/αποστολή δέματος
Χρόνος παραλαβής:
1-3 ημέρες
-
British library Doc.
Supply Centre (BLDSC)
(Δανεισμός Βιβλίων)
 
(Βρετανικές Διδακτορικές Διατριβές)

 
33,00€/βιβλίο + έξοδα αποστολής
(απλό ταχυδρομείο περίπου 8,00€ και courier 13€)
125,00€/Διατριβή
Χρόνος παραλαβής:
15-20 ημέρες
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα
- -
SUBITO - Γερμανικές Βιβλιοθήκες
(όλα τα γνωστικά αντικείμενα)
20,50€/μονογραφία + έξοδα αποστολής
(απλό ταχυδρομείο περίπου 8,00€ και courier 13€)
Χρόνος παραλαβής:
15-20 ημέρες
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα
- -
ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(κυρίως εκτός Ευρώπης όπως: University of Illinois University of Winscons in Madison, Princeton University, University of Alberta, MIT, National Library of Medicine)
24,00-71,50€ περίπου κάθε μονογραφία
Χρόνος παραλαβής:
25-30 ημέρες
- -
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
(ESPACENET, USPATENTS)
6,00€ (από πηγές στο Διαδίκτυο)
Χρόνος παραλαβής:
6-8 ημέρες
- -
Institut de l' Information
Scientifique et Technique (INIST)
(Γαλλικές Διδακτορικές Διατριβές)
77,50€/διατριβή
Χρόνος παραλαβής:
15-25 ημέρες
- -
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill/ill_cst.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-05-16
Ημ/νία ανανέωσης: 2015-07-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας