Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Μορφοποίηση εγγράφων
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Πληροφορίες για τα περιθώρια σελίδας
 

 
Τα περιθώρια σελίδας είναι τα κενά διαστήματα γύρω από τα άκρα της σελίδας. Γενικά, το κείμενο και τα γραφικά εισάγονται στην εκτυπώσιμη περιοχή, μεταξύ των περιθωρίων. Ωστόσο, μπορείτε να τοποθετήσετε ορισμένα στοιχεία στα περιθώρια- για παράδειγμα, κεφαλίδες, υποσέλιδα και αριθμούς σελίδων.
 
Συμβουλή: Μπορείτε να εμφανίσετε περιθώρια σελίδας επάνω στη σελίδα. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, στην ενότητα Επιλογές εκτύπωσης και διάταξης Web, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορια κειμένου. Τα όρια κειμένου εμφανίζονται στην προβολή διάταξης εκτύπωσης ή διάταξης Web.
 
Το Microsoft Word παρέχει διάφορες επιλογές για τα περιθώρια σελίδας. Εχετε τις εξής δυνατότητες:
 • Να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα περιθώρια σελίδας ή να καθορίσετε νέα περιθώρια.
 • Να προσθέσετε περιθώρια για βιβλιοδεσία των φύλλων. Χρησιμοποιήστε ένα περιθώριο βιβλιοδεσίας, για να προσθέσετε επιπλέον διάστημα στο πλάγιο ή στο επάνω περιθώριο ενός εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Τα περιθώρια βιβλιοδεσίας εξασφαλίζουν ότι το κείμενο δεν καλύπτεται κατά τη βιβλιοδεσία.
 • Το Microsoft Word παρέχει διάφορες επιλογές για τα περιθώρια σελίδας. Εχετε τις εξής δυνατότητες:

 
Δείγμα οθόνης - Περιθώρια σελίδας
 
αριθμός 1 Περιθώρια βιβλιοδεσίας
αριθμός 2 Αντικριστά περιθώρια
 
Να ορίσετε περιθώρια για αντικριστές σελίδες. Χρησιμοποιήστε αντικριστά περιθώρια, προκειμένου να ορίσετε αντικριστές σελίδες για έγγραφα διπλής όψης, όπως βιβλία και περιοδικά. Σε αυτήν την περίπτωση, τα περιθώρια της αριστερής σελίδας είναι αντανάκλαση των περιθωρίων της δεξιάς σελίδας (δηλαδή, τα εσωτερικά περιθώρια έχουν το ίδιο πλάτος με τα εξωτερικά περιθώρια).
 
Να προσθέσετε ένα δίπτυχο. Χρησιμοποιώντας την επιλογή Δίπτυχο στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μενού, μια πρόσκληση, ένα πρόγραμμα ή οποιονδήποτε άλλο τύπο εγγράφου που διπλώνεται μόνο στο κέντρο.
 
Δείγμα οθόνης - Δίπτυχο
αριθμός 1 Το Word εισάγει ένα δίπτυχο που διπλώνεται μόνο στο κέντρο
 
Από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε ένα έγγραφο ως φυλλάδιο, μπορείτε να εργαστείτε σε αυτό, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά και άλλα οπτικά στοιχεία.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή περιθωρίων σελίδας
 

 
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια.
 2. Στην περιοχή Περιθώρια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.
   
  Σημείωση: Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα (δηλαδή, την προκαθορισμένη ρύθμιση) περιθώρια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή, αφού επιλέξετε νέες ρυθμίσεις περιθωρίων. Οι νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρότυπο στο οποίο βασίζεται το έγγραφο. Κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων.

 
Εχετε επίσης τις ακόλουθες δυνατότητες:
 
Ορισμός αντικριστών περιθωρίων για αντικριστές σελίδες
 
Τα περιθώρια της αριστερής σελίδας είναι αντανάκλαση των περιθωρίων της δεξιάς σελίδας (δηλαδή, τα εσωτερικά περιθώρια έχουν το ίδιο πλάτος με τα εξωτερικά περιθώρια).
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια.
 2. Στη λίστα Πολλές σελίδες, ενεργοποιήστε την επιλογή Αντικριστά περιθώρια.
 3. Στα πλαίσια Εσωτερικά και Εξωτερικά, πληκτρολογήστε τιμές για τα αντικριστά περιθώρια.

 
Ορισμός περιθωρίων βιβλιοδεσίας για δεμένα έγγραφα
 
Η ρύθμιση περιθωρίων βιβλιοδεσίας προσθέτει επιπλέον διάστημα στο πλάγιο ή στο επάνω περιθώριο ενός εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Τα περιθώρια βιβλιοδεσίας εξασφαλίζουν ότι το κείμενο δεν καλύπτεται κατά τη βιβλιοδεσία.
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια.
 2. Στη λίστα Πολλές σελίδες, ενεργοποιήστε την επιλογή Κανονική.
 3. Στο πλαίσιο Βιβλιοδεσίας, πληκτρολογήστε μια τιμή για το περιθώριο βιβλιοδεσίας.
 4. Στο πλαίσιο Θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας, κάντε κλικ στις επιλογές Αριστερά ή Επάνω.
   
  Σημείωση: Για να αλλάξετε τα περιθώρια ενός μέρους του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο και μετά ορίστε τα περιθώρια που θέλετε. Στο πλαίσιο Εφαρμογή, ενεργοποιήστε την επιλογή Επιλεγμένο κείμενο. Το Microsoft Word εισάγει αυτομάτως αλλαγές ενότητας πριν και μετά το κείμενο, με τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων. Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη διαιρεθεί σε ενότητες, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια ενότητα ή να επιλέξετε πολλές ενότητες και μετά να αλλάξετε τα περιθώρια.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επιλογή προσανατολισμού της σελίδας
 

 
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια.
 2. Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.
Χρησιμοποιήστε τον κατακόρυφο ή τον οριζόντιο προσανατολισμό στο ίδιο έγγραφο
 1. Επιλέξτε τις σελίδες για τις οποίες θέλετε να αλλάξετε τον προσανατολισμό σε κατακόρυφο ή οριζόντιο.
 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο, στο πλαίσιο Εφαρμογή.
   
  Σημείωση: Το Microsoft Word εισαγάγει, αυτομάτως, αλλαγές ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων. Εάν το έγγραφό σας είναι ήδη χωρισμένο σε ενότητες, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια ενότητα ή να επιλέξετε πολλές ενότητες και μετά να αλλάξετε τα περιθώρια.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επιλογή μεγέθους χαρτιού
 

 
 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί.
 2. 2. Κάντε κλικ σε ένα μέγεθος χαρτιού.
   
  Σημείωση: Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού για μέρος του εγγράφου, επιλέξτε τις σελίδες και στη συνέχεια αλλάξτε το μέγεθος του χαρτιού με τον συνήθη τρόπο. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο, στο πλαίσιο Εφαρμογή. Το Microsoft Word εισάγει αυτομάτως αλλαγές ενότητας πριν και μετά από τις σελίδες με το νέο μέγεθος χαρτιού. Εάν το έγγραφό σας είναι ήδη χωρισμένο σε ενότητες, μπορείτε να κάνετε κλικ στην ενότητα ή να επιλέξετε τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν και στη συνέχεια να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθήκη αριθμών σελίδας
 

 
Το Microsoft Word παρέχει δύο τρόπους για να προσθέσετε αριθμούς σελίδας. Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί σελίδας εμφανίζονται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, στο επάνω ή κάτω μέρος της σελίδας.
 
Προσθήκη αριθμών βασικών σελίδων σε κεφαλίδες και υποσέλιδα
 1. Κάντε κλικ στην εντολή Αριθμοί σελίδας στο μενού Εισαγωγή.
 2. Στο πλαίσιο Θέση, καθορίστε αν θα εκτυπώνονται οι αριθμοί σελίδων στην κεφαλίδα, δηλαδή στην κορυφή της σελίδας, ή στο υποσέλιδο, δηλαδή στο κάτω μέρος της σελίδας.
 3. Στο πλαίσιο Στοίχιση, καθορίστε εάν θέλετε να στοιχίσετε τους αριθμούς σελίδων στα αριστερά, στο κέντρο ή στα δεξιά, όσον αφορά το αριστερό και το δεξιό περιθώριο, ή εσωτερικά ή εξωτερικά, όσον αφορά τα εσωτερικά και τα εξωτερικά άκρα των σελίδων που θα συνδεθούν.
 4. Αν δεν θέλετε αρίθμηση στην πρώτη σελίδα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση αριθμού στην πρώτη σελίδα.
 5. Κάντε όποιες άλλες επιλογές θέλετε.

 
Προσθήκη αριθμών σελίδας και άλλων πληροφοριών, όπως είναι η ημερομηνία ή η ώρα
 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τον αριθμό των σελίδων στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή μεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο εναλλαγής κεφαλίδας και υποσέλιδου, στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 3. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αριθμού σελίδων Δείγμα οθόνης - Εισαγωγή αριθμού σελίδων.
 4. Κάντε όποιες άλλες επιλογές θέλετε.
   
  Σημείωση: Ο αριθμός σελίδας εισάγεται αυτόματα στο αριστερό περιθώριο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Για να μετακινήσετε τον αριθμό σελίδας στο κέντρο ή στα δεξιά, κάντε κλικ μπροστά από τον αριθμό σελίδας στην προβολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα και πιέστε το πλήκτρο TAB.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Κατάργηση αριθμών σελίδων
 

 
Το Microsoft Word καταργεί αυτομάτως τους αριθμούς σελίδων σε όλο το έγγραφο. Για να καταργήσετε τους αριθμούς σελίδων από μέρος του εγγράφου, διαιρέστε το έγγραφο σε ενότητες και μετά διακόψτε τη σύνδεση μεταξύ τους.
 
Εάν έχετε δημιουργήσει διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα για την πρώτη σελίδα ή τις ζυγές και μονές σελίδες, βεβαιωθείτε ότι καταργήσατε την αρίθμηση σελίδων από όλες τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σελίδας της πρώτης σελίδας
 

 
 1. Εάν το έγγραφό σας αποτελείται από ενότητες, κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες, στις οποίες επιθυμείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον αριθμό σελίδας στην πρώτη σελίδα.
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αριθμοί σελίδας στο μενού Εισαγωγή.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αριθμού στην πρώτη σελίδα.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τοποθέτηση των αριθμών σελίδας εκτός της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου
 

 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει αριθμούς σελίδων με τη χρήση της εντολής Αριθμοί σελίδας στο μενού Εισαγωγή. Το Microsoft Word εισάγει τους αριθμούς σελίδων σε πλαίσια, τα οποία μπορείτε να τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας.
 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδα και υποσέλιδο.
 2. Εάν έχετε τοποθετήσει τους αριθμούς σελίδων στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή μεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου Δείγμα οθόνης - Εικονίδιο εναλλαγής κεφαλίδας και υποσέλιδου στη γραμμή εργαλείων Προσαρμογή Εργαλεία Γραμμές εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο γύρω από τον αριθμό της σελίδας.
   
  Σημείωση: Ακόμα κι αν μετακινήσετε τους αριθμούς σελίδων εκτός της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, οι αριθμοί παραμένουν μέρος της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να μορφοποιήσετε τους αριθμούς σελίδων, πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα στο μενού Προβολή.
   
  Εάν εισάγατε αριθμούς σελίδων κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αριθμού σελίδας Δείγμα οθόνης - Εισαγωγή αριθμού σελίδων της γραμμής εργαλείων Προσαρμογή Εργαλεία Γραμμές εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα, το Word εισάγει τους αριθμούς σελίδων ως μέρος του κειμένου στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Οι αριθμοί σελίδας δε βρίσκονται μέσα σε πλαίσια και δεν μπορείτε να τους σύρετε σε νέα θέση.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας