Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Δημιουργία εγγράφων
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Δημιουργία εγγράφου
 

 
Δημιουργία νέου, κενού εγγράφου
 
Η ακόλουθη διαδικασία δημιουργεί ένα νέο, κενό έγγραφο.
 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Δημιουργία κενού εγγράφου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο δημιουργίας νέου εγγράφου.

 
Για να χρησιμοποιήσετε πρότυπα, οδηγούς και υπάρχοντα έγγραφα ως σημείο εκκίνησης, κάντε ένα από τα εξής:
 
Από ένα πρότυπο ή οδηγό
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.
 2. Στο παράθυρο εργασιών Δημιουργία εγγράφου, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις ή πληκτρολογήστε κείμενο, όπως "φυλλάδιο" ή "ημερολόγιο" στο πλαίσιο Ηλεκτρονική αναζήτηση για και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
   
  Σημείωση: Για να εκτελέσετε ηλεκτρονική αναζήτηση ή για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Πρότυπα στο Office Online πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
 3. Επιλέξτε το πρότυπο ή τον οδηγό που θέλετε.
   
  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιήσατε πρόσφατα ένα πρότυπο ή έναν οδηγό, εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, όπου μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ για να ανοίξει. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα για αποθήκευση στυλ, καταχωρήσεις Αυτόματου Κειμένου, μακροεντολές και κείμενο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε συχνά.

 
Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.
 2. Στο παράθυρο εργασιών Δημιουργία εγγράφου και στην περιοχή Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Από υπάρχον έγγραφο.
 3. Κάντε κλικ στο έγγραφο από το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο. Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει αποθηκευτεί σε διαφορετικό φάκελο, πρέπει να εντοπίσετε και να ανοίξετε το φάκελο.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου. Αυτό το έγγραφο δημιουργείται στο φάκελο που περιέχει το αρχικό έγγραφο.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία επιστολής
 

 
Για να δημιουργήσετε επιστολή κάνετε τα εξής:
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.
 2. Στο παράθυρο εργασιών Δημιουργία εγγράφου, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στη σύνδεση Στον υπολογιστή μου.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιστολές & Φαξ.
 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Οδηγός επιστολής. Εάν δεν εμφανίζεται ο οδηγός στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα, ίσως να χρειάζεται να τον εγκαταστήσετε.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού επιστολής". Εάν θέλετε να παραλείψετε ένα βήμα ή να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες.
   
  Σημείωση: Για να βρείτε περισσότερα πρότυπα και οδηγούς, επισκεφτείτε την τοποθεσία Microsoft Office Online.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία προτύπου εγγράφου
 

 
Ασφάλεια Επειδή τα πρότυπα είναι δυνατό να αποθηκεύσουν ιούς μακροεντολών, φροντίστε να είστε προσεκτικοί όταν τα ανοίγετε ή όταν δημιουργείτε αρχεία με βάση νέα πρότυπα. Λάβετε τις εξής προφυλάξεις: εκτελείτε ενημερωμένο λογισμικό αντιμετώπισης ιών στον υπολογιστή σας, ορίστε υψηλό επίπεδο ασφαλείας για μακροεντολές, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου. Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα και τα πρότυπα, χρησιμοποιήστε ψηφιακές υπογραφές, διατηρείτε μια λίστα με τους αξιόπιστες προελεύσεις.
 
Για να βασίσετε ένα πρότυπο σε ένα υπάρχον έγγραφο
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ανοιγμα.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε.

 
Για να βασίσετε ένα νέο πρότυπο σε ένα υπάρχον πρότυπο
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.
 2. Στο παράθυρο εργασιών Δημιουργία εγγράφου, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στη σύνδεση Στον υπολογιστή μου.
 3. Κάντε κλικ σε ένα πρότυπο που είναι παρόμοιο με εκείνο που θέλετε να δημιουργήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Πρότυπο στην περιοχή Δημιουργία νέου και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 
Δημιουργία προτύπου εγγράφου
 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε ή δημιουργήστε νέο.
 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.
 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο εγγράφου. Αυτός ο τύπος αρχείου θα είναι ήδη επιλεγμένος αν αποθηκεύετε ένα αρχείο το οποίο δημιουργήσατε ως πρότυπο.
 4. Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι ο φάκελος Πρότυπα στο πλαίσιο Αποθήκευση σε. Για να αποθηκεύσετε το πρότυπο ώστε να εμφανίζεται σε μια άλλη καρτέλα εκτός από την καρτέλα Γενικά, μεταφερθείτε στον αντίστοιχο δευτερεύοντα φάκελο ή δημιουργήστε ένα νέο δευτερεύοντα φάκελο μέσα στο φάκελο Πρότυπα.
 5. Στο πλαίσιο Ονομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πρότυπο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
 6. Στο νέο πρότυπο, προσθέστε το κείμενο και τα γραφικά που θέλετε να εμφανίζονται σε όλα τα νέα έγγραφα τα οποία θα βασίζετε στο πρότυπο και διαγράψτε όσα στοιχεία δεν θέλετε να εμφανίζονται.
 7. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στις ρυθμίσεις περιθωρίων, το μέγεθος σελίδας και τον προσανατολισμό της, στα στυλ και σε άλλες μορφοποιήσεις.
 8. Στη γραμμή εργαλείων Βασική, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο αποθήκευσης και μετά κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο του μενού Αρχείο.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Μετατροπή εγγράφων
 

 
Μετατροπή ενός μόνο αρχείου από άλλη μορφή αρχείου
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ανοιγμα.
 2. Στο πλαίσιο Αρχεία τύπου, κάντε κλικ στη μορφή του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε.
 3. Εντοπίστε το αρχείο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Ανοιγμα.

 
Μετατροπή ενός μόνο αρχείου σε άλλη μορφή αρχείου
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.
 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή στην οποία θέλετε να μετατρέψετε το αρχείο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 
Μετατροπή πολλών εγγράφων ταυτόχρονα
 1. Τοποθετήστε όλα τα έγγραφα που θέλετε να μετατρέψετε σε ένα φάκελο.
 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.
 3. Στο παράθυρο εργασιών Δημιουργία εγγράφου, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στη σύνδεση Στον υπολογιστή μου.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλα έγγραφα.
 5. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Οδηγός μαζικής μετατροπής.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
   
  Συμβουλή: Εάν θέλετε να γνωρίζετε ποιος μετατροπέας χρησιμοποιείται, μπορείτε να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή αρχείου από το Word όταν ανοίξετε ένα αρχείο στο Word. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του μενού Εργαλεία και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση μετατροπής κατά το άνοιγμα.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα
 

 
Η κεφαλίδα, που μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο ή γραφικά, εμφανίζεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας σε μια ενότητα. Το υποσέλιδο εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα περιέχουν συνήθως αριθμούς σελίδων, τίτλους κεφαλαίων, ημερομηνίες και ονόματα συντακτών.
 
Δείγμα οθόνης - Κεφαλίδες και υποσέλιδα

 
Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο ή γραφικά στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα- για παράδειγμα, αριθμούς σελίδων, μια ημερομηνία, ένα λογότυπο εταιρείας, τον τίτλο του εγγράφου, το όνομα αρχείου ή το όνομα του συντάκτη- τα οποία εκτυπώνονται στο επάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας ενός εγγράφου.
 
Μπορείτε να εργαστείτε στις περιοχές κεφαλίδας και υποσέλιδου κάνοντας κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες και υποσέλιδα του μενού Προβολή.
 
Κεφαλίδες και υποσέλιδα σε ιστοσελίδα
 
Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης και σε εκτυπωμένα έγγραφα.
 
Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δεν εμφανίζονται ούτε εκτυπώνονται σε έγγραφα του Web που προβάλλονται σε προγράμματα περιήγησης. Ωστόσο, διατηρούνται στο έγγραφο Web, ώστε να εμφανιστούν κατά την επαναφορά του εγγράφου σε μορφή .doc.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εισαγωγή κεφαλίδων και υποσέλιδων
 

 
Δημιουργία της ίδιας κεφαλίδας ή υποσέλιδου για κάθε σελίδα
 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες και υποσέλιδα, για να ανοίξετε την περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου μιας σελίδας.
 2. Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα, εισαγάγετε το κείμενο ή τα γραφικά στην περιοχή της κεφαλίδας.
 3. Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή μεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στην περιοχή υποσέλιδου και μετά εισαγάγετε το κείμενο ή τα γραφικά.
 4. Εάν χρειαστεί, μορφοποιήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων Μορφοποίηση.
 5. Οταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
Συμβουλές:
 
Το κείμενο ή τα γραφικά που εισάγετε σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο στοιχίζονται αυτομάτως αριστερά. Μπορεί όμως να θέλετε να στοιχίσετε το στοιχείο στο κέντρο ή να συμπεριλάβετε πολλά στοιχεία (για παράδειγμα, μια ημερομηνία με αριστερή στοίχιση και έναν αριθμό σελίδας με δεξιά στοίχιση). Για να στοιχίσετε ένα στοιχείο στο κέντρο, πιέστε το πλήκτρο TAB. Για να στοιχίσετε ένα στοιχείο στα δεξιά, πιέστε το πλήκτρο TAB δύο φορές.
 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κουμπιά της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, για να εισαγάγετε κείμενο στην περιοχή κεφαλίδας και υποσέλιδου.
 
Δημιουργία διαφορετικής κεφαλίδας ή υποσέλιδου στην πρώτη σελίδα
 
Μπορείτε να παραλείψετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της πρώτης σελίδας ή να δημιουργήσετε μια μοναδική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για την πρώτη σελίδα ενός εγγράφου ή για την πρώτη σελίδα κάθε ενότητας ενός εγγράφου.
 1. Εάν το έγγραφό σας είναι χωρισμένο σε ενότητες, κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες μαζί, τις οποίες θέλετε να τροποποιήσετε. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, εάν το έγγραφό σας δεν χωρίζεται σε ενότητες.
 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 3. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο διαμόρφωσης σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.
 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά στην πρώτη σελίδα και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στην περιοχή Κεφαλίδα πρώτης σελίδας ή Υποσέλιδο πρώτης σελίδας.
 7. Δημιουργήστε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για την πρώτη σελίδα του εγγράφου ή της ενότητας. Εάν δεν θέλετε κεφαλίδα ή υποσέλιδο στην πρώτη σελίδα, αφήστε κενές τις περιοχές της κεφαλίδας και του υποσέλιδου.
 8. Για να περάσετε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για το υπόλοιπο του εγγράφου ή της ενότητας, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας, στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Στη συνέχεια, δημιουργήστε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που θέλετε.

 
Δημιουργία διαφορετικών κεφαλίδων ή υποσέλιδων για τις μονές και τις ζυγές σελίδες
 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο διαμόρφωσης σελίδας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.
 4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά σε μονές/ζυγές και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στις μονές ή ζυγές περιοχές κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 6. Δημιουργήστε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο των μονών σελίδων στην περιοχή Κεφαλίδα μονής σελίδας ή Υποσέλιδο μονής σελίδας και την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο των ζυγών σελίδων στην περιοχή Κεφαλίδα ζυγής σελίδας ή Υποσέλιδο ζυγής σελίδας.

 
Δημιουργία διαφορετικής κεφαλίδας ή υποσέλιδου για ένα μέρος του εγγράφου
 
Το έγγραφο θα πρέπει πρώτα να διαιρεθεί σε ενότητες, για να δημιουργήσετε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για ένα μέρος του εγγράφου.
 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας, στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει μια νέα ενότητα, η οποία θα έχει διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο.
   
  Για να εισάγετε μια αλλαγή ενότητας: Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαχθεί μια αλλαγή ενότητας. Στη συνέχεια στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή. Τέλος, στην ενότητα Τύποι αλλαγής ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή που περιγράφει το σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα ενότητα.
   
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα, για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο.
 3. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 4. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με το προηγούμενο Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο σύνδεση με το προηγούμενο για να διακόψετε τη σύνδεση μεταξύ της κεφαλίδας και του υποσέλιδου της τρέχουσας ενότητας και της προηγούμενης ενότητας.
 5. Αλλάξτε την υπάρχουσα κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ή δημιουργήστε νέες καταχωρήσεις για αυτήν την ενότητα.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επαναφορά κεφαλίδων, υποσέλιδων και περιθωρίων
 

 
Απουσία κενού χώρου
 
Δείγμα οθόνης - Απουσία κενού χώρου
 
Οταν ανοίγετε ένα έγγραφο και το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, σαν να μην υπάρχει επάνω περιθώριο ή κεφαλίδα τότε η ρύθμιση για την εμφάνιση κενού χώρου ανάμεσα στις σελίδες ίσως έχει απενεργοποιηθεί. Για να εμφανίζεται κενός χώρος ανάμεσα στις σελίδες, κάντε τα εξής:
 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Διάταξη εκτύπωσης.
 2. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Προβολή.
 3. Κάτω από την ένδειξη Επιλογές εκτύπωσης και διάταξης Web, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κενός χώρος μεταξύ σελίδων (μόνο σε προβολή εκτύπωσης).

 
Απουσία κεφαλίδων και υποσέλιδων στην πρώτη σελίδα
 
Εάν βλέπετε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε κάθε σελίδα εκτός από την πρώτη, ίσως είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διαφορά στην πρώτη σελίδα.
 1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.
 2. Εάν το έγγραφό σας είναι χωρισμένο σε ενότητες, κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες μαζί, στις οποίες θέλετε η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα.
 3. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.
 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαφορά στην πρώτη σελίδα.
   
  Σημείωση: Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης, σε προεπισκόπηση εκτύπωσης και σε εκτυπωμένα έγγραφα. Οταν αποθηκεύετε το έγγραφο ως ιστοσελίδα, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δεν εμφανίζονται και δεν εκτυπώνονται πλέον. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη στο έγγραφο του Web, ούτως ώστε να εμφανιστούν όταν επιστρέψετε στη μορφή .doc του εγγράφου. Εάν δημιουργείτε μια ιστοσελίδα στην οποία χρησιμοποιούνται πλαίσια, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο προσθέτοντας πλαίσιο κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή κεφαλίδων ή υποσέλιδων
 

 
Μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:
 
Επεξεργασία ή μορφοποίηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου
 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Για παράδειγμα, αναθεωρήστε το κείμενο, αλλάξτε τη γραμματοσειρά, εφαρμόστε μορφοποίηση με έντονη γραφή ή διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς. Οταν αλλάζετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο, το Microsoft Word αυτόματα αλλάζει την ίδια κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ολόκληρο το έγγραφο, εκτός και αν το έγγραφο περιέχει διαφορετικές κεφαλίδες ή υποσέλιδα σε μια ενότητα. Συμβουλή: Σε προβολή διάταξης εκτύπωσης, μπορείτε να μεταβαίνετε γρήγορα από την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο στο κείμενο του εγγράφου. Απλώς κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ή στο κείμενο του εγγράφου που εμφανίζονται αμυδρά.

 
Αλλαγή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου της πρώτης σελίδας
 
Μπορείτε να παραλείψετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της πρώτης σελίδας ή να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή κεφαλίδα ή υποσέλιδο για την πρώτη σελίδα ενός εγγράφου ή για την πρώτη σελίδα κάθε ενότητας ενός εγγράφου.
 1. Εάν το έγγραφό σας είναι χωρισμένο σε ενότητες, κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες μαζί, τις οποίες θέλετε να τροποποιήσετε. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου εάν αυτό δεν χωρίζεται σε ενότητες.
 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 3. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο διαμόρφωσης σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.
 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά στην πρώτη σελίδα και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στην περιοχή Κεφαλίδα πρώτης σελίδας ή Υποσέλιδο πρώτης σελίδας.
 7. Δημιουργήστε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για την πρώτη σελίδα του εγγράφου ή της ενότητας. Εάν δεν θέλετε κεφαλίδα ή υποσέλιδο στην πρώτη σελίδα, αφήστε κενές τις περιοχές της κεφαλίδας και του υποσέλιδου.

 
Αλλάξτε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα για τις μονές και τις ζυγές σελίδες
 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο διαμόρφωσης σελίδας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.
 4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά σε μονές/ζυγές και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στις μονές ή ζυγές περιοχές κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 6. Δημιουργήστε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο των μονών σελίδων στην περιοχή Κεφαλίδα μονής σελίδας ή Υποσέλιδο μονής σελίδας και την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο των ζυγών σελίδων στην περιοχή Κεφαλίδα ζυγής σελίδας ή Υποσέλιδο ζυγής σελίδας.

 
Αλλάξτε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα για ένα μέρος του εγγράφου
 
Το έγγραφο καταρχήν θα πρέπει να χωρίζεται σε ενότητες για να αλλάξετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για ένα μέρος του εγγράφου.
 
 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας, στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει μια νέα ενότητα, η οποία θα έχει διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο.
   
  Για να εισάγετε μια αλλαγή ενότητας: Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαχθεί μια αλλαγή ενότητας. Στη συνέχεια στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή. Τέλος, στην ενότητα Τύποι αλλαγής ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή που περιγράφει το σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα ενότητα.
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα, για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο.
 3. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 4. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με το προηγούμενο Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο σύνδεση με το προηγούμενο για να διακόψετε τη σύνδεση μεταξύ της κεφαλίδας και του υποσέλιδου της τρέχουσας ενότητας και της προηγούμενης ενότητας.
 5. Αλλάξτε την υπάρχουσα κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ή δημιουργήστε μία νέα για αυτήν την ενότητα.

 
Επαναφέρετε διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα
 1. Το έγγραφο καταρχήν θα πρέπει να χωρίζεται σε ενότητες για να δημιουργήσετε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για ένα μέρος του εγγράφου.
 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 3. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που θέλετε να αλλάξετε.
 4. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με το προηγούμενο Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο σύνδεση με το προηγούμενο για να επαναλάβετε τη σύνδεση της κεφαλίδας και του υποσέλιδου της τρέχουσας ενότητας με εκείνα της προηγούμενης ενότητας.
 5. Το Microsoft Word θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να διαγράψετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο και να συνδεθείτε στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο της προηγούμενης ενότητας. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαγραφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου
 

 
Οταν διαγράφετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, το Word διαγράφει αυτόματα την ίδια κεφαλίδα ή υποσέλιδο από ολόκληρο το έγγραφο. Για να διαγράψετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο από ένα τμήμα του εγγράφου, πρέπει καταρχήν να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες και μετά να δημιουργήσετε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για ένα τμήμα του εγγράφου.
 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση προηγούμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο προηγούμενης κεφαλίδας ή στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο επόμενης κεφαλίδας της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, επιλέξτε το κείμενο και τα γραφικά και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας