Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΚΠ) οριοθετείται το πλαίσιο και καθορίζονται οι βασικοί κανόνες της λειτουργίας της. Ο ισχύων Κανονισμός (2016) περιλαμβάνει την τελευταία αναθεώρηση του, όπως αυτή προέκυψε από τις οργανωτικές αλλαγές της απόφασης 178/15-12-2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΘ για την έγκριση του σχεδίου Οργανισμού και Οργανογράμματος του Ιδρύματος, και ισχύει από την 16-12-2016 μέχρι και σήμερα.
 
 
Διάθεση Κανονισμού Λειτουργίας
 
Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου Acrobat pdf από εδώ: Κανονισμός Λειτουργίας (2016)Παλαιότερες εκδόσεις (ιστορικό) κανονισμού λειτουργίας
 
Κανονισμός Λειτουργίας (2001) [αρχείο μορφής .pdf]: μετά από σχετική κοινή εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης εγκρίθηκε κατά την 48/5-7-2001 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠΘ με ισχύ απόφασης Συγκλήτου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του 2001 ίσχυσε από την 6/7/2001 έως την 15/12/2016.
 
Κανονισμός Λειτουργίας (1995) [αρχείο μορφής .pdf]: εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΘ και ίσχυσε από την 1/10/1995 έως την 5/7/2001.

[Εγκατάσταση Acrobat Reader ]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/reg.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-08-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας