Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Αναπτυξιακά Εργα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αναπτυξιακά Εργα Βιβλιοθήκης ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ 2007-2013 (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης)

ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση":
Αρχική: 151.936/ΨΣ9681/Α2/18-4-2011, 1η τροποποίηση: 154.850/ΨΣ4907-Α2/3-10-2011,
2η τροποποίηση: 152.234/ΨΣ3733-Α2/03-09-2014
Διάρκεια πράξης (έργου) : 43,29 μήνες (22/3/2012 - 30/11/2015)
Τελικός προϋπολογισμός (δαπάνες) πράξης (έργου): 676.358,99 ευρώ
Υπεύθυνος Πράξης (έργου): Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΗ πράξη (έργο) έχει στόχο την μεγιστοποίηση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΚΠΠΘ) σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των ψηφιακών τεκμηρίων, με τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης που θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τους κανόνες προσβασιμότητας WAI/WCAG (W3C) και αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) Υποέργα:

Υποέργο 1: «Υπηρεσία Δημιουργίας & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου-Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΠΘ»
 
Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η δημιουργία και ο εμπλουτισμός Πληροφοριακού Συστήματος Ιδρυματικού Αποθετηρίου-Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΙΑ-ΨΒ) με αποτέλεσμα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών αυτοαρχειοθέτησης, αναζήτησης-προβολής & διατήρησης (preservation) αρχείου τεκμηρίων, καθώς και τον εμπλουτισμό του ΙΑ με την εισαγωγή σε αυτό νέων ψηφιακών τεκμηρίων που θα παραχθούν από τη ψηφιοποίηση επιστημονικών διατριβών, εργασιών, άρθρων κλπ.

Τα παραδοτέα του Υποέργου 1 περιλαμβάνουν:
 • Τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ιδρυματικού Αποθετηρίου-Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΙΑ-ΨΒ)
 • Τον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετήριο-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με επιλεγμένο υλικό (περίπου 11.700 ψηφιακά τεκμήρια με 261.000 σελίδες), το οποίο ήδη αποτελεί μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΠΘ
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό για το Πληροφοριακό Σύστημα ΙΑ-ΨΒ της Βιβλιοθήκης του ΠΘ
 • Αναφορά, τεκμηρίωση προβλημάτων, επίλυση τους και πλήρης παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΑ-ΨΒ της Βιβλιοθήκης του ΠΘ
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Υποέργο 2: «Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης/διαχείρισης & πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΠΘ με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification) και Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτυακού, Υπολογιστικού και άλλου Εξοπλισμού Υποδομής για την Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΠΘ»
 
Το αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνει ενέργειες από τον ανάδοχο για την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών ταυτοποίησης / διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification). Τα παραδοτέα του Υποέργου 2 περιλαμβάνουν:
 • την τοποθέτηση και ενεργοποίηση ετικετών RFID στα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΠΘ
 • την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών RFID στη Βιβλιοθήκη του ΠΘ (αυτοματοποιημένες υπηρεσίες δανεισμού-ανανέωσης τεκμηρίων και επιστροφής τεκμηρίων 24/7, ηλεκτρονικός εντοπισμός-απογραφή των και διαδραστική ταξιθέτηση τεκμηρίων στα ράφια)
 • την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών του συστήματος RFID
 • την εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος RFID και την παράδοση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού (οδηγοί χρήσης)
Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού υποδομής που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και της μέσω αυτών παροχής των αναπτυσσόμενων ψηφιακών υπηρεσιών που περιγράφονται στα υπόλοιπα Υποέργα της πράξης. Ο σχετικός εξοπλισμός, η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών του οποίου αποτελεί επίσης παραδοτέα του Υποέργου 2 περιλαμβάνει τα εξής:
 • 1 διακομιστή (server) για τη φιλοξενία του πληροφοριακού συστήματος του αποθετηρίου
 • 1 μονάδα αποθήκευσης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων (NAS server)
 • 3 συσκευές για προγραμματισμό των ετικετών που χρησιμοποιείται και για τον δανεισμό/επιστροφή των τεκμηρίων
 • 2 φορητές συσκευές αναγνώρισης RFID για απογραφή, εντοπισμό στα ράφια και διαχειριστικές εργασίες της συλλογής της Βιβλιοθήκης
 • 1 συσκευή που αποκολλά τις ετικέτες RFID από το ρολό
 • 1 σύστημα αυτόματου δανεισμού/ανανέωσης δανεισμού με ηλεκτρομαγνητική και RFID τεχνολογία για δανεισμό/ ανανέωση δανεισμού χωρίς μεσολάβηση του προσωπικού
 • 1 μηχάνημα αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο, με θυρίδα στην εξωτερική όψη του κτηρίου της Βιβλιοθήκης ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή τεκμηρίων 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα:
 • Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID
 • 1 διακομιστή (server) για τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών εκδόσεων
 • Προμήθεια λογισμικού δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books)
 • Προμήθεια λογισμικού παραγωγής ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων (daisy books)
 • 10 H/Y για υποστήριξη διάφορων εργασιών του Υποέργου 3 (αυτεπιστασία)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Υποέργο 3: «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα»
 
Το Υποέργο θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και έχει ως αντικείμενο:
 • Την ανάπτυξη υπηρεσίας πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ως δράση που προσδίδει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο Υποέργο 1 (Υπηρεσία Δημιουργίας & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου-Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) της παρούσας πράξης.
 • Τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Υποέργο 1 (Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας - ILSaS - Integrated Library System as Service) της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» - Οριζόντια Πράξη "ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β." με κωδικό MIS 304202) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) με αποτέλεσμα τη μετάβαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Βιβλιοθήκης (Ο.Π.Σ.Β.) του ΠΘ σε ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β.
 • Την εγκατάσταση και Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS), που θα αναπτυχθεί κεντρικά με ευθύνη της Οριζόντιας Δράσης, στο πληροφοριακό περιβάλλον του ΠΘ που συνίσταται στην διασύνδεση του συστήματος CRIS με επιμέρους ΠΣ του ΠΘ, στην δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας καταγραφής και προβολής του Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη διασύνδεση με την κεντρική δομή CRIS της Οριζόντιας Δράσης του Σ.Ε.Α.Β.
 • Την ανάπτυξη Υπηρεσίας Ψηφιακών Εκδόσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αποτέλεσμα την δημιουργία επιμέρους ψηφιακών υπηρεσιών Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών (e-journals), Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων (e-books) και Ψηφιακής Διαχείρισης Διοργάνωσης Επιστημονικών Συνεδρίων.
 • Την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών από τη Βιβλιοθήκη για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσίας προς τους διδάσκοντες του ΠΘ για τη δημιουργία ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων (Daisy Books) και τη δημιουργία Υπηρεσίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Την πραγματοποίηση ενεργειών Δημοσιότητας & Προβολής των Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως η παραγωγή ποικιλόμορφου υλικού ενημέρωσης και προβολής (ιστοσελίδες δικτυακού τόπου με χρήση τεχνολογιών Web 2.0, παρουσιάσεις σε συνέδρια/ημερίδες & M.M.E., έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό) και η διενέργεια δύο (2) κεντρικών ημερίδων για την παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών και την προβολή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης πράξης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/pjc-espa.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2013-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας