Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης οριοθετείται η ταυτότητά της και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τους αποδέκτες των υπηρεσιών της και το προσωπικό της. Ο γραπτός αυτός οδηγός της Υπηρεσίας έχει ως σκοπό να προάγει την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, να συμβάλει στην αναβάθμιση των τελευταίων και να καταστήσει τις λειτουργίες της περισσότερο αποτελεσματικές. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται και να εφαρμόζεται, αλλά και να αναθεωρείται ενισχύοντας το ρόλο του.
 
 
Διάθεση Κανονισμού Λειτουργίας
 
Το πλήρες κείμενο του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας διατίθεται:
  • σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου .pdf [ver. 1.4 (Acrobat 5.x)] | Κανονισμός Λειτουργίας (2001) |
     
  • σε έντυπη μορφή από τα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης και τις Γραμματείες των Τμημάτων του Π.Θ.
Ιστορικό Κανονισμού Λειτουργίας
 
Κανονισμός Λειτουργίας (2010) υπό έγκριση (Παράρτημα ΙΙ του Υπό Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΘ) [αρχείο μορφής .pdf - ver. 1.4 (Acrobat 5.x)]
 
Κανονισμός Λειτουργίας (2001) [αρχείο μορφής .pdf - ver. 1.4 (Acrobat 5.x)]: μετά από σχετική κοινή εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης εγκρίθηκε κατά την 48/5-7-2001 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠΘ, και έχει την ισχύ απόφασης Συγκλήτου σύμφωνα με την 18/5/2001 απόφασή της, με την οποία ανάθεσε στο Πρυτανικό Συμβούλιο τις σχετικές αρμοδιότητές της.
 
Κανονισμός Λειτουργίας (1995) [αρχείο μορφής .pdf - ver. 1.4 (Acrobat 5.x)]: εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΘ και ίσχυσε από τη 1 Οκτωβρίου 1995.

[Εγκατάσταση Acrobat Reader ]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/reg.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-08-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας