Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Εργασία με κείμενο
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Μετακίνηση ή αντιγραφή κειμένου και γραφικών
 

 
Μετακίνηση ή αντιγραφή ενός μόνο στοιχείου
 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.
 2. Για να μετακινήσετε το στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Αποκοπή Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αποκοπή' στη Βασική γραμμή εργαλείων. Για να αντιγράψετε το στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αντιγραφή' στη Βασική γραμμή εργαλείων.
 3. Εάν θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε το στοιχείο σε άλλο έγγραφο, μεταβείτε στο έγγραφο.
 4. Κάντε κλικ στη θέση όπου θέλετε να εμφανίζεται το στοιχείο.
 5. Κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Επικόλληση' στη Βασική γραμμή εργαλείων.
 6. Για να καθορίσετε τη μορφή των στοιχείων που επικολλούνται, κάντε κλικ σε μια επιλογή στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Επικόλληση' το οποίο εμφανίζεται κάτω ακριβώς από την επιλογή που επικολλήθηκε.

 
Αντιγραφή πολλών στοιχείων
 1. Βεβαιωθείτε ότι το Πρόχειρο του Microsoft Office εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών ενός οποιουδήποτε ανοιχτού προγράμματος του Office ή ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Συλλογή χωρίς εμφάνιση του Προχείρου του Office. Το παράθυρο εργασιών είναι ένα παράθυρο μέσα σε μια εφαρμογή του Office το οποίο παρουσιάζει τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά. Η θέση του και το μικρό του μέγεθος σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ενώ εξακολουθείτε να εργάζεστε ακόμα με τα αρχεία σας.
   
  Εάν θέλετε το Πρόχειρο του Office να εμφανίζεται στο ενεργό πρόγραμμα, κάντε κλικ στην εντολή Πρόχειρο του Office από το μενού Επεξεργασία. Εάν θέλετε να επιλέξετε την επιλογή Συλλογή χωρίς εμφάνιση του Προχείρου του Office, εμφανίστε το Πρόχειρο του Office, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή Συλλογή χωρίς εμφάνιση του Προχείρου του Office.
 2. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε να αντιγράψετε.
 3. Στη Βασικήγραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αντιγραφή'.
 4. Συνεχίστε αντιγράφοντας στοιχεία εγγράφων από ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office μέχρι να συλλέξετε όλα τα στοιχεία που θέλετε (μέχρι 24).
   
  Σημείωση: Για την αντιγραφή πολλών στοιχείων τα οποία δε βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο, να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL και στη συνέχεια να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο. Στη συνέχεια, μπορείτε να τα αντιγράψετε και να τα επικολλήσετε όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε στοιχείο.

 
Επικόλληση στοιχείων τα οποία έχουν συλλεχθεί
 1. Εάν το Πρόχειρο του Office δεν εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Πρόχειρο του Office από το μενού Επεξεργασία.
 2. Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να γίνει επικόλληση των αντικειμένων. Μπορείτε να επικολλήσετε στοιχεία που έχουν συλλεχτεί σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα του Microsoft Office.
 3. Για να επικολλήσετε ένα στοιχείο κάθε φορά, στο Πρόχειρο του Office, κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο που θέλετε να επικολλήσετε. Για να επικολλήσετε όλα τα στοιχεία που αντιγράψατε, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση όλων από το παράθυρο εργασιών Πρόχειρο του Office.

 
Μεταφορά και απόθεση πληροφοριών μεταξύ προγραμμάτων
 
Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε πληροφορίες ή να δημιουργήσετε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο, μια συντόμευση, ή μια υπερ-σύνδεση ανάμεσα σε έγγραφα διαφορετικών προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας την επεξεργασία με μεταφορά και απόθεση.
 1. Τακτοποιήστε τα παράθυρα του προγράμματος, έτσι ώστε να είναι ανοιχτό και ορατό το αρχείο προέλευσης αλλά και το αρχείο προορισμού. Aρχείο προέλευσης είναι το αρχείο που περιέχει πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου. Οταν ενημερώσετε τις πληροφορίες στο αρχείο προέλευσης, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το συνδεδεμένο αντικείμενο στο αρχείο προορισμού. Αρχείο προορισμού είναι το αρχείο στο οποίο εισάγεται ένα συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο αντικείμενο. Το αρχείο προέλευσης περιέχει της πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αντικειμένου. Οταν αλλάζετε τις πληροφορίες σε ένα αρχείο προορισμού, οι πληροφορίες δεν ενημερώνονται στο αρχείο προέλευσης. Πρέπει επίσης να μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που θέλετε να σύρετε και τη θέση στην οποία θέλετε να τις αποθέσετε.
 2. Επιλέξτε τις πληροφορίες και χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού, για να σύρετε την επιλεγμένη περιοχή στη νέα θέση, στο άλλο πρόγραμμα.
 3. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε.

 
Μετακινήστε ή αντιγράψτε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου
 
Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα άρθρο σε άλλο έγγραφο ή σε άλλη θέση του ίδιου εγγράφου. Πρέπει να συμπεριλάβετε όλα τα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου σε ένα άρθρο.
 1. Μεταβείτε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.
 2. Επιλέξτε το πρώτο πλαίσιο κειμένου στο άρθρο. Για να γίνει αυτό, μετακινήστε το δείκτη πάνω στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, ώσπου ο δείκτης να γίνει τετραπλό βέλος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο περίγραμμα.
 3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και επιλέξτε κάθε πρόσθετο πλαίσιο κειμένου, το οποίο θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε.
 4. Στη γραμμή εργαλείων Βασική, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αντιγραφή' ή στο κουμπί Αποκοπή Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αποκοπή'.
 5. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αντιγραφούν ή να καταργηθούν τα πλαίσια κειμένου.
 6. Στη γραμμή εργαλείων Βασική, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Επικόλληση'.
   
  Σημείωση: Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα μέρος κειμένου από ένα άρθρο χωρίς να αντιγράψετε το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε και στη συνέχεια αντιγράψτε το ή αποκόψτε το. Μην επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πληροφορίες για τα σύμβολα και τους ειδικούς χαρακτήρες
 

 
Τα σύμβολα και οι ειδικοί χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιό σας, μπορούν να προβληθούν στην οθόνη και να εκτυπωθούν. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε σύμβολα όπως É και ©, ειδικούς χαρακτήρες όπως παύλα(–), αποσιωπητικά (…) ή διάστημα χωρίς διακοπή, καθώς και πολλούς διεθνείς χαρακτήρες, όπως το c με υπογεγραμμένη και το e με διαλυτικά. Διάστημα χωρίς διακοπή είναι το διάστημα που χρησιμοποιείται για να εμποδίσει το χωρισμό πολλών λέξεων στην περίπτωση που βρεθούν στο τέλος μιας γραμμής. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμποδίσετε το χωρισμό των λέξεων "Microsoft Office". Διαφορετικά, ολόκληρο το στοιχείο μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής.
 
Μπορείτε να εισαγάγετε σύμβολα και χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο ή πλήκτρα συντόμευσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Διόρθωση, για να αντικαταστήσετε αυτόματα κείμενο που πληκτρολογείτε ως σύμβολα.
 
Οι τύποι συμβόλων και χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε, εξαρτώνται από τις διαθέσιμες γραμματοσειρές. Για παράδειγμα, κάποιες γραμματοσειρές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κλάσματα (½), διεθνείς χαρακτήρες (C, e) και διεθνή σύμβολα νομισματικών μονάδων (¥, £). Η ενσωματωμένη γραμματοσειρά Symbol περιλαμβάνει βέλη, κουκκίδες και επιστημονικά σύμβολα. Μπορείτε επίσης να έχετε επιπλέον γραμματοσειρές συμβόλων, όπως η γραμματοσειρά Wingdings, οι οποίες περιλαμβάνουν διακοσμητικά σύμβολα.
 
Μπορείτε γρήγορα να εισαγάγετε ένα σύμβολο που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα κάνοντας κλικ σε ένα σύμβολο από τη λίστα Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα του παραθύρου διαλόγου Σύμβολο. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου διαλόγου Σύμβολο, ώστε να μπορείτε να εμφανίζετε περισσότερα σύμβολα.
 
Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode
 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, για να εισαγάγετε χαρακτήρες Unicode σε ένα έγγραφο και να εντοπίσετε τον κωδικό των χαρακτήρων Unicode. Unicode είναι το πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που αναπτύχθηκε από την Unicode Consortium. Χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα byte για την αντιπροσώπευση κάθε χαρακτήρα, το Unicode παρέχει τη δυνατότητα σε όλες σχεδόν τις γραπτές γλώσσες του κόσμου να αντιπροσωπεύονται από ένα σύνολο μεμονωμένων χαρακτήρων.
 
Χρησιμοποιώντας τον κωδικό του χαρακτήρα, μπορείτε αργότερα να εισαγάγετε Unicode, χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του χαρακτήρα απευθείας σε ένα έγγραφο και στη συνέχεια πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+X.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εισαγωγή συμβόλου
 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο για να εισαγάγετε σύμβολα τα οποία δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιό σας, καθώς και χαρακτήρες Unicode.
 
Εάν χρησιμοποιείτε μια εκτεταμένη γραμματοσειρά, όπως είναι η Arial ή η Times New Roman, θα εμφανιστεί η λίστα Υποσύνολο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα, για να επιλέξετε από ένα εκτεταμένο σύνολο διεθνών χαρακτήρων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Σκανδιναβικοί και οι Ρωσικοί (Κυριλλικοί), αν είναι διαθέσιμοι.
 
Εισαγωγή συμβόλου
 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το σύμβολο.
 2. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Σύμβολο και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Σύμβολα.
 3. Στο πλαίσιο Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο που θέλετε να εισαγάγετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 
Εισαγωγή χαρακτήρα Unicode
 
Οταν επιλέγετε χαρακτήρα Unicode από το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, ο κωδικός του χαρακτήρα εμφανίζεται στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα. Εάν γνωρίζετε ήδη τον κωδικό του χαρακτήρα, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε απευθείας στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα για να εντοπίσετε το χαρακτήρα Unicode.
 
Το όνομα που εμφανίζεται πριν από το πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα είναι το επίσημο όνομα χαρακτήρα σύμφωνα με το πρότυπο Unicode 3.0.
 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα Unicode.
 2. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Σύμβολο και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Σύμβολα.
 3. Στο πλαίσιο Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε.
 4. Στο πλαίσιο Από, κάντε κλικ στην επιλογή Unicode.
 5. Εάν ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από την "Unicode (δεκαεξαδική)" στο πλαίσιο Από, περιορίζεται το σύνολο των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τοπική κωδικοσελίδα αντί Unicode, θα εμφανιστεί ένα σχετικά μικρό σύνολο χαρακτήρων στο παράθυρο διαλόγου Σύμβολο.
 6. Εάν υπάρχει το πλαίσιο Υποσύνολο, κάντε κλικ σε μια υποκατηγορία.
 7. Κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο που θέλετε να εισαγάγετε.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 
Επιλογές Unicode
 
Εάν γνωρίζετε τον κωδικό ενός χαρακτήρα Unicode, δε χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο. Πληκτρολογήστε στο έγγραφο το δεκαεξαδικό κωδικό χαρακτήρα Unicode και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ALT+X.
 
Μπορείτε να αλλάξετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται ήδη στο έγγραφό σας ώστε να εμφανίζεται ο δεκαεξαδικός του χαρακτήρας Unicode τοποθετώντας το σημείο εισαγωγής κατευθείαν μετά από το χαρακτήρα και πιέζοντας τα πλήκτρα ALT+X.
 
Για να προβάλλετε τον κωδικό χαρακτήρα ο οποίος βασίζεται στην τοπική κωδικοσελίδα, πληκτρολογήστε x πριν από το χαρακτήρα, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής μετά από το χαρακτήρα και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ALT+X. Η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει μόνο σε περίπτωση που ο χαρακτήρας αναπαρίσταται στην τοπική κωδικοσελίδα.
 
Μπορείτε να μετατρέψετε μια δεκαεξαδική τιμή της τοπικής κωδικοσελίδας σε χαρακτήρα. Πληκτρολογήστε x πριν από μια δεκαεξαδική τιμή, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής μετά από την τιμή και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ALT+X.
 
Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του παραθύρου διαλόγου Σύμβολο. Μετακινήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος με δύο κεφαλές και στη συνέχεια σύρετε το παράθυρο στο μέγεθος που θέλετε. Μπορείτε γρήγορα να εισαγάγετε ένα σύμβολο που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα κάνοντας διπλό κλικ σε ένα σύμβολο του πλαισίου Πρόσφατα χρησιμοποιημένα σύμβολα και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αυτόματη εισαγωγή βέλους, εικόνας ή άλλου συμβόλου
 

 
Οταν η Αυτόματη Διόρθωση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε αυτόματα να εισάγετε σύμβολα που περιέχονται στην ενσωματωμένη λίστα καταχωρήσεων Αυτόματης Διόρθωσης - για παράδειγμα, βέλη και εικόνες. Πληκτρολογήστε ένα προκαθορισμένο όνομα Αυτόματης Διόρθωσης στην ακόλουθη λίστα και το Microsoft Word αυτομάτως το αντικαθιστά με το κατάλληλο σύμβολο.
 1. πληκτρολογήστε (c) για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Copyright'
 2. πληκτρολογήστε (r) για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Registered'
 3. πληκτρολογήστε (tm) για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Trademark'
 4. πληκτρολογήστε ... για να εισάγετε ...
 5. πληκτρολογήστε :) ή :-) για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Χαμογελαστό Πρόσωπο'
 6. πληκτρολογήστε :| ή :-| για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Αδιάφορο Πρόσωπο'
 7. πληκτρολογήστε :( ή :-( για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Λυπημένο Πρόσωπο'
 8. πληκτρολογήστε --> για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Δεξί βέλος'
 9. πληκτρολογήστε <-- για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Αριστερό βέλος'
 10. πληκτρολογήστε <== για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Αριστερό βέλος - έντονο'
 11. πληκτρολογήστε <=> για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Βέλος διπλής κατεύθυνσης'
 12. πληκτρολογήστε ==> για να εισάγετε Δείγμα οθόνης - Σύμβολο 'Δεξί βέλος - έντονο'
   
  Σημείωση: Εάν το κείμενο δεν αντικατασταθεί με σύμβολο, ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εμφάνιση και εισαγωγή του συμβόλου νομισματικής μονάδας Ευρώ και άλλων συμβόλων νομισματικής μονάδας
 

 
Το Microsoft Word παρέχει πλήρη υποστήριξη για την εμφάνιση και την εισαγωγή του συμβόλου νομισματικής μονάδας Ευρώ Δείγμα οθόνης - Σύμβολο του Ευρώ καθώς και άλλων συμβόλων νομισματικής μονάδας.
 
Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο για την εισαγωγή του συμβόλου νομισματικής μονάδας Ευρώ και άλλων συμβόλων νομισματικής μονάδας.
 1. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Σύμβολο.
 2. Στο πλαίσιο Γραμματοσειρά, κάντε κλικ σε μια γραμματοσειρά που υποστηρίζει το σύμβολο νομισματικής μονάδας που θέλετε.
 3. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Σύμβολο.

 
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή Νομισματικά σύμβολα, τότε η επιλεγμένη γραμματοσειρά δεν υποστηρίζει τα νομισματικά σύμβολα. Το σύνολο χαρακτήρων περιορίζεται εάν ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από την Unicode (δεκαεξαδική) στο πλαίσιο από. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε μια τοπική κωδικοσελίδα στη θέση της Unicode, θα εμφανιστεί ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο χαρακτήρων στο παράθυρο διαλόγου Σύμβολο.
 1. Στο πλαίσιο από, κάντε κλικ στην επιλογή Unicode (δεκαεξαδική). Στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολο νομισματικής μονάδας που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

 
Συμβουλή: Το όνομα του επιλεγμένου συμβόλου εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της καρτέλας Σύμβολα.
 
Πληκτρολογήστε το σύμβολο νομισματικής μονάδας Ευρώ
 
Η παρακάτω συντόμευση πληκτρολογίου λειτουργεί για όλες τις διατάξεις πληκτρολογίου:
 
Πληκτρολογήστε 20ac και μετά πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+X. Το Word εμφανίζει αυτόματα το σύμβολο του ευρώ στη σωστή γραμματοσειρά.
 
Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής σας δεν διαθέτει το σύμβολο νομισματικής μονάδας Ευρώ στις γραμματοσειρές του, στη θέση του συμβόλου θα εκτυπωθεί ένα πλαίσιο. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του εκτυπωτή σας για να ενημερώσετε τις γραμματοσειρές του εκτυπωτή σας με το σύμβολο νομισματικής μονάδας Ευρώ.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πληροφορίες για την ορθογραφία, τη γραμματική και το θησαυρό
 

 
Μπορείτε να ελέγξετε αυτόματα την ορθογραφία και τη γραμματική κατά την πληκτρολόγηση ή να πραγματοποιήσετε και τους δύο ελέγχους μαζί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το θησαυρό, για να ελέγξετε τα συνώνυμα.
 
Τρόπος λειτουργίας του ορθογραφικού ελέγχου, του γραμματικού ελέγχου και του θησαυρού
 
Οταν το εργαλείο ορθογραφικού ελέγχου συναντά μια λέξη που δεν αναγνωρίζει, καθορίζει ποιες λέξεις στο λεξικό του γράφονται παρόμοια και εμφανίζει μια λίστα αυτών των λέξεων, έχοντας επισημάνει αυτήν που ταιριάζει περισσότερο. Τα περιεχόμενα της λίστας καθορίζονται μόνο από την ορθογραφία τους, έτσι οποιεσδήποτε ακατάλληλες σε περιεχόμενο εμφανίσεις των όρων δεν φαίνονται κατάλληλες είναι εντελώς συμπτωματικές.
 
Ο θησαυρός παρέχει μια λίστα συνώνυμων για το κείμενο που ελέγχετε. Σε ό,τι αφορά στον ορθογραφικό έλεγχο, οποιεσδήποτε εμφανίσεις ακατάλληλων όρων είναι συμπτωματικές.
 
Ο γραμματικός έλεγχος είναι ένας γραμματικός έλεγχος "φυσικής γλώσσας" που επισημαίνει πιθανά προβλήματα πραγματοποιώντας μια πλήρη ανάλυση του κειμένου. Ο γραμματικός έλεγχος μπορεί να μην ελέγχει όλους τους τύπους προβλημάτων, γιατί έχει σχεδιαστεί να επικεντρώνεται σε εκείνους που είναι πιο τυπικοί ή συχνοί.
 
Προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο το Word πραγματοποιεί ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο
 
Για να επεξεργαστείτε τον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Word ελέγχει το έγγραφό σας, μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω:
 • - Να καθορίσετε προτιμήσεις, όπως είναι η παράβλεψη κειμένου κατά τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ή η επιλογή προτιμώμενης ορθογραφίας για μια λέξη.
 • - Να επιλέξετε τους κανόνες γραμματικής και στυλ που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός γραμματικού ελέγχου.
 • - Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις κυματιστές υπογραμμίσεις που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση πιθανών ορθογραφικών και γραμματικών προβλημάτων.
 • - Να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα λεξικά, ώστε ο ορθογραφικός έλεγχος να μην ελέγχει συγκεκριμένες λέξεις, όπως είναι οι τεχνικοί όροι, τα ακρωνύμια και άλλοι εξειδικευμένοι όροι, οι οποίοι μπορεί να μην περιλαμβάνονται στο κύριο λεξικό. Το Word κάνει κοινή χρήση των προσαρμοσμένων λεξικών με άλλα προγράμματα του Microsoft Office.

 
Ελεγχος κειμένου σε διαφορετική γλώσσα
 
Μπορείτε να ελέγξετε κείμενο σε διαφορετικές γλώσσες - για παράδειγμα, να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο ή να αναζητήσετε λέξεις στο θησαυρό - με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί τα εργαλεία της γλώσσας που θέλετε να ελέγξετε. Τα εργαλεία ελέγχου διάφορων γλωσσών μπορεί να έχουν εγκατασταθεί με την έκδοση γλώσσας του Microsoft Word που χρησιμοποιείτε.
 
Μπορείτε να αποκτήσετε και άλλα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου αποκτώντας τα Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου του Microsoft Office, τα οποία βρίσκονται στην τοποθεσία shop.microsoft.com ή, εκτός των Η.Π.Α., από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου, επισκεφτείτε την τοποθεσία του Microsoft Office Online στο Web.
 
Επιπλέον, όταν δημιουργείτε ή προσθέτετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό, μπορείτε να το συσχετίσετε με μια συγκεκριμένη γλώσσα, ώστε το Word να το χρησιμοποιεί μόνο όταν ελέγχει κείμενο στη γλώσσα αυτή. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα λεξικά ομαδοποιούνται ανά γλώσσα στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_03.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας