Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Word
  Δημιουργία εγγράφων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Δημιουργία εγγράφου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Δημιουργία επιστολής  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Δημιουργία προτύπου εγγράφου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Μετατροπή εγγράφων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Εισαγωγή κεφαλίδων και υποσέλιδων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Επαναφορά κεφαλίδων, υποσέλιδων και περιθωρίων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αλλαγή κεφαλίδων ή υποσέλιδων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Διαγραφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Μορφοποίηση εγγράφων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Πληροφορίες για τα περιθώρια σελίδας  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αλλαγή περιθωρίων σελίδας  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Επιλογή προσανατολισμού της σελίδας  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Επιλογή μεγέθους χαρτιού  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Προσθήκη αριθμών σελίδας  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάργηση αριθμών σελίδων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Εμφάνιση ή απόκρυψη του
αριθμού σελίδας της πρώτης σελίδας 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Τοποθέτηση των αριθμών σελίδας
εκτός της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Εργασία με κείμενο  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Μετακίνηση ή αντιγραφή κειμένου και γραφικών  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Πληροφορίες για τα σύμβολα και τους ειδικούς χαρακτήρες  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Εισαγωγή συμβόλου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αυτόματη εισαγωγή βέλους, εικόνας ή άλλου συμβόλου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Εμφάνιση και εισαγωγή του συμβόλου νομισματικής μονάδας
Ευρώ και άλλων συμβόλων νομισματικής μονάδας 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Επιλεκτική αντιγραφή, μεταφορά, διαγραφή  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Πληροφορίες για την ορθογραφία,
τη γραμματική και το θησαυρό 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Μορφοποίηση Χαρακτήρων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Πληροφορίες για την εφαρμογή της μορφοποίησης  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης και πλάγιας γραφής  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Υπογράμμιση κειμένου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Aλλαγή του μεγέθους και του χρώματος κειμένου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Αλλαγή της γραμματοσειράς  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Μετατροπή κειμένου σε κεφαλαία  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη ή δείκτη  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Εφαρμογή διακριτής διαγραφής  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Αλλαγή της απόστασης μεταξύ των χαρακτήρων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Εφαρμογή μορφοποίησης περιγράμματος, σκιάς
και ανάγλυφου ή χαραγμένου κειμένου σε κείμενο 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Μορφοποίηση Παραγράφων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Πληροφορίες για τη στοίχιση κειμένου και το διάστιχο  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Προσαρμογή διάστιχου γραμμών ή παραγράφων  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Γραμμές διπλού διάστιχου σε ένα έγγραφο  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Στοίχιση αριστερά ή δεξιά και πλήρης στοίχιση κειμένου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Χρήση διαφορετικών ειδών στοίχισης
σε μια μεμονωμένη γραμμή κειμένου 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Εσοχή παραγράφου  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Ορισμός θέσης στηλοθέτη  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Στυλ και Eπαναχρησιμοποίηση Mορφοποίησης  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Ελεγχος μορφοποίησης για συνέπεια  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Μορφοποίηση κειμένου με τη χρήση στυλ  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Δημιουργία, τροποποίηση και μετονομασία ενός στυλ  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Διαγραφή στυλ  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Κουκίδες και Αρίθμηση  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Πληροφορίες για λίστες με κουκκίδες
και αριθμημένες λίστες 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Προσθήκη κουκκίδων συμβόλων σε λίστες  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματης
λίστας με αρίθμηση ή κουκκίδες 
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Κατάργηση κουκκίδων ή αρίθμησης  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
  Οργάνωση Πληροφοριών σε Πίνακες  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Περιγραφή του πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Δημιουργία πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Αντιγραφή πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Μετακίνηση ή αντιγραφή στοιχείων πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Διαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχομένων του  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Διαίρεση πίνακα και κελιών  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Μετατροπή κειμένου σε πίνακα ή αντίστροφα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Αλλαγή του μεγέθους στοιχείων πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος πίνακα  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Υπολογισμοί σε πίνακες  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
  Ορολογία  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Βιβλιογραφικές Αναφορές - References
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας